Nog een rechts populistische partij

Als we dachten dat Nederland wel genoeg rechts populistische idioten heeft, nu gaat ook GeenPeil zich als politieke partij opzetten. GeenPeil is de organisatie achter het Oekraïne referendum. Het is opgezet door de rechtse website GeenStijl, waar racisten, nationalisten en antisocialisten elkaar kunnen vinden om flink te schelden en vloeken op alles en iedereen. De website lanceerde GeenPeil met de bedoeling om het nationalisme aan te wakkeren en dat is hun goed gelukt. Met Jan Roos leek GeenPeil een stevige leider te lebben. Maar hij verliet GeenStijl voor de rechtse partij: Voor Nederland (VNL), een PVV-kloon. Nu wil GeenPeil ook meedoen met de verkiezingen in maart 2017!

Een vierde rechtse constructie is het ”Forum voor de Democratie”. Deze nationalistische partij is opgezet door Thierry Baudet, een initiatiefnemer van GeenPeil tijdens het Oekraïne referendum. Baudet is een nationalist die de grenzen tussen Europese landen weer terug wil laten komen. Daarnaast vindt hij dat alleen de Nederlandse cultuur (witte cultuur) moet heersen. Net als Jan Roos van VNL wil Thierry Baudet een streng asielbeleid en alleen migranten toestaan waar Nederlandse kapitalisten wat aan hebben!

Revolutionair socialisten zijn eigenlijk wel blij met deze versnippering van het rechts populisme in Nederland. We hebben nu dus vier rechts populistische partijen die zich allemaal tegen de ”linkse elite” willen afzetten. Natuurlijk is de radicaal rechtse: ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek”, de populairste. VNL van Jan Roos zou een zeteltje van de PVV kunnen snoepen, maar GeenPeil en Thierry Baudet lijken geen kans te maken. De racistische website GeenStijl was niet bepaald blij met de keus van Roos en Baudet om als tegenstanders van elkaar de politiek in te gaan. Ze werden narcisten en egocentrische persoonlijkheden genoemd. Rechts populisten schelden dus blijkbaar ook graag op elkaar!

Er is genoeg voedingsbodem voor rechts populisme. Dit wordt mede veroorzaakt door het kapitalisme dat arbeiders in onzekerheid laat leven. Daarnaast is er veel woede over de ongelijkheid en het feit dat de top van het bedrijfsleven overal mee weg lijkt te komen. Rechtse populisten echter willen het kapitalisme niet aanpakken. Zij wijzen op buitenlanders, moslims en Europa als oorzaak van alle ellende. Nu speelt de neoliberale EU wel een rol, maar ze is slechts een instrument van het kapitalisme. Rechts populistische partijen willen echter de oorzaak van armoede en sociale achteruitgang niet aanpakken. Dit komt omdat populisten aan de rechter zijde voor verdeeldheid moeten zorgen. Het is hun taak om de arbeidersklasse tegen elkaar op te zetten. Moslim tegen niet-moslim, zwart tegen wit. Zo wil de bourgeoisie het hebben, want alle rechts populistische partijen steunen de heersende klasse!

Politiek links in Nederland is zwak. De PvdA is al 30 jaar geen linkse partij meer, GroenLinks kan niet wachten om mee te doen met een kapitalistische regering en ook de SP komt niet met socialistische alternatieven. Dit verstevigd de rechts populisten die beweren dat politiek links een soort elite vormt, de ”linkse elite”. Deze elite zou zichzelf verrijken ten kosten van de ”normale burgers”. Dat Nederland een politieke en economische elite heeft is duidelijk. Het kapitalisme draait helemaal op een kleine minderheid die alle rijkdom bezit. 30 jaar geleden waren het 300 miljardairs die meer dan 50% van alle rijkdom op deze planeet bezaten. Nu eind 2016, zijn dat slechts 62 personen geworden. Zo veel rijkdom is geconcentreerd in de handen van de klasse der superrijken!

Deze klasse is niet links, maar juist rechts. De bonzen van de neoliberale economie beweerde dat met de ondergang van het stalinisme, het kapitalisme als economisch systeem gewonnen had van het socialisme/communisme. Francis Fukuyama schreef in zijn boek: ”The End of History and the Last Man” hoe het westerse model (neoliberalisme) de Koude Oorlog gewonnen had. Iedereen moest zich daarom onderwerpen aan de god van hebzucht en uitbuiting aldus Fukuyama. Helaas hebben veel linkse personen hun strijdt voor een socialistische samenleving opgegeven. Velen raakte in diepe desillusie toen het stalinisme implodeerde. De ondergang van het zogenaamde ”reëel bestaande socialisme” had een enorm negatief effect op de arbeidersbeweging. Zelfs na 30 jaar haalt de media van het kapitalisme graag het stalinisme weer tevoorschijn, om aan te tonen dat het socialisme zogenaamd ”niet werkt”.

Rechts populistische partijen zijn een product van woede. Vooral afkeer van mensen tegenover de neoliberale elite. Die woede wordt echter misbruikt door racisten en nationalisten. Het zijn de buitenlanders, moslims en socialisten die schuldig verklaart worden, terwijl die helemaal niets met de ongelijkheid en rechtse politiek te maken hebben. Het zijn juist types als Geert Wilders geweest die het neoliberalisme altijd gesteund hebben. Als lid van de VVD steunde Wilders bijna 15 jaar het bewind van Frits Bolkestein, de grootvader van de neoliberale gedachte in Nederland. De absolute dictator van de PVV is medeverantwoordelijk voor de afbraak van de sociale zekerheid, de groei van superrijken en het feit dat Nederland een belastingparadijs is voor multinationals!

De SP staat er niet goed voor. De peilingen geven weer een stagnatie aan. Het is duidelijk dat de partij van Emile Roemer niet gezien wordt als alternatief. Logisch ook omdat de SP leider geen revolutionair is. Hij is een brave burgerman, een lieve leerkracht met een stropdas aan. Roemer mist daarnaast charisma en strijdvaardigheid. De SP heeft een lijsttrekker nodig die daarnaast ook een socialistisch alternatief presenteert, op dit mierennest van kapitalistische partijen. Revolutionair socialisten vrezen dat in maart 2017, de SP weer stagneert of erger: zetels verliest aan rechts populistische partijen. Want de SP is helaas ook populistisch geworden en beweert ”alles voor het volk te doen”. Dit is gevaarlijk want populisme is geen socialisme!

Populistische dogma’s kunnen ook behoorlijk antisocialistisch zijn. Bijvoorbeeld: Zwarte Piet, waar bijna 80% van alle Nederlanders geen probleem mee heeft. Een socialistische partij zou stelling moeten trekken tegen deze racistische karikatuur uit 1850 van een zwarte man. Ook hoor je bij de SP geen gepraat over hoe men aankijkt naar het kolonialisme, met name de verheerlijking van de ”Gouden Eeuw” en diens iconen. De SP durft geen stelling te nemen omdat Zwarte Piet en iconen van vroeger, juist populair zijn bij veel witte Nederlanders. Doordat de SP juist populistisch is geworden, durven ze niet tegen populaire opvattingen in te gaan. Revolutionair socialisten denken anders. Wij zijn tegen Zwarte Piet en de verheerlijking van de VOC tijd. Daarnaast horen socialisten solidair te zijn met vluchtelingen en fel stelling te trekken tegen vreemdelingenhaat!

PVV, VNL, Forum voor de Democratie en GeenPeil. Vier rechtse partijen die verdeeldheid en haat willen zaaien. VNL is daarin misschien wel de meest neoliberale partij, omdat Jan Roos vooral een partij voor ondernemers wil zijn. De populistische partijen beweren allemaal voor ”Henk en Ingrid” op te komen, de witte Nederlanders. Etnische minderheden hoeven niet op steun van Wilders, Roos, Baudet of Dijkgraaf te rekenen. Het racisme van Wilders is meer dan duidelijk. Hij vindt dat men gewoon moet kunnen zeggen: ”Willen jullie minder Marokkanen”. Eens kijken of de PVV dictator dit ook vindt kunnen, als een leider van een grote politieke partij zou brullen: ”Willen jullie minder joden”?

Een partij die juist voor Nederlanders met een niet-westerse achtergrond wil opkomen is DENK. Opgezet door twee voormalige PvdA kamerleden van Turkse afkomst. DENK heeft goede standpunten omtrent racisme en de-kolonialisme. Toch is deze partij geen alternatief op de SP, zeker omdat DENK opvattingen hanteert die populair zijn onder Turkse conservatieven en nationalisten (ontkenning Armeense Genocide, minachting voor de Koerdische PKK). Revolutionair socialisten zullen blijven pogen voor een socialistische koers voor de Socialistische Partij, die helaas meer een ”Sociaaldemocratische” Partij geworden is!

 

Ros en Baudet hier nog vrienden voor GeenPeil. Ondertussen politieke tegenstanders!

Roos en Baudet hier nog vrienden voor GeenPeil. Ondertussen politieke tegenstanders!

Advertenties