Stop TTIP, CETA en TISA

Op 20 september demonstreerde meer dan 15.000 mensen in Brussel tegen de vrij handelsverdragen; TTIP, CETA en TISA. De belangrijkste van die drie is TTIP, het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag. Neoliberale aanhangers van dit zogenaamde ”vrijhandelsverdrag” vindt je zowel in Washington DC als in Brussel. Het zijn voornamelijk kapitalistische politici, die in naam van het westerse bedrijfsleven het TTIP wil doorvoeren. Zou dit verdrag er komen dan hebben met name Amerikaanse bedrijven enorm veel macht. Zo mogen bijvoorbeeld een land aanklagen als het niet dat doet wat de bedrijven willen. Het Alomvattend Economisch en Commercieel Akkoord (CETA) is een akkoord met Canada en TISA is een nog groter handelsverdrag dat eigenlijk geheim moest blijven! 

Revolutionair socialisten zijn fel tegen TTIP, CETA en TISA omdat met name Amerikaanse bedrijven er enorm van profiteren. Europese regels die milieu, mens en dier beschermen worden opzij gezet, want die staan in de weg van de ”vrije handel”. Zorgwekkend is vooral het ”Investeerder-staatarbitrage”. Dit houdt in dat bedrijven landen mogen aanklagen die hun winsten in de weg staan. Bijvoorbeeld als een land zoals Nederland iets doet dat het Amerikaanse bedrijfsleven niet prettig vindt. TTIP moet daarom gestopt worden en alle linkse partijen zouden er fel tegen moeten zijn. Helaas kun je van de sociaal democratie geen verzet verwachten. Het is daarom aan echte socialisten om felle tegenstand te bieden!

15.000 Europeanen kwamen op 20 september bijeen in Brussel om hun afkeer van de vrijhandelsverdragen duidelijk te maken. De Belgische; Linkse Socialistische Partij was ook aanwezig en hun jongeren/studenten organisatie; Actief Linkse Studenten vormde een strijdbare groep. Revolutionair socialisten koppelen de strijd tegen TTIP, CETA en TISA aan de noodzaak om een socialistisch alternatief op te bouwen. Helaas bestaat dit nog niet in de meeste Europese landen. 30 jaar nadat de sociaal democratie en het stalinisme, politiek links compleet verwaarloosd hebben, is er meer dan ooit behoefde aan socialistische politiek. Politiek rechts is sterk en heeft genoeg aanhang en wapens. Links daarin tegen blijft zwak, mede door het verraad van sociaal democraten en het verdwijnen van de communistische partijen als organisaties van de arbeidersklasse!

Probleem is ook de houding van de vakbonden. Die hebben de laatste jaren veel daadkracht verloren, door hun weigering om de belangen van de arbeidersklasse te verdedigen. Vakbondsleiders lieten zich helemaal leiden door types zoals Wim Kok, die opriepen tot compromissen en gesprekken met de ”werkgevers”. Veel arbeiders verloren het gevoel dat de vakbonden voor hun rechten opkwamen. Zeker omdat de kapitalisten in de jaren 90, keihard lieten merken dat hun opvattingen gewonnen hadden en dat de bonden zich moesten aanpassen aan de ”realiteit”, TINA noemde men het ook wel. ”There Is No Alternative” kraaide de heks; Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk. In plaats van acties en stakingen moesten vakbonden zich neerleggen bij de ”realiteit” dat de markt alles bepaalde. Veel vakbondsleiders zochten wanhopige compromissen en weigerde glashard om stakingen te steunen. Het is logisch dat het vertrouwen in de bonden hierdoor daalde!

De aanhangers van TTIP spelen ook op nationalistische gevoelens. Het spelletje gaat dan vooral van ”WIJ tegen HUN”. Met WIJ wordt de westerse wereld bedoeld; Amerika, Europa, Australië en Nieuw Zeeland. HUN zijn de grootste concurrenten van het westerse imperialisme, de naties Rusland en China. Deze landen zijn niet minder kapitalistisch en ook imperialistisch ingesteld. Zowel het westen als Rusland en China willen invloed en macht in de wereld opbouwen. Rusland wil terug keren als wereldmacht en de Chinezen willen dat ook. Het westen voelt zich natuurlijk bedreigt want sinds de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991, is men gewend dat Amerika de ”baas” is in de wereld. Amerikanen denken nog steeds dat ze de leiders van de ”vrije wereld” zijn. Hun status als wereldmacht wordt echter nu uitgedaagd door het nieuwe kapitalistische Rusland, dat zich hersteld heeft onder Vladimir Poetin. Ook de Volksrepubliek China is goed op weg om een imperialistische grootmacht te worden. In Afrika hebben de Chinezen veel invloed gewonnen!

TTIP zou de economische banden tussen Amerika en Europa versterken om zo Rusland en China tegen te gaan. De westerse economie als één blok tegen de Russen en de Chinezen, zo redeneren de aanhangers van de vrijhandelsverdragen. Maar de arbeidersklasse heeft hier niets aan, dat nationalistische gelul over ”WIJ tegen HUN” wordt door ons revolutionair socialisten keihard verworpen. Amerikaanse, Europese, Russische en Chinese arbeiders zijn slachtoffers van kapitalistische hebzucht en imperialistische machtspolitiek. Dat de neoliberale politiek probeert om de westerse arbeider op te zetten tegen niet-westerse arbeiders is al bewezen. Radicaal rechtse partijen hebben altijd beweert dat de buitenlanders het werk van de Europeanen inpikken. In plaats van de schuld bij de kapitalisten te leggen, wordt de Marokkaanse of Turkse arbeider uitgescholden en geminacht!

In een neoliberale samenleving staat alles in dienst van het bedrijfsleven. Die bepalen wat economisch rendabel is en wat niet. Wat geen winst oplevert is niet efficiënt en dus moet maar gestopt worden. Volgens deze logica zou alles volgens marktwerking moeten werken. We zien deze ramp al op het spoor, in de zorg, eigenlijk overal waar de markt haar handen op legt. Hebzuchtige bestuurders verrijken zich ten kosten van mens en dier. Dit is geen uitzondering, maar een fundament van het kapitalistische systeem. Vroeger (laten we zeggen voor Wim Kok) legde de overheid nog duidelijke regels op. Maar onder invloed van het neoliberalisme ging de politiek zich overal uit terug trekken. De markt moest zichzelf maar gaan reguleren, was het antwoord van onze politici. Het is alsof je een snoepdoos aan een kind geeft en zegt: ”’niet te veel eten”!

Vrij handel lijkt leuk, maar dat is het niet. Eerlijke handel zouden we moeten bevorderen, geen vrij handel. Handelsverdragen zoals TTIP, CETA en TISA zijn gemaakt om de macht van het bedrijfsleven te institutionaliseren. Het geeft hun dan ook controle over de politiek van een land. Daarom zijn revolutionair socialisten tegen TTIP, CETA en TISA. We roepen daarom alle arbeiders van Europa, Canada en Amerika op om tegen deze verdragen te demonstreren. Natuurlijk zullen de kapitalistische politici zich niets aantrekken van ons verzet. Daarom moeten we ze wegstemmen. Nieuwe partijen van de arbeidersklasse zijn een noodzaak om de politiek in dienst te laten komen van de werkende klasse. Op dit moment wordt de politiek beheerst door partijen die het kapitalisme en neoliberalisme van dienst zijn. Zelfs gematigde linkse partijen zoals de SP blijven vast zitten in kapitalistische opvattingen en zetten de stap niet richting het socialisme  Alleen al daarom is het belangrijk dat er partijen komen, op internationaal niveau die het kapitalisme bevechten!

 

maxresdefault

Advertenties