Stem kritisch SP of Artikel1

Revolutionair Socialistische Media geeft een stem advies. Stem links en met links worden eigenlijk maar twee partijen bedoeld. Nee, niet de ”Partij van de Asocialen” of het liberale Groen”Links”. Op 15 maart is de beste keus voor de werkende klasse de SP van Emile Roemer of Artikel1 van Sylvana Simons. De keus voor Artikel1 lijkt vreemd, want Sylvana Simons is tot nu toe een onbekend iemand geweest op het politieke landschap. Haar strijdt tegen racisme en discriminatie toont precies aan wat we missen in de tweede kamer. Er zijn genoeg politici die beweren tegen racisme en discriminatie te zijn. Maar geen enkele politieke partij heeft een stevig antiracistisch beleid, zelfs de SP niet. Daarom is een stem op Artikel1 belangrijk, omdat veel Nederlanders racisme ervaren. De SP verdient ook een stem. Hoe beperkt de partij ook is, de SP is de enigste linkse partij in het parlement die verzet aankaart tegen het neoliberalisme! 

Natuurlijk zijn er genoeg kritiek punten op Artikel1 van Sylvana Simons. Haar partij is jong en biedt daarnaast ook geen socialistisch alternatief. Een socialist is Simons niet, ze blijft denken binnen de beperkingen van de burgerlijke democratie. Wat ze wel bezit is moed om stigma’s te doorbreken. Haar verzet tegen Zwarte Piet leidde tot een vloedgolf aan racistische reacties en geen enkele politieke partij nam het voor haar op. Hierdoor koos Simons ervoor om zich aan te sluiten bij DENK, de partij van ex-PvdA Kamerleden: Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Binnen DENK kwam ze erachter dat er weinig kijk was op gelijke behandeling van homoseksuelen en vrouwen. Omdat DENK het moet hebben van conservatieve Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, leggen Kuzu en Öztürk geen nadruk op de strijdt voor vrouwen en LGBT rechten!

Sylvana Simons vond ook dat DENK genoot van sensatie en (negatieve) media aandacht. Toen ze bedreigd werd bleken Kuzu en Öztürk niet voor haar klaar te staan, aldus Simons. Uiteindelijk koos ze ervoor om DENK te verlaten en zelf een politieke partij te beginnen. De naam van de partij heet Artikel1, een verwijzing naar het eerste artikel van de Nederlandse grondwet waarin staat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” 

Geert Wilders wil artikel 1 afschaven zodat hij kan stigmatiseren en discrimineren. Dat de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” dit al sinds 2006 doet is duidelijk. Wilders minacht Nederlanders met een islamistische geloofsovertuiging. Net als Adolf Hitler wil hij deze religieuze minderheid vervolgen, door hun de vrijheid op religie te ontnemen. In zijn programma is Wilders behoorlijk vaag, maar uit zijn propaganda kunnen we concluderen dat hij de islamistische minderheid (maximaal 6% van de bevolking) wil vernietigen. Onder het motto van ”de islam is het kwaad” wil de blonde dictator van de PVV, een oorlog voeren tegen moslims. Revolutionair socialisten zullen dit niet toestaan en staan in solidariteit met alle moslims, die vervolgt worden omtrent hun religie!

De race om de Kamerzetels gaat een week voor de verkiezingen tussen de neoliberale VVD en de rechts nationalistische PVV. Twee rechtse partijen die geen links beleid zullen voeren. De PvdA onder Lodewijk Asscher denkt dat ze nog 25 zetels kunnen behalen, revolutionair socialisten hopen van niet. De sociaal democraten moeten flink afgestraft worden voor vier jaar neoliberaal wanbeleid onder Mark Rutte. Het is de taak van de linkse kiezer om de PvdA volledig in de steek te laten. Een stem op de SP of Artikel1 doet veel meer goeds dan een stem op de PvdA of dat liberale: GroenLinks. Het is daarom spijtig dat Jesse Claver veel linkse kiezers weet te misleiden. Hij ziet zichzelf als een soort Barack Obama, het icoon van 2008. Maar laten we niet vergeten dat Obama een neoliberaal bleek. Een rechtse president die juist geen ”CHANGE” bracht. De overwinning van de radicaal rechtse Donald Trump, was helemaal het resultaat van Obama’s onvermogen om de corruptie en ongelijkheid in de VS aan te pakken!

Dan de keus op 15 maart, SP of Artikel1. De SP is een linkse partij maar mist een stevig antiracistisch geluid. Artikel1 is veel sterker op het gebied van antiracisme en de strijdt tegen de laatste restanten van het kolonialisme, iets waar de SP niet aan komt. Beidde partijen staan voor een nationaal zorgfonds en zijn tegen de marktwerking in de zorg. Wat de SP en Artikel1 delen is hun overtuiging dat de overheid mensen moet helpen. Een klassiek linkse overtuiging. Revolutionair socialisten zijn het daar niet helemaal mee eens omdat de huidige overheid vooral kapitalistisch ingesteld is. In een samenleving gebaseerd op het kapitalisme, staat de overheid in dienst van het bedrijfsleven. Dat Nederland een belastingparadijs is anno 2017, wordt mede mogelijk gemaakt door het beleid van PvdA en VVD. Echter ook CDA en D66 zullen trouw blijven aan het markt fundamentalisme!

”Normaal doen” is de leus van de VVD in deze verkiezing. Alsof het beleid van deze rechtse partij ”normaal” te noemen is. Helaas is dit meer dan reëel. Al meer dan 30 jaar is neoliberaal denken normaal binnen zowel liberale, conservatieve en sociaal democratische partijen. Het CDA onder Sybrand Buma is een duidelijke rechtse koers ingeslagen. Die koers kan zelfs nationalistisch genoemd worden. Want de christen democraten willen dat Nederlandse kinderen weer het Wilhelmus gaan zingen op school. Misschien iets te veel naar de PVV gekeken? Gelukkig voelen velen niets voor de opvattingen van de CDA leider. Toch is er een groei in etnisch nationalisme. Wie PVV stemt heeft een duidelijk ”wij tegen hun” mentaliteit. Deze mentaliteit zie je ook terug bij DENK, die het vooral voor de niet-witte Nederlander wil opnemen. Dit ”wij tegen hun” denken is gevaarlijk want het verdeeld de arbeidersklasse. Als de SP nou een duidelijk antiracistisch en antikapitalistisch programma had, zou de voedingsbodem voor PVV en DENK veel zwakker zijn!

Na 15 maart zal politiek links in het parlement zwakker staan. Het beste voor de SP zou een tweede stagnatie zijn op 15 zetels. De kans is echter groter dat de partij zetels verliest. Daarom moet het verzet ook van de straat komen. Hoewel GroenLinks vermoedelijk meer zetels wint, kunnen we niet op Jesse Klaver vertrouwen. Hij is een jongen van de bourgeoisie, die maar al te graag bereid is om met neoliberalen in zee te gaan. Klaver staat te trappelen om ”regeringsverantwoordelijkheid” te dragen. Wat inhoudt dat hij veel linkse idealen moet offeren om met de grote kapitalistische jongens te mogen spelen. Een kabinet met GroenLinks erin gaat Nederland echt niet socialer maken. Dus zal Jesse Klaver beleid moeten goedpraten (net als Diederik Samsom) dat tegen de interesses van de arbeiders ingaat. Daarom geeft RSM geen stemadvies op GroenLinks!

De VVD en PVV zullen samen zeker 50 zetels halen, die kans is groot. Samen met het CDA zal politiek rechts versterkt uit de verkiezingen komen. Er komt een kabinet dat weer neoliberaal zal zijn. Want zo is het altijd gegaan in de Nederlandse politiek. Voor de werkende klasse zal deze verkiezing hoe dan ook negatief uitpakken, want de partijen van het neoliberalisme zullen weer de meerderheid uitmaken in Den-Haag. Doordat er geen consequente arbeiderspartij bestaat op een socialistisch programma, dat zich duidelijk uitspreekt tegen racisme en discriminatie, is politiek links zo zwak. Een groot deel van het electoraat zal ervoor kiezen om thuis te blijven. In 2012 stemde al 25% van de kiezers niet. Het is de vraag hoeveel procent nu thuis blijft?

Sylvana Simons in de kamer geeft een duidelijk signaal af. Simons is dan wel geen socialist, maar ze kaart aan dat Nederland een racisme probleem heeft. Veel zwarte Nederlanders ervaren racisme als ze zich openlijk verzetten tegen de verheerlijking van racistische en kolonialistische figuren. Met Simons in de kamer kunnen politici niet om haar heen. Ze zullen moeten luisteren en dat maakt een stem op Artikel1 belangrijk. Maar de SP verdient het niet om zetels te verliezen. Binnen hun beperkte visie doen ze hun best om een ”menselijker en socialer” Nederland op te bouwen. Emile Roemer is een goed man en hij leeft op een modaal salaris van 2300 euro bruto per maand. Elk SP Kamerlid wordt verplicht om te leven op het salaris van een geschoolde arbeider. De afdrachtsregeling laat zie dat de leden van de Socialistische Partij echt voor de mensen in de politiek zitten en niet voor het grote geld!

STEM 15 MAART OP LINKS

(Niet PvdA of GroenLinks!!)

Klik op de partijlogo’s om hun verkiezingsprogramma’s te bekijken!

Advertenties