Het Witte Terreur in Hongarije & Finland

Oostenrijk-Hongarije was de naam van de dubbel monarchie die van 1867 tot 1918 bestond. Formeel gesproken droegen de twee landen de naam; In de Rijksraad Vertegenwoordigde Koninkrijken en Landen en de Landen van de Heilige Hongaarse Stefanskroon. Hongarije werd in november 1918 een zelfstandig land, maar raakte verwikkeld in chaos omdat niemand wist wie nu de baas was. Een liberale graaf probeerde boel bij elkaar te houden, maar na 133 dagen deed hij afstand van de macht. Hongarije verloor veel grondgebied aan volkeren die zich losrukte uit het voormalige keizerrijk. Zo kwam het dat de socialisten en communisten zich verenigde en op 21 maart 1919, de Hongaarse Sovjet Republiek uitriepen!

De raden-republiek bestond maar 6 maanden en leed onder dezelfde instabiliteit als de vorige regering. Hoewel de socialisten en communisten samenwerkte, was er veel onenigheid over de staatsopbouw. Ook weigerde veel conservatieve dorpen om het gezag van de revolutionaire overheid te aanvaarden. In dit chaos vonden ook aanslagen plaats op aanhangers van de Hongaarse Sovjet Republiek. Dus besloot regeringsleider Bela Kun om hard op te treden tegen contrarevolutionairen. Revolutionaire jongeren moesten de vijanden van de revolutie met brut geweld uitschakelen. Het Rode Terreur van deze jongeren was ongewoon wreed en stootte op veel weerstand. Zeker omdat ze alles verwierpen waar veel Hongaren in geloofde, zoals religie en burgerlijke gehoorzaamheid!

Toen de socialisten een staatsgreep probeerde, werd het terreur van de communisten nog zwaarder. Ze zagen nu overal klassenvijanden. Zonder het direct te weten zorgde de hardheid van Bela Kun dat de raden-republiek te onderging. Daarnaast probeerde hij om verloren grondgebied weer terug te veroveren op Tsjecho-Slowakije. Ook verloren gebieden in Roemenie wou Kun terug krijgen, daarmee was zijn noodlot bezegelt. Het veel sterkere Roemeense leger brak door de Hongaarse linies en veroverde Boedapest in november 1919. Bela Kun en zijn communistische partij moesten vluchten naar Sovjet Rusland!

De heersende klasse was blij met de Roemeense invasie. Ze hadden bijna alles verloren tijdens het bewind van Bela Kun. Kapitalisten en burgerlijke leiders (waaronder de verraderlijke socialisten) begroette admiraal Miklós Horthy, bij zijn aankomst in de hoofdstad. Horthy stichtte het Nationale Leger, dat vooral rechtse nationalisten trok. Die wouden wraak nemen op aanhangers van de verdreven revolutionaire overheid. Vooral joden en marxisten moesten dood. Na gruwelijke martelingen werden de slachtoffers opgehangen, zodat iedereen kon zien wat er met ‘’joods bolsjewistisch’’ tuig gebeurde!

De Witte Garde was de naam van eenheden die speciaal op jacht gingen naar joden en marxisten. Ze maakte dankbaar misbruik van het feit dat er geen politie of overheid bestond om hun tegen te houden. Slachtoffers van het Hongaarse Witte Terreur werden publiekelijk vernederd en gemarteld. Vermoed wordt dat ongeveer 5.000 Hongaren vermoord werden waaronder heel wat joden. De moorden vonden plaats tussen november 1919 en januari 1922, pas nadat Miklós Horthy zijn gezag liet merken hielden de moordpartijen op!

In het huidige Hongarije spreekt men liever niet over het Witte Terreur op de aanhangers van de Hongaarse Sovjet Republiek. De ideologische aanhangers van Horthy zijn tegenwoordig aan de macht en verspreiden hetzelfde rechtse nationalisme. Dat 5.000 mensen vermoord werden door rechtse bendes wordt verzwegen. De kapitalistische media praat liever over de ‘’heldhaftige opstand tegen het communisme in 1956’’. Daarom weten weinig Hongaren af van het Witte Terreur!

Maar dit niet het einde van het Hongaarse Witte Terreur. Toen Nazi Duitsland de Sovjet-Unie aanviel op 22 juni 1941, was Hongarije hun bondgenoot. Miklós Horthy steunde Adolf Hitler en stuurde zijn beste legereenheden naar het oosten om het ‘’bolsjewisme’’ voorgoed uit te roeien. Stalin had ondertussen een einde gemaakt aan het leven van Bela Kun. Die werd in 1937 opgepakt en als ‘’trotskistische contrarevolutionair’’ tot de dood veroordeeld. Of hij inderdaad kritiek heeft gehad op de stalinisten is onbekend. De anticommunistische Hongaren kregen van Hitler de opdracht om alle joden in Hongarije, te deporteren naar de Duitse concentratiekampen. Meer dan 600.000 joden zijn dankzij Horthy afgevoerd en vermoord. De admiraal beweerde later dat hij geen weet had van de Holocaust!

Het Witte Terreur tegen aanhangers van de socialistische revolutie en de joodse religie, vormde de kern van het moorden. De haat van rechtse nationalisten zien we terug in veel voormalige Oostblok landen. Ook in het huidige Hongarije heerst hetzelfde rechtse nationalisme, waar Horthy zijn gezag op baseerde. Het deporteren van joden naar Duitse vernietigingskampen deden de meeste Hongaren zonder te klagen. Want antisemitisme was ook sterk in Hongarije. Na de tweede wereld oorlog namen de stalinisten bezit van het land. Ze stichtte de Hongaarse Volksrepubliek, rechts nationalisme zou pas na 1990 weer aan de macht komen!

Miklós Horthy kreeg bescherming van de Amerikanen. Die lieten hem met rust ondanks dat onder zijn bewind meer dan 605.000 mensen vermoord werden. Horthy bleef een felle anticommunist en vergeleek marxisten dan ook met ‘’Aziatische barbaren’’. De rechtse admiraal stierf in Portugal, waar hij tot zijn dood een gast was van dictator António de Oliveira Salazar!

Finland – Moorden in de sneeuw

De Finse Socialistische Arbeiders Republiek bestond eerder dan de Hongaarse Sovjet Republiek. Het neerslaan van deze Finse revolutionaire staat zorgde ervoor dat Lenin zich ging beseffen wat zijn lot mocht worden, hij de burgeroorlog zou verliezen. De Finse anticommunisten wisten in mei 1918, de socialistische overheid te verslaan dankzij de steun van het Keizerlijke Duitse Leger. Sovjet Rusland was niet in staat om de Finnen te helpen, omdat het Rode Leger nog in opbouw was!

Finland was tot november 1917 deel van het Russische Keizerrijk. Het land droeg van 1809 tot 1917 de naam Grootvorstendom Finland. De monarchistische overheid hoopte een koninkrijk in het leven te roepen, toen de sovjets de macht overnamen in Rusland. Maar de socialisten en communisten moesten daar niets van weten. Net als in Hongarije kwam een coalitie regering tussen de sociaal democratische partij en de communistische partij. Anders dan de Russische Socialistische Federatieve Sovjet Republiek was de Finse Socialistische Arbeiders Republiek niet gebaseerd op een raden republiek, maar op een parlementaire republiek. Ook was er geen spraken van een dictatuur van het proletariaat (de heerschappij van de arbeidersklasse). Er waren dus verschillen tussen Sovjet Rusland en de Finse revolutionairen, die meer nationalistisch dachten!

De Finse burgeroorlog tussen de aanhangers van de rode regering en de contrarevolutionairen begon op 29 januari 1918. Carl Gustaf Emil Mannerheim was de leider van het Witte Leger dat vocht tegen de Rode Garde. Hij kwam uit een Zweedse familie en maakte carrière in het Russische Keizerlijke Leger. Na de ondergang van de monarchie, koos hij voor de witten en bevocht de socialistische overheid in Helsinki. Mannerheim werd gesteund door de keizerlijke Duitse overheid. Die stuurde 14.000 Duitse soldaten om het Witte Leger te versterken!

Dankzij de steun van Duitsland kon het Witte Leger snel oprukken. In reactie daarop sloegen veel functionarissen van de socialistische overheid in paniek op de vlucht. Dit had catastrofaal effect op het moreel van de Rode Garde. Toen eenmaal Helsinki was gevallen, viel het doek voor de Finse Socialistische Arbeiders Republiek. Het Rode Terreur had geen effect gehad, ondanks dat zeker 1.500 tegenstanders van het socialisme vermoord werden. De wraak van de contrarevolutie zou enorm zijn. Mannerheim liet 70.000 personen oppakken en vast zetten. De sociaal democratische partij capituleerde en beloofde trouwheid aan een anticommunistisch Finland, terwijl de communisten gemarteld en geëxecuteerd werden!

In april en mei 1918 werden bijna 7.000 aanhangers van de socialistische revolutie vermoord. Dit aantal zou nog oplopen tot 10.000 toen de rode overheid capituleerde. De Communistische Partij van Finland werd verboden, elke poging om een nieuwe partij op te zetten mislukte, omdat de anticommunistische overheid die dan weer verbood. De sociaal democratische partij kon enkel en alleen overleven, omdat ze het marxisme afwees en trouw was aan de reactionaire regering van Mannerheim!

Witte soldaten moesten 70.000 gevangenen bewaken, die in concentratiekampen waren geplaatst. De levensomstandigheden in die kampen was behoorlijk slecht, 13.000 zouden sterven aan gevolg van slechte hygiëne en ziektes. Maar daar hadden de witten geen problemen mee, het waren toch ‘’smerige communisten’’ die daar stierven. De laatste gevangenen werden pas in 1927 vrijgelaten, toen de sociaal democraten aan de macht kwamen in Finland. De korte burgeroorlog tussen roden en witten leidde ertoe dat de sociaal democratische partij zich nooit meer zou inzetten voor een socialistische republiek. In plaats daarvan gingen ze zich richten op het Noorse model, de sociale markt economie!

De massamoord op de Finse revolutionairen heeft een traumatische invloed gehad op het land. Toch weten weinigen hoe veel aanhangers van het socialisme daar vermoord zijn door het anticommunisme. De bolsjewieken in Rusland wisten wat de witten met hun zouden doen, mochten ze de strijd verliezen. Lenin was twee keer het slachtoffer van een mislukte moordaanslag geworden, eind 1918 zag het er slecht uit voor de revolutie. Dus besloot Lenin om terreur met terreur te beantwoorden. Hier ligt de basis voor het Rode Terreur van de bolsjewieken, dat vooral gezien moet worden als wanhoopsdaad tegen de contrarevolutie. Want in september 1918 leken de Witte Legers overal winsten te boeken, zowel in Finland als in Siberië!

 

Herdenkingsplaat voor de slachtoffers van het Witte Terreur in Hongarije. Geplaatst door de stalinisten van de Hongaarse Volksrepubliek in 1959!

Herdenkingsplaat voor de slachtoffers van het Witte Terreur in Hongarije. Geplaatst door de stalinisten van de Hongaarse Volksrepubliek in 1959!

Advertenties