Kom in verzet, tegen het nieuwe neoliberale kabinet

VVD, CDA, D66 en GroenLinks, gaat dat het worden? Wordt Jesse Claver de nieuwe Diederik Samsom? Gaat GroenLinks nu ”regeringsverantwoordelijkheid” dragen en het toekomstige neoliberale kabinet een soort ”progressieve” legitimiteit geven? Of Claver nu wel of niet aan boord stapt, een rechts kabinet gaat er komen. Want dat is de keus die Nederland gemaakt heeft. Ook al strafte men de VVD en PvdA voor hun asociaal beleid, gingen de meeste stemmen weer naar kapitalistische partijen. Vertrouwen op de politiek kunnen we niet. Revolutionair Socialistische Media roept daarom op om in verzet te komen. Leer het socialisme kennen en strijdt voor een arbeiderspartij op een socialistisch programma!

De verkiezingen van 15 maart 2017 eindigde in een enorme nederlaag voor de PvdA. Slechts negen sociaal democraten nemen plaats in de Tweede Kamer. De SP en GroenLinks zijn nu beidde groter dan de Partij van de Arbeid, die gereduceerd is tot een kleine partij. Toch hopen de ”Jonge Socialisten” (jongerenclub PvdA) dat de sociaal democratie weer terug komt. Idealistisch zoals de JS is, zien ze nog steeds heil in de Partij van de Arbeid. Nu is de sociaal democratie als ideaal inderdaad niet gestorven. Want de SP en GroenLinks hangen deze centrum-linkse ideologie ook aan. Maar of de PvdA ooit weer een grote partij wordt is de vraag. Veel arbeiders hebben eindelijk gerealiseerd dat de oude sociaal democraten hun voortdurend in de steek lieten, zodra de PvdA in een rechtse regering stapte!

Het rechtse populisme vierde haar overwinning door de groei van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” en het ”Forum voor Democratie” van Thierry Baudet. De twee populistische partijen verschillen wel van elkaar. Wilders is de racist en alleenheerser, terwijl Thierry Baudet de ”brave” nationalist speelt en pleit voor een directe democratie. Maar Baudet is net zo giftig als Wilders. Beidden symboliseren het rechtse nationalisme in Nederland, dat gekenmerkt wordt door diepe minachting voor moslims en migranten van niet-westerse afkomst. Recht tegenover het rechtse populisme staat DENK. Deze partij is juist 100% voor moslim migranten. DENK heeft op veel punten helemaal gelijk als ze het racisme aankaarten in Nederland. Ook hebben ze gelijk dat niet-westerse Nederlanders te vaak met de nek worden aangekeken door de witte meerderheid!

Een groot probleem in dit land is het wegkijk gedrag. Te veel witte arbeiders weigeren in te zien dat er een groot racisme probleem is. Dit komt omdat de meerderheid nooit ervaring heeft met discriminatie en buitensluiting omdat je toevallig een Arabisch uiterlijk hebt. Maar minderheden in Nederland ervaren dit juist. Zelfs Spanjaarden en Italianen worden aangezien voor Marokkanen en ervaren minachting en haat van witten. Het racisme is vooral sterk bij die groep die geen vrienden hebben met een donkere huidskleur. Hierdoor weten deze Nederlanders niet hoe het is om gediscrimineerd te worden, puur omdat je er niet wit uitziet. De mythe dat dit land een ”tolerant” en ”liberaal” koninkrijk zou zijn is echter een sterk dogma geworden. Het vereist een open geest om in te zien dat tolerantie juist veel minder vanzelfsprekend is!

Voor het verzet tegen het nieuwe rechtse kabinet zijn alle arbeiders noodzakelijk. Niet alleen zwarte arbeiders of alleen witte arbeiders. Allemaal zijn nodig in de strijdt om Mark Rutte te bevechten. Want deze neoliberaal zal weer minister president worden en een beleid gaan voeren in diensten van het bedrijfsleven. Grote bedrijven eisen altijd een kabinet dat ”zakelijk” ingesteld is. Anno 2017 betekend dit vooral neoliberaal. Dat is ook de taak van de overheid, om de bezittende klasse van dienst te zijn. Daarom willen revolutionair socialisten, de overheid vernietigen en vervangen door een overheid in dienst van het proletariaat. Een socialistische staat zal geen instituut worden met speciale privileges voor diens ambtenaren!

José Alberto “Pepe” Mujica Cordano was vijf jaar president van Uruguay. Hij liet zien hoe een president van het arbeidersvolk diende te leven. Mujica nam slechts 20% van zijn salaris op en doneerde de rest. Een presidentiële limousine weigerde hij en dus reed de president van Uruguay tussen 2010 en 2015, in een oude Volkswagen Kever. Leven in het grote presidentiële paleis was ook ”not done”. José Mujica koos ervoor om op zijn kleine boerderij te blijven. Hoewel zijn regering niet socialistisch van aard was, toonde hij aan dat een president niet hoeft te leven zoals een vorst. Revolutionair socialisten zijn het helemaal met hem eens. Een vertegenwoordiger van de arbeidersklasse dient te leven op een modaal inkomen. In het westen is dit natuurlijk niet zo. Bij ons leven presidenten en ministers op salarissen bijna vijf keer modaal!

Demonstraties zijn een goed middel om te laten zien dat we het niet pikken. De FNV zou arbeiders moeten mobiliseren tegen elke neoliberale wandaad. Probleem is dat de vakbonden erg leven met een compromis mentaliteit. Al jaren kunnen kapitalisten van alles doordrukken omdat de bonden niet durven te vechten. Hun angst zit met name in de rechtse media, die de vakbonden aanvalt en afmaakt. Stakingen worden al vaak genoeg als ”last” afgebeeld, de kapitalistische media kiest dan altijd de kant van de bezittende klasse. Vakbonden moeten niet bang zijn voor negatieve media aandacht. Maar doordat de werkende klasse geen eigen media bezit, worden acties van verzet vaak omschreven als ”nutteloos” door kranten van het kapitalisme (zoals Telegraaf, NRC en Volkskrant). Sensatie journalisten drijven maar al te vaak spot met het verzet van arbeiders, studenten en migranten. Met name het rechtse PowNews is daar goed in!

Sommige nieuwssites spreken als  van een ”groen” kabinet met GroenLinks erin. Ook D66 wordt als ”progressief” omschreven. Nu is het zo dat Jesse Claver pleit voor groene innovatie, maar onder het kapitalisme is dit volledig onmogelijk. Omdat ecologie niet samengaat met de hebzucht van het kapitaal. Zelfs al wordt Nederland ”groener” dan is het lastiger om te concurreren met landen die niets geven om het milieu (China & USA). Kijk maar naar de VS waar Donald Trump alles in het werk stelt om milleregels voor bedrijven te beperken. Daarnaast heeft hij toestemming gegeven voor de bouw van de Keystone Pipeline System, een oliepijpleiding dwars door Indiaans gebied. Een groen kapitalisme kan alleen werken als alle kapitalisten van de wereld zich aan milieuregels houden. Maar milieuvriendelijk ondernemen is duur en verzwakt je concurrentiepositie, zeker als je producten duurder worden!

Nee, Nederland wordt niet groener nog socialer onder een kabinet met GroenLinks erin. VVD, CDA en ook D66 zijn neoliberale partijen en die zullen altijd de kapitalisten voor de arbeiders plaatsen. D66 is deels progressief op wat sociale vrijheden zoals abortus, maar op economisch gebied zijn de democraten gewoon rechts. Het CDA is al behoorlijk rechts en heeft zelfs wat nationalistische standpunten. Revolutionair socialisten zullen GroenLinks verantwoordelijk houden voor elke aanval op de arbeidersklasse, zodra ze in een kabinet met VVD, D66 en CDA stappen. In 2012 deden we dat al met de PvdA toen Diederik Samsom zijn linkse verkiezingsbeloftes negeerde en lachend met Mark Rutte op de foto ging. We weten allemaal wat het eindresultaat voor de Partij van de Arbeid was, na vijf jaar ”regeringsverantwoordelijkheid”. Jesse Claver voelt zich nu nog de overwinnaar, maar zodra hij meegaat doen met de grote jongens zal hij voelen dat rechtse politiek niet lekker smaakt bij zijn achterban!

 

Ze lopen allemaal al in de kleding van het bedrijfsleven.

Advertenties