Zwakheid van links en rechts wint

Er is een oorzaak waarom de maatschappij verrechtst is. Dat racisme en haat tegen etnische minderheden en vluchtelingen, meer acceptabel geworden is de laatste 30 jaar. Politiek links speelt namelijk een zeer zwakke rol anno 2016. Waar politieke partijen zoals de PvdA vroeger nog arbeiderspartijen waren (zij het met een kapitalistisch bestuur) is de huidige PvdA, GroenLinks en ook de SP, steeds meer bereid om met de populistische golf mee te gaan. Vooral de SP drijft mee met het populisme, zo worden er geen acties gehouden voor vluchtelingen en ook tegen Zwarte Piet wordt niets ondernomen!

Natuurlijk wil de SP zich nog inzetten voor een socialer Nederland, maar wel binnen de kaders van de markt economie en de monarchie. Tegen de NAVO en de Kroon vechten doet men bij de ex-maoïstische partij al jaren niet meer. Nee, anno 2016 is de ”Sociaaldemocratische” Partij inderdaad een sociaal democratische partij geworden. Daarom omschrijft Revolutionair Socialistische Media, de SP ook als een sociaal democratische partij en niet meer als socialistische partij!

Van de PvdA hoeven we geen linkse politiek meer te verwachten. De sociaal democraten van vroeger zijn nu neoliberaal ingesteld en dienen het belang van het bedrijfsleven. Diederik Samsom is daarnaast ook trouw aan het Europese kapitalisme. Dat begon in feite al in 1945, want de PvdA is altijd een gematigde partij geweest. Ook toen ze het socialisme nog als einddoel hadden, was men altijd bereid om compromissen te sluiten. Zo erg zelfs dat eind jaren 80, men alle linkse idealen overboord wierp en men volledig de dogma’s van het neoliberalisme ging steunen. De markt werd God, concurrentie werd Koning!

Wim Kok is de man die van de PvdA een volledige neoliberale partij heeft gemaakt. Toen hij partijleiders werd in 1986, vond hij dat het afgelopen moest zijn met de klassenstrijd. In plaats van te knokken tegen de heersende klasse en diens hebzucht, moeten vakbonden om te tafel gaan zitten en compromissen zoeken, meestal hield dit in dat men akkoord ging met wat de kapitalisten gingen eisen. Dankzij deze mentaliteit wisten de superrijken niet alleen minder belasting te betalen, maar zagen ze hun eigen vermogen ook met 400% groeien!

Een vrouwelijke variant op Wim Kok is misschien Ina Brouwer, laatste partijleidster van de Communistische Partij van Nederland. Brouwer werd in 1982 gekozen en maakte meteen een einde aan het dogmatisme marxisme-leninisme (stalinisme). Toch bleef de CPN, internationaal de Sovjet-Unie steunen. In eigen land verlieten echter duizenden stalinisten, de partij tussen 1982 en 1985. De CPN verloor haar laatste Kamerzetel in 1986. Toen besloot Ina Brouwer om toenadering te zoeken tot andere linkse partijen. Samen met de leiders van de Politieke Partij Radicalen en de Pacifistisch Socialistische Partij werd GroenLinks opgericht!

De leidster van de CPN vond dat een communistische partij geen bestaansrecht meer had na de ondergang van het zogenaamde ”reëel bestaande socialisme”.  Dus hief de CPN zich in 1991 op. Ina Brouwer werd co-leider van het nieuwe GroenLinks dat al snel alle verwijzingen naar het socialisme overboord wierp (net als de PvdA). Echter door het slechte verkiezingsresultaat in 1994, verliet ze voorgoed het parlement. Brouwer werd nog partijleidster van GroenLinks eind jaren 90, maar stapte toch uit de politiek!

Haar lidmaatschap van GroenLinks bleef ze tot 2007 houden, toen liet de ex-stalinist haar echte kleuren zien. Ina Brouwer werd lid van de Partij van de Arbeid, waarmee ze de kant van de neoliberale politiek koos. Hoewel Brouwer lid werd van de CPN in de jaren 70, heeft ze het marxisme uiteindelijk verraden. Net als de meeste stalinisten capituleerde ze voor de dogma’s van het anticommunisme en draaide ze mee naar rechts. Dat ze nu lid is van de PvdA is niet ongewoon. Veel ex-stalinisten zijn sociaal democraten geworden. Geen linkse sociaal democraten zoals Jan Marijnissen, maar rechtse sociaal democraten!

Types zoals Wim Kok en Ina Brouwer waren overal te vinden binnen politiek links na de ondergang van het stalinisme. Allemaal lieten ze hun socialistische opvattingen in de steek en dat versterkte politiek rechts. Zeker omdat nu zowel de sociaal democratie als ex-stalinisten, zich aan de kant van het kapitalisme schaarde. Neoliberale standpunten konden hierdoor heel makkelijk door parlementen worden gejaagd. Privatiseringen zouden alles goedkoper maken, brulde zowel liberalen, conservatieven als sociaal democraten. Wij arbeiders weten echter dondergoed, hoe ”goedkoop” alles is geworden na de privatisering van bijvoorbeeld de NS en de PTT!

Eind jaren 90 kwam populistisch rechts op. Een stroming die zich politiek incorrect opstelt en racistisch taalgebruik ging normaliseren. Doordat de burgerlijke politiek zich niet meer voor de werkende klasse wou inzetten, groeide bij veel arbeiders het gevoel dat ze in de steek gelaten waren. Rechtse nationalisten zoals Hans Janmaat wisten hier misbruik van te maken. De Centrum Democraten hadden echter niet het succes dat Pim Fortuyn en Geert Wilders zouden winnen. Dit terwijl de opvattingen van Janmaat niet zoveel verschillen met die van Wilders. Ook Janmaat wou nadruk leggen op Nederlands nationalisme en vond dat buitenlandse volkeren zich moesten onderwerpen aan de blanke cultuur!

Politiek links wordt gezien als elitair, de linkse kerk zoals Wilders het graag noemt. Dat hijzelf ook de politieke elite behoort wordt niet vermeld. In de ogen van rechtse populisten verrijken zich alle linkse politici van PvdA tot GroenLinks. Dat is deels ook begrijpbaar, want deze partijen gedragen zich vreselijk hypocriet. We kennen allemaal wel de verhalen van sociaal democraten, die links lullen en rechts vullen. Zo was er het PvdA gemeenteraadslid dat 40.000 euro stal van de straatkrant. Dan nog te zwijgen over de hoge declaraties en vergoedingen die PvdA’ers opstrijken. Van politiek rechts verwacht je dit soort wandaden, maar de sensatie media vindt het natuurlijk veel leuker als een ”linkse” politicus zich schuldig maakt aan elitair gedrag!

Nederland mist een arbeiderspartij. De SP wordt vaak genoemd als opvolger van de PvdA, maar dat is niet zo. Emile Roemer wint niet de aanhang die de PvdA ooit won. Dat heeft er allemaal mee te maken, dat Roemer geen strijdvaardig type is. Hij is een brave schoolmeester, maar in de politiek is  geen brave hendrik nodig. Daarnaast heeft de SP geen internationaal antwoord op de Europese Unie. Vanuit hun verouderde stalinistische mentaliteit willen ze meer Nederland en minder Europa. Dit is echter onmogelijk aangezien Nederland deel is van een Europese economie. Socialisten zouden moeten knokken voor een verenigd socialistisch Europa, maar daar hoor je niets over bij de SP!

GroenLinks is helemaal geen linkse partij meer. Van het oorspronkelijke anti-kapitalisme, dat je zag bij de CPN en PSP is niets meer over. Met de komst van Femke Halsema werd GroenLinks een groene liberale partij. Men nam voorgoed afscheid van Karl Marx en accepteerde de kapitalistische logica. Hierdoor is de partij eigenlijk totaal stuurloos, men weet niet meer wat men wil. De laatste jaren zien we dat de liberale vleugel onder Halsema de partij heeft overgenomen. Hierdoor steunde GroenLinks imperialistische interventies, oorlogen die het eigenlijk zou moeten verwerpen. Socialistische idealen zijn bij deze partij helemaal niet te vinden!

Internationaal steunen de groene liberalen grote imperialistische blokken zoals de NAVO, de Europese Unie. We kunnen daarom met zekerheid zeggen dat GroenLinks volledig verburgerlijkt is en geen instrument kan zijn voor de belangen van de werkende klasse. Toch doet GroenLinks het iets beter in de peilingen van januari 2016. Dit komt vermoedelijk omdat zij als enigste partij wel steun wil geven aan vluchtelingen. Maar ze slaan de plak weer volledig mis, als GroenLinks praat over Europese solidariteit. De rechtse regeringen willen geen solidariteit met vluchtelingen. Zo vond de sociaal democratische premier van Slowakije dat zijn land beter geen vluchtelingen kon opnemen, omdat de Slowaken niet om zouden kunnen gaan met de ”Arabische mentaliteit”. Dat zegt een premier die lid is van een sociaal democratische partij en ook nog  een ex-stalinist is!

Politiek rechts geniet ondertussen van flinke steun. Door het verraad van links, winnen populistische thema’s aan invloed. In Zweden winnen de racistische; Sweden Democraten (SD) meer steun. Bij de vorige verkiezingen waren de rechtse nationalisten al de derde partij van het land. De SD speelt in op de angst voor Arabische mannen, die zouden allemaal potentiële verkrachters kunnen zijn. In de laatste jaren proberen de Zweedse nationalisten om gematigder over te komen, ze hebben eind 2015 zelfs hun jongerenafdeling opgeheven omdat die vol zat met neonazi’s. Hun tactiek werkt en ze worden al acceptabel gezien door een groot deel van de Zweedse arbeidersklasse. Revolutionair socialisten vrezen dat hun racistische uitspraken steeds meer aanhang winnen, als politiek links niet terugslaat. Probleem is dat de sociaal democratie in Zweden net zo passief en zwak is als elders in Europa!

In de Verenigde Staten van Amerika, is het Donald Trump die met racistische uitspraken een grote aanhang wint onder conservatieven. Trump wil moslims massaal deporteren, we praten hier over 3 miljoen Amerikanen met een islamistische religie. Zijn conservatieve aanhang juichen als hun blonde leider, brult dat hij een grens zal bouwen om Mexicaanse immigranten tegen te houden. Ook dat Trump de vrijheden van moslims wil beperken wordt zeer goed ontvangen. Vluchtelingen uit Syrië mogen al helemaal niet naar het ”land van de vrijheid” komen vinden de rechtse conservatieven die Donald Trump steunen, want die zijn allemaal ”terroristen” en ”verkrachters”!

Vluchtelingen die in Nederland aankomen worden gedumpt in AZC, tot ergernis van veel Nederlanders. Wie wel aan een huurwoning kan komen, mag niet klagen zeggen hebzuchtige woningcorporaties; ”wie vlucht moet elk huis in Nederland aannemen”. Net zoals de eerste generatie gastarbeiders, worden vluchtelingen in slechter huurwoningen ondergebracht die nauwelijks onderhouden worden. De logica is natuurlijk duidelijk; ”vluchtelingen moeten niet zeuren, ze moeten tevreden zijn met wat ze krijgen”. Veel Nederlanders zijn het daarmee eens, want zij vinden het onrechtvaardig, dat die ”buitenlanders” een gratis woning krijgen, terwijl hun eigen kinderen niet eens een goedkope huurwoning vinden. Maar zijn de vluchtelingen daar schuldig aan? Hebben die voor neoliberaal wanbeleid gezorgd, waardoor er te weinig betaalbare huurwoningen zijn? De rechts radicale PVV beweert van wel, ook al komt hun blonde leider uit de groep die verantwoordelijk zijn voor het neoliberalisme!

De boeven zijn de woningcorporaties en de overheid. Vooral de overheid die in de jaren 90, geen regels meer oplegde aan de corporaties. Huren werden verhoogd en men ging zo min mogelijk onderhoudt leveren. Want winst maken gaat boven alles in onze neoliberale heilstaat, gesteund door bijna alle politieke partijen. Politiek rechts probeert de aandacht af te leiden door vooral buitenlandse arbeiders als zondebokken te gebruiken. Die zouden een ”last” zijn en leven op onze belastingcenten. Vooral moslims krijgen te maken met discriminatie en er heerst een enorm sociaal stigma tegen hun religie!

Arbeiders moeten zich losrukken uit de populistische mentaliteit. We moeten samen tegen de ongelijkheid strijden die het kapitalisme, met steun van kapitalistische partijen (inclusief PvdA, GroenLinks) veroorzaakt. Vluchtelingen hebben recht op woningen, werk en een toekomst. Datzelfde geldt voor iedereen in Nederland. Maar het neoliberalisme ontneemt die mogelijkheden, behalve als je veel geld hebt. Het is daarom dat een nieuwe arbeiderspartij moet worden opgebouwd. Een partij van arbeiders, door arbeiders. Voor een socialistische raden-democratie, waarin de werkende klasse de politiek en de economie bepaald!

 

Wim Kok hier in 1991, het werd tijd om voorgoed af te nemen van het socialisme!

Wim Kok hier in 1991, toen de PvdA het socialisme voorgoed opzij ging zetten!

Advertenties