Rusland – Het Witte Terreur

Anno 2016 worden de misdaden van Joseph Stalin en Mao Zedong vaak uit de kast getrokken om mensen te overtuigen hoe slecht het revolutionaire socialisme niet was. Wie in Duitsland nog praat over communisme, krijgt meteen de misdaden van Walter Ulbricht en Erich Honecker om zijn/haar nek gehangen. Het is alsof protestantse christenen de schuld krijgen voor de Spaanse inquisitie of the pedofiele acties van katholieke priesters. Want het is toch allemaal hetzelfde christendom?

Wat de kapitalistische media altijd verzwijgt is het Witte Terreur, het terreur van de contrarevolutie. Burgerlijke geschiedenisschrijvers zijn er als de kippen bij om het Rode Terreur van de bolsjewieken te gebruiken als ultiem bewijs voor Lenin’s slechtheid. Het Rode Terreur tussen 1918-1922, zou in directe verbinding staan met het stalinistische terreur van de jaren 30, aldus de kapitalistische propaganda. Dat het Rode Terreur een reactie was op het Witte Terreur verzwijgt men en ook dat het een wanhoopsactie was, nadat de contrarevolutionairen al maanden bezig waren om Sovjet leiders te doden!

Het Witte Terreur wordt verzwegen en is nooit echt op gelijke hoogte gesteld met het terreur van stalinistische overheden. Westerse landen vonden het namelijk belangrijker dat alleen de zogenaamde ‘’communistische’’ misdaden openbaar waren. Rechtse kranten zouden ‘’waarheden’’ schrijven, terwijl linkse bladeren alleen maar ‘’Sovjet propaganda’’ verspreiden, zo brulde de kapitalistische media tijdens de Koude Oorlog!

In de landen Rusland, Finland en Hongarije vonden enorme misdaden tegen revolutionairen plaatst. Massa-executies, arrestaties en deportaties naar concentratiekampen. Het grootste Witte Terreur aller tijden staat bekend onder een andere naam; de Holocaust. Want het Duitse terreur was niet alleen gericht tegen joden. De nazi’s wouden alle socialisten en communisten uitroeien en daarom passen hun acties binnen de kaders van het Witte Terreur!

Het Russische Witte Terreur is grotendeels onbekend gebleven. Tijdens de Sovjet periode gebruikte de stalinistische bureaucratie het contrarevolutionaire terreur als propaganda wapen. Na 1991 verdween dit en de nieuwe heersers van de Russische Federatie gingen de anticommunisten zien als patriottische strijders. Vladimir Poetin’s Rusland praat al helemaal niet over het Witte Terreur, aangezien ze dezelfde symbolen hanteren als de tegenstanders van de socialistische revolutie. Veel westerse landen steunde dit Witte Terreur tegen socialisten en communisten!

De Februari Revolutie van 1917 (in maart volgens onze kalender), maakte een einde aan de Russische monarchie. Tsaar Nicolaas moest aftreden en Rusland werd een republiek. De macht werd verdeeld tussen twee instituten, de burgerlijke Provisorische Regering en het Congres van Sovjets. De Provisorische Regering bestond uit aanhangers van het kapitalisme en de parlementaire democratie. Het was een mix van liberalen, gematigde socialisten en conservatieven. De arbeidersraden (sovjets) hadden zich gevormd nadat de monarchie en de adel hun machtspositie verloren hadden. Aanhangers van de raden-democratie wouden dat alle macht naar de sovjets moesten. Vladimir Lenin en zijn Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij (bolsjewieken) behoorde tot de aanhangers van de raden-republiek!

Negen maanden nadat de tsaar was afgetreden, besloten de sovjets om een einde te maken aan de macht van de Provisorische Regering. De bolsjewieken hadden de meerderheid in de arbeidersraden en stonden voor een socialistische revolutie. Lenin had in die negen maanden veel moeite moeten doen om zijn partij over te halen, het Congres van Sovjets te steunen. Want niet alle bolsjewieken wouden dat. Zo waren Joseph Stalin, Grigory Zinoview en Lev Kamenev bereid om de Provisorische Regering te steunen tegen de aanhangers van het tsarisme!

De Oktober Revolutie (in november volgens onze kalender) maakte een einde aan de Provisorische Regering en legde de basis voor de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek (RSFSR). Tegenstanders van de nieuwe raden-republiek verenigde zich in de Witte Legers, die naam kregen ze omdat ze vochten voor de contrarevolutie, voor het herstel van de kapitalistische machthebbers. Van november 1917 tot maart 1923 vochten verschillende anticommunistische groepen tegen de RSFSR. Een belangrijke witte leider was Alexander Kolchak. Hij vormde in de eerste twee jaar van de burgeroorlog, het belangrijkste gezicht van het Russische anticommunisme!

Kolchak was niet in het westen gestationeerd, maar in het oosten. Hij viel de sovjets in de rug aan en wist dankzij de steun van westerse landen, belangrijke gevechten te winnen. Winston Churchill behoorde tot de vrienden van het Witte Leger van Kolchak. Churchill was Britse Staatssecretaris van Oorlog en een felle tegenstander van de socialistische revolutie. Het bolsjewisme moest met brut geweld worden uitgeroeid, brulde de Britse conservatief. Dus leverde de Britten wapens aan Kolchak. Die was maar al te graag bereid om aanhangers van de revolutie op te pakken en genadeloos te executeren!

Anders dan bij de bolsjewieken, was het Witte Terreur niet systematisch. Witte generaals en commandanten lieten massamoorden gewoon toe, omdat de vijanden van de revolutie gewoon dood moesten. Hoeveel er gedood zijn is moeilijk te constateren omdat het chaotische jaren waren. Revolutionair Socialistische Media gaat ervan uit dat zeker 200.000 aanhangers van de socialistische revolutie vermoord zijn door de Witte Legers. Daarnaast werden ook enorm veel joden het slachtoffer van antisemitische moordpartijen. De sovjets werden afgebeeld als ‘’joodse’’ uitvindingen. Witte soldaten kregen te horen dat ze tegen het internationale jodendom vochten en dat het hun christelijke plicht was om het ‘’joodse bolsjewisme’’ uit te roeien. Dat klinkt bekend, want in 1941 zou de Duitse oorlogspropaganda precies dezelfde haattaal uitslaan!

De haat tegen joden was vooral groot in Oekraïne. Daar voerde rechtse nationalisten een haatcampagne tegen joden. Vermoed wordt dat tussen november 1917 en maart 1919, meer dan 100.000 joodse Oekraïners vermoord werden door de rechtse nationalisten van Symon Petliura. Hij pleegde de massamoorden samen met de witte generaal: Anton Ivanovich Denikin. Deze generaal was behoorlijk antisemitisch en had geen moeite met het vernietigen van hele dorpen. Joden waren automatisch bolsjewieken in zijn ogen. De nationalisten van Petliura konden zich hierin vinden!

In Siberië voerde Alexander Kolchak zijn schrikbewind. Met Britse wapens kon hij de zwakke sovjet milities makkelijk de baas zijn. Tot februari 1918 had de RSFSR geen eigen leger, Kolchak kon rekenen op soldaten uit het oude keizerlijke leger en Brits wapentuig. Het Rode Leger was tot april 1919 niet in staat om het Witte Leger effectief tegen te werken. De rechtse generaal liet 20.000 boerderijen vernietigen, 10.000 huizen van boeren gingen in vlammen op. Zo werd de voedselvoorziening naar de steden gesaboteerd, want daar hadden de sovjets de meeste steun, bij de arbeidersklasse!

Door de ijzeren discipline van het Rode Leger onder Leon Trotsky werd het Witte Leger van Kolchak terug gedrongen. In januari 1920 werd hij afgezet als ‘’Grote Leider van Rusland’’ toen zijn leger op de vlucht sloeg. Kolchak’s trein werd aangehouden en de ex-generaal viel in handen van locale revolutionairen. Ondanks dat Moskou hem levend wou, besloot de locale; Revolutionaire Militaire Raad om de voormalige witte generaal te executeren. Alexander Kolchak werd op 7 februari 1920 doodgeschoten. Met zijn dood begon het einde voor de Witte Legers. Het Rode Leger won aan kracht en twee jaar later wonnen ze de burgeroorlog, hoewel sommige kleine groepen nog zouden doorvechten tot maart 1923!

 

De witte soldaat op zijn witte paard, ten strijden tegen de ''joods bolsjewistische vijand''. Aldus de propaganda van de Witte Legers

De witte soldaat op zijn witte paard, ten strijden tegen de ”joods bolsjewistische vijand”.

Advertenties