Israël geeft (zoals altijd) niets om VN resoluties

Het rechtse regime van massamoordenaar Benjamin Netanyahu doet zoals gewoonlijk niets met de resoluties van de Verenigde Naties. Normaal gesproken zou een land dan sancties moeten krijgen. Maar de Terreur Staat Israël heeft een machtige beschermer, de Verenigde Staten van Amerika. Die hebben echter dit keer hun veto recht niet gebruikt, waardoor de VN veiligheidsraad een resolutie aannam die de bouw van joodse kolonies veroordeelt in bezet Palestijns gebied. Israël is nu woedend op Amerika, die in het verleden altijd haar veto gebruikte om VN resoluties tegen te houden! 

Benjamin Netanyahu is een man die weinig heeft met het leed van het Palestijnse volk. Als overtuigde zionist en nationalist, gelooft hij heilig dat het Hebreeuwse volk het recht heeft om kolonies te bouwen in Palestina. Deze Palestijnse gebieden worden sinds 1967 bezet door de Terreur Staat Israël. Gaza is in 2005 ontruimt, maar leeft al 11 jaar als een open gevangenis. Want Israël houdt alle toegangswegen gesloten. Gaza heeft geen toegang tot haar eigen luchtruim en ook via de zee wordt de toegang geblokkeerd door Israëlische oorlogschepen. De terreur staat laat de Palestijnen opzettelijk lijden in de hoop hun verzet te breken!

Tot 1988 was het Palestijnse verzet grotendeels seculier van aard. De grootste verzetsbewegingen waren het Palestijns Nationaal Bevrijdingsfront, beter bekend onder de naam Fatah en het Populaire Front voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Tegenwoordig heeft het seculiere verzet echter aan kracht verloren. Dit mede omdat Fatah de Oslo Akkoorden van 1993 steunde. De ondergang van het stalinisme en de Sovjet-Unie, gaf het revolutionair linkse verzet een flink klap. Het PFLP is nog steeds min of meer verlamt en behoorlijk verzakt geraakt. Hierdoor hebben de radicaal islamieten van Hamas (Islamitische Verzetsbeweging) veel steun gekregen!

Hamas was tot de jaren 90 een kleine radicale groepering. Opgericht door de geestelijke Ahmed Yassin, kon de groep profiteren van het verraad der seculiere nationalisten. Hamas was aan het begin van de tweede intifada enorm gegroeid. Hun aanvallen op Israëlische burgers en soldaten leidde tot grote steunbetuiging vanuit de Palestijnse bevolking. Die zien nog steeds in Hamas een legitieme verzetsbeweging. Israël sloeg genadeloos terug en heeft sinds het jaar 2000 meer dan 9.000 Palestijnen vermoord waaronder ook Ahmed Yassin, die door een Apache helikopter vermoord werd toen hij uit een moskee kwam. In 2007 splitste zich de Palestijnse overheid op in een Gaza overheid en een overheid die de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Hamas bestuurt nu bijna 10 jaar Gaza, terwijl Fatah controle uitoefent over de (steeds kleiner wordende) Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever!

De islamieten gebruiken de strijdt tegen Israël om een reactionair bewind te voeren in Gaza. Andersdenkenden tolereert de Islamistische Verzetsbeweging nauwelijks. Voor de zionistische media is zo’n radicaal islamistische groep als Hamas natuurlijk perfecte propaganda. De terroristische aanvallen op kolonialisten door Palestijnse militanten versterkt de angst bij veel joden. Benjamin Netanyahu weet hierdoor steeds genoeg stemmen te winnen. Het is de angst voor het terrorisme dat ook rechtse populisten in Europa versterkt. Geert Wilders bijvoorbeeld is een aanhanger van Netanyahu en vindt dat het Palestijnse volk, maar moet ophouden met aanslagen te plegen. Het is alsof je tegen Nederlanders in 1940 zegt, dat ze zich niet tegen de Duitsers mogen verzetten want dat zou terrorisme zijn. Voor de fascistische Duitsers waren de verzetsdaden van Nederlanders inderdaad terroristisch!

Ondertussen bouwen de Israëliërs aan nieuwe kolonies op de Westelijke Jordaanoever. In 1967 was dit gebied nog deel van het Koninkrijk Jordanië. Op 5 juni van dat jaar vielen Israëlische troepen echter aan. Binnen zes dagen waren de Arabische legers van Egypte, Jordanië, Syrië en Irak verslagen. Een enorme nederlaag die veel schaamte met zich meebracht. In vijftig jaar hebben joodse kolonisten veel Palestijnse gebieden weg geroofd en omgebouwd. Dit resulteert in het feit dat er steeds minder ruimte is voor de Palestijnen. Israël is vaak genoeg bekritiseerd in de VN en er zijn veel resoluties opgesteld om de bouw van joodse kolonies tegen te gaan. Echter elke keer sprak de VS haar veto uit, waardoor de VN veiligheidsraad geen resolutie kon aannemen. De zionisten werden elke keer beschermd door de Amerikanen in hun misdadige politiek!

Ook al heeft de VS nu niet haar veto gebruikt in de laatste VN resolutie. Benjamin Netanyahu heeft aangegeven zich niets aan te trekken. De bouw van kolonies zullen gewoon doorgaan, ongedacht wat de Verenigde Naties ervan vinden. Dit bewijst vooral hoe arrogant en asociaal de Israëlische regering is. Daarom moet er meer gedaan worden dan alleen veroordelen. Probleem is echter dat joodse lobby enorm machtig is. Vooral in de Amerikaanse politiek zitten veel zionisten die Israël door dik en dun steunen. Miljarden aan dollars doneren zij elk jaar aan de terreur staat. Je kunt dus zeggen dat zonder al dat geld, Israël minder levensvatbaar zou zijn!

Veel aanhangers van Israël beweren dat het Hebreeuwse land de enigste ”democratie” zou zijn in het midden oosten. Hoewel de vrijheid van meningsuiting inderdaad iets beter is in Israël dan in bijvoorbeeld Egypte, moet wel vermeld worden dat de tolerantie voor andersdenkenden niet bepaald hoog is. De Israëlische politie staat graag op de foto met joodse extremisten. Ook is er een diepe minachting voor linkse opvattingen omdat de zionistische media beweert dat politiek links aan de kant van de ”terroristen” zou staan. Wie pleit voor een onafhankelijke Palestijnse staat, is ook meteen een ”verrader” brullen de extreem rechtse aanhangers van Benjamin Netanyahu!

In reactie op de VN resolutie, besloot Netanyahu om de financiële bijdrage van Israël aan de VN te stoppen. Ook hulpgoederen aan arme landen die voor de resolutie stemde zijn per direct gestopt. Contacten met organisaties die opriepen om de resolutie te steunen zijn bevroren. De toekomstige radicaal rechtse president van de VS: Donald Trump, kwam Netanyahu al te hulp door zich tegen de VN resolutie uit te spreken. Het is wel duidelijk dat Trump een bondgenoot van Netanyahu zal worden. Dit zal de massamoordenaar alleen maar gunstig stemmen, want Israël heeft Amerika nodig!

Revolutionair socialisten zien weinig heil in dit soort VN resoluties. Omdat elk land in de veiligheidsraad met een veto een einde kan maken aan een resolutie. Amerika heeft dat elke keer gedaan als het om Israël ging. Wij pleiten voor klassenstrijd van Israëlische en Palestijnse arbeiders. Tegen het zionisme, islamisme en kapitalisme. Tegen de massamoordenaar Netanyahu en het corrupte Fatah bewind. Ook Hamas moet verworpen worden als reactionair, hoe populair het ook mag zijn. Want Hamas is geen instrument voor het socialisme. De islamieten verwerpen zoveel socialistische opvattingen dat samenwerken uitgesloten is!

 

De massamoordenaar geeft niets om VN resoluties

De massamoordenaar geeft niets om VN resoluties

Advertenties