Öcalan en Mandela door de CIA opgepakt

PKK leider Abdullah Öcalan werd in 1999 opgepakt in Kenia door de Turkse geheime politie. Die was hem op het spoor gekomen door een tip van de criminele CIA, de misdadige veiligheidsdienst van de VS. De Amerikanen steunde al jaren het anticommunistische beleid van de Turkse regeringen en de PKK werd gezien als een grote bedreiging. Ook Nelson Mandela, leider van het ANC schijnt nu dankzij de CIA in 1962 opgepakt te zijn. De ANC leider zou meer dan 27 jaar in de cel zitten. Abdullah Öcalan zit al 17 jaar vast op een klein eiland, bewaakt door 1000 Turkse militairen. Net als Mandela is hij een strijder voor nationale onafhankelijkheid!

Mandela en Öcalan gingen de strijd aan tegen racistische overheden die hun volk onderdrukte. In Zuid Afrika gebeurde dat op racistische basis en in Turkije op nationalistische basis. De Koerden worden al eeuwen onderdrukt door de Turken. Dit gebeurde al onder het Ottomaanse Keizerrijk en gaat door tijdens de Republiek Turkije. Hoewel het leek dat onder de leiding van Erdogan er acceptatie van de Koerden zou komen is dit radicaal veranderd. Erdogan gebruikt nu het etnische nationalisme om de strijd tegen de PKK weer op te voeren en duizenden Koerden te doden!

Er zitten wel wat jaartjes verschil tussen de strijd van het ANC en de PKK. Het Afrikaans Nationaal Congres begon de gewapende strijd vanaf 1961. De Koerdistan Arbeiders Partij nam de wapens pas in 1984 op, met de oprichting van het Koerdische Nationale Bevrijdingsleger. Het ANC leger droeg de naam; Speer van de Natie. Ze werden een ”terroristische” organisatie genoemd door zowel het Apartheid regime als de Amerikaanse overheid. Pas nadat Barack Obama president werd in 2008, werd het ANC voorgoed van de terreurlijst gehaald, dit terwijl de beweging van Mandela al 14 jaar regeerde over Zuid Afrika!

Een ander groot verschil tussen Mandela en Öcalan zijn hun ideologische opvattingen. Mandela was ooit een democratische socialist, Öcalan een marxist-leninist (stalinist). Zowel de ANC leider als de PKK leider zouden afstand nemen van hun overtuigingen. Mandela werd een burgerlijke democraat en voerde geen socialistisch beleid in Zuid Afrika. Öcalan liet het marxisme-leninisme (stalinisme) na zijn arrestatie vallen en steunt tegenwoordig het democratisch confederalisme. Ook schijnt hij niet meer te pleiten voor een onafhankelijk socialistisch Koerdistan!

Ze delen echter één groot feit, beiden zijn dankzij de criminele Centrale Inlichtingendienst van de VS, opgepakt en in de cel gezet. Mandela was door zijn antiracistische strijd een ”communistische” marionet vonden de Amerikanen. Iedereen die vocht tegen racisme, kolonialisme, kapitalisme en uitbuiting was een ”marionet van Moskou” brulde Washington DC in de jaren 60. Toen der tijd dachten de paranoïde Amerikanen dat het ANC onder controle van de Sovjets stond. Die vreesde een rassenoorlog in Zuid Afrika en dus moest Mandela opgepakt worden. Dit gebeurde en hij zou 27 jaar in de cel zitten!

Nooit hebben de Amerikanen toegeven aan het feit dat de CIA verantwoordelijk was voor de arrestatie van Mandela. Ex-CIA spion Donald Rickard gaf twee werken voor zijn dood toe, hoe hij als medewerker van het Amerikaanse consul (en in het geheim van de CIA) ervoor zorgde dat de Zuid Afrikaanse politie, de ANC leider wist te grijpen. Het rechts racistische bewind had daarna  geen moeite om Mandela als ”gevaarlijke communist” tot levenslange gevangenisstraf te veroordelen!

Abdullah Öcalan begon zijn strijd eind jaren 70 in Turkije. Hij behoorde tot de Koerdische minderheid en sprak in het begin niet eens de Koerdische taal. Dit kwam omdat veel Koerden hun taal niet mochten spreken. Alleen het Turks was toegestaan in de Koerdische gebieden. Koerdische kinderen werden met de Turkse taal opgevoed, veel Koerden waren zo bang voor de wrede Turken dat ze thuis ook Turks gingen praten. De eerste generatie Koerdische vrijheidsstrijders in de jaren 70, spraken dus nauwelijks de taal van hun volk. Öcalan was één van de vele jonge studenten die genoeg hadden van de corrupte Turkse overheid. Vooral omdat die overheid het Amerikaanse imperialisme van dienst was!

De Koerdistan Arbeiders Partij (PKK) werd in 1978 opgericht in Diyarbakır. In de eerste zes jaar van haar bestaan, voerde de partij vooral kleinschalige aanvallen uit. Maar de jonge verzetspartij kreeg te maken met een wreed staatsapparaat dat genadeloos terugsloeg. Massa arrestaties en martelingen waren het wapentuig van de Turkse overheid. Die vernietigde hele dorpen als Koerdische dorpelingen sympathie toonde voor Öcalan. Toen duidelijk werd dat propaganda en kleinschalige acties niet zouden werken, begon de PKK hard terug te slaan. In 1984 stichtte ze hun eigen leger en vielen de Turkse staat direct aan. Dit resulteerde in een bloedig conflict dat anno 2016 weer helemaal opgewaaid is!

Al meer dan 5.000 strijders van de Volks Defensiekrachten (PKK leger) zijn gedood sinds de Turkse president Erdogan besloot om de strijd weer op te voeren. 1.500 politie agenten en soldaten uit het Turkse leger moesten voor zijn bloeddorstigheid sterven. Abdullah Öcalan leidde zijn partij en leger via verschillende landen. Zo zat hij jaren in Syrië, echter in 1998 moest Öcalan dat land verlaten. Omdat bijna alle Europese landen aan de kant van Turkije stonden, kon hij niet zo maar de EU ingaan. Met een Cypriotisch paspoort reisde de PKK leider naar Kenia, om daar toevlucht te zoeken in de Griekse ambassade. Griekenland was bereid om Abdullah Öcalan onderdak te geven, gezien het feit dat de Grieken ooit ook onderdrukt werden door de Turken!

Maar de CIA hield alles in de gaten. Zij wisten daarom ook wanneer de Grieken hem wouden vervoeren. De CIA gaf die informatie door aan de Turkse geheime politie. Toen Abdullah Öcalan de Griekse ambassade in Nairobi verliet, grepen Turkse geheime agenten hem. Ze blinddoekte Öcalan en lieten hem voor twee grote Turkse vlaggen poseren. Dit leidde tot grote woede onder Koerden die in Europa woonde. Maar het maakte Öcalan wel tot icoon van het Koerdische verzet. Tien jaar zou hij in een gesloten cel leven, bewaakt door 1000 agenten. Pas in 2009 besloot Turkije om Öcalan te verplaatsen naar een grotere gevangenis. Ook mag hij nu praten met mede PKK gevangenen, tien uur per week!

Zonder het toedoen van de CIA waren Mandela en Öcalan niet opgepakt. Het is wel zeker dat het paranoïde gedrag van de Amerikanen in de jaren 60, in elke antiracist een ”communist” zagen. Wie streed tegen de Amerikaanse Apartheid werd een ”communist” genoemd, door zowel de conservatieve Republikeinen als de liberale Democraten. Nelson Mandela werd in 1994, president van een niet-racistisch Zuid Afrika. Ook al is het hem gelukt om een einde aan Apartheid te maken, een einde aan de enorme ongelijkheid en kapitalistische uitbuiting heeft Mandela nooit willen maken. Vermoedelijk omdat hij door de ondergang van het ”reëel bestaande socialisme” ervan overtuigd was geraakt, dat het kapitalisme beter voor zijn land was dan het socialisme waarvoor hij 27 jaar in de bak zat!

Revolutionair socialisten bekritiseren Mandela voor het feit dat hij het socialisme nooit ten uitvoer bracht. Maar hij blijft een dappere strijder tegen Apartheid en racisme. Öcalan liet het marxisme-leninisme (stalinisme) rusten en in zijn cel werd hij een aanhanger van het democratisch confederalisme. Deze ideologie gaat uit van autonomie en zelfbeschikking. Probleem is dat zelfbeschikking nooit geaccepteerd zal worden door het chauvinistische Ankara regime. Veel Turken groeien op met etnisch nationalisme, zij worden al op basisscholen geïndoctrineerd in de grootheid van het Turkse volk.

Het idee van het democratisch confederalisme klinkt goed, maar het eist van de Koerden dat ze binnen bestaande landsgrenzen blijven. Door de Syrische burgeroorlog is het Koerdische deel van Syrië nu min of meer onafhankelijk geworden, Irakees Koerdistan is al jaren. Een onafhankelijke Koerdische staat lijkt nu steeds realistischer te worden. Daarom zou het beter zijn als de PKK zich richt op de creatie van een verenigd socialistisch Koerdistan. Als Syrisch Koerdistan en Irakees Koerdistan zich verenigen, heb je al in feite een groot deel van de Koerdische gebieden dat vrij zal zijn. Natuurlijk zullen Turkije en Iran nooit toestaan dat hun Koerdische gebieden deel worden van zo’n verenigd Koerdistan!

Hoe eindigen we het conflict tussen de Turken en de Koerden? Dat is een vraag waarop revolutionair socialisten een duidelijk antwoord geven. Alleen de verenigde arbeidersklasse van zowel Turken als Koerden kan een einde maken aan het sektarische bewind van Erdogan. Maar daarvoor moeten de Koerden ontdoen van individueel terrorisme, met name zelfmoord aanslagen of aanvallen op Turkse burgers. Dat versterkt namelijk het etnische nationalisme van de Turkse regering. Nu al heerst bij veel Turkse arbeiders het beeld van wrede Koerdische separatisten, die met geweld en terreur ”hun” Turkije willen opsplitsen. Dit beeld hebben de rechtse Turken al sinds 1984 gepropagandeerd en de terreur aanvallen op Turkse burgers door PKK militanten versterkt dit beeld!

Socialistisch Alternatief in Turkije vecht voor zelfbeschikking van de Koerden en geven kritische steun aan de Volksdemocratische Partij HDP!

 

mandela-ocalan

Advertenties