Neo-Kolonialen

DENK is de eerste politieke partij die openlijk de restanten van het Nederlandse kolonialisme wil vernietigen. Zelfs GroenLinks en SP durven niet aan de vele monumenten te komen van imperialistische veroveraars en kolonialistische uitbuiters zoals Jan Pieterszoon Coen, directeur van de VOC vanaf 1617. Door het Nederlandse kapitaal verheerlijkt als ”grote man” en ook door de staat vereerd. Coen was echter geen groot man, maar een racistische, koloniale misdadiger. Als directeur van de VOC deed hij alles om winsten te behalen. Slavernij, massamoord en onderdrukking, het moest allemaal voor de centen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie!

De politieke partij DENK durft als eerste echt stelling te nemen tegen de restanten van het kolonialisme in Nederland. Revolutionair socialisten hebben genoeg kritiek op DENK, maar we zijn het helemaal met hun eens als het gaat om kolonialisme, racisme en discriminatie. Verzet tegen neokolonialisme is hard nodig omdat de meeste Nederlanden opgroeien met een romantische versie van de ”Gouden Eeuw”. In onze geschiedenisboeken wordt nauwelijks gesproken over het leed dat mensen zoals Jan Pieterszoon Coen en Michiel de Ruyter veroorzaakte. Men praat over deze mannen alsof het ”helden” waren. Mensen waar Nederland trots op kan zijn!

Coen stond in dienst van de VOC. Dit bedrijf was de eerste grote onderneming die draaide op kapitalistische motieven (de verrijken van aandeelhouders). In de 17de eeuw was dat nog een uitzondering. Kapitalistische ondernemingen waren zeldzaam, omdat het kapitalisme als systeem pas na 1800 echt aan kracht zou winnen. Rond 1600 lag de meeste rijkdom bij koningen, keizers en de adel. De bourgeoisie was nog een middenklasse tussen de adel en de arbeiders in. Een klasse die wel rijker was, maar geen politieke of economische controle bezat!

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd in 1602 opgericht en in 1798 genationaliseerd door de Bataafse Republiek. Een jaar na de nationalisatie kwam een einde aan wat de eerste grote kapitalistische onderneming ter wereld was. De VOC ging ten onder aan mismanagement, concurrentie en het verlies van de handel met Engeland. Haar ”gouden tijdperk” was vooral tussen 1600 en 1700. In deze 100 jaar groeide de VOC uit tot een staat binnen een staat. Op haar hoogtepunt werkte bijna 28.000 mensen voor het bedrijf, hiervan was 50% soldaat. De onderneming was formeel onafhankelijk van de Republiek der Verenigde Nederlanden!

Jan Pieterszoon Coen werd in 1587 geboren. In 1606 trad hij in dienst van de jonge VOC. Coen maakte snel carrière en was al boekhouder-generaal in 1613, directeur-generaal in 1614 en drie jaar later de vierde gouverneur-generaal over alle bezittingen van de VOC. 12 jaar heerste Coen met harde hand. Alles draaide om het verkrijgen van geld en bezittingen. Daarmee kan Jan Pieterszoon Coen zeker opgenomen worden in de geschiedenisboeken als de eerste grote Nederlandse kapitalistische uitbuiter. Maar zo ging het natuurlijk niet. De Nederlandse geschiedenis verheerlijkt Coen, er werden monumenten gemaakt en zelfs in 1966, kreeg hij een tunnel naar hem vernoemd!

Echt oud werd de gouverneur-generaal niet. Coen stierf in 1629 op 42 jarige leeftijd aan cholera in Batavia (Jakarta). Toch heeft deze wrede man, diepe sporen achter gelaten. Als leider van de VOC accepteerde hij geen kritiek op zijn bewind. Wie dat wel deed kon zijn baan verliezen of opgepakt worden. Met name personen die openlijk tegen VOC beleid keerde konden heel makkelijk worden opgepakt en gemarteld worden. Coen leidde persoonlijk een aanval op een rebels Indonesisch eiland in 1621. De opstandelingen waren bewapend door de Engelsen en dreigde het VOC gezag omver te werpen. Van de 15.000 bewoners van het eiland werden 14.000 vermoord door Japanse huurlingen onder Coen’s bevel. Om het Indonesische eiland weer bewoonbaar te maken liet de VOC meer dan 800 slaven overbrengen, die dwangarbeid moesten verrichten!

In Hoorn staat sinds 1893 een standbeeld van de massamoordenaar. Revolutionair socialisten zijn van mening dat alle standbeelden van koloniale moordenaars verwijderd dienen te worden. Maar veel Nederlanders gedragen zich behoorlijk neokoloniaal verdedigen hun ”held” Jan Pieterszoon Coen. Die vooral steun krijgt uit de rechtse hoek van VVD, CDA en natuurlijk de rechts nationalistische PVV. Het probleem van veel Nederlanders is onwetendheid. Ze zijn niet bekend met de misdaden van Coen en de VOC. Door de manier waarop de Verenigde Oost-Indische Compagnie wordt neergezet in geschiedenisboeken, leeft het besef niet van de enorme misdaden die begaan zijn. De voormalige minister president; Jan Peter Balkenende (Christen-Democratisch Appél) wou zelfs terug naar de mentaliteit van de VOC!

Het neokolonialisme zit diep in het CDA. Deze partij is ook ontstaan uit de christelijke reactionaire politiek. Zo was de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) de grootste voorstander van het kolonialisme. Het was deze rechtse partij die met veel bombarie haar steun uitsprak voor ”helden” zoals Jan Pieterszoon Coen, maar ook Michiel de Ruyter. De admiraal waar Nederland een persoonlijkheidscultus omheen heeft gebouwd. Ruyter is niet eens een achternaam. Want in de 17de eeuw hadden mensen geen achternaam, dat hebben de Fransen in 1806 ingevoerd. Michiel kreeg de naam; de Ruyter pas rond 1636, het is een verwijzing naar ”ruiten” of ook wel ROVEN. Want met zijn schip was de jonge kapitein in feite een rover, die in naam van de republiek op rooftocht ging!

Net als alle kapiteins van de staatsvloot was Michiel de Ruyter overtuigd van de superioriteit van het witte (blanke) ras. Toch probeert de propaganda anno 2016, dit te verduisteren. Michiel zou tegen de slavernij zijn lees je tegenwoordig in musea’s en wijzen erop dat hij verschillende christelijke slaven bevrijdde. Echter wat verzwegen wordt is het feit, dat de Ruyter enkel geloofde dat christenen geen slaven mochten zijn. Zwarte slaven die niet tot het christelijke geloof behoorde, liet de ”de Rover” gewoon in bezit van hun witte eigenaren . Zelfs in 2016 blijft de mythe van de Ruyter als ”goede vaderlander” bestaan!

In een stripboek dat uitgegeven is in 2007 en herdrukt werd anno 2016, zie je het leven van Michiel de Ruyter zoals kolonialistisch Nederland het wou. Hij is een held, een nobele kapitein, de dappere strijder voor het ”vaderland”. Maar wie goed kijkt ziet dat het stripboek vooral racistisch, sektarisch en kolonialistisch is. De handel met de inheemse bevolking  wordt als ”eerlijk” neergezet, de rebellen die zich tegen VOC beleid keren zijn allemaal ”barbaren”. Vrouwen van zwarte afkomst worden seksistisch afgebeeld (met blote borsten) en kunnen blijkbaar niets zelfstandig zonder hun witte (Europese) meesters!

Dit is hoe Nederlanders, Michiel ”de Rover” willen zien. Terwijl de historische admiraal uit de 17de eeuw, helemaal geen held van de arbeidersklasse was. Hij stond in dienst van een imperialistische macht, die enkel en alleen het doel had om zichzelf te verrijken ten kosten van anderen. Die anderen waren zowel de Engelsen, maar met name de inheemse bevolkingen van Afrika en Indonesië. Uiteindelijk zou het Koninkrijk der Nederlanden overgaan tot imperialistische veroveringstochten in de 19de eeuw. Indonesië werd in 100 jaar volledig onder de voet gelopen. De racistische kolonialisten noemde het Nederlands Indië of: ONS INDIË. Zelfs na de tweede wereld oorlog, na vijf jaar Duitse onderdrukking deed het Koninkrijk nog moeite om hun koloniaal bezit veilig te stellen!

Tijdens de Duitse bezetting poogde de nazi’s om de zeeconflicten van Nederland tegen Engeland te gebruiken. In een bekende propaganda poster is te zien hoe het vlaggenschip van Michiel de Ruyter, weer ten strijden trekt tegen de Britse vloot. Ernaast vaart een torpedoboot met hakenkruis. De nazi propaganda beweerde dat de Duitse Kriegsmarine in de geest van de Nederlandse admiraal tegen Engeland trok. Dit is best ironisch gezien het feit dat de racistische mentaliteit van de 17de eeuw, niet veel verschilt met het nazisme. Ook antisemitisme was bijzonder sterk, zeker in de calvinistische republiek. Het protestantisme van Martin Luther was bijzonder anti-Joods. Nu kunnen de liefhebbers van Coen en ”de Rover” beweren dat iedereen die in tijd zo dacht, maar dat haalt niet weg dat het fout was. Het kolonialisme is fout, racisme is fout, antisemitisme is fout. Daarom moeten geen monumenten, straten en tunnels vernoemd worden naar personen die actief waren in dienst van het Nederlandse imperialisme!

In de 21ste eeuw zijn het vooral rechtse populisten die zich vastklauwen aan kolonialistische massamoordenaars en imperialistische militairen. In Nederland heb je de Partij voor ”Vreemdelingenhaat en Vrijemarkt Politiek”.  Deze radicaal rechtse partij is het boegbeeld van het rechtse nationalisme in Nederland.  Geert Wilders is behoorlijk trots op personen zoals Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen. Wie kritiek heeft op deze ”helden” wordt meteen een ”landverrader” genoemd door het PVV stemvee. Wilders is echter niet de enige die pronkte met het VOC verleden van Nederland. Jan Peter Balkenende van het CDA, riep nog geen tien jaar geleden dat we de mentaliteit van de Verenigde Oost Indische Compagnie, weer moesten omarmen. Dit gebeurde in 2009 toen de premier reageerde op een kritische vraag. Balkenende vond die vraag maar vervelend en zei dat Nederland weer over grenzen heen moest kijken, de VOC mentaliteit!

Neokolonialen zijn mensen die het kolonialisme verdedigen en personen zoals Jan Pieterszoon Coen vereren als ”helden”. Ondanks wat kritiek in de 20ste eeuw, bleef het beleid van Nederland vooral gericht op het in stand houden van de neokoloniale gedachten. Coen en de Ruyter waren iconen waarmee de kapitalistische staat zich identificeerde. Toen de communisten in de jaren 20 en 30 gingen pleiten voor onafhankelijkheid van Indonesië, brulde de neokolonialen de bekende leus; ”Indië verloren? Rampspoed geboren! Daarmee wouden ze aangeven dat zonder Indië (Indonesië), Nederland een ramp boven het hoofd hing!

Naast de Anti-Revolutionaire Partij was ook de Nationaal Socialistische Beweging van Anton Mussert een neokoloniale partij. De NSB verdedigde het kolonialisme en streed fel tegen elk antikoloniaal geluid. ”Landverraders” waren het, die ”ONS INDIË” wouden opgeven. Mussert kon echter niet voorkomen dat in 1942, de kolonie werd veroverd door de imperialistische Japanners. Drie jaar zou het duren voordat de Nederlandse driekleur weer wapperde boven Indonesië. Maar dit keer zouden de inheemse bewoners zich niet meer laten bezetten door de witte Nederlanders. Met Japanse wapens en veel moed gingen ze de koloniale strijdkrachten te lijf!

In Nederland maakte het eerste naoorlogse kabinet zich op om de Republiek Indonesië te vernietigen. PvdA leider Drees stuurde een leger van 140.000 soldaten om Indonesië weer onder Nederlands gezag te krijgen. Hiermee bevestigde de nieuwe Partij van de Arbeid haar steun aan het kolonialisme en Nederlandse imperialisme. Ondanks militaire successen kon Drees niet winnen. In 1949 moest hij de onafhankelijkheid erkennen van wat ooit de koloniale trots van het Koninkrijk der Nederlanden voorstelde!

Er zijn genoeg monumenten ter eren van die 5.000 gevallen soldaten. Maar je vindt geen monumenten in Nederland voor de 160.000 Indonesiërs, die gedood zijn in de onafhankelijkheidsoorlog van hun land. Natuurlijk zijn niet alle Indonesische slachtoffers gedood door Nederlanders. Een groot deel van de burgerslachtoffers werd vermoord door de nationalistische soldaten uit het Republikeinse Leger van Soekarno. De slachtoffers waren met name personen die niet zuiver Indonesisch waren of voor de koloniale overheid hadden gewerkt. Soekarno’s soldaten waren niet vies om aanhangers van het kolonialisme met geweld het zwijgen te doen opleggen. Maar dit maakt de misdaden van de Nederlanders niet minder. Ook soldaten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger hebben veel burgerslachtoffers gemaakt!

Een ander restant van het kolonialisme zien we terug op de Gouden Koets. Dit voertuig werd aan Koningin Wilhelmina ”geschonken” met Nederlands belastinggeld. De Koets is verguld met goud en koloniale afbeeldingen van (zwarte) onderdanen die buigen voor een vrouw op een troon. Dat het Koningshuis anno 2016 in zo’n koets nog durft te rijden, bewijst gewoon hoe weinig besef er heerst bij de Nederlanders over hoe fout de Gouden Koets eigenlijk niet is. Stel je voor dat de Amerikaanse president in een auto zou gaan rijden met afbeeldingen waarin zwarte slaven moeten werken voor hun witte eigenaren! Dat zou meteen tot enorme demonstraties leiden en terecht. Maar alleen in Nederland is het blijkbaar in orde dat het staatshoofd rond rijdt, in een koets met koloniale afbeeldingen van zwarte mensen die al hun grondstoffen (moeten) afstaan aan de troon!

Revolutionair socialisten staan aan de kant van anti-racisten en tegenstanders van het neokolonialisme. Wij staan solidair met activisten die strijden tegen de verheerlijking van Michiel de ”Rover” en Jan Pieterszoon Coen. De politieke partij DENK zegt terecht dat we af moeten van koloniale straatnamen, standbeelden en verheerlijking van de ”Gouden Eeuw”. Kinderen moeten op scholen de waarheid leren en die waarheid is zwart, pik zwart. Op dit moment zien ze vooral een romantisch plaatje over zeehandel, wat conflicten met Engeland en met name de ”grootheid” van militairen zoals Michiel de Ruyter in hun geschiedenisboeken. Over het leed dat de VOC veroorzaakte leren ze niets. Over de wrede slavernij die zowel Coen als de Ruyter volledig steunde, geen kritisch woord. Het racisme, seksisme, kolonialisme en imperialisme uit die periode, daar heeft Nederland nog niet mee afgerekend. De racistische reacties tegen personen zoals Sylvana Simons en de strijd tegen Zwarte Piet bewijst dit!

 

Monument ter eren van een massamoordenaar!

Monument ter eren van een massamoordenaar!

Advertenties