Er is een links alternatief in de VS

De presidentiële verkiezingen van november 2016 gaan zoals altijd tussen Republikeinen en Democraten. Al sinds de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika domineren deze twee rechtse partijen wat voor politiek er bedreven wordt. Omdat de media, de overheid en het verkiezingsstelsels door hun bepaald worden, hebben andere politieke partijen geen kans. In de kapitalistische media wordt daarom ook altijd gezegd, dat je moet kiezen tussen conservatieve Republikeinen of neoliberale Democraten. Voor socialisten en anti-kapitalisten is dat geen keus, wij keren ons tegen de dogma van het minste kwaad!

Laten we duidelijk zijn, de Republikeinse Partij in de VS is een radicaal rechtse partij geworden. Niet enkel en alleen een partij van de superrijken, het is ook een racistische partij vol met minachting voor atheïsten, moslims, marxisten, liberalen en natuurlijk Democraten. Want dat haten alle Republikeinen, die ”extreem linkse” Democratische Partij. Ook al zijn de Democraten net zo rechts op economisch gebied, houdt de conservatieve media ervan om de gehele neoliberale partij af te schilderen als een ”socialistisch-communistisch bolwerk”!

Dat begon in feite in 2008, toen Barack Obama president werd. Met zijn slogan; Change, vreesde de Republikeinse Partij dat hij radicale veranderingen zou doorvoeren. Dat Obama een zwakke compromis bereidde man bleek, zou pas later blijken. In 2009 begon de radicaal rechtse protestgroep; Tea Party op te komen. Deze beweging geloofde heilig dat Barack Obama een ”communist” was en men schilderde de Democraten af als een socialistische partij, omdat de vader van Barack een aanhanger was van het Afrikaans socialisme!

Fox News draaide overuren en liet de ene complotdenker na de andere op televisie verschijnen. Zo waren er Amerikanen die heilig geloofde dat Obama een buitenlander was en helemaal geen echte Amerikaan kon zijn. Ze werden geleid door een Moldavische vrouw, geboren in de Sovjet-Unie die in de VS kwam wonen. Deze vrouw kreeg van de conservatieve media een platform om haar onwaarheden te verspreiden. De Republikeinen grepen vaak genoeg de kans om de Democraten neer te zetten als ”democratische socialisten” waarbij vaak men overging tot het omdopen van de Democratische Partij in ”Socialistische Democratische Partij”!

Bij de conservatieve lagen van de Amerikaanse bevolking sloegen de leugens van Fox News aan. Bezorgde burgers trokken naar Washington DC om samen met de Tea Party te demonstreren tegen de ”nazistische-communistische” Barack Obama. De meeste Tea Party aanhangers bleken een klein burgerlijke mentaliteit te bezitten. Ze lieten zich volledig misleiden door rechtse propagandisten zoals Glenn Beck, die uiteindelijk bij Fox News ontslagen werd omdat zijn complottheorieën zo ver gingen dat adverteerders af haakte!

Toen Hillary Clinton zich verkiesbaar stelde voor de nominatie van de Democratische Partij, dacht iedereen dat ze geen echte uitdager zou krijgen. Maar toen kwam die Bernie Sanders, een sociaal democraat uit Vermont. Hij wist veel jonge Amerikanen te trekken met zijn linkse opvattingen. Sanders begreep dat jongeren boos zijn en hij bood hun een alternatief aan. Clinton wist niet goed hoe ze hierop moest inspringen. Gelukkig werd ze gesteund door de partijtop, die Bernie Sanders te links vonden. De oude sociaal democraat paste niet in een neoliberale partij. Het Democratische Nationale Comité stond vanaf het begin aan de kant van Clinton. Later zou blijken dat achter de schermen men zelfs bezig was om manieren te vinden om Sanders zwart te maken!

Dit toont al aan waarom de Democratische Partij niet te vertrouwen is. Toch hoopte Bernie Sanders dat hij het kon winnen van Hillary Clinton. Hij had echter te weinig steun onder gekleurde Amerikanen die hem gewoon niet kende. Ook stemde vooral veel vrouwen op Clinton. Uiteindelijk won ze de nominatie en toen Sanders zijn revolutie in de steek liet, was het duidelijk dat de Democratische Partij gewoon op het neoliberale pad zou blijven!

Ondertussen won de miljardair Donald Trump, de nominatie van de Republikeinse Partij. Trump is een bombastische kapitalist, een man die zeer geliefd is bij conservatieve arbeiders. Hij beweert dat hij de Amerikaanse arbeider weer aan het werk zal helpen, wat natuurlijk aanslaat bij dat deel van de arbeidersklasse dat zich makkelijk laat misleiden door rechts populisme. Daarnaast wordt Hillary Clinton enorm geminacht omdat ze deel is van de heersende klasse. Dat de Trump aanhangers niet snappen dat hun Grote Baas ook behoort tot diezelfde klasse is het paradox!

Onder leiding van Trump is de Republikeinse Partij echt een radicaal rechtse partij geworden. Niet alleen wil de Grote Baas alle illegale Mexicanen deporteren, hij wil ook alle moslims het land uitzetten. Zijn racistische aanhangers juichen bij het idee om de politie, het leger en de nationale garde in te zetten tegen arbeiders van Mexicaanse en islamistische afkomst. Niet alleen zou dat tegen de grondwet en mensenrechten ingaan, maar het vernietigd ook meteen de gehele economie van de zuidelijke staten. Die draait namelijk volledig op laagloon arbeid van arbeiders uit Mexico!

Het gedrag van de Trump aanhangers begint daarom ook gevaarlijk te worden. De vergelijkingen met Nazi Duitsland zijn snel gemaakt en gezien het feit dat Trump (net als Hitler) zijn racisme mixt met etnisch nationalisme en rechts populisme zegt genoeg. Op economisch gebied wil de kapitalistische uitbuiter vooral dat bedrijven minder belastingen hoeven te betalen. De vennootschapsbelasting moet van 35% naar 15% gaan. Dit zal ervoor zorgen dat grote bedrijven (waaronder die van Trump) meer geld overhouden, wat dus resulteert dat de bezittende klasse nog rijker wordt!

Het lijkt dus dat de race zal gaan tussen deze radicaal rechtse kapitalist en een neoliberale politici die zich al bewezen heeft al persoon die het kapitalisme trouw is. Hillary Clinton is een lakei van Wall Street brullen de Trump aanhangers, daarin hebben ze gelijk. Probleem met hun logica is wel dat Donald Trump behoort tot Wall Street. Hij en zijn superrijken zijn de klasse die mensen zoals Clinton steunen met miljoenen dollars. Dat veel arbeiders de pest hebben aan de politieke elite is begrijpbaar, maar dat ze dan hun stem geven aan een miljardair is gewoon dom en zeer fout. Want Donald Trump geeft niets om arbeiders, hij staat bekend om de kreet; YOU ARE FIRED!

Voor de echte linkse Amerikanen zullen deze verkiezingen lastig worden. Ze minachten Clinton maar haten Trump. Binnen de progressieve bourgeoisie is het altijd de dogma om op de Democraten te stemmen ongedacht hoe rechts de kandidaat is. Stemmen op de minst kwade kandidaat is wat bijna alle Amerikanen doen uit vrees voor de tegenpartij. Linkse Amerikanen worden daarom ook opgeroepen om op Hillary Clinton te stemmen. Haar team gebruikt daarbij de vrees voor de racistische Trump als wapen. Revolutionair socialisten zien dat als afpersing, want er is een linkse kandidaat die progressief Amerika iets veel beters biedt dan Hillary Clinton!

Jill Stein is een dokter en kandidaat voor het presidentschap voor de Groene Partij. Deze ecologische partij heeft iets weg van GroenLinks, maar is veel linkser. De Groene Partij is anti-kapitalistisch wat je van GroenLinks niet meer kunt zeggen. Daarnaast vecht de partij voor een alternatieve economie waarin het kapitalisme vervangen wordt door iets anders. Helaas wordt het socialisme niet genoemd als dat andere alternatief, wel is de Groene Partij tegen een almachtige staat en verzet zich dan ook tegen wat ze ”staatssocialisme” (stalinisme) noemen!

Bernie Sanders had gehoopt dat zijn aanhangers voor Hillary Clinton zouden kiezen zodra hij de strijd zou staken. Probleem was echter dat veel van zijn jeugdige aanhang helemaal niet bereid is om hun principes op te offers. Sanders heeft hun duidelijk gemaakt hoe verraderlijk Clinton is en vele weigeren daarom ook om op haar te stemmen. Nu Sanders zijn revolutie opzij gezet heeft uit angst voor Trump, betekend dit niet dat Hillary Clinton automatisch alle stemmen zal krijgen. Jill Stein en de Groene Partij worden al gezien als potentiële uitweg voor vele en revolutionair socialisten moedigen dit aan. Wij steunen Stein en haar partij om een links alternatief te bieden voor al die Amerikanen, die niet willen stemmen op Donald Trump of Hillary Clinton!

De politieke agenda van de Groene Partij is echt links. Niet centrumlinks of gematigd, maar echt links in de zin dat ze bereid zijn om het kapitalisme aan te pakken. Zelfs de ”Sociaaldemocratische” Partij van Emile Roemer durft niet keihard te zeggen dat ze de heersende klasse in Nederland willen aanpakken. Nee, Roemer zou eerder beweren dat het ”menselijker en socialer” is dat de rijken iets meer bijdragen. Socialistisch is de SP al jaren niet meer. De Groene Partij in de VS daarin tegen durft nu wel bepaalde socialistische opvattingen na te streven. In die zin lijken ze nog het meeste op het GroenLinks uit 1989, voordat Femke Halsema de partij verrechtste!

Wat het lastig maakt voor de Groene Partij om op het stembiljet te komen zijn de verkiezingswetten in de staten van de VS. Die zijn namelijk opgesteld door Democraten en Republikeinen. Wie lid is van die partijen komt makkelijk op het stembiljet, maar kleinere partijen hebben meer moeite. Op dit moment kunnen Amerikanen in 30 van de 50 staten stemmen op Jill Stein. Er wordt veel moeite gedaan om ook in de andere staten op het stembiljet te komen!

Dan is er nog de media. Die geeft nauwelijks aandacht aan andere kandidaten. In de Verenigde Staten zijn verkiezingen vaak een circus waarbij enkel en alleen de kandidaten van de Republikeinse Partij en de Democratische Partij aan het woord komen. In Nederland heb je politieke debatten met vaak meer dan zeven lijsttrekkers. Dat zul je in de VS nooit zien. Jill Stein zal nooit uitgenodigd worden om te debatteren met Clinton of Trump. Dat komt omdat ze pas mee mag doen, als ze meer dan 15% van de stemmers achter zich heeft in de nationale peilingen. Probleem is dat Stein niet wordt opgenomen in de nationale peilingen en dus geen kans maakt om mee te mogen doen met de debatten. Zo willen de Republikeinen en Democraten het natuurlijk hebben!

Daarom pleit Socialistisch Alternatief in de VS voor een stem op Jill Stein. Ook Revolutionair Socialistische Media is het daarmee eens. Stein is de beste keus voor arbeiders, jongeren, ouderen en armen. Donald Trump en Hillary Clinton zullen helaas alle media aandacht krijgen. Ook in Nederland hoef je niet te verwachten dat de NOS of RTL Nieuws het opeens zullen hebben over Jill Stein als links alternatief. Zelfs in Europa vergeet men dat er ook andere kandidaten zijn, naast die van de conservatieve Republikeinse Partij en neoliberale Democratische Partij!

 

jill-stein-sticker

Advertenties