De angst van de PVV stemmer

Wat maakt de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” zo populair? Het is vooral de angst bij een groot deel van de witte arbeidersklasse. Na jaren van neoliberaal afbraak beleid (gesteund door Wilders toen die nog VVD’er was) is de onzekerheid en angst toegenomen bij veel arbeiders. Jong en oud vreest voor de toekomst. In zo’n atmosfeer spelen rechtse nationalisten op vooroordelen. Met name onwaarheden over vluchtelingen en moslims doen het brein van de PVV stemmer paniek aan. Nederland zou islamitisch worden, vluchtelingen krijgen alles en wij (witten) niets. Waanvoorstellingen waar veel PVV’ers mee zitten. Wilders is een ster in het stigmatiseren en discrimineren van etnische minderheden. Zijn eigen rol in de groeiende ongelijkheid blijft strategisch buitenbeeld!

Geert Wilders’ populariteit is weer gestegen. De komst van vluchtelingen uit Syrië en het neoliberale beleid van VVD en PvdA, hebben veel witte arbeiders weer richting de PVV getrokken. Schuld hieraan is politiek links die geen socialistisch alternatief neerzet. De PvdA draagt sinds 2012 verantwoordelijkheid voor het rechtse bewind van Mark Rutte en GroenLinks kan niet wachten om met neoliberale partijen (CDA en D66) in zee te gaan. Ook de SP stelt zich gematigd op en praat over ”centrumlinkse coalities” met partijen die het neoliberalisme steunen!

SP leider Emile Roemer blijft geloven dat de kiezer zijn partij zal steunen. 15 maart 2017 kan een flinke afstraffing worden. Want de gematigde socialisten van de SP staan op zetel verlies. In 2012 kon Roemer nog beweren dat de stagnatie kwam door het vertrek van Jan Marijnissen, maar na vijf jaar is duidelijk dat er meer aan de hand is. Het is de slappe ideologische houding van de SP en het feit dat hun leider niet revolutionair ingesteld is. Nederland heeft nood aan een socialistische arbeiderspartij. Een partij van actie en revolutionaire daadkracht. Maar heeft de SP dat? Nee, dat hebben de gematigde socialisten niet. Hierdoor trekt Geert Wilders veel stemmen van witte arbeiders, die boos zijn op de ongelijkheid, boos op de politiek en ze laten zich misleiden om vluchtelingen en moslims te zien als het grootste probleem in Nederland!

Want het programma van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” is door en door racistisch, stigmatiserend en discriminerend. De PVV wil het islamitische geloof het liefste uitroeien. Op scholen moeten kinderen leren om de Islam te minachten. Moskeeën horen gesloten te worden en hoofddoeken verboden. Het racisme straalt er letterlijk vanaf, toch willen te veel Nederlanders op die PVV stemmen. Hoe is het zover gekomen? Nogmaals dat is de schuld van links, zowel van de PvdA, GroenLinks als de SP. Zij hebben de arbeidersklasse in de steek gelaten, met name de Partij van de Arbeid. Al tien jaar heeft de SP het potentiaal om de werkende klasse voor zich te winnen. Maar in plaats van een strijdvaardige socialistische partij te zijn, flirt de partij met neoliberalen. Vooral in Amsterdam heeft de SP de rol van de PvdA overgenomen en zit met VVD en D66 in het college van B&W!

De partij van Wilders heeft maar één lid en dat is Geert Wilders. Er zijn geen leden, geen vergaderingen, geen congressen en geen democratische partijopbouw. De gehele PVV staat in dienst van één Führer. Het is deze blonde leider die alle kandidaten samenstelt en selecteert. Kritiek op den leider is niet gewenst en andersdenkenden worden snel opzij gezet. Als raszuivere populist houdt Wilders het simpel. Zijn programma is slechts één A4’tje lang. Hierin staan vooral discriminerende maatregelen die de PVV wil nemen tegen moslims. Als nationalist wil de blonde leider dat Nederland direct uit de EU stapt en zich 100% achter de bezettingspolitiek van Israël schaart. Want de Israëliërs hebben gewoon recht op Palestina en alles wat zich op de westelijke Jordaanoever bevind!

Op scholen moeten kinderen opgevoed worden tot nationalisten. Daarbij denkt Wilders aan het Turkse voorbeeld. Nederlandse vlaggen zullen elke dag gehesen worden en het volkslied verplicht gezongen. Er zullen lessen komen over het gevaar van de Islam. Hoofddoeken voor (moslim) meisjes worden op scholen verboden. Het mixen van kinderen uit verschillende culturen stop direct. Want witte kinderen moeten niet bij zwarte kinderen in de klas, die halen het niveau van de witte kinderen naar beneden. Verplicht moeten ook Nederlandse tradities worden in de klas. Kritiek op Zwarte Piet zal direct verboden zijn. Zeerovers (Michiel de Rover) en kapitalistische tirannen (Jan Pieterszoon Coen) uit de VOC tijd, zullen als vaderlandse helden vereerd worden!

De PVV is dus een vreselijke nationalistische partij. Maar zover denkt het stemvee van deze rechtse partij niet. Die zijn bang en boos over de in hun ogen ongelijke behandeling die witte mensen krijgen. Dat vluchtelingen hier zomaar mogen komen vinden ze asociaal. Nee, de grenzen moeten dicht voor moslims (christenen worden wel toegestaan). Wie oorlog en geweld ontvlucht heeft geen recht op veiligheid. Nee, alleen witte Nederlanders hebben dat. Daarnaast denken te veel PVV stemmers dat vluchtelingen uit Syrië allemaal ”gelukszoekers” zouden zijn. Ze vrezen dat in 10 tot 20 jaar, Nederland een islamitisch land zal zijn. Een angst scenario dat op leugens is gebaseerd. Al in 2007 brulde types zoals Wilders dat Nederland overspoeld zal raken door moslims!

Velen (met name de aanhangers van Wilders) denken totaal foutief dat meer dan 19% van alle Nederlanders, de Islam aanhangt. In Frankrijk geloven niet-moslims dat de Islam zelfs door 31% van alle Fransen wordt aangehangen. Dit is een duidelijk resultaat van de stigmatiserende berichtgeving over moslims. Want in werkelijkheid is slechts 6% van alle Nederlanders een aanhanger van de Islam en slechts 7,5% van alle Fransen. Er is geen spraken van een dreigende islamitische overheersing. Maar dit foutieve beeld spookt wel rond in de hersenen van niet-moslims. Revolutionair socialisten zien geen gevaar in de Islam als politieke ideologie, althans niet in het westen!

Toch vrezen de mannen en vrouwen die Wilders stemmen, dat ze hun manier van leven zullen verliezen door de Islam. De negatieve beeldvorming van moslims op de televisie heeft sinds 9/11 dit beeld verstevigd. Moslims leven al sinds de jaren 60/70 in grote getalen in Nederland. Ze kwamen als gastarbeiders om te werken in fabrieken. De witte Nederlander zag deze arbeiders echter niet. Ze leefde geïsoleerd van de witte maatschappij, spraken de taal niet en bleven vaak beperkt tot hun eigen sociale kringen. Dit veranderde met de komst van hun kinderen die vanaf de jaren 80 en 90, deel gingen uit maken van de maatschappij!

Een groot deel van het PVV electoraat minacht moslims. Dit zegt niet dat elke stemmer op Wilders meteen een racist te noemen is. Maar wat ze wel met elkaar delen zijn vooroordelen, stigmatiserende meningen en minachting voor de Islam als religie. Moslims zijn niet verantwoordelijk voor de baanonzekerheid, stijgende zorgkosten, het eigen risico, de elk jaar stijgende huurprijzen en enorme bonuscultuur in het bedrijfsleven. Toch brult Wilders dat we ”Minder Marokkanen” moeten hebben. Een duidelijke vorm van racisme, zeker omdat de blonde dictator de Marokkanen als volk benoemt. Het is daarom volledig terecht dat hij veroordeeld werd wegens het aanwakkeren van discriminatie en stigmatisatie. Wilders noemde de rechters hierop ”PVV haters” en ”nep”!

De witte man/vrouw die de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” steunt weet vaak niet dat Wilders op economisch gebied, een rechtse politicus is. Op populaire stellingen is hij ”links”, maar op de rest doet hij ouderwets rechts. Zijn programma praat niet over de economie, logisch ook want op dat vlak is de PVV een neoliberale partij. Wilders heeft het niet nauw met arbeidersrechten Veel donoren van Wilders zijn rijk en komen uit de USA. Dat zijn types zoals Donald Trump, die graag een rechts nationalistische partij zien verschijnen in Nederland. In Amerika is het al jaren normaal dat de radicaal rechtse: Republikeinse Partij, het boegbeeld vormt van rechtse politiek. Wilders en zijn PVV identificeren zich met deze plutocratische partij van het grote geld, zeker nu Trump het roer in handen heeft!

Dan is er nog de proteststem. Mensen die op de PVV stemmen om hun boosheid duidelijk te maken. De kapitalistische media zet veel PVV’ers neer als ”domme” mensen die allemaal uit ”asociale” buurten komen. Niets minder is waar. De PVV stemmer is gewoon boos na meer dan 30 jaar neoliberalisme in Nederland. Velen komen uit het linkse kamp van de PvdA. Het is daarom tragisch dat arbeiders zich laten misleiden door rechtse populisten. Hier ligt de schuld van politiek links, omdat met name de sociaal democratie de arbeidersklasse in de steek gelaten heeft. Als de SP nou een duidelijke socialistische koers had zoals de Belgische: Linkse Socialistische Partij/Parti Socialiste de Lutte (LSP/PSL) of de Britse: Socialist Party in England and Wales, dan konden arbeiders zich in de partij vinden. Lenin’s Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij (bolsjewieken) had in maart 1917, slechts 8.000 leden in geheel Rusland. Maar door hun strijdvaardigheid en duidelijk programma, wisten ze uit te groeien tot een arbeiderspartij van 200.000 in november 1917!

 

poster

Advertenties