Aan de Socialistische Partij

640px-sp_nl_logo_2006-svg

Aan de Socialistische Partij,

Het gaat niet goed met de SP. De peilingen liegen niet en ook op straat lopen mensen niet warm. Waarom wint de SP geen aanhang in tijden dat het neoliberale kapitalisme voor zoveel ongelijkheid zorgt? Het probleem van jullie is de ideologische slapheid en afwezigheid op straat. De ooit activistische partij is een brave parlementaire partij geworden met slechts hier en daar een actie. Ideologisch praten jullie niet meer over het bereiken van een socialistische maatschappij. Zelfs Jan Marijnissen wil het woord ”socialisme” niet meer gebruiken. Zo ver is de SP dus verrechtst in een sociaal democratische partij. Op het gebied van antiracisme en strijdt tegen de restanten van het kolonialisme, staat de ”Socialistische” Partij ook enorm slap. Dit is verklaren uit het feit dat jullie niet zichtbaar zijn in de strijdt tegen racisme en discriminatie van niet-witte arbeiders. Hierdoor stemmen veel arbeiders van niet-westerse afkomst maar weinig op de SP!

Emile Roemer is een aardige man, maar is geen revolutionaire leider. Terwijl Nederlandse arbeiders dat nodig hebben. Ze hebben een arbeiderspartij nodig op een socialistisch programma dat pleit voor een revolutionair alternatief op de kapitalistische partijen (van VVD tot PvdA, D66, CDA en ook GroenLinks). Maar een partij van de arbeiders voor het socialisme is de SP niet. Jullie praten liever over centrumlinkse kabinetten met partijen die het kapitalisme steunen (PvdA zelfs het neoliberalisme). Daar hebben wij arbeiders niets aan. Dat de SP al centrumlinks is vindt ik persoonlijk al kwalijk, zeker omdat jullie ooit begonnen zijn als revolutionaire partij. Daan Monjé zou zich in zijn graf omgedraaid hebben. Monjé was dan wel een stalinist zoals Marcus Bakker, maar hij snapte wel dat je met kapitalistische partijen niet kunt samenwerken. Socialisten met (neo)liberalen is verraad aan idealen!

Ik snap wel dat deze mail niet veel zal veranderen. Maar de verkiezingen komen eraan en de SP dreigt opnieuw te stagneren. Het zou al heel mooi zijn als de partij op 15 zetels blijft. Want de kans is ook groot dat het er 12 of minder worden. Want Jesse Klaver van dat liberale GroenLinks doet het (jammer genoeg) veel beter. De rechts-nationalistische PVV trekt (helaas) ook een groot deel van de arbeidersklasse. Wilders beweert voor de arbeider op te komen en wat doet Roemer? Die blijft maar lachen en hopen dat alles goed komt. Wat de SP nodig heeft is een revolutionaire geest, van zowel leden als leiders. Maar dat mis ik bij jullie. Daarom ben ik ook niet lid, want als revolutionair socialist voel ik me niet thuis in een gematigde sociaal democratische partij zoals de ”Socialistische” Partij!

Jullie alternatief op de EU bestaat ook niet. Meer samenwerken en geen superstaat, maar de EU dus wel behouden? De Europese Unie is een product van het neoliberalisme, opgericht in 1992 om het bedrijfsleven één gemeenschappelijke markt te geven in Europa. Socialisten zouden moeten pleiten voor een socialistisch Europa, onder controle van de werkende klasse. Maar doet de SP dat? Jullie kunnen een voorbeeld nemen aan socialisten zoals Joe Higgins en Paul Murphy, die tussen 2009 en 2014 in het Europese parlement zaten. De eurofractie zou ze wel moeten kennen. Deze twee Ierse socialisten vochten voor een socialistisch alternatief en blijven dat doen in Ierland. Dennis de Jong doet dat helaas niet. Hij pleit niet voor het internationale socialisme, wat de ideologische slapheid van de SP in het Europese parlement meer dan duidelijk maakt!

Dit houdt niet in dat de SP alles fout doet. Dat Nationale Zorgfonds is een goed idee en jullie programma is het meest links. Maar de vraag is altijd hoe jullie dat willen realiseren met al die neoliberale partijen? De PvdA is geen bondgenoot gezien haar volledige verrechtsing en GroenLinks staat te trappelen om met rechtse partijen te regeren. Er zijn gewoonweg geen socialistische partners voor de SP. Wat is dan te doen? Ik raad aan om het socialisme te herontdekken. Pleit voor een socialistische raden-republiek, durf revolutionair te zijn en laat dat ook merken. Jullie zijn de Socialistische Partij opgericht in 1972 om een socialistisch Nederland te realiseren, wat ook nog steeds in artikel 3 van de statuten staat. Er is zoveel potentiaal, maar zonder ideologie en strijdvaardigheid zal de partij vervallen zoals de PvdA. Jullie moeten meer op straat en volledig participeren in de strijdt tegen racisme en discriminatie (met name van moslim arbeiders). Een arbeiderspartij moet juist buiten het parlement actief zijn. Bij stakingen, acties, demonstraties en verkiezingen. Dat zou een goede stap zijn!

Ik vrees voor stagnatie en zetelverlies op 15 maart 2017. Als jullie geen leer trekken uit deze (vermoedelijk) tweede stagnatie, dan zal de SP altijd klein blijven!

Met socialistische groeten,

Jorein Versteege

Revolutionair Socialistische Media

Advertenties