EU dwang in zaken CETA

Dat rottige Frans sprekende Wallonië. Een miserabel deel van het Koninkrijk België dreigt roet in het eten te gooien. Want de Europese Unie heeft met Canada het CETA verdrag gesloten, een handelsverdrag waarbij de macht van het bedrijfsleven zo wordt vastgelegd dat het overheden mag aanklagen die zich tegen het kapitaal keren. In andere woorden, het kapitalisme mag landen voor de rechter slepen als nationale wetten de winsten van multinationals in gevaar brengen. Alle EU landen zijn akkoord gegaan en geven zich over, maar Wallonië houdt stand en zegt duidelijk dat; ”algemeen belang altijd boven de investeerdersbelangen staat” Daar zijn de grote bedrijven en de EU woest over!

In Amsterdam demonstreerde nog niet zo lang geleden, een menigte van 8000 Nederlanders tegen CETA. De NOS zette de demonstratie uiterst negatief neer door vooral mensen te interviewen die geen verstand hadden van CETA. Ook werd de demonstratie neergezet als ”hinderlijk” en zouden ondernemers last ervaren. Natuurlijk kiest de NOS voor de kant van het bedrijfsleven, want daar gaat het helemaal om bij CETA. In het verdrag van 2014 stond heel duidelijk dat bedrijven, overheden mogen aanklagen als die politiek voeren tegen het belang van een bedrijf. Een socialistische staat zou in theorie dus miljarden aan boetes moeten betalen aan kapitalisten omdat het hun zou onteigenen. Natuurlijk gaan revolutionair socialisten niet mee met kapitalistische EU wetten en neoliberale logica!

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) is de grote broer van CETA. Waar CETA gaat om vrij handel met Canada, gaat TTIP over vrij handel met de Verenigde Staten. Revolutionair socialisten zijn tegen zowel TTIP als tegen CETA. Waarom? Omdat het de macht van het bedrijfsleven vergroot, met name voor Amerikaanse en Canadese multinationals. Wij zijn tegen elk verdrag waarbij het kapitalisme versterkt wordt. Zo vochten revolutionair socialisten ook tegen het verdrag van Maastricht in 1992, toen de Europese Unie werd opgericht. Toen der tijd stonden we grotendeels alleen en geïsoleerd. De sociaal democratie stond aan de wieg van de neoliberale EU, samen met christen democraten en liberalen. Daarnaast was de Sovjet-Unie net een jaar daarvoor uit elkaar gevallen en heerste de neoliberale leugen dat het socialisme ”mislukt” was. In alle kranten brulde kapitalistische politici dat men de nieuwe EU moest aanvaarden, zowel politiek rechts als grote delen van politiek links deden dat!

De sociaal democratische regering van Wallonië houdt echter stand tegen CETA, wat opmerkelijk is voor de sociaal democratie. De Franstalige PS in Wallonië heeft net als haar Vlaamse collega’s veel neoliberaal afbraakbeleid gesteund. Dat ze zich nu opeens zich kritisch uitspreken tegen een kapitalistisch handelsverdrag, moet in Brussel verrassend zijn overgekomen. Nu is het wel zo dat de Waalse ”Socialistische Partij” soms nog wat ”oude” linkse kreten slaat, zoals de kapitalistische media beweert. Met ”oude linkse kreten” worden standpunten bedoeld die 30 jaar geleden, nog normaal; links genoemd werden. In onze neoliberale heilstaat echter zijn alle standpunten tegen het kapitalisme, meteen ”oud” en ”gedoemd te mislukken” want de Markt is God, Concurrentie is Koning. Dat is hoe de politiek in dienst van het grote geld staat!

Wallonië  heeft van de EU tot maandagavond om akkoord te gaan met het Europees-Canadese vrijhandelsakkoord. Als de Waalse regering voet bij stuk houdt dan heeft de EU verloren en gaat CETA niet door. De hoop van miljoenen Europese arbeiders ligt nu bij een sociaal democratische partij die slechts in propaganda nog linkser is dan haar zusters. Zal de Franstalige ”Socialistische Partij” nog het lef hebben om tegen het bedrijfsleven in te gaan. De kans is groter dat ze capituleren uit vrees voor de woede van Europa. Want als Wallonië nee zegt, dan komt er een constitutionele crisis in België. De rechtse regering van Vlaanderen heeft zich al voor CETA uitgesproken en als Wallonië weigert dan is er spraken van een crisis!

Natuurlijk willen wij revolutionair socialisten die crisis. Wij willen de val van de asociale Belgische federale regering. De arbeidersklasse van het land heeft nood aan een regering die zich keert tegen CETA, TTIP en andere neoliberale projecten zoals de Europese Unie. Op federaal niveau is er een linkse partij die de strijd tegen het kapitaal voert. Dat is de ex-maoïstische: Partij van de Arbeid van België/Parti du Travail de Belgique. Nog geen tien jaar geleden was deze PVDA een stalinistische partij (van oorsprong maoïstisch) en steunde landen zoals Cuba en Noord Korea kritiekloos. Dit trok natuurlijk weinig arbeiders en dus nam partijleider Peter Mertens na 2008, afstand van de dogmatische stalinistische lijn. De PVDA is hierdoor aantrekkelijker geworden, maar mist een duidelijk socialistisch programma. Dit is wat revolutionair socialisten bekritiseren. Toch heeft de Partij van de Arbeid van België/Parti du Travail de Belgique enorm veel potentieel om de grootste linkse partij van België te worden. Zeker nadat zowel de Vlaamse sociaal democraten als Waalse sociaal democraten zich steeds rechtser gingen gedragen in de politiek!

Maandag zullen we weten of CETA het overleeft. Mochten de Waalse sociaal democraten zich sterk houden is dat een hele overwinning voor de arbeidersklasse. Maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat Europa heel wat vieze spelletjes gaat spelen om CETA erdoor te krijgen. Want deze unie staat in dienst van het bedrijfsleven en dat bedrijfsleven wil CETA en TTIP, ongedacht wat de werkende klasse en nationale overheden willen. Want het grote geld geeft niets om arbeidersrechten. Dit bewijst de ING Bank die duizenden arbeiders ontslaat om zo banen te verplaatsen naar laagloon landen. Ja, dat gebeurd anno 2016 nog gewoon, westerse (dure) arbeiders komen op straat omdat het kapitalisme elders goedkopere arbeidskrachten kan krijgen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door CETA en TTIP!

 

Peter Mertens van de Belgische PVDA, in strijd tegen CETA!

Peter Mertens van de Belgische PVDA, in strijd tegen CETA!

Advertenties