Neoliberaal Samsom weg

Diederik Samsom, de leider van de Partij van de Arbeid is verslagen door Lodewijk Asscher. Niet Samsom, maar de vice premier van Nederland gaat de PvdA leiden tijdens de verkiezingen in maart 2017. Niet dat dit veel zal veranderen, want ook Asscher is een neoliberaal waar Mark Rutte trots op kan zijn. Diederik Samsom was geen rood monster, geen strijdvaardige sociaal democraat, laat staan dat hij een socialist was. Nee, hij was een kapitalistische politicus in dienst van het neoliberalisme, dat hij duidelijk vorm gaf door het kabinet van Mark Rutte altijd te verdedigen! 

Samsom denkt misschien wel dat hij een links figuur is, maar zijn daden tonen iets heel anders. De nu ex-PvdA topman nam het roer van Job Cohen in 2012 over. Dankzij de zwakheid van Emile Roemer en met steun van de kapitalistische media, werd een fictief personage ontwikkeld. Een linkse leider die het zogenaamd tegen de rechtse VVD zou opnemen. Het proletariaat werd een leugen voorgehouden, want de PvdA was al jaren geen linkse partij meer. De PvdA propaganda was duidelijk, stem op Samsom om Mark Rutte tegen te houden. Dat is ook waarom de (onpopulaire) sociaal democraten opeens weer zoveel stemmen wonnen. Niet omdat iedereen de partij weer prachtig vond, men stemde strategisch omdat Nederland de neoliberale VVD zo zat was!

Maar de VVD wist toch meer stemmen binnen te krijgen dan de PvdA. Diederik Samsom moest gaan regeren met Rutte, de kapitalistische media zou hem anders vervloeken. Als compromis bereidde (a)sociaal democraat, stemde hij in met een tweede kabinet Rutte. Lodewijk Asscher (PvdA) werd vice premier en Mark Rutte (VVD) behield het premierschap. Links Nederland was in shock, maar revolutionair socialisten zeiden al in 2012 dat een stem op de PvdA, een extra stem voor Mark Rutte zou zijn. We kregen weer gelijk!!

De jaren die volgden waren slecht voor de partij. Want de kiezers waren woedend toen de PvdA de ene rechtse maatregel na de andere steunde. Niet dat revolutionair socialisten hiervan opkeken, maar veel PvdA stemmers voelde zich (terecht) verraden. Met Samsom als partijleider verloor de partij bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (-452 zetels) als de Europese verkiezingen 2014 (-2,65%) en Provinciale Statenverkiezingen 2015 (-44 zetels). Bij virtuele peilingen voor een nieuwe Tweede Kamer in 2016, zakte de PvdA tot onder de tien zetels. Dit zou een enorme blamage voor de Nederlandse sociaal democratie kunnen betekenen!

Doordat Samsom nu verslagen is door Lodewijk Asscher vertrekt hij ook uit de Tweede Kamer. De politieke carrière van deze neoliberaal duurde 13 jaar, want Diederik Samsom zat van 2003 tot 2016 in de Tweede Kamer. Met zijn aftreden heeft de PvdA weer een politiek leider verloren en dat in zo’n korte tijd. Het is symptoom voor de naderende ondergang van deze partij, die zichzelf en haar kiezers volledig verraden heeft. Ondanks de rode kleur, ondanks de vuist in de roos is de Partij van de Arbeid geen partij van de arbeidersklasse. Maart 2017 zal dat duidelijk maken wanneer voor eens en voor altijd duidelijk zal zijn dat de enigste sociaal democratische partij van Nederland, niet de PvdA is maar de SP van Emile Roemer!

Revolutionair socialisten vinden het niet zielig voor types zoals Diederik Samsom. Hij en zijn partij hebben zich schuldig gemaakt aan klassenverraad, ook al is dat niet echt onder Samsom begonnen. De PvdA doet in feite al vanaf 1945 aan klassenverraad, doordat de partij nooit een revolutionair socialistische partij voorstelde. Ook heeft de PvdA nooit getracht om daadwerkelijk het socialisme te bereiken, zelfs Joop den Uyl bleef een brave kapitalistische politicus. Toen Wim Kok vanaf 1986 het socialisme als einddoel overboord wiep, was gewoon duidelijk dat de sociaal democraten het kapitalisme nu ook officieel trouw waren. Een mooie rechtse PvdA leider was Wouter Bos, een neoliberaal opgeleid door Gerrit Zalm van de VVD!

Emile Roemer van de ”Sociaaldemocratische” Partij zit tussen wal en schip. Het schip is in dit geval een kapitalistisch kabinet en de wal zijn de arbeiders. De SP wil graag meevaren en leeft in een illusie dat ze hierdoor het land: ”menselijker en socialer” kunnen maken. We hebben al gezien hoe ”socialer” het land werd met kabinetten waarbij de PvdA deel vanuit maakte. Moet de SP dus aan wal blijven? JA en pleiten voor een ander schip, een socialistisch schip dat niet een kapitalistische koers vaart. Maar zover kan Roemer niet denken, een gevolg van de sociaal democratisering van de SP. Sociaal democraten denken niet verder dan de bestaande kapitalistische machtsverhoudingen. Ze kunnen (en willen) het systeem niet omver werpen!

Potentieel heeft de SP zeker om een partij van de arbeiders te worden. Maar op dit moment zien veel arbeiders geen heil in de SP. Dat komt omdat Roemer te slap is en niet revolutionair optreed. Hij biedt ook geen socialistische alternatieven tegenover het rechts populisme van Wilders. Roemer durft ook geen stemmen te halen bij etnische minderheden. Want zijn partij zwijgt over de strijdt tegen Zwarte Piet en de kolonialistische erfenis van dit land. Terwijl dit voor minderheden zeer belangrijke punten zijn. Ook over racisme blijft men bij de SP angstvallig stil, waardoor de partij nog het character heeft van een witte arbeiderspartij. Revolutionair socialisten snappen dit en pleiten daarom voor een revolutionaire koers. Wij geloven niet dat de huidige partijleiding van de SP erop uit is om het socialisme te realiseren. De ex-maoïsten uit de jaren 70 hebben de markt economie geaccepteerd, zelfs Jan Marijnissen zou de SP niet eens meer een Socialistische Partij willen noemen!

Lodewijk Asscher zal net als Diederik Samsom met linkse praatjes komen tijdens de verkiezingen. ”Sterk en sociaal” is de leus van de PvdA al jaren. Een leus die zelfs D66 onder Alexander Pechtold zou kunnen gebruiken. Die doet het trouwens zeer goed in de peilingen. Logisch ook omdat Pechtold door vele wordt gezien als de grootste tegenstander van Geert Wilders. Hier zien we weer hoe zwak Emile Roemer daadwerkelijk is. Hij durft niet keihard op te treden tegen het rechtse populisme. Dit komt vermoedelijk omdat het SP electoraat veel opvattingen van de PVV deelt. Revolutionair socialisten vinden het vreselijk dat de SP uit electorale overwegingen zich stil houdt. Hierdoor kunnen neoliberalen zoals Pechtold zich neergezetten als strijders tegen racisme en discriminatie!

We zullen Asscher en zijn PvdA aanhang op straat zien rond maart, dan delen ze rozen uit. Eens kijken hoeveel arbeiders die nog willen aannemen? Want de roos van de PvdA is dood, morsdood. Voor de oudere sociaal democraten zal de komende nederlaag een zware klap zijn. Maar wie anno 2016 nog gelooft in het ”linkse imago” van de Partij van de Arbeid, die heeft de laatste 30 jaar niet opgelet. Het is niet alleen in Nederland zo dat de sociaal democratie is verrechtst, overal in de wereld hebben sociaal democraten hun linkse idealen opgegeven. De Britse Arbeidspartij steunde zelfs de imperialistische oorlogen in Afghanistan en Irak. Tony Blair (Labour leider tussen 1997 en 2008) is samen met George W. Bush (president van de VS tussen 2001 en 2009) verantwoordelijk voor massamoord en de opkomst van de Islamistische Staat in Irak en Syrië!

Wat zal Revolutionair Socialistische Media adviseren in maart 2017? Stem SP, maar wees heel kritisch. Emile Roemer moet weg en het liefste ook de hele partijleiding. De SP heeft echte socialisten nodig. Personen die zich willen inzetten voor een Socialistische Republiek der Nederlanden onder democratisch bestuur van arbeidersraden. Een socialistische democratie is de raden democratie, waar revolutionair socialisten voor zullen strijden. Helaas doet de SP dit nog niet, daarom zijn echte socialisten nodig binnen deze partij. Artikel 3 van de statuten der Socialistische Partij zeggen nog steeds dat de partij een socialistische samenleving wil opbouwen. Zolang dit statuut er nog staat moet de SP zich inzetten voor het socialisme!

Diederik Samsom (midden) is verslagen door Lodewijk Asscher (rechts)

Diederik Samsom (midden) is verslagen door Lodewijk Asscher (rechts)

Advertenties