Witte Onwetendheid

Je hoort er maar weinig over, hoe zwarte mensen benadeeld worden en racisme, discriminatie en stigmatisering ervaren in de samenleving. Dat komt door witte onwetendheid, het is die onwetendheid dat witte mensen ervan weerhoudt om racisme te bestrijden. Nog steeds kijken te veel witten de andere kant op als elementen van racisme weer boven water komen. Dat worden ”incidenten” genoemd, want de dogma is dat Nederland vooral een ”liberaal en tolerant” land is. Deze mythe heeft de heersende klasse geschapen om zichzelf af te schermen van het feit dat racisme bestaat en steeds zichtbaarder wordt!

Wie wit (blank) is, groeit op in een wereld gemaakt voor witten. Nederland beweert glashard dat iedereen gelijk is, maar dat is een leugen. Niet-witten hebben het moeilijker in Nederland. Dat begint al vaak bij hun geboorte, veel zwarte gezinnen leven van een lager inkomen. Hun sociaal maatschappelijke positie is hierdoor al zwakker. Daarnaast moeten kinderen leren leven met sociale stigma’s zoals vooroordelen!

Dan is er het racisme op school. Veel zwarte kinderen krijgen hiermee te maken. Witte kinderen gedragen zich vaak racistisch, omdat ze het product zijn van hun witte opvoeding. Hun ouders die vloeken op mensen met een niet-witte huiskleur versterkt het idee dat zij behoren tot het ”betere ras”. Bijvoorbeeld het idee dat ”negers” lui zijn en niet willen werken, is een stigma dat al honderden jaren door witte mensen is verspreid. Ook nu nog wordt er beweerd dat de zwarte man, minder productief zou zijn dan de witte man in rechtse kringen!

De geschiedenislessen op school spelen helemaal in op witte onwetendheid. Kinderen leren niet over het leed van de slavernij. Nee, men praat liever over de ”Gouden Eeuw” van de Republiek der Verenigde Nederlanden (één der grootste slaven naties ter wereld). Herdenkingen worden wel gehouden, maar krijgen nauwelijks nationale aandacht. Het acht uur journaal praat er misschien vijf of tien minuten over en dat is alles wat de witte kijker thuis te zien krijgt van de jaarlijkse herdenking. Het is alsof we slechts vijf minuten besteden aan het herdenken van de 200.000 Nederlanders die gedood zijn tussen 1940-1945!

Nederland was één van de laatste landen die de slavernij afschaftte. Dat gebeurde pas in 1863 en zelfs in stappen, zodat de witte eigenaren van zwarte slaven konden wennen aan het feit dat ze nu opeens loon moesten gaan betalen. Pas rond 1900 was in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden (inclusief Nederlands Indië) het bezitten van slaven verboden. Toch zou het diepe racisme blijven heersen, want na honderden jaren van witte superioriteit over de zwarte volkeren, dachten de witten dat ze nog steeds verheven stonden boven die ”domme negers”!

Veel Europeanen vonden ook dat de ”neger” niet zonder zijn/haar witte baas/bazin kon bestaan. Het racistische idee dat de zwarten te ”dom” waren om voor zichzelf te zorgen is pas na 1945 langzaam gaan verdwijnen. Dat veel Afrikanen vochten voor nationale onafhankelijkheid wou er bij de witte Europeanen ook niet in. Vooral conservatieve reactionaire politici zoals Winston Churchill, konden en wouden niet toegeven aan de zelfstandigheid van hun koloniën. Zo diep zat het racisme in hun!

Het is moeilijk om je voor te stellen dat je gediscrimineerd wordt puur op je huiskleur. Maar dat ervaren veel jongeren met een donkere of licht getinte huid. Het begint al op televisie waar de politie veel aandacht geeft aan zaken waarbij niet-witten vaak op de voorgrond staan. Daarnaast worden ze op straat eerder aangehouden en ook als ze autorijden zet de politie ze eerder aan de kant. Omdat veel  (witte) agenten het toch niet vertrouwen dat een donker iemand in een (te) dure auto rijdt. Dat maar een relatief kleine groep jongeren hierdoor ontspoort is verrassend!

Doordat witte Nederlanders het racisme in Nederland niet willen erkennen en dat nooit gedaan hebben, is er bij veel zwarten een mentaliteit ontstaan van negeren, wegkijken en je hoofd koel houden. Dat hebben veel zwarte Amerikanen ook gedaan tot de jaren vijftig en zestig. Helaas was het aantal niet-witte Nederlanders tot 1980 nog te klein om het racisme en de witte onwetendheid te bevechten. In de Verenigde Staten is 12% van de totale bevolking zwart, dat zijn 42 miljoen Amerikanen. Vergelijk dat met de +-500.000 donkere Nederlanders van Surinaamse/Antilliaanse afkomst. Daarnaast was het aantal zwarte Nederlanders tot de jaren 80, nog redelijk beperkt tot minder dan 100.000!

In 1930 tekende de Belgische striptekenaar Hergé; Kuifje in Congo. De strip ging over de witte reporter Kuifje in het Afrikaanse land Congo, dat in 1930 nog eigendom was van het Koninkrijk België. De zwarte Congolezen werden als primitieve oerwoud mensen afgebeeld. Hun kinderen zouden zelf te dom zijn om te kunnen rekenen in een klaslokaal. Typische racistische elementen toont Kuifje in Congo, zoals de onderdanigheid van de zwarten en hun onvermogen om simpele handelingen uit te voeren. Enkel en alleen dankzij de ”slimme witte” Kuifje lukt het de Congolezen om iets voor elkaar te krijgen. In 1948 zou Hergé een nieuwe versie maken zonder verwijzingen naar het Belgische kolonialisme. Maar de racistische manier waarop de Congolezen werden afgebeeld (dikke rode lippen, zwart krullend haar en gouden oorbellen) bleef er gewoon in!

Laten we niet vergeten dat de Belgen verantwoordelijk zijn voor de massamoord op tien miljoen Congolezen. Tussen 1885 en 1908 was Congo namelijk het privé bezit van de massamoordenaar en Koning der Belgen: Leopold 2. Deze racistische kapitalistische monarch zag zich als ”Groot Ondernemer” en wou België met Congolese grondstoffen, rijk en welvarend maken. Aldus zijn propaganda, want het ging Leopold 2 puur om zijn eigen bankrekening. Omdat de Congo Vrijstaat zijn eigen bezit was gingen alle winsten ook naar Leopold 2. De zwarte arbeiders die voor hem moesten werken waren bijna allemaal slaven. Ook al was de slavernij afgeschaft, werden vele gedwongen om voor de witte monarch uit het verre Europa te werken!

Leopold 2 voerde een terreur bewind en liet lichaamsdelen afhakken als strafmaatregel. In 1908 nam de Belgische overheid bezit van Congo, nadat ze de berichten over massamoord en slavernij niet meer konden negeren. Leopold 2 is het ultieme voorbeeld van racisme en witte onwetendheid, daarom staan al zijn standbeelden nog overeind in België. Zelfs al wist hij wat zijn mensen deden, moet het hem niets gedaan hebben. Leopold 2 stond toch boven die ”domme zwarte negers” als witte vorst, gezonden door de witte God om de christelijke beschaving te verspreiden in Afrika!

De strips van Suske en Wiske (ook van Belgische hand) zijn ook voorbeelden waarin zwarte Afrikanen, racistisch worden afgebeeld. In de Vliegende Aap werken Suske en Wiske samen met een zwart meisje dat gebrekkig praat en onderdanig is aan het blanke baasje (Sukse). Net als in Kuifje in Congo zijn de zwarte mensen in Suske en Wiske vaak primitief en worden als kannibalen afgebeeld, die het lekker zouden vinden om de twee kinderen op te eten. Tante Sidonia is zelfs verbaast dat een zwarte krijger kan dansen op westerse muziek, ze vindt hem hierdoor opeens ”beschaafd”!

Deze racistische kijk op zwarte mensen in Afrika is een duidelijk product van witte onwetendheid. We zien dit ook terug in de figuur Zwarte Piet. Een figuur dat in 1850 werd toegevoegd aan het Sinterklaas feest. Zwarte Piet wordt afgebeeld zoals alle zwarte mensen tot eind jaren 60 ongeveer werden afgebeeld. Hij heeft dikke rode lippen, zwart krullend haar, gouden oorbellen en zijn klassiek gedrag is; onderdanigheid aan de witte Sinterklaas. Tot de 21ste eeuw was het vaak zo dat Zwarte Piet, domme dingen deed en kinderen aan het lachen maakte. Zonder het te (willen) weten spelen witte Nederlanders op een racistische beeldvorming, die in 1850 heerste over zwarte mensen. Nu is het gedrag van Piet wel veranderd en speelt anno 2016 meer de rol van een medewerker dan een echte knecht. Toch is zijn figuur nog steeds fout en besmet met de racistische kijk op zwarte mensen uit 1850!

Toen zwarte Nederlanders een paar jaar geleden voor het eerst zich gingen verzetten tegen Zwarte Piet, was er spraken van enorme witte woede. Het racisme dat altijd al bestaat had liet zich eindelijk volledig zien. Dankzij Facebook en Twitter konden we getuigen zijn van de enorme haat die witte Nederlanders ervaren tegenover zwarte landgenoten, die het wagen om zich tegen ”hun” iconen te keren. Weer komt onwetendheid om te hoek kijken. Want witten hebben niet het besef dat Zwarte Piet zo onprettig is voor zwarte Nederlanders. Voor hun is Piet een ”leuk” figuur en een prachtige herinnering aan hun kindertijd. Inderdaad, voor de witte Nederlanders is het Sinterklaas feest ook altijd leuk en plezerig geweest. Maar veel zwarte gezinnen hebben een andere kijk, door het racisme dat ze ervaren is het feest niet prettig voor hun. Het feit dat men pas drie jaar echt in actie durft te komen, toont aan dat er eindelijk verzet komt van zwarte Nederlanders!

Net als Martin Luther King, moet je heel dapper zijn om te strijd tegen racisme in Nederland te willen voeren. Wit Nederland nog niet klaar om openlijk te erkennen dat er spraken is van racisme. De witte meerderheid heeft de illusie opgebouwd dat ze in een ”liberaal en tolerant” land leven. Daar heeft politiek links een grote rol bij gespeeld. Vooral in de jaren 70 toen alles leek te kunnen en mogen, beweerde men dat het starre conservatisme (en daarmee ook kolonialisme en racisme) tot het verleden behoorde. Politiek links vergat echter dat racisme bleef bestaan, slechts een kleine groep linkse activisten zag dit in. Revolutionair socialisten wezen al in de jaren 80 en 90 herop. Maar door de ondergang van het zogenaamde ”reëel bestaande socialisme” (stalinisme) was politiek rechts opeens in het offensief en verzwakte de strijd tegen racisme!

Accepteren dat witten het beter hebben is een grote stap. Want dat zou betekenen dat je erkent dat er veel mis is in Nederland. Maar het is een feit dat de kansen voor witten groter zijn dan voor zwarten. Zelfs al groeien zwarte kinderen op in een stabiel gezin is dat geen garantie. Ze hebben nog steeds te maken met veel schooluitval, meer criminaliteit, meer kans op discriminatie en meer afwijzingen omdat ze zwart zijn. Omdat witte Nederlanders dit minder tot nauwelijks ervaren is er spraken van racistische opvattingen. Zo denkt men dat zwarte gezinnen minder goed zouden zijn en dat Marokkaanse ouders allemaal toestaan dat hun jongens criminelen worden. Dit komt allemaal uit onwetendheid en dat is precies wat doorbroken moet worden!

Witten moeten leren dat zwarten niet gelijkwaardig worden behandeld. De Amerikaan; Jane Elliot besloot om witte Amerikanen dat bij te brengen. Na de moord op Martin Luther King begon ze een experiment. Ze selecteerde kinderen in haar schoolklas op oogkleur. Er kwam een groep kinderen met blauwe ogen en een groep kinderen met bruine ogen. Alles wat de groep met bruine ogen deed werd zwaar bekritiseerd en alles wat de groep met blauwe groep deed werd toegejuicht. Daarnaast kregen de blauwe kinderen ook allerlei voordeeltjes, zij mochten bijvoorbeeld drinken uit de kraan en kregen complimenten. Zo maakte een klas witte kinderen kennis met racisme op mini formaat. De blauwe groep zou altijd voorgetrokken worden omdat ze blauwe ogen hadden. Uiteindelijk vonden de witte ouders het experiment maar niets, omdat ze het fout vonden dat hun witte kinderen kennis maakte met racisme!

Daarnaast werd Jane Elliot een ”negervriend” genoemd en kreeg veel dreigtelefoons van witte Amerikanen. Haar experiment sloeg wel aan en wordt tegenwoordig vaak gebruikt om mensen duidelijk te maken dat racisme geen genade kent. Zelfs al doe je nog zo goed je best in het dagelijks leven, als je behoort tot een groep die geminacht wordt ben je helemaal niets. Veel witten hebben hier moeite mee, dat zie je terug in de experimenten die Elliot doet op scholen. Sommige witte studenten kunnen het niet verdragen om de gevolgen van racisme zelf te ondervinden. Zij kunnen de klas dan verlaten, maar krijgen van Jane Elliot een een stevige preek, dat zij als witte student de keus hebben om weg te lopen voor de gevolgen van racisme. Een zwart iemand kan dat niet, omdat racisme ook buiten het klaslokaal om hem/haar wacht!

Elliot gelooft niet in praten over racisme. Zij vindt dat er actie moet komen en revolutionair socialisten geven haar gelijk. Zelfs na 50 jaar is het racisme nog steeds springlevend, ook in Europa. Witte onwetendheid mag geen excuses zijn. Daarom is het goed dat antiracisten zich sterk gaan maken. In Nederland is alleen de politieke partij; DENK bereid om echt fundamenteel iets tegen racisme te doen. DENK is opgericht door twee politici van Turkse afkomst. Zij verlieten de ex-sociaal democratische partij uit onvrede over de integratie koers van de PvdA. Waar de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” van Geert Wilders zich sterk maakt voor ”witte belangen”, maakt DENK zich sterk voor ”zwarte belangen”. Het is goed dat DENK aandacht wil geven aan het keiharde feit dat racisme stevig in onze samenleving verankerd is. Maar het populistische karakter van deze partij is zorgwekkend, zeker omdat DENK ook reactionaire opvattingen steunt, met name die van Turkse conservatieven!

Witte Nederlanders moeten eens gaan beseffen dat zij bevoorrecht zijn in Nederland, in Europa en in de wereld. Zij hebben deze wereld geschapen, het zijn hun wetten die heersen. Zwarte mensen moesten het doen met landsgrenzen en opvattingen gedikteerd door witten. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland willen witten niet geloven dat zij een bevoorrechtte positie bekleden. Daarom kan de mythe bestaan dat Nederland een ”tolerant” land is. Maar wanneer de zwarte minderheid in verzet komt tegen racistische iconen zoals Zwarte Piet, dan vervalt de illusie in de vieze werkelijkheid van het racisme. Als witte voorbijgangers keihard roepen dat zwarte activisten weer slaaf moeten worden, dat het apen zijn die in kooien dienen te leven, is het duidelijk hoe sterk het witte onvermogen is om racisme te erkennen. Dit racisme kan overleven door witte onwetendheid en hun weigering om de waarheid onder ogen te zien. Daarom vechten revolutionair socialisten tegen de haat, tegen de discriminatie, tegen de minachting voor andersdenkenden en tegen witte onwetendheid!

 

tumblr_masx4dkodt1ql20qmo1_1280 (1)

Advertenties