PvdA maakt zich volledig ongeloofwaardig

Binnen de ”Partij van de Asocialen” is een nep strijd aan de gang. De race gaat tussen de neoliberaal Diederik Samsom en de neoliberaal Lodewijk Asscher. Geen van de beiden kandidaten heeft een stevig links imago om de verrechtste sociaal democratie te redden. Want de (a)sociaal democraten dreigen flink te verliezen bij de volgende parlementaire verkiezingen in maart 2017. Veel arbeiders in Nederland hebben het gehad met de PvdA, die sinds 2012 heult met de rechtse VVD in een neoliberaal kabinet. Wie ook de sociaal democraten zal leiden, de dreigende ondergang is vermoedelijk niet tegen te houden! 

Politiek links in Nederland staat heel zwak. De PvdA is niet links, GroenLinks kan niet wachten om met rechts in zee te gaan en ook de SP van Emile Roemer, droomt over een ”regeringsdeelname” onder de bestaande machtsorde. Op lokaal niveau werkt de SP samen met rechtse partijen en draagt ”verantwoordelijkheid” voor aanvallen van de overheid op arbeiders en hun gezinnen. Alleen al in Amsterdam zijn SP wethouders niet te onderscheiden van hun VVD collega’s, qua kleding. Revolutionair socialisten blijven fel tegen coalitieregeringen met kapitalistische (laat staan neoliberale) partijen!

De kleur van de PvdA is nog steeds rood, in hun logo is zelfs de gebalde vuist te zien. Soms durven de sociaal democraten het nog aan om De Interantionale te zingen, het strijdlied van de arbeidersklasse. Laten we duidelijk maken dat we hier praten over een partij in dienst van het kapitalisme. Al bijna 30 jaar staat de PvdA aan de rechterkant van het politieke spectrum. De sociaal democraten participeren in de afbraak van de sociale zekerheid, steunen imperialistische oorlogen, doen niets tegen discriminatie en racisme en staan 100% achter de Europese Unie, een kapitalistisch product voor grote bedrijven. Ook CETA en TTIP worden door deze (a)sociaal democraten gesteund!

Dit leidde tot de opkomst van rechts populisme. Eerst onder Pim Fortuyn en nu onder Geert Wilders. De ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrije marktpolitiek” weet een enorm electoraat te winnen onder teleurgestelde PvdA stemmers. Ook de D66 wint delen van het PvdA electoraat, met name uit hoogopgeleide krijgen. Dat de PVV en D66 van de ondergang der (a)sociaal democraten profiteren is jammer. Het houdt in dat de SP niet in staat is om het PvdA electoraat voor zich te winnen. Revolutionair socialisten zijn van mening dat de slappe houding van de gematigde socialisten hiervoor verantwoordelijk is. Emile Roemer stelt zich niet strijdvaardig op en ook de SP als partij is te gematigd in haar ideologie!

Diederik Samsom leidde de Partij van de Arbeid in een rechtse regering met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Een paars kabinet op Wim Kok niveau uit de jaren 90. Mochten de VVD en PvdA in maart 2017 veel zetels verliezen, hoeft dat geen ramp te zijn voor het neoliberalisme. Met de winsten van Democraten 66 en het Christen-Democratisch Appèl, staat de rechtse politiek sterk genoeg om Mark Rutte aan de macht te houden. Daarom moet de Socialistische Partij versterkt worden. Als de SP weer stagneert en op 15 zetels uitkomt, moet dit de leden wakker schudden. Nederlanders hebben geen behoefde aan een slappe partij die haar socialistische idealen opzij zet, puur om ”regeringsverantwoordelijkheid” te tonen aan de kapitalistische media!

Lodewijk Asscher is de huidige vice premier van Nederland. Een PvdA’er die net zo rechts denkt als zijn partijbaas Samsom. Dat deze twee (a)sociaal democraten nu de strijdt met elkaar aangaan is een machtsspel. Asscher is echt niet linkser dan Samsom en daarom maakt het niets uit wie wint. De PvdA blijft een trouwe neoliberale partij en dat doen wat het bedrijfsleven van zo’n partij eist. Meer dan 78% van de PvdA leden was fel tegen de aanschaf van de JSF, toch besloot Samsom om die peperdure moordmachines te kopen. Dit is slecht één voorbeeld waarbij de sociaal democraten hun idealen overboord gezet hebben om de VVD van dienst te zijn. Ook steunt de partij het strafbaar stellen van illegalen en het keiharde asielbeleid dat door mensenrechtenorganisaties is bekritiseerd!

In ledenaantallen zakt de PvdA steeds verder weg. In 1990 had de PvdA in totaal 91.784 leden. Van 1990 tot 2000 verloren de sociaal democraten bijna 20.000 van die leden. 16 jaar later verlieten nog eens 12.000 mensen de PvdA. Aan het einde van het jaar 2016, heeft de Partij van de Arbeid minder dan 50.000 leden. In slechts 30 jaar tijd hebben 54.605 mensen zich van de partij los gemaakt. Sommige door overlijden, maar de overgrote meerderheid door desillusie in de verrechtste partijkoers, die Kok had geïntroduceerd vanaf 1986!

Maar ook de SP kent desillusie en een achteruitgang in leden. In 2007 beweerde de gematigde socialisten dat ze meer dan 50.000 leden hadden. Negen jaar later hebben bijna 8.000 SP’ers de partij de rug toe gekeerd. Waarom verloor deze (gematigde) socialistische partij zoveel aanhang? Dat ligt vooral in de partijcultuur van de SP. Door haar stalinistisch verleden heeft de partij nog een bureaucratische houding ten opzichten van kritische socialisten. Met name de Internationale Socialisten en Socialistisch Alternatief kregen te maken met tegenwerking en buitensluiting. Daarnaast hadden veel leden gehoopt dat de SP het anders zou gaan doen in Nederland. Maar in de laatste negen jaar sinds de grote verkiezingsoverwinning in november 2006, heeft de SP juist meer toenadering gezocht tot de gevestigde orde. De partij toont zich gematigd en compromis bereid, dat is precies wat veel SP’ers niet willen. Die willen vechten voor een alternatief op de neoliberale politiek!

Doordat Jacques Monasch de PvdA verlaten heeft, verloor het kabinet Mark Rutte 2 haar meerderheid in de Tweede Kamer. Monasch kon zich niet meer vinden in de PvdA. Ook hekelde hij de pogingen van het kabinet om het Nederlandse NEE bij het referendum over Oekraïne, naast zich te leggen. Mark Rutte wil het associatieverdrag tussen de EU en de anticommunistische Kiev dictatuur steunen. Probleem voor hem is dat 61% van de Nederlanders dit verdrag in een referendum afwees. Maar de neoliberale premier weet heel goed dat hij geen keus heeft. Europa eist zijn ondersteuning en ook zijn meesters in het bedrijfsleven willen dat associatieverdrag. Ook al zegt het volk NEE, de rechtse elite zegt JA!!

Veel gewone PvdA leden die geen elitaire machtspositie bezitten, willen het liefst terug naar de tijden voordat Wim Kok de partij verrechtste. Zij dromen van een linkse PvdA uit de tijd van Joop Den Uyl. Maar die tijden zijn voorbij, de PvdA top wil helemaal geen links beleid voeren. Daarvoor is de sociaal democratie te verrechtst en te elitair geworden. Wie lid wil worden van een linkse partij kan beter overstappen naar de SP. Er is veel mis binnen de partij van Emile Roemer, maar de gematigde socialisten hebben in tegenstelling tot de sociaal democraten hun linkse veren nog niet volledig opgegeven!

Zelfs met Lodewijk Asscher als partijleider zal dit de PvdA niet redden. Het is ironisch dat de partij die ooit de sociale zekerheid opbouwde, nu haar best doet om diezelfde zekerheid te vernietigen. Al 30 jaar staat de partij dienst van het neoliberale kapitalisme. Voor revolutionair socialisten komt de neergang in steun voor de sociaal democraten niet als een verassing. Het is verbazingwekkend dat het 30 jaar heeft geduurd, voordat men begreep hoe verraderlijk de sociaal democratie geworden is. Als de partij straks maar 10 zetels wint, is de neergang voltooid!

Dit heeft de PvdA in 30 jaar gesteund:

1989: Privatisering van de PTT!

1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%!

1991: Ontmanteling WAO!

1993: Gedeeltelijke privatisering sociale zekerheid!

1994: Volledige privatisering arbodiensten!

1994: Begin liberalisering huurmarkt!

1994: Opsplitsing NS!

1996: Privatisering Ziektewet!

1996: Invoering prestatiebeurs!

1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds!

1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten!

1998: Invoering wet flexibiliteit en zekerheid!

1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers!

2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%!

2003: Invoering Wet werk en bijstand!

2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%!

2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie!

2009: Beperking AOW-toeslag voor partners!

2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar!

2012: Verhoging laagste belastingschijf van 33,1% naar 37%!

2012: Besluit tot het invoeren van een ”sociaal” leenstelsel voor studenten, met steun van D66 en GroenLinks!

2012: Verhoging eigen risico in de zorg naar 350 euro!

2013: Steun aan 6 miljard extra bezuinigingen!

2013; Aanschaf van 37 JSF toestellen, kosten 4,5 miljard!

2014: Sluiting van 60.000 sociale werkplaatsen!

2015: Verhoging eigen risico in de zorg naar 385 euro, met steun van GroenLinks!

In naam van compromissen met rechts, voert de PvdA al sinds haar oprichting een kapitalistische koers.

WIE HEEFT ONS VERRADEN?
”SOCIAAL” DEMOCRATEN!

anp-aboutaleb-samsom-asscher

Advertenties