De Roemeense arbeidersrevolutie 1989

Feitelijk gezien waren alle revoluties in 1989 arbeidersrevoluties. Per slot van rekening waren het de arbeiders die in opstand kwamen tegen de stalinistische bureaucratie. Al die revoluties waren geweldloos, slechts in Polen werden drie burgers gedood. Maar in één land is de revolutie tegen het stalinisme geëindigd in bloed en ellende; Roemenië!

De wortels van de arbeidersopstand tegen het stalinisme in Roemenië zijn te vinden in de aard van het stalinisme in dat land. Nicolae Ceauşescu was van 1965 tot 1989 de grote leider. Hij noemde zich zelf Conducător, wat leider betekend. Ceauşescu bouwde een enorme persoonlijkheidscultus op. Iedereen moest hem zien als de grote leider van het land. Dit systeem had hij gekopieerd van Noord Korea, waar Kim Il Sung zich zelf had uitgeroepen tot godheid!

Anders dan het Russische stalinisme was het Roemeense stalinisme een vorm van nationaal stalinisme. Ceauşescu voerde vooral een nationalistische koers en verheerlijkte Roemenië als land. Ondertussen moesten arbeiders keihard werken voor hun dictator. Om stroom te sparen, mocht de temperatuur in een huis niet honger zijn dan 14 graden. Ook mocht er in de winter niet gestookt worden. Voor de familie Ceauşescu golden deze regels natuurlijk niet. Die leefde in de beste huizen, hadden toegang tot luxe artikelen en leefde in hun eigen fantasiewereld!

Gheorghe Gheorghiu-Dej was de man die het nationaal stalinisme in Roemenië introduceerde. Hij was een overtuigde aanhanger van Joseph Stalin en was zeer slecht te spreken over de hervormingen na diens dood in de Sovjet Unie. Gheorghiu-Dej was de architect van het nationalistische stalinisme. Hoewel het systeem van Stalin altijd al gebruik maakte van nationalistische thermen, zorgde Gheorghiu-Dej ervoor dat Roemenië geen slaafje werd van Moskou!

Na zijn dood in 1965 kreeg zijn tweede man de macht. Deze tweede man was niemand anders dan Nicolae Ceauşescu. Roemenië werd onder zijn bevel een soort ultra nationalistische staat. Vooral de familie politiek was zeer extreem. Abortus werd in 1966 verboden. Mannen en vrouwen die na hun 25ste geen kinderen hadden moesten speciale betalingen betalen. Door deze politiek kwamen veel kinderen op straat terecht en groeide het aantal HIV/AIDS patiënten. Tot 1990 werd dit probleem niet erkend door de overheid!

Roemenië was één van de ergste stalinistische voorbeelden. Vergelijk het maar met het Noord Korea van Europa. Terwijl de stalinistische elite in de rest van oost Europa na 1956 minder repressief werd, ging Nicolae Ceauşescu juist door met de extreme politiek van zelfverheerlijking, nationalisme, patriottisme en uitbuiting. De stalinisten van de Sovjet Unie vonden Roemenië veel te rebels, maar echt iets ondernemen durfde ze niet. Want over het algemeen was Nicolae Ceauşescu toch een bondgenoot in het Warschaupact!

In 1968 keek de wereld verbaasd toe, toen de ‘’Socialistische’’ Republiek Roemenië, de sovjet invasie van Tsjecho-Slowakije veroordeelde. Ceauşescu vond het een schande dat een buitenlandse macht zich bemoeide met staatszaken van een ander land. Hij noemde de daad van de Sovjet Unie een imperialistische handeling. Het westen begon zich te interesseren in deze leider, die het lef had om de grote Sovjet Unie te bekritiseren!

Samen met Albanië was Roemenië het laatste echte stalinistische land in Europa. De andere volksrepublieken waren al gematigd geworden en hadden de klassieke stalinistische ideologie opgegeven. Toch waren er duidelijke verschillen tussen het stalinistische regime van Enver Hoxha en het regime van Nicolae Ceauşescu. Hoxha was een klassieke stalinist en volgde trouw de ideologie van Stalin en Mao (tot 1983). Ceauşescu was een nationalist en gaf vermoedelijk weinig om de marxistisch leninistische (stalinistische) ideologie. Ondanks de naam ‘’Socialistische’’ Republiek Roemenië’’ was het land meer een koninkrijk met de familie Ceauşescu aan de top!

De arbeiders en boeren leden enorm onder de Ceauşescu’s. Vrijheid bestond niet, iedereen die niet 100 procent slaafstrouw was aan de grote leider werd gestraft. De geheime politie van het land, de Securitate werd door iedereen gevreesd en gehaat. Overal had deze geheime dienst haar spionnen en net als in de DDR vertrouwende men elkaar nauwelijks in het koninkrijk van Ceauşescu!

Familieleden van Nicolae Ceauşescu hadden het beste leven. Vooral zijn vrouw Elena Ceauşescu zag zich als een grote professor in chemie. Ondanks het feit dat Elena helemaal niet gestudeerd had in chemie, werd ze door de staatsmedia afgebeeld als een genie in de wetenschap. Ze werd aangesproken met ‘’Madam Ceauşescu’’ of ‘’Grote moeder van de natie’’ dat klinkt niet bepaald marxistisch, toch?

Terwijl Nicolae en Elena in luxe en in welvaart leefde, werden de arbeiders elke dag geconfronteerd met de enorme last van de dictatuur. In de jaren 80, was het leven een hel op aarde. Mensen waren gevangenen geworden die nauwelijks iets mochten, bezitten, of doen. De armoede was vooral te danken aan de heftige bezuinigingen die Ceauşescu doorvoerde om de staatsschulden terug te dringen!

In 1983 begon de ”Grote Leider” met de bouw van een gigantisch paleis. Om dit paleis te bouwen werden hele arbeiderswijken vernietigd en heel wat oude kerken. Dit paleis kreeg de naam ‘’Paleis van het Volk’’ in werkelijkheid moest het een paleis van Nicolae Ceauşescu worden!

Ondanks de armoede werd het paleis toch gebouwd. Toen de revolutie in 1989 uitbrak was het paleis bijna voltooid. Alleen sommige etages waren nog niet helemaal afgewerkt. Het gebouw wordt tegenwoordig gebruikt door de kapitalistische regering van Roemenië. Nu geniet de elite van de Roemeense politiek van de luxe die het paleis hun biedt!

De arbeiders waren 44 jaar stalinisme zat. Onder invloed van de revoluties in oost Europa hoopte ook de Roemenen op een hervorming van de staat. Maar Nicolae Ceauşescu dacht er niet aan om af te treden. Terwijl om hem heen het stalinisme in elkaar zakte, bleef de grote leider aan de macht. Langzaam begonnen de arbeiders te merken dat hun regering niet zou toegeven aan hervormingen!

Op 16 december 1989, braken protesten uit in de stad Timişoara. De stalinisten wisten zich geen raad. Uiteindelijk besloot de burgemeester van de stad om de politie en de gehate Securitate op de demonstranten af te sturen. Er ontstond een flinke veldslag tussen arbeiders en politie-eenheden. Er werd traangas gebruik en heel wat arbeiders werden hardhandig opgepakt!

In de ochtend van 21 december sprak Nicolae Ceauşescu voor het laatst. Hij hield een toespraak voor een massa van 100.000 mensen. De ”Grote Leider” had het contact met zijn volk volledig verloren. Hij sprak over hoe goed het ‘’socialisme’’ had gewerkt en hoe prachtig het leven was in het ‘’socialistische’’ Roemenië. De eerste rij van mensen juichte hem toe. Dat waren de partijelite en de familie leden van de grote Conducător. Maar de massa achter de partijelite was het helemaal zat. Ze begonnen anti-Ceauşescu leuzen te roepen. De woede en haat tegen de dictatuur lieten zich eindelijk zien. De partijelite en Ceauşescu waren totaal verbaast. Nu pas werd duidelijk hoe erg de arbeiders het regime haatte!

Elena brulde dat haar man iets moest doen. Maar de grote leider was totaal in shock. Hij beloofde het arbeiderssalaris te verhogen, maar hij kon de massa niet meer tot kalmte dwingen. Uit angst voor de massa vluchtte het gezin Ceauşescu het gebouw in. Buiten begon men het stalinistische staatswapen uit de Roemeense vlag te knippen. Symbolen van het regime werden neergehaald. Partijgebouwen van de communistische partij werden bezet en in brand gestoken!

De Securitate besloot om de confrontatie te zoeken. In hun poging om de revolutie neer te slaan, schoot de gehate geheime dienst 165 demonstranten dood. Toen was de woede niet meer te houden. Ook soldaten van het Roemeense volksleger begrepen dat het einde voor Nicolae Ceauşescu er aan kwam. Daarom besloten ze om de demonstranten te steunen. Toen de arbeiders merkte dat het leger aan hun kant stond wisten ze het zeker. De dictatuur van Nicolae Ceauşescu gaat ten gronde!

Rond 11.00 uur op 22 december vluchtte Nicolae en zijn vrouw Elena weg uit de Roemeense hoofdstad. Hun vlucht werd opgenomen en heel Roemenië zag hoe hun grote leider als een laffe hond vluchtte voor de woedende arbeiders en soldaten. Daarmee kwam een einde aan het tijdperk van de Roemeense Communistische Partij die roemloos met Nicolae Ceauşescu te onder ging. Sommige oud stalinisten besloten om de boel te redden. Ze stichtte het Nationale Beschermingsfront ( NSF ) en namen de macht over.

Dit werd niet geaccepteerd door de arbeiders. Die moesten er niet aan denken dat oud stalinisten een nieuwe dictatuur zouden stichten. Dus ontstonden weer protesten en demonstraties. Toen liet het NSF haar ware gezicht toen. Politie en legereenheden opende het vuur op de massa’s en maakte bloedig een einde aan de demonstraties tegen het nieuwe NSF regime!

Het NSF beloofde vrije verkiezingen en lieten die in mei 1990 houden. Maar eerlijk waren die verkiezingen helemaal niet. Het Nationale Beschermingsfront had in feite gewoon de hele infrastructuur van de Roemeense Communistische Partij overgenomen. Aangezien die partij de macht had over de staat en de media, kon het NSF heel makkelijke de oppositie tegen hun regime monddood maken!

Ongeveer 1.104 demonstranten zijn gedood tijdens de revolutie van 1989. 165 zijn gedood door de Securitate, echter 942 zijn vermoord tijdens de machtsstrijd van het NSF en demonstranten. De eerste verkiezingen van mei 1990 waren niet democratisch en het zou tot 1992 duren voordat echte democratische verkiezingen gehouden werden.

Nicolae Ceauşescu en zijn Elena werden tijdens hun vlucht herkend en opgepakt. Een klein militair tribunaal veroordeelde hun tot de dood. Zowel Nicolae als zijn vrouw werden door soldaten geëxecuteerd. Ze zijn daarmee de enigste stalinistische leiders die tijdens de revoluties van 1989, geëxecuteerd werden door hun eigen soldaten. Elena schreeuwende en vloekte, maar niets kon de soldaten tegen houden. Tot zijn einde toe heeft Nicolae Ceauşescu in zijn eigen droomwereld geloofd. Er wordt gezegd hij de Internationale zong voordat de kogels hem dode!

De val van Nicolae Ceauşescu en de Roemeense Communistische Partij bracht geen welvaart. Tot 1992 heerste het Nationale Beschermingsfront, die de hele Roemeense samenleving begon te verwoesten. Voor onderwijs en zorg moesten de Roemenen opeens gaan betalen. Staatsbedrijven werden verkocht, vaak aan ex-stalinisten die daardoor steenrijk werden!

In het jaar 1992 werd een nieuwe regering gekozen. Het Nationale Beschermingsfront viel uit elkaar in liberale, christelijke en sociaal democratische partijen. Daarmee was de burgerlijke democratie herstelt. De nieuwe regering ging door met de privatiseringen en het openen van de arbeidsmarkt!

Voor de gewone Roemeense arbeider werd het leven zwaar. Alleen burgers met een hoog diploma of goede contacten met de politiek konden een goede baan krijgen. Corruptie groeide door de enorme sociale ongelijkheid die ontstond. Het kapitalisme bracht juist nog meer ongelijkheid in Roemenië!

De jeugd werd na 1990 opgevoed met anticommunistische idealen. Op scholen leren kinderen hoe fout het communisme was en dat alle ellende in het land, de schuld is van Karl Marx, Lenin en natuurlijk Nicolae Ceauşescu. De burgerlijke elite vindt het blijkbaar heel leuk om het marxisme leninisme gelijk te schakelen met het nationalistische terreurregime van Ceauşescu!

Want was Roemenië communistisch? Nee, het land is nooit communistisch geweest. Een communistische staat kan niet bestaan, toch worden alle stalinistische landen neergezet als communistische landen. Waarom? Omdat de burgerlijke elite, die Europa bestuurd juist wil dat mensen anticommunistisch worden. Door het stalinisme met het marxisme gelijk te schakelen, zorgen ze ervoor dat de arbeiders van Europa uit de handen blijven van revolutionaire ideologieën, die een gevaar voor hun machtspositie vormen!

Het stalinisme in Roemenië was hard en vals. Alleen al de levensstijl van Nicolae en Elena Ceauşescu bewijzen dat. Verder moet niet vergeten worden dat het ‘’vrije’’ westen probeerde om de grote leider aan hun kant te krijgen. De westerse regeringen dachten dat Ceauşescu een rebel was en dat hij, net als Tito in Joegoslavië, zich niet zou laten besturen door Moskou. Ceauşescu is echter altijd een stalinist gebleven. Hij introduceerde nooit elementen van het kapitalisme en heeft tot het laatste toe gelooft in een fantasiewereld. Zijn wereld heeft nooit bestaan en vermoedelijk heeft hij dat nooit begrepen. Uiteindelijk is Joseph Stalin verantwoordelijk voor het Ceauşescu regime. Stalin gaf de macht aan de Roemeense Communistische Partij en dwong terreur en stalinisme af op de arbeidersklasse van Roemenië!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De laatste klassiek stalinistische dictator van Oost-Europa in 1989!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s