6 april, een nutteloos referendum

Op 6 april mogen Nederlanders stemmen over een associatieverdrag, dat de Europese Unie wil sluiten met het anticommunistische Kiev regime. De EU en Oekraïne willen toenadering tot elkaar, wat revolutionair socialisten niet als voordelig zien voor de Oekraïense arbeidersklasse. Want Brussel heeft vanaf het begin, de opkomst van de oligarchie in dat land toegejuicht. Daarnaast is er enorme corruptie, sociale ongelijkheid en wordt Kiev gekenmerkt door anticommunisme, etnisch nationalisme en diepe minachting voor Russen. Toch roept Revolutionair Socialistische Media op om juist niet VOOR en niet TEGEN het associatieverdrag te stemmen!

De rechtse nationalistische Partij voor de Vrijheid en de sociaal democratische SP, roepen op om vooral TEGEN te stemmen. Helaas doen ze dit vanuit een nationalistische ooghoek. De PVV wil voorkomen dat Oekraïense immigranten richting Europa trekken en de SP vindt dat Kiev te corrupt is. Daarnaast spelen zowel de PVV als de SP op populisme, wat revolutionair socialisten verwerpen. Dat de rechtse nationalisten rond Geert Wilders zo denken is begrijpbaar. Maar dat een partij die zich socialistisch noemt, meegaat met het nationalistische circus is fout!

Dat Oekraïne corrupt, armoedig en steeds ondemocratischer wordt is een feit. De huidige neoliberale regering van oligarch: Poroshenko wil zo snel mogelijk toetreden tot de invloedssfeer van Europa. Dit doet hij om zich af te zetten van het Kremlin, dat onder leiding van Vladimir Poetin juist wil voorkomen dat Oekraïne deel wordt van de westerse wereld. Daarom steunen de Russen, de separatisten in de regio’s; Donetsk en Lugansk. Die strijden sinds 2014 tegen de Kiev regering en laten zich leiden door groot Russisch chauvinisme. Dat wordt gemaskeerd alsof ze strijden tegen het ”fascisme”, zo vertaald de Russische propaganda het ook. Feitelijk is dat zowel aan de kant van de Oekraïense regering als bij de separatisten, extreem rechtse personen en groeperingen actief zijn!

Nederland zou het associatieverdrag steunen. Onze neoliberale regering vindt het natuurlijk prachtig dat een ex-stalinistische republiek, zich afzet van Moskou en deel wil worden van het ”vrije democratische westen”. Mark Rutte en zijn sociaal democratische vrienden hebben daarom ook geen moeite, om Oekraïne met open armen te ontvangen. Hun propaganda is vooral gericht op burgerlijke illusies. Dat Europa in staat is om Oekraïne ”democratischer” te maken. Revolutionair socialisten zijn tegen dit verdrag, maar ook tegen de organisatie die dit referendum heeft georganiseerd!

Het referendum op 6 april is niet door de regering ingesteld. Dat idee komt van de organisatie GeenPeil een productie van de rechtse website GeenStijl. Op deze site kunnen racisten, populisten, nationalisten en tegenstanders van multiculturalisme elkaar vinden. Ze klagen over zwarte activisten, anti-fascisten, de natuurlijk de extreem ”socialistische” PvdA en ”levensgevaarlijke communisten” van de SP. De website is vooral rechts populistisch en sensatie gericht. In 2008 werd een eigen omroep in het leven geroepen genaamd PowNed. Deze omroep is niet vies om zwarte activisten die strijden tegen Zwarte Piet belachelijk te maken, dat doen ze ook met feministen, socialisten en in feite iedereen die tegen het kapitalisme strijd. Kort samengevat, GeenStijl en PowNed zijn allergisch voor socialistische opvattingen!

GeenPeil is ook een product van de rechtse website. Net als PowNed in het leven geroepen om Nederlandse arbeiders te vergiften met het idee dat Nederland zich nationalistisch moet opstellen. Ze beloofde een neutrale campagne te voeren, maar op hun flyers staan juist argumenten TEGEN het verdrag. De gedachte erachter is in de geest van het rechtse populisme, de afkeer van de EU. Deze afkeer komt niet voort uit anti-kapitalisme of anti-neoliberalisme. Nee, GeenStijl is tegen het vrije verkeer van personen, vooral tegen buitenlandse arbeidskrachten en corrupte landen. Die worden gezien als de hoofdschuldigen van onze problemen. Op GeenStijl wordt vaak beweert dat de buitenlanders ”onze banen in pikken”en allemaal ”crimineel” zouden zijn!

Het doel van GeenStijl is Nederlanders nationalistisch maken en laten afzetten tegen de EU. Revolutionair socialisten kunnen daarom geen steun geven aan het TEGEN kamp. Omdat wij het nationalisme verwerpen, vooral als dat gebruikt wordt tegen buitenlandse arbeiders. Daarnaast is het een illusie om te denken dat het kleine Nederland zonder Europa kan. Natuurlijk moeten we samen komen, maar niet in een unie die gebaseerd is op het kapitalistische stelsel. Ons Europa moet verenigd zijn op de socialistische ideologie!

De huidige Europese Unie is een neoliberaal project en daarom wijzen wij het associatieverdrag met Oekraïne af. Omdat het de arbeiders van de ex-Sovjet republiek niet ten goeden komt. We hebben dit gezien in Bulgarije en Roemenië, de armste landen van de EU waar corruptie en ongelijkheid blijven bestaan. Dit terwijl de landen al bijna acht jaar deel zijn van de Europese Unie!

De SP  is duidelijk TEGEN, maar komt niet met een socialistisch alternatief. Hun aanhang zegt TEGEN omdat ze Oekraïne een corrupt land vinden. Ze vallen daarmee in het nationalistische kamp van de PVV en GeenStijl, wat natuurlijk onacceptabel is voor socialisten. Je krijgt dan de mentaliteit van ”WIJ” tegen ”HUN”. Dat alle kapitalistische partijen van VVD tot aan GroenLinks, dit verdrag wel steunen is ook uit te leggen. De burgerlijke politici leven in de waanvoorstelling dat Europa voor ”democratie” en ”vrijheid” staat. Vooral de naïevelingen van GroenLinks zijn zo pro-EU, dat ze niet eens door hebben wie de werkelijke machthebbers zijn: De kapitalisten!

Daarnaast is het referendum niet bindend. De politiek hoeft zich er niets van aan te trekken. Dat is ook precies wat Mark Rutte zal doen. Maar het zal wel een enorme klap zijn voor de regering, mocht het TEGEN kamp winnen. Toch speelt Rutte daarmee precies het spel wat de nationalisten en populisten willen. Ze weten dat hij geen nee kan zeggen tegen het  associatieverdrag en dus wordt de nationalistische propaganda versterkt. Het beeld dat de politiek niet voor Nederlanders opkomt zal hierdoor versterkt worden!

Dit nationalisme is gevaarlijk, want het verdeeld de arbeidersklasse enorm. Nederlandse arbeiders en Oekraïense arbeiders hebben dezelfde problemen. GeenStijl wil ons tegen elkaar opzetten. Wij (Nederland) tegen Hun (Europa & Oekraïne). Maar zo denken revolutionair socialisten niet. Wij zijn inderdaad tegen deze EU, maar pleiten voor een internationalistische unie van socialistische landen, waarbij de arbeidersklasse de macht heeft en niet een kleine groep politici en oligarchen!

Op 6 april kunnen Nederlanders beter aangeven tegen neoliberalisme, nationalisme en racisme te zijn. Probleem is dat de SP door TEGEN te stemmen, meegetrokken is in het moeras van nationalisten, racisten en populisten. Dat is een plek waar socialisten niet thuis horen. Onze mening is dat de SP had moeten pleiten voor een socialistisch Nederland als deel van een Unie van Europese Socialistische Republieken. Daarbij zou dan ook Oekraïne behoren. Sommige rechtse populisten brullen dat zo’n socialistisch Europa al bestaat in de vorm van de EU, maar deze leeghoofden hebben geen flauw benul wat socialisme inhoudt. Ze brullen dit slechts omdat ze de EU vergelijken met de stalinistische Sovjet-Unie, alsof dat logisch is!

VOOR stemmen is helemaal foutief want dan versterk je het neoliberalisme van de EU en daarmee de drang van de westerse kapitalisten, om snel toegang te krijgen tot de interne arbeidsmarkt van Oekraïne. Want uiteindelijk draait het allemaal om zelfverrijking van de kapitalisten. President Petro Poroshenko snapt dat en wil daarom zo snel mogelijk, dat zijn oligarchie toegang krijgt tot de Europese markt. Volgens kapitalistische logica moet iedereen daar beter van worden. De geschiedenis laat echter zien dat alleen de bezittende klasse erop vooruit gaat. Door de oligarchie is de levensstandaard enorm gedaald, het modale inkomen per maand in Oekraïne is minder dan 200 euro!

In Roemenië wenst al meer dan 50%, het oude stalinistische regime terug. Bedenk eens dat miljoenen Roemenen liever de autocratische dictatuur willen, dan de huidige burgerlijke democratie. In andere ex-stalinistische landen verlangen ook vele terug naar de tijden van het stalinisme. Niet omdat ze gek zijn op dictatuur en onderdrukken, maar omdat het stalinisme wel enkele sociale zekerheden gaf die het kapitalisme hun ontnomen heeft!

Hoe dan ook, het nationalisme kan versterkt worden na 6 april. Mark Rutte zal het lastig krijgen maar stemt voor het associatieverdrag, ook al willen Nederlanders dat niet. GeenStijl en PowNed zullen met meer nationalistisch vergif komen om de werkende klasse te laten geloven dat de politiek alleen de interesses van de ”linkse elite” dient. Het referendum wordt toch ongeldig verklaart als minder dan 30% komt opdagen om te stemmen. De illusie dat wij arbeiders iets te zeggen hebben over Europese zaken is wat GeenStijl ook weet. Maar ze willen dit misbruiken om nationalisme te verspreiden. Wij tegen Hun, dat is hun einddoel en dat gaat makkelijk lukken, door het onvermogen van de SP om met duidelijke socialistische alternatieven te komen, op zowel het rechts populisme als het neoliberalisme van deze Europese Unie!

Voor wie niet socialistisch denkt is het veel makkelijker om een keus te maken. Wie deze EU steunt stemt VOOR, wie tegen is stemt TEGEN. Maar zo zwart-wit kunnen revolutionair socialisten niet zijn. Aangezien het TEGEN kamp juist door nationalisten, racisten en populisten is opgezet. Het VOOR kamp is daarnaast niet populair omdat het door de machthebbers wordt gesteund, zowel in Den-Haag als in Brussel en Kiev. Dat veel Oekraïners VOOR zijn heeft ermee te maken, dat ook zij in de illusies van Europa geloven. Ze denken echt dat hun land beter wordt door deel te worden van de ”Europese familie”. Dit is natuurlijk ook een product van de propaganda die al sinds 1945 wordt verspreid. De meeste arbeiders in Oekraïne snappen daarnaast ook niet, dat de kapitalistische transformatie van hun land in 1990 werd toegejuicht door Brussel!

Er is een stevige pro-Europese propaganda bezig sinds Poroshenko aan de macht kwam. Deze propaganda verheerlijkt Europa en minacht Rusland. Het verbod op communistische partijen is ook een punt. Ook al hebben revolutionair socialisten veel kritiek op de Communistische Partij van Oekraïne, het verbod van deze stalinistische partij is een aanval op de vrijheid van meningsuiting. De pro-westerse regering wil het marxistische socialisme verbieden en het radicale nationalisme bij wet versterken. Kritiek op de nationalisten die de kant van Hitler kozen in 1941 is verboden in Oekraïne. Bijna alle Lenin standbeelden zijn omver gehaald, Sovjet symbolen worden verwijderd en op hun restanten schrijven nationalisten haatteksten tegen joden en marxisten. Oude Sovjet veteranen en vooral etnische Russen voelen zich hierdoor bedreigt. Zij vallen heel makkelijk in de invloedssfeer van de Russische propaganda. Moskou en Kiev spelen de Oekraïense arbeidersklasse tegen elkaar op!

Revolutionair Socialistische Media roept alle arbeiders op om blanco te stemmen op 6 april. Tegen associatieverdrag, maar ook tegen de bedoelingen van de rechtse populisten, die met een TEGEN stem juist het rechtse nationalisme willen versterken. De Jonge ”Socialisten” van de PvdA gebruiken daarbij zelfs Vladimir Poetin om aan te geven dat wie TEGEN stemt, juist Poetin versterkt. Daarom is blanco stemmen een betere optie. Maar veel belangrijker dan dit nutteloze referendum is de strijd tegen de rechtse regering van Mark Rutte. De SP zou daar het voortouw in moeten nemen en niet 1.000 leden inzetten om te flyeren TEGEN het associatieverdrag, zonder daarbij een socialistisch alternatief te presenteren. De enigste die kunnen winnen zijn rechtse nationalisten, populisten en racisten. Die willen het liefste Nederland omtoveren tot een nationalistische staat, waarbij anti-racisten en aanhangers van het multiculturalisme onderdrukt worden!

 

SP'er Harry van Bommel op een propaganda plaat van GeenPeil (GeenStijl)!

SP’er Harry van Bommel op een propaganda plaat van GeenPeil (GeenStijl)!

 

Advertenties