Verkiezingen Amerika

Verkiezingen zijn niet overal hetzelfde. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika is het verschil tussen politieke opvattingen heel anders dan in Nederland. Liberalisme is een linkse ideologie voor de Amerikanen, terwijl Nederlanders liberaal denkende partijen niet bepaald tot het linkse spectrum zouden rekenen. Dit heeft ermee te maken dat alles in Amerika behoorlijk rechts gekleurd is. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse Partij zijn rechtse partijen, die daarnaast ook hoog scoren op het autoritaire/libertaire vlak van het politieke spectrum!

Hoe zou je de Democraten kunnen omschrijven? Volgens de Amerikanen zijn die progressief, links en vooruitstrevend. Dat is het beeld dat de Democraten graag neerzetten. Maar de werkelijkheid is anders. Voor Nederlandse normen is de Democratische Partij een mix tussen VVD en D66, met meer nadruk op het neoliberalisme van de VVD. De Republikeinse Partij is de laatste 10 jaar enorm opgeschoven naar radicaal rechts. Bijna alle Republikeinse kandidaten voor de nominatie van het presidentschap zijn zeer rechts ingesteld!

Als we kijken naar welke Nederlandse politieke partijen het meest overeenkomen met de Republikeinen dan zijn dat vooral de PVV en SGP. Met name het etnisch nationalisme dat de PVV uitstraalt hebben ze min of meer direct van de Republikeinen. Met de SGP scoort de Republikeinse Partij vooral op het vlak van religie. Net als de christen fundamentalisten in Nederland willen de Amerikaanse christenen dat de Bijbel weer heer en meester wordt over de VS. De Republikeinen pleiten daarom voor een christelijk Amerika, dat haar wetgeving baseert op de Bijbel. Vooral de presidentskandidaten Ted Cruz en Marco Rubio zijn enorm religieus en willen de christelijke religie tot staatsgodsdienst uitroepen!

Aan de Democratische kant strijden Hilary Clinton en Bernie Sanders om het kandidaatschap. Clinton is een vrouw van de heersende klasse die zich maskeert als progressief. Ze behoort absoluut niet tot het linkse spectrum en ondanks de propaganda van de Republikeinen, is Clinton een (neo)liberale conservatief te noemen. Neoliberaal omdat Clinton altijd de markten gesteund heeft en ook veel donaties ontvangt vanuit het bedrijfsleven. Bernie Sanders is totaal anders. Een buitenbeentje die nooit lid was van de Democratische Partij tot nu toe. Sanders noemt zich een ”democratische socialist” maar is in feite een klassieke sociaal democraat. Met linkse opvattingen en strijdvaardig taalgebruik wil hij een revolutie ontketenen tegen de superrijken, die de Amerikaanse economie beheersen!

Probleem voor Bernie Sanders is dat hij relatief onbekend is. Daarnaast staat het hele partijapparaat van de Democratische Partij aan de kant van Hilary Clinton. Ze heeft dus de steun van de partij, het bedrijfsleven en ook veel zwarte Amerikanen steunen haar. Dit heeft er allemaal mee te maken dat Sanders als onbekende nog niet door gedrongen is in het zwarte zuiden. Daar hebben de Clintons een grote aanhang gewonnen, zeker onder Bill Clinton en Barack Obama stemde zwarte arbeiders uit het zuiden massaal op de Democraten. Hoewel deze presidenten niets radicaals veranderd hebben, zijn hun namen en gezichten wel bekend. Sanders daarin tegen is een oude blanke man uit het noorden, die gewoon te onbekend is bij de zwarte kiezer!

Revolutionair socialisten geven kritische steun aan Sanders. Wij steunen zijn strijd voor een politieke revolutie, maar geven ook aan dat de sociaal democratische opvattingen van Bernie Sanders niet voldoende zijn om het kapitaal te breken. De progressieve senator van Vermont gelooft in het Scandinavische model, waarbij de overheid strenge regels opstelt aan het bedrijfsleven. Regels die voor eerlijke lonen en sociale rechtvaardigheid moeten zorgen. Maar het kapitalisme blijft bestaan en de productiemiddelen blijven privé bezit. Daarnaast heeft de sociaal democratie zich ontdaan van haar linkse veren. Overal waar tegenwoordig sociaal democratische partijen aan de macht komen, wordt juist neoliberaal beleid gevoerd. De Ierse; Arbeidspartij (Labour Party) is zwaar afgestraft bij de recentelijke verkiezingen, omdat ze met liberaal conservatieven vijf jaar een rechtse regering voerde. Ook de Nederlandse PvdA staat er slecht voor in de peilingen, mede door hun participatie in het rechtse kabinet Rutte twee!

Vele gaan er al vanuit dat de eindstrijd zal gaan tussen radicaal rechtse Donald Trump en Hilary Clinton. Mocht dit inderdaad gebeuren dan zal de uitkomst hoe dan ook een nederlaag zijn voor de arbeidersklasse. Donald Trump is een kapitalistische uitbuiter van hier tot Tokio, hij weet (net als Geert Wilders) met populistische woorden een groot deel van de arbeidersklasse voor zich te winnen. Dat zijn vooral blanke arbeiders die zich laten misleiden door het rechtse populisme en de schuld van alle economische ellende, bij buitenlanders en moslims leggen. Een groot deel van de blanke Amerikaanse arbeidersklasse is zeer gevoelig voor rechts populisme, ook omdat er geen arbeiderspartij bestaat die populisten zoals Trump ontmaskert!

De fout van Bernie Sanders is dat hij de Democratische Partij denkt te kunnen gebruiken voor zijn politieke revolutie. Maar de meeste Democraten moeten helemaal niets hebben van die ”socialist”. Die steunen veel liever Hilary Clinton omdat ze veel dichter bij de neoliberale ideologie van de partij staat. Nogmaals we praten over een politieke partij die in lijn is met de VVD en D66. Dat zijn geen linkse partijen in Nederland en dus kun je de Democratische Partij in de VS ook geen linkse partij noemen!

Bij Nederlanders is Hilary Clinton enorm populair. Vermoedelijk omdat Bernie Sanders te onbekend is, ook bij mensen in Europa. Het is natuurlijk lastig om met weinig geld een Amerikaanse verkiezing te winnen. Sanders krijgt geen miljoenen van het bedrijfsleven en wil dat ook niet. Hij wil geld van de arbeider, niet van grote kapitalistische ondernemingen. Hilary Clinton heeft totaal geen moeite om donaties te accepteren van het grote geld. Alleen al daarom is ze niet te vertrouwen. Het politieke spectrum geeft daarnaast duidelijk aan dat Clinton, rechts is en ook hoog scoort op de lijn autoritair/libertair. Natuurlijk is ze (iets) minder rechts en autoritair dan de Republikeinse kandidaten. Die zijn zo erg rechts autoritair dat Abraham Lincoln meteen de Republikeinse Partij verlaten zou hebben!

Mocht Sanders niet gekozen worden tot kandidaat voor het presidentschap van de Democraten, dan is het spel nog niet voorbij. Revolutionair socialisten roepen hem op om als onafhankelijke linkse kandidaat mee te doen. Dat geeft kiezers de mogelijkheid om voor een echt alternatief te stemmen. Critici zeggen dat Sanders hierdoor de Republikeinen vrij spel zou geven om weer in het Witte Huis te komen. Maar Amerikanen stemmen al sinds de oprichting van de VS strategisch. Linkse Amerikanen stemmen altijd Democraten om te voorkomen dat de rechtse Republikeinen winnen. Maar we vergeten steeds weer dat de Democratische Partij geen linkse partij is en duidelijk rechts ingesteld is. De politieke revolutie die Bernie Sanders will gaan leiden, moet niet eindigen met de overwinning van Hilary Clinton. Sanders moet inzien dat als hij Clinton steunt, hij enorm veel kiezers zal teleurstellen. Kiezers die vermoedelijk dan niet zullen stemmen, waardoor de Republikeinse kandidaat een grote kans maakt om te winnen!

Daarom moet Sanders bereid zijn om met de Democraten te breken en als onafhankelijke kandidaat verder te gaan. Hij heeft aangeven dit niet te doen en Hilary Clinton te steunen mocht hij niet winnen. Dit is behoorlijk deprimerend want de oude senator is het gezicht van verzet tegen types zoals Clinton. Sanders weet dat een groot deel van de Amerikanen veranderingen wil. Ook de aanhangers van Donald Trump willen dat. Alleen zij geven de verkeerde mensen de schuld. Trump gaat natuurlijk niet zijn eigen kapitalistenklasse aanvallen en uitschakelen. Nee, hij geeft alles en iedereen de schuld, behalve de superrijken waartoe hij behoort. Als Bernie Sanders zijn strijd opgeeft en Clinton gaat steunen, dan zal dat enorme desillusie veroorzaken. Verslagenheid zal heersen met name onder jonge kiezers, die niet op Clinton willen stemmen!

Het belangrijkste blijft echter dat er een nieuwe beweging komt voor arbeiders en jongeren. Een partij voor de werkende klasse op een socialistisch programma. Bernie Sanders heeft aangegeven dat hij een nieuwe beweging wil beginnen. Daarom hebben de revolutionair socialisten van Socialistisch Alternatief in de VS, een organisatie opgezet om hem te steunen. De ”Movement4Bernie” heeft als doel om mensen te winnen voor de opvattingen van Sanders. Hoewel Clinton op voorsprong staat is de strijd nog niet voorbij!

Dat het mogelijk is om van zowel Democraten als Republikeinen te winnen bewees; Kshama Sawant in Seattle. Zij werd gekozen in de gemeenteraad van de stad en versloeg daarmee de kandidaten van de Democratische Partij. Sawant laat zien dat het mogelijk is om als socialist gekozen te worden. In 2015 lukte het haar om herkozen te worden. De kapitalistische krachten hadden zich verenigd rond Pamela Banks om Kshama Sawant uit de gemeenteraad te krijgen. Banks is een progressief lid van de Democratische Partij, maar nam wel geld aan van grote bedrijven om tegen Sawant te strijden. De strijd ging tussen een revolutionair socialist en een progressieve Democraat. Het bedrijfsleven in District 3 van Seattle, steunde overtuigend Pamela Banks. Echter de werkende klasse koos toch voor Kshama Sawant die 4.000 meer stemmen kreeg en terugkeerde in de gemeenteraad!

In Nederland zouden we ook een Bernie Sanders kunnen gebruiken. Iemand die bereid is om een politieke revolutie te leiden. We hebben hier de SP van Emile Roemer, maar die is zo lacks dat weinigen iets zien in deze sociaal democratische partij. Roemer pleit wel voor goede dingen, maar hij beperkt zich tot het parlement. Geen massa acties worden gehouden en geen stevige toespraken zijn te zien. De ”Sociaaldemocratische”’Partij is meer gericht op coalities en compromissen met kapitalistische partijen zoals de VVD. In Amsterdam en Brabant is de SP al in coalities met de neoliberalen gegaan om ”regeringsverantwoordelijkheid” te tonen!

Het is goed mogelijk dat Donald Trump de kandidaat voor de Republikeinse Partij wordt. Hij is enorm populair bij conservatieve blanke arbeiders, die zich in de steek gelaten voelen. Trump is een echte Geert Wilders en wil met name moslims en illegale arbeiders keihard aanpakken. Een muur moet gebouwd worden tussen de VS en Mexico, de bouwkosten moeten de Mexicanen betalen brult de blonde kapitalist. Daarnaast moet de Amerikaanse overheid beginnen met het deporteren van 11 miljoen moslims, die in de VS wonen. Grenzen moeten gesloten worden voor iedereen van het islamitische geloof. Zo wil Donald Trump de Amerikanen ”beschermen” tegen de radicale islam!

Doordat conservatieven in de VS de feiten niet kennen en heel gevoelig zijn voor populistische leiders, wint Donald Trump bijna alle voorverkiezingen. Hij speelt op emoties, patriottisme, trotsheid en met name het idee dat hij de Verenigde Staten van Amerika weer groot zal maken. Conservatieven zijn dol op dit soort praatjes over de grootheid van hun land. Echter de heersende klasse kijkt met zorgen naar Trump. Hij is bombastisch, racistisch en tactloos. Het bedrijfsleven weet dat ze internationaal slecht te boek zullen staan als Donald Trump, president van de VS wordt. Hun concurrentiepositie zou verslechteren, zeker als Trump aan protectionisme begint. Dus hoewel veel conservatieve stemmers dol zijn op de kapitalistische uitbuiter, is het grote geld minder over Trump te spreken. Die vrezen de reacties van hun handelspartners als de blonde kapitalist het wint!

Mocht de eindstrijd inderdaad gaan tussen Hilary Clinton en Donald Trump dan maakt Trump een grote kans om te winnen. Hij zal met bombastische uitspraken Clinton op asociale wijze aanvallen en die is dat niet gewend. Ze zal als zwak figuur worden neergezet in de Republikeinse propaganda. Daarnaast heeft ze weinig te bieden, progressief is Clinton niet en kan dus alleen spelen op de afkeer die een groot deel van de Amerikanen hebben van de Republikeinen. In feite zal ze vragen om de strategische stem om te voorkomen dat Trump wint. De kans is groter dat jongeren thuis blijven, omdat ze toch geen heil zien in een race tussen een rechtse vrouw en een rechtse man!

De Groene Partij in de VS doet ook weer mee met deze verkiezingen. Jill Ellen Stein zal de nominatie vragen voor de 2016 presidentiële verkiezingen. De groenen doet elke keer mee en bieden een linkser alternatief op de Democraten en Republikeinen. Probleem is dat links in Amerika steeds strategisch op de Democratische Partij stemt. Dit terwijl de Groene Partij juiste een echte linkse partij is en de Democraten vaak genoeg ontmaskerd als neoliberaal en rechts. Revolutionair socialisten zijn van mening dat als Bernie Sanders het niet wint van Clinton, hij samen met Jill Stein moet strijden voor een alternatief op de twee partijen van het kapitalisme!

In Nederland zou de politiek echt saai worden met alleen de VVD, D66 aan de ene kant en de PVV en SGP aan de andere kant. Zonder linkse partijen wordt een politiek een rechts spelletje tussen persoonlijkheden. Zo is het altijd gegaan in Amerika, een strijd om wie komt het beste uit zijn/haar woorden. Om idealen is het nooit echt gegaan want het grote imperialistische schip dat zich de VS noemt, stuurt niet snel een andere kant op. Behalve natuurlijk als een kapitein (de president) bereid is om radicaal van koers te veranderen. De heersende klasse wil dat natuurlijk niet, zeker niet als Bernie Sanders aan het roer staat. Maar ook Donald Trump zien ze niet graag als kapitein. Dus het best mogelijk dat het grote geld, Hilary Clinton gaat steunen!

Ondanks dat Sanders geen marxistische socialist is, heeft hij wel het woord: socialisme op een positieve manier neergezet. Tot nu toe werd altijd met socialisme gescholden. Wie een socialist genoemd werd, kon het wel vergeten. Ook Barack Obama werd een ”socialist” genoemd door de Republikeinen, puur omdat ze wisten dat Amerikanen een totaal foutieve kijk op het socialisme hebben. Antisocialistische propaganda heeft de Amerikaanse arbeidersklasse vergiftigd met leugens en onwaarheden. Zo beweerde Fox News dat Obama eropuit was om het socialisme te realiseren. Conservatieven raakte in paniek en kwamen naar de hoofdstad om te demonstreren tegen die ”socialistische communist” Obama. Niemand wist wat nu zo ”socialistisch” aan Obama was. Hun was verteld door types zoals Glenn Beck (rechts conservatieve radiomaker), dat de ”socialistische” overheid hun vrijheid ging beperken. Types zoals Beck weten heel goed dat de conservatieve geest heel makkelijk bang te maken is!

Revolutionair socialisten blijven pleiten voor een socialistisch alternatief op de Democratische Partij en Republikeinse Partij. Wij geven kritische steun aan Bernie Sanders en hopen dat hij zijn aanhang niet in de steek zal laten bij een eventuele nederlaag. Hilary Clinton is geen alternatief, wie denkt dat deze vrouw voor veranderingen zal zorgen heeft het mis. Clinton is net als Obama, een neoliberale conservatief die braaf dat zal doen wat het kapitalisme van een president eist. Politiek voeren in dienst van het bedrijfsleven en Wall Street!

 

Gaat Bernie Sanders zijn aanhang in de steek laten als hij verliest?

Gaat Bernie Sanders zijn aanhang in de steek laten als hij verliest?

Advertenties