Zelfs Kim Jong Nam was niet veilig

Kim Jong Nam, de half broer van Kim Jong Un is vermoord. Hij werd gedood in Maleisië door twee vrouwelijke agenten van de Noord Koreaanse staatsveiligheidsdienst, aldus dat berichten verschillende media bronnen. Kim Jong Nam was de oudste zoon van Kim Jong Il en diens eerste vrouw. Die had hem graag gezien als opvolger. Maar Jong Nam raakte uit gratie toen hij met een illegaal paspoort probeerde toegang te krijgen tot Disneyland in Japan. Sindsdien leefde de oudste zoon buiten Noord Korea, in landen zoals China (Macau) en Maleisië. Kim Jong Un schijnt zijn half broer geminacht te hebben, nadat die een kritisch boek schreef over de huidige machthebber in de Democratische Volksrepubliek Korea!

De ”Grote Leider” van Noord Korea heeft laten zien bijzonder wreed te zijn. Grootvader Kim Il Sung en vader Kim Jong Il, waren niet vies om politieke tegenstanders te doden. Echter ze stonden er niet om bekend dat ze ook eigen familieleden lieten afslachten. Kim Jong Un doet het anders. Hij wil zijn bewind met terreur en angst vestigen. Kim Jong Nam schreef in zijn boek, dat dit vermoedelijk komt omdat Jong Un enorm paranoïde is. De jonge dictator werd in 2010 aangesteld om Kim Jong Il op te volgen. Toen die in december 2011 stierf, deelde Jong Un de macht met zijn oom Jang Sung-taek!

Die oom werd echter in 2013 opzij gezet en na een showproces vermoord. Honderden leden van de Jang familie werden vermoedelijk gedood, in wat de grootste zuiveringen waren in Noord Korea sinds de jaren 50. Nu heeft Kim Jong Un ook zijn halfbroer laten doden in Maleisië. Toont dit aan hoe instabiel de DPRK is geworden? Vermoedelijk probeert Jong Un zijn eigen familie in bedwang te houden. Die weten namelijk heel goed hoeveel ellende ze veroorzaken. Anders dan het arbeidersvolk dat onderdrukt wordt, hebben de leden van de Kim familie besef van de realiteit. De angst voor een proletarische opstand is groot, de elitaire dynastie vreest de dag waarop de arbeidersklasse in opstand komt. Het was Kim Jong Il die lijkbleek zat te kijken naar de televisiebeelden van de Roemeense Revolutie, die een einde maakte aan het stalinistische regime van Nicolae Ceaușescu. De Roemeense dictator had zijn totalitair bewind gebaseerd op het Noord Koreaanse model!

Kim Jong Un schijnt paranoïde te zijn geworden en overal vijanden te zien. De executies van Jang Sung-taek en Kim Jong Nam tonen dat de jongste zoon van Kim Jong Il, genoeg wreedheid bezit om zijn eigen familie uit de weg te ruimen. Je kunt het vergelijken met een maffia organisatie, wat Noord Korea in feite altijd is geweest. Een land bestuurd door één familie die op criminele wijzen haar controle wil behouden. Kim Jong Un probeert dan wel op zijn grootvader Kim Il Sung te lijken, maar qua wreedheid en paranoia is hij toch meer Kim Jong Il, die nauwelijks naar advies van anderen wou luisteren. Vermoedelijk is Jong Un net zo arrogant, aangezien zowel hij als zijn vader geen heldhaftig verleden hebben. Kim Il Sung speelde op zijn rol als commandant van guerrilla strijders tegen de Japanners. Dat gaf hem een bepaalde legitimiteit in de ogen van veel Koreanen. Ook veel soldaten vereerde Il Sung voor zijn ”heldendaden” tijdens de bezetting van Korea . De nakomelingen van de ”Grote Kim” kunnen hun regimes alleen legitimeren, door te spelen op het monarchistische stelsel en de steun van het leger!

Kim Jong Il stond tot 1994 altijd de schaduw van zijn vader. Hoewel hij benoemd werd tot generaal en vereerd als ”Grote Generaal” door soldaten, was Jong Il niet een charismatische persoonlijkheid. Hij had moeite met praten en kwam zwak over. Il Sung stelde zijn zoon in 1980 aan als opvolger van de stalinistische monarchie. Vader en zoon waren vanaf dat moment bijna altijd samen te zien in propaganda films. Toen de oude Kim onverwacht overleed, duurde het nog drie jaar voordat zoonlief zich officieel liet uitroepen tot ”Grote Leider” van Noord Korea. Hij voerde ook een militaristische politiek in, waardoor het leger in alles voorrang krijgt. Sindsdien is de Democratische Volksrepubliek Korea eerder een militaire junta van machtige generaals, waarop de Kim familie moet steunen om aan de macht te blijven!

Toch heeft Kim Jong Un in 2016 de Nationale Defensie Commissie afgeschaft. Dit orgaan was sinds 1972 (en vooral na 1994) een zeer machtig instituut. Ten tijden van Kim Jong Il lag ook de meeste politieke macht bij deze commissie. De Arbeiders Partij van Korea moest een secondaire rol spelen, aangezien het Koreaanse Volksleger ook politieke besluiten mocht gaan nemen. Maar in 2016 is de Nationale Defensie Commissie afgeschaft en vervangen door de Staatszaken Commissie. Hierin zitten meer bonzen van de partij dan generaals uit het leger. Slechts drie militairen nemen plaats naast acht partijbureaucraten. Kim Jong Un staat natuurlijk aan het hoofd van de Staatszaken Commissie. Daarnaast liet hij zich benoemen tot voorzitter van de Arbeiders Partij van Korea. Zijn overleden vader blijft de ”eeuwige generaal secretaris” van de partij!

De moord op Kim Jong Nam zal een signaal sturen naar critici binnen de Noord Koreaanse elite. Ze weten wat hun te wachten staat als ze niet loyaal zijn aan Kim Jong Un. Was Jong Nam echt een gevaar voor de jonge dictator? Eerder niet, de oudste zoon leefde al meer dan 16 jaar buiten Noord Korea en kwam slechts af en toe naar Pyongyang. Zijn levensstijl was dat van een playboy die genoot van zijn rijkdom (gestolen van het Noord Koreaanse proletariaat). Het kritische boek dat met zijn toestemming was geschreven, zal wel de oorzaak geweest zijn voor zijn dood. Kim Jong Un kan het arbeidersvolk manipuleren en voorliegen, maar dat lukt minder bij zijn eigen familie. Hij vreest oppositie vanuit die groep Noord Koreanen, die precies weten hoe groot de leugen is die het regime de bevolking voorhoudt!

Kim Jong Nam vreesde al langere tijd voor een aanslag op zijn leven. Hij had zijn halfbroer gesmeekt om te stoppen met pogingen om hem te vermoorden. Maar alleen al het feit dat Jong Nam een zoon is van Kim Jong Il, maakte hem verdacht in de paranoïde ogen van Jong Un. Nu hebben twee moordenaars hun taak volbracht. De verbannen zoon van Noord Korea is dood. Revolutionair socialisten zullen niet om hem rouwen. Kim Jong Nam genoot een elitair leven op kosten van een totalitaire monarchie. Ondanks dat zijn vader hem had afgekeurd als opvolger, mocht de oudste zoon genieten van een leven in luxe. Het is daarom ironisch dat Jong Nam aan zijn einde is gekomen, door precies dat regime waar hij zijn bourgeois levensstijl aan te danken had!

 

De playboy van Noord Korea is dood. Vermoord door zijn eigen halfbroer!

De playboy van Noord Korea is dood. Vermoord door zijn eigen halfbroer!

Advertenties