Rechtse nationalisten winnen in Oost-Duitsland

Het radicaal rechtse; ”Alternatief voor Duitsland” heeft in de Duitse staat Mecklenburg-Voorpommeren, de Christen Democratische Unie van Angela Merkel verslagen. In dit ex-DDR gebied kregen de rechtse nationalisten bijna 20% van de stemmen. Grootste verliezers zijn dus de christen democraten, maar ook de gematigde socialisten van DIE LINKE verliezen stemmers. Een groot voordeel is wel dat de neonazistische; Nationaal Democratische Partij van Duitsland uit het parlement gestemd is. De opkomst van het AfD in de voormalige DDR is logisch te verklaren. Ondanks 26 jaar Duitse eenheid is er nog steeds spraken van een duidelijk verschil tussen Oost Duitsland en West Duitsland. In het oosten leven meer mensen in armoede, zijn er minder banen en leeft nog bij vele verbittering over het verlies van sociale zekerheden!  

DIE LINKE moet zich eens gaan afvragen waarom ze kiezers kwijt raken. Revolutionair Socialistische Media kan daar antwoord op geven. De partij is namelijk niet revolutionair ingesteld en heult al hier en daar met de neoliberale elite. Hierdoor zien veel Duitsers geen alternatief in de linkse partij, die beweert voor de werkende klasse op te komen. DIE LINKE is een gematigde socialistische partij, ontstaan in 2007 door een fusie tussen het West-Duitse WASG (Stem Alternatief en Sociale Rechtvaardigheid) en de Oost-Duitse PDS (Partij van het Democratische Socialisme). In Mecklenburg-Voorpommeren heeft DIE LINKE bijna 5% van haar kiezers verloren aan de rechtse nationalisten!

Want het is duidelijk dat veel Duitsers uit de arbeidersklasse op de radicaal rechtse AfD gestemd hebben. Het is vooral de angst en ontevredenheid over het neoliberale beleid van Angela Merkel dat het AfD groot maakt. Hun rechts populisme is vergelijkbaar met dat van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” van Geert Wilders. Net als de PVV is het AfD een product van haat en diepe minachting voor moslims. Ze winnen echter aanhang omdat politiek links in zowel Nederland als Duitsland, slap van aard is en zich niet revolutionair opstelt. De ”Sociaaldemocratische” Partij in Nederland praat niet eens over socialisme en hoewel DIE LINKE iets linkser is in haar taalgebruik, blijven ook de Duitse socialisten te gematigd. Hierdoor laten arbeiders zich misleiden door het populisme van het AfD!

Want die spelen niet alleen op vreemdelingenhaat. Net als de PVV belooft het AfD dat ze voor een ”sociaal beleid” staan. Maar dat is slechts schijn, want sociale politiek is bij rechtse partijen slechts goed voor de rijken en de bezittende klasse. Het ”Alternatief voor Duitsland” is een nationalistische partij, die op ”eigen volk” eerst speelt. De partij is een product van Duitsers die diepe minachting hebben voor buitenlanders en graag racistisch willen zijn. Vele stemmen jaren op de conservatieve CDU, maar door de vluchtelingencrisis vinden deze rechtse nationalisten, dat de partij van Angela Merkel te slap geworden is!

Arbeiders die denken dat het AfD voor sociale politiek zal zorgen zullen bedrogen uitkomen. De partij is namelijk geen arbeiderspartij, maar een bourgeoispartij die graag de bezittende klasse steunt tegen ”lastige linkse types” (stakende arbeiders). Daarnaast zijn de rechtse nationalisten fel tegen democratische rechten (van moslims) en vinden dat homoseksualiteit niet bij Duitsland hoort. Voor een nationalistische partij is het AfD echter wel positief over de rol van de Bondsrepubliek in de Europese-Unie. Waar Geert Wilders pleit voor een uittreding, vindt het AfD dat Duitsland best in de EU kan blijven. Hiermee wordt aangetoond dat deze rechtse partij het fundamentele karakter van de EU niet verwerpt: het neoliberalisme!

Waar Geert Wilders heult met Marine Le Pen van het Nationaal Front (FN) in Frankrijk, heult het ”Alternatief voor Duitsland” met de ”Vrijheidspartij van Oostenrijk”(FPÖ). De radicaal rechtse FPÖ is al jaren het gezicht van etnisch nationalisme, vreemdelingenhaat en reactionair conservatisme in Oostenrijk. In de laatste jaren is de FPÖ weer gegroeid onder leiding van de charismatische Heinz-Christian Strache. Het AfD begon haar bestaan als een rechtse conservatieve partij, maar schoof meer richting het Duitse nationalisme. Dit zorgde voor een splitsing waarna de tegenstanders van vreemdelingenhaat zich verenigde in de ”Alliantie voor Vooruitgang en Vernieuwing”. Maar het is vooral de afkeer en intolerantie tegenover Syrische vluchtelingen die het AfD liet groeien. Angst voor Arabische mannen, die namelijk allemaal ”verkrachters” zouden zijn. Angst voor de zogenaamde ”islamisering van Duitsland” dat is waarom men op het AfD stemt!

Revolutionair socialisten verzetten zich fel tegen de leugens en racistische propaganda die de rechtse nationalisten verspreiden. Er is geen spraken van een ”horde verkrachters” onder de vluchtelingen. Van de 600.000 Syrische vluchtelingen hebben enkelen zich schuldig gemaakt aan ongewenste seksuele intimidatie, maar hoeveel blanke Duitsers maken zich daar niet schuldig aan, nadat ze dronken op straat lopen? Het AfD speelt op de al bestaande angst voor de Arabische man. Die zou reactionair van aard zijn en de vrouw als minderwaardig zien. Het is echter wel typisch dat de rechtse nationalisten steun winnen in conservatieve gebieden, waar blanke Duitse mannen zich nog heer en meester voelen over vrouw en kind. Daarnaast is slechts 5,4% van alle Duitsers een moslim. Dat zijn maar 4,3 miljoen op een totale bevolking van 82 miljoen. 94,6% is geen moslim en dus is er geen spraken van ”islamisering”!

In de ex-DDR scoren de nationalisten ook goed. Dit is ook te verklaren omdat veel oudere Duitsers nog steeds bitter zijn over de ongelijkheid die ze al 26 jaar moeten ervaren. Na de val van de muur en de ondergang van de Duitse Democratische Republiek, kwam het kapitalisme binnen waaien. Oost Duitse bedrijven gingen massaal failliet, omdat ze niet konden concurreren. Veel arbeiders verloren hun banen, hun pensioenen, terwijl de neoliberale elite alles opkocht en in bezit nam. DDR staatsbedrijven werden voor een appel en een ei verkocht aan kapitalisten die geen oog hadden voor de arbeidersklasse. Bitterheid verving het euforie van 1990, het zorgde ook voor steun aan de neonazistische NPD, die profiteerde van de Oost Duitse bitterheid!

Naast Mecklenburg-Voorpommeren, heeft het AfD ook goed gescoord in Sachsen. Deze Duitse staat is ook ex-DDR, hier wonnen de rechtse nationalisten bijna 10% van de stemmen in 2014. Ook in Sachsen verloor DIE LINKE aan stemmen. Het is daarom zo belangrijk dat de partij eens kritisch naar zichzelf gaat kijken. De laatste tien jaar is de linkse partij zo gematigd geworden, dat de kiezer geen nut ziet om op DIE LINKE te stemmen. Dit terwijl de nood aan een arbeiderspartij enorm groot is. De neoliberale overheid voert nog steeds oorlog tegen de arbeidersklasse en Angela Merkel zal haar offensief niet opgeven. Samen met de asociaal democraten van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD) voert de Duitse federale overheid al jaren een beleid dat de bezittende klasse ten goeden komt!

Door de komst van 600.000 Syrische vluchtelingen is de situatie gespannen. Het AfD brult dat de overheid meer wil doen voor de vluchtelingen dan voor haar eigen mensen. Dit geluid horen wel ook van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” in Nederland. De nationalisten weten hierdoor aanhang te winnen onder delen van de arbeidersklasse die zich in de steek gelaten voelen door de politiek. Met name die arbeiders die zich niet bewustzijn van de ondemocratische en kapitalistische standpunten van zowel de PVV als AfD. Het is vooral dat populisme dat aanhang trekt, het gelul over ”eigen volk eerst” en ”minder Marokkanen”. Door conflicten met jongeren uit migrantengezinnen laten te veel witte arbeiders zich misleiden door haat en racisme!

De heteroseksuele familie staat centraal bij het nationalistische AfD. Maar alleenstaanden hoeven geen steun van de partij te verwachten. Ook homoseksuelen en lesbische vrouwen zijn volledig ”fout” vindt het ”Alternatief voor Duitsland”. Wetten die de gelijkheid der seksen regelen, dienen dan ook meteen afgeschaft te worden. Het AfD is een anti-vrouw en anti-LGBT partij, dat past perfect binnen hun conservatief-nationalistische koers. Abortus moet dan ook verboden worden, een vrouw mag niet over haar eigen buik bepalen. Op arbeidsgebied zijn de rechtse nationalisten tegen een federaal minimumloon en vinden dat de rijken minder belastingen hoeven te betalen. Een groot kapitalist moet namelijk hetzelfde percentage betalen als een arbeider, dat is toch zo eerlijk? Nee, het ”Alternatief voor Duitsland” staat helemaal niet in dienst van de werkende klasse!

Revolutionair socialisten geven ook politiek links de schuld. Met name de SP en DIE LINKE kunnen deze ruk naar rechts voorkomen. Maar door hun sociaal democratisch karakter, zijn deze socialistische partijen te slap en te ineffectief tegen radicaal rechts. Vooral de Nederlandse SP houdt zich enorm stil als het gaat om vluchtelingen, racisme en discriminatie. Wij revolutionair socialisten vinden dat behoorlijk fout en roepen op om vooral verzet aan te kaarten. Verzet tegen de haat, het racisme en de minachting voor moslims. Dit houdt niet in dat we blind moeten zijn voor islamistisch fundamentalisme. Reactionaire moslims die zich niet aan de seculiere wetten houden, moeten gewoon gestraft worden. Dit geldt trouwens ook voor zionistische joden of christen fundamentalisten en pedofiele katholieke priesters!

Rechts geweld neemt in Duitsland toe. Zeker omdat neonazi’s bereid zijn om socialisten, antiracisten en migranten aan te vallen. Toch blijven we verzet aankaarten en dat loont. Na een poging tot moord door neonazi’s wisten revolutionair socialisten meer dan 600 mensen te mobiliseren in een protestmars tegen neonazisme. Het is altijd mooi als een groot deel van de bevolking participeert in zo’n mars. Van de burgerlijke politici hoeven we geen steun te verwachten. CDU en SPD zijn geen partijen die zich fel tegen fascisme uitspreken. De CDU heeft in het verleden juist veel ex-nazi’s aangetrokken en de sociaal democraten zijn te braaf en te burgerlijk om in het verzet te gaan!

Terwijl de PVV en het AfD groeien, stagneren de SP en DIE LINKE. Revolutionair socialisten pleiten daarom voor actie. De socialistische partijen moeten actief betrokken raken bij het verzet tegen kapitalisme, racisme, vluchtelingenhaat en vrijemarktpolitiek. Op dit moment blijven ze te passief op het gebied van strijd. DIE LINKE wil nog wel eens demonstreren, maar de SP doet dat steeds minder. Activisme is een belangrijk onderdeel van de arbeidersstrijd en het is juist zo belangrijk voor socialisten om de strijd op straat te voeren!

DIE LINKE is op dit moment verdeeld tussen socialisten die coalities zoeken met SPD en Groenen  en socialisten die elke coalitie met kapitalistische partijen afwijzen. In verschillende parlementen zijn al opties opgesteld om samen met de SPD in zee te gaan. Tussen 2001 en 2011 bestuurde de voorloper van DIE LINKE in Berlijn, samen met de SPD de hoofdstad. Maar de linkse partij verloor al snel verkiezingen, omdat ze samen met de sociaal democraten een kapitalistisch beleid voerde. De toenmalige Partij van het Democratische Socialisme verloor omdat ze als ”regeringspartij” medeverantwoordelijk was, voor de neoliberale wetten die ten uitvoer gebracht werden. DIE LINKE heeft in Berlijn bijna 200.000 stemmers verloren in 10 jaar tijd!

Toch heeft de partij nog potentieel. Het zijn vooral ex-stalinisten en voormalige SPD leden, die coalities zoeken met kapitalistische partijen. Deze gematigde socialisten willen slechts hervormingen afdwingen en geen socialistische revolutie. Voor hun is DIE LINKE een partij die meer moet gaan lijken op de oude SPD, voordat die het neoliberalisme omarmde. Alsof de SP in Nederland meer moet gaan lijken op de PvdA van Joop den Uyl. Helaas is dat precies wat de ex-maoïsten (Marijnissen, van Heijningen, Knox) uit de jaren 70 willen, vroeger zo dogmatisch en nu zo compromis bereid. Dat is het grootste gevaar, dat de socialistische partijen gaan heulen met neoliberale partijen en hierdoor zich vervreemden van de arbeidersklasse. Zo is de sociaal democratie ook verrechtst!

Jongere leden zijn vaak linkser en ook meer anti-kapitalistisch. Socialistisch Alternatief in Duitsland, werkt binnen DIE LINKE en het is hun gelukt om jongeren te overtuigen dat het revolutionair socialisme meer potentieel heeft dan de huidige sociaal democratische koers. Zes aanhangers van Socialistisch Alternatief zijn gekozen in het uitvoerend bestuur van DIE LINKE, wat positief nieuws is. Zij zullen tegengewicht geven aan de compromis mentaliteit die is gaan heersen. Want mocht de linkse partij samen met SPD in zee gaan zal dat alleen maar stemmen verliezen. De sociaal democraten willen geen socialistisch beleid en zullen van DIE LINKE eisen dat ze zich schikken aan neoliberale wetten!

Sinds het begin van het jaar 2016 zijn in geheel Duitsland meer dan 560 geweldsincidenten ontstaan door extreem rechts. 400 mensen raakte gewond bij aanvallen van neonazi’s en rechtse nationalisten. De slachtoffers zijn meestal linkse personen en Duitsers met een migranten achtergrond. Het aantal aanvallen van extreem rechts is met 36% toegenomen door de komst van de Syrische vluchtelingen. De haat is gegroeid, de intolerantie is gegroeid en dat terwijl de Syriërs helemaal niet verantwoordelijk zijn voor de sociale achteruitgang, de groeide lasten, de ongelijkheid en de verrijking van de rijken. Het AfD speelt op woede, angst en schildert de vluchtelingen af als ”verkrachters” en ”fundamentalisten”. De kapitalistische media doet er nog een schepje bovenop en verspreid het beeld alsof het islamisme door bijna alle moslims wordt gesteund. Als dat zo zou zijn, waarom vluchten velen het terreur van de Islamistische Staat en haar kalifaat dan?

De Duitse overheid wil vooral democratische rechten beperken en moslims in de gaten houden. Dit zal de woede niet weg halen, maar de verdeeldheid juist versterken. Duitse moslims zullen zich gestigmatiseerd voelen en zich isoleren van de gemeenschap. Dan kan het radicale islamisme haar slag slaan en jonge moslims rekruteren. In Frankrijk heeft dit al geleid tot aanslagen. Jonge moslims raken eerder geradicaliseerd als ze opgroeien in achterstandsbuurten en al vroeg te maken krijgen met afwijzingen, intolerantie en racisme. Dit kan leiden tot crimineel gedrag en verzet tegen de westerse maatschappij. Het AfD zal de islam de schuld geven, zonder stil te staan bij de echte oorzaken van overlast die jonge pubers veroorzaken. De oplossing van de rechtse nationalisten is het beperken van democratische rechten (voor moslims). Daardoor zijn ze gevaarlijk, omdat wie de vrijheid van anderen beperkt, zelf een gevaar vormt voor de samenleving!

 

Volgens het ''Alternatief voor Duitsland'' zijn vluchtelingen alle ''verkrachters''!

Volgens het ”Alternatief voor Duitsland” zijn vluchtelingen alle ”verkrachters”!

Advertenties