Het Witte Terreur in China & Spanje

200.000 in Spanje, 53.500 in China. Het Witte Terreur van de contrarevolutie sloeg ook genadeloos toe in de landen China en Spanje. Net als in Rusland, Finland en Hongarije, waren de slachtoffers van dit terreur meestal linkse revolutionairen, vakbondsmensen of gewoon progressieve liederen. Vermoord door rechtse nationalisten die door een wreed anticommunisme gedreven werden. Het westen heeft deze massamoordenaars jaren ondersteunt, met name tijdens de Koude Oorlog!

Het Keizerrijk China hield in 1912 op met bestaan. De Xuantong Keizer was net 6 jaar oud toen de 3000 jaar oude monarchie in elkaar stortte. China werd een instabiele republiek waar krijgsheren om de macht vochten. De Chinese Nationalistische Partij genaamd Kuomintang (KMT), speelde een grote rol bij de oprichting van de republiek. Hun leider was Sun Yat-sen die maar heel kort president van het nieuwe China kon zijn!

Om het oude keizerlijke militair aan hun kant te krijgen stelde de KMT, een rechtse generaal aan als tweede president. Yuan Shikai wou echter meer zijn dan alleen maar president. In december 1915 riep hij zichzelf uit tot Hongxian Keizer van een nieuw keizerrijk. De nationalisten keerde zich tegen Shikai, die echter door slechte gezondheid maar enkele maanden keizer kon spelen. Met zijn dood begonnen de dagen van instabiliteit. Sun Yat-sen en zijn nationalistische regering hadden Zuid China in bezit, terwijl verschillende krijgsheren om de rest van het land vochten. Tibet was een onafhankelijk koninkrijk geworden en hoewel er een officiële overheid in Beijing bevond, was hun macht beperkt!

Yat-sen was een linkse nationalist, een bewonderaar van de Oktober Revolutie in Rusland die groot respect toonde voor Vladimir Lenin. De KMT leider was zo onder de indruk dat hij de leninistische partijstructuur overnam en het democratisch centralisme introduceerde. Het is ironisch dat de latere rechtse nationalist; Chiang-Kai-Shek (net als Joseph Stalin in Rusland) dit democratisch centralisme overboord zou werpen. In 1921 werd de Chinese Communistische Partij opgericht. Het eerste congres werd door slechts twaalf leden gevolgd omdat de politie van de stad Sjanghai geen communisten duldde. Medeoprichter van de CCP was een Nederlander genaamd Henk Sneevliet!

Sneevliet poogde voor samenwerking met de KMT, de communisten moesten binnen de nationalistische partij gaan werken. Natuurlijk was niet iedereen het daarmee eens omdat de Kuomintang een nationalistisch China steunde en geen proletarische republiek. Maar omdat de CCP deel was van de Communistische Internationale, moest ze gehoorzamen aan de besluiten die in Moskou genomen waren. In de eerste jaren was er respect tussen de communisten en nationalisten, maar toen Sun Yat-sen overleed in 1925 kwam daar een einde aan. De KMT oprichter werd opgevolgd door de rechtse nationalist; Chiang-Kai-Shek een vurige anticommunist!

Chiang-Kai-Shek moest niets hebben van de communisten. Hij vond ze ‘’tuig’’ dat niet thuis hoorde binnen een echte nationalistische partij. De conflicten en ruzies liepen daarom hoog op, dus beloost hij om een grote operatie in gang te zetten om de 50.000 communisten binnen zijn partij te vermoorden. Niemand zou dit Witte Terreur zien aankomen, zeker omdat Sun Yat-sen veel respect had voor de communistische partij!

Het grote plan tot de massamoord op communisten begon in Sjanghai op 12 april 1927. Nationalistische soldaten vielen partijkantoren van de Chinese Communistische Partij en de Sjanghai vakbonden binnen. 300 communisten en vakbondsmensen werden direct vermoord en 5.000 zouden die dag ‘’verdwijnen’’. We kunnen met zekerheid zeggen dat de nationalisten ze vermoord hebben. Elders in China werden 35.000 leden en sympathisanten van de CCP vermoord. Het terreur was zo erg dat aan het einde van het jaar 1927, nog maar 10.000 van de 50.000 oorspronkelijke partijleden in leven waren!

De KMT raakt ernstig verdeeld door de massamoord. Een linkse nationalistische regering splitste zich af van Chiang-Kai-Shek en nam de stad Wuhan as hoofdstad. Chiang voerde vanuit Nanking zijn Witte Terreur verder uit. De communisten bleven de linkse nationalisten nog steunen tot juli 1927, toen ook die alle leden van de communistische partij uit de Wuhan regering zette. Los van de KMT begon de CCP met de opbouw van een eigen leger om zich zelf te beschermen. Het Arbeiders en Boeren Rode Leger werd gevormd door linkse soldaten uit het Nationale Revolutionaire Leger van de KMT!

Chiang-Kai-Shek maakte van de nationalistische partij, een felle anticommunistische organisatie. Nadat het Witte Terreur veel communistische leiders vermoord had, kwam de partij in handen van een boerenzoon genaamd: Mao Zedong. In 1937 sloot hij een tijdelijke vrede met Chiang om tegen de Japanners te vechten. Maar na de tweede wereld oorlog ging de burgeroorlog gewoon verder. Dit keer was het de CCP die machtiger bleek dan de KMT. Dictator Chiang moest vluchten naar het eiland Taiwan, waar hij tot aan zijn dood alleenheerser zou blijvenMao Zedong won de strijd en riep de Volksrepubliek China uit!

Van 1949 tot 1987 stond Taiwan onder alleenheerschappij van de Chinese Nationalistische Partij. Tijdens deze periode liet de dictatoriale KMT meer dan 140.000 Taiwanezen vast zetten. Ongeveer 3.500 van hun werden vermoord onder het motto dat ze ‘’communistische spionnen’’ waren. Taiwan werd gesteund door de Verenigde Staten van Amerika, die zoals gewoonlijk weer de andere kant op keken. Pas in 1995 erkende de nationalistische partij dat ze fout waren geweest. In 2008 werd een monument opgericht aan de vele slachtoffers van het Witte Terreur!

Het Witte Terreur in Spanje

Massamoord op republikeinen en anti-fascisten

De Republiek Spanje bestond van 1931 tot 1939. In deze korte periode probeerde sociaal democraten en stalinisten om samen een burgerlijke republiek te besturen. Het Volksfront bestaande uit de Spaanse Socialistische Arbeiders Partij en de Spaanse Communistische Partij wist de verkiezingen van 1936 te winnen. De anticommunistische heersende klasse was natuurlijk niet blij dat een ‘’socialistische’’ regering aan de macht kwam. Rechtse nationalisten in het Spaanse Leger begonnen hierom een burgeroorlog en wonnen die in 1939. Het Witte Terreur dat hierna gevoerd werd, kostte aan zeker 200.000 aanhangers van de republiek het leven!

Het Spaanse Witte Terreur kreeg legitimiteit en steun van de reactionaire; Katholieke Kerk. Die moest niets hebben van het progressieve beleid van de sociaal democraten en stalinisten. Zeker omdat de stalinisten het atheïsme steunde. In februari 1936 won het Volksfront de verkiezingen en meteen werd een rechtse staatsgreep uitgevoerd door extreem rechtse officieren, waaronder Generaal Francisco Franco. De staatsgreep mislukte en de republiek bleef overeind. Een burgeroorlog was onvermijdelijk!

Een criticus van zowel de PSOE als de PCE was de POUM, de Arbeiders Partij van de Marxistische Eenheid. Opgericht in 1935, groeide deze revolutionair socialistische partij uit tot één van de grootste radicaal linkse partijen in Spanje. Anders dan de stalinistische PCE weigerde ze om toe te treden tot het Volksfront. Daarnaast was de POUM een felle tegenstander van het stalinisme en hierdoor gehaat door de stalinisten. Hun grootste fout was dat de revolutionair socialisten tijdens de burgeroorlog toch kozen om toch deel te worden van het Volksfront. Hierdoor konden de sociaal democraten en hun stalinistische bondgenoten snel afrekenen met de arbeiderspartij. Eenmaal deel van de regering voerde de PSOE en PCE een grote zuiveringsactie door, waarbij POUM leden opgepakt en vermoord werden. Stalin’s aanhangers zuiverde de gehele republiek van kritische marxisten!

Generaal Franco voerde ondertussen oorlog met zijn nationalistisch leger. Dat leger bestond grotendeels uit anticommunistische katholieken, fascisten, rechtse nationalisten, Italianen en Duitsers. Adolf Hitler stuurde het Condor Legioen naar Spanje om Franco te helpen. In totaal hadden de nationalisten 150.000 soldaten meer dan de Republikeinse overheid. Ook het aantal vliegtuigen was moderner dan wat de Republiek Spanje bezat. Stalin’s USSR stuurde wel wat lichte tanks en (verouderde) dubbeldekkers, maar die waren niet in staat om het moderne wapentuig van Franco tegen te houden. Al in 1938 werd duidelijk dat de republiek aan het verliezen was!

Op 5 maart 1939 pleegde Segismundo Casado een staatsgreep. Deze republikeinse legercommandant wou vrede zoeken met generaal Franco. Ook beweerde hij dat een ‘’communistische staatsgreep’’ in de planning was. Casado werkte voor rechtse elementen in het Republikeinse Leger, die genoeg hadden van het Volksfront. Echter de nationalisten wouden onvoorwaardelijke overgave van alle republikeinse strijdkrachten. In de hoofdstad Madrid, ging soldaten loyaal aan Casado de communisten arresteren. Maar die waren bewapend en vochten terug. Segismundo Casado sloeg op de vlucht, gevolgd door andere republikeinse ministers, leger commandanten en politici!

De nationalisten konden dankbaar gebruik maken van het chaos binnen het republikeinse kamp. Zonder al te veel tegenstand marcheerde ze op 26 maart 1939, richting Madrid. De meeste soldaten van de republiek gaven zich over zonder terug te vechten. Alleen de anarchistische en stalinistische milities gaven niet op. Hun strijd was echter nutteloos, aangezien de nationalisten veel beter bewapend waren en 1 miljoen soldaten in dienst hadden. Generaal Franco verklaarde dat de burgeroorlog voorbij was met de inname van de hoofdstad en de volledige capitulatie van het Republikeinse Leger!

In totaal werden ongeveer 500.000 republikeinse soldaten gevangen genomen door de nationalisten. Franco begon meteen met het executeuren van alle communistisch gezinde soldaten, dat waren ongeveer 50.000. Nadat die vermoord waren draaide de generaal richting alle elementen binnen de samenleving, die steun hadden geven aan het republikeinse bewind. 200.000 republikeinen en antifascisten kregen in totaal de kogel van de extreem rechtse generaal!

De Katholieke Kerk moedigde het moorden aan. Slechts enkele dappere priesters namen het op voor de slachtoffers van het Witte Terreur. Doordat de Katholieke Kerk de moord op 200.000 republikeinen steunde, konden de katholiek gezinde nationalisten zonder morele bedenking hun moordpartijen uitvoeren. Want de roden waren allemaal ‘’smerige atheïsten’’ en ‘’vijanden van de heilige kerk en God’’ aldus de propaganda van de kerk!

 

Taiwanezen demonsteren tegen het KMT bewind. Tot 1987 tolereerde de rechts nationalistische partij geen oppositie!

Taiwanezen protesteren tegen het KMT bewind. Tot 1987 tolereerde de rechts nationalistische partij geen oppositie!

Advertenties