Dag van de arbeid

In Nederland heeft de bourgeoisie het voor elkaar gekregen dat deze belangrijke dag niets voorstelt. Te weinig arbeiders staan erbij stil dat we op de eerste mei, de dag van de arbeid vieren. Kapitalistische kranten beweren glashard dat er geen animo voor is. Dat Nederlandse arbeiders liever werken dan strijden. Daarom moet de eerste mei een vrije dag worden. Dat zegt de FNV en Revolutionair Socialistische Media sluit zich hierbij aan. Natuurlijk willen de kapitalisten en hun vertegenwoordigers (VVD met name) dat niet. Nee, die moeten er niet aan denken dat er een feestdag komt voor het proletariaat, de klasse die haar arbeid moet opofferen om van te leven!

De Partij van de Arbeid wil wel stil staan bij de eerste mei. Nu ze volledig verzakt zijn willen de sociaal democraten opeens weer linkse taal uitslaan. Het maakt ze volledig ongeloofwaardig want de sociaal democratie heeft bijna 30 jaar neoliberaal beleid gesteund en uitgevoerd. Gelukkig is het vertrouwen in de sociaal democratische partijen enorm gedaald in Europa. In Griekenland is de Pan-Helleense Socialistische Beweging weggevaagd nadat ze de Griekse arbeider liet bloeden voor het wanbeleid van de kapitalistische overheid. De PvdA onderging datzelfde lot in maart dit jaar. Ook de Franse sociaal democraten kwamen niet verder dan een vijfde plek bij de presidentiële verkiezingen in Frankrijk!

Sociaal democraten snappen maar niet waarom ze aanhang verliezen. Vele wijten het aan rechts populisme en de haat tegen buitenlanders. Daarmee slaan ze de plank volledig mis, want het is juist de verrechtsing van de sociaal democratie die tot hun electorale nederlaag heeft geleidt. Welke arbeider stemt anno 2017 nog op een sociaal democratische partij, als die weet dat de sociaal democraten in coalities met neoliberalen rechtse politiek voeren? Sommige linkse kiezers stappen over naar wat de gevestigde media dan ”extreem links” noemt. In feite zijn dat vaak gematigde socialistische partijen, ontstaan uit stalinistische formaties en net als de sociaal democratie verrechtst. Neem de Nederlandse: Socialistische Partij, de Duitse: Die Linke of de Belgische: Partij Van de Arbeid als voorbeelden!

De SP begon als maoïstische splinterpartij en wist pas vanaf 1994 door te breken. Dat was nadat ze hun dogmatisch marxisme-leninisme (stalinisme) opzij hadden gezet, voor pragmatisme en links populisme. Die Linke in Duitsland is pas in 2007 ontstaan door een fusie tussen linkse sociaal democraten en ex-stalinisten uit Oost-Duitsland. Binnen deze partij woedt een felle strijd om de koers. Gematigde socialisten (ex-stalinisten) willen vooral een sociaal democratische koers varen en compromissen sluiten met de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland. De Belgische: Partij Van De Arbeid/Parti du Travail de Belgique heeft het dogmatisme stalinisme pas vanaf 2008 opzij gezet. Net als de SP ontstond de PVDA/PTB als maoïstische partij. Alleen bleven de Belgische kameraden nog veel langer trouw aan de dogma’s van Stalin en Mao. Pas toen partijleider Ludo Martens werd opgevolgd door de gematigde Peter Mertens, kwam een einde aan het stalinisme binnen de PVDA/PTB!

Wat deze partijen met elkaar delen is dat ze ooit begonnen als revolutionair linkse partijen. Maar tegenwoordig is alleen de PVDA/PTB nog een officiële communistische partij volgens de kapitalistische media, de PVDA/PTB ziet zich zelf als een moderne marxistische partij. De SP praat niet over het socialisme, laat staan dat ze een socialistisch Nederland willen realiseren. Die Linke zwijgt ook over een socialistische maatschappij in Duitsland. In zowel de propaganda van de SP, Die Linke en PVDA/PTB wordt helaas niet gesproken over een socialistisch alternatief. Dat is de grootste zwakte van deze linkse partijen. Ze komen niet verder dan klassieke sociaal democratische standpunten en propaganda. Natuurlijk slaan die wel aan bij veel arbeiders, want de officiële sociaal democratie heeft juist linkse idealen verraden in de laatste 30 jaar. PvdA (Nederland), SPD (Duitsland) en SP.A/PS (België) zijn gewoon geen instrumenten van arbeiders meer!

Wereldwijd protesteren arbeiders op de eerste mei. Stalinistische landen voeren elk jaar een massieve show op waarbij de heersende partijbonzen vereerd worden. In China heeft de Landelijke Chinese Vakbondsfederatie meer dan 193 miljoen leden. Maar deze ”vakbond” is een instrument van de kapitalisten en de ”communistische” partij. Arbeiders zijn vaak verplicht om lid te worden, met name in staatsbedrijven. De Landelijke Chinese Vakbondsfederatie is er niet voor de Chinese arbeiders, veel vakbondsleiders worden juist aangesteld door het bedrijfsleven. Je snapt natuurlijk wel dat deze aangestelde ”vakbondsmannen” niet tegen de lijn van hun bedrijfsleiders in zullen gaan!

Maar ook in ”democratische” landen zijn vakbonden niet altijd goed voor de werkende klasse. In Amerika worden miljoenen betaald aan neoliberale politici van de Democratische Partij. Geld dat komt van de vakbonden in de hoop dat deze rechtse politici zich willen inzetten voor arbeidersrechten. De Democratische Partij in de VS is geen linkse partij. Ze zijn het beste te vergelijken met de VVD en D66. Helaas is het politieke landschap in de Verenigde Staten zo plutocratisch (alles draait om geld), dat alleen de Democraten en Republikeinen aandacht krijgen. Hierdoor voelen veel vakbonden dat ze de minst kwade kant moeten steunen. In dit geval zijn dat de Democraten, die vaak genoeg bewezen hebben dat ze niet voor de arbeidersklasse staan. Daarom pleiten revolutionair socialisten juist voor de oprichting van een arbeiderspartij. Helaas blijven veel linkse Amerikanen gevangen zitten in de illusie, dat je een neoliberale partij kunt hervormen in een linkse volkspartij. Ook Bernie Sanders gelooft hier nog in!

Rechtse dictaturen zijn niet vies om arbeiders tijdens de eerste mei, keihard aan te pakken. Zo arresteerde het conservatieve regime van Erdogan in Turkije meer dan 200 demonstranten, die tegen zijn bewind demonstreerden op 01-05-2017. Turkije is bijna een presidentiële dictatuur na Russisch voorbeeld. Het referendum waarbij het parlementaire stelsel vervangen wordt door een presidentieel stelsel is door Erdogan gewonnen. Toch stemde bijna de helft van alle Turken tegen de president. Hij won slechts met een kleine minderheid. Vooral de Koerdische gebieden en alle kust regio’s stemde fel tegen de groeide macht van de president. In die gebieden staat de rechts conservatieve AK Partij ook zwak. Erdogan moet het hebben van de Turken op het platteland. Daar is het conservatisme nog zeer sterk. Vergelijk het maar met de boeren van vroeger in Nederland. Die waren vaak reactionair en stemde op conservatieve rechtse partijen. De aanhang van Erdogan moet het hebben van de boeren en Turken op het platteland. Zonder hun stem zouden ze geen verkiezingen winnen!

In het westen lopen linkse mensen minder gevaar. Maar terroristen kunnen op 1 mei toeslaan. Zo werd Raoul Hedebouw van de PVDA/PTB het slachtoffer van een steek incident in Luik. De populaire politicus die zowel Frans als Nederlands spreekt werd aangevallen door een man met een mes. Gelukkig bleef het bij een kleine wond, maar het toont wel aan dat ook in het ”vrije westen” personen rondlopen die een hekel hebben aan linkse vertegenwoordigers zoals Hedebouw. Het past ook in het kader van extreem-rechts om aanslagen te plegen tijdens de eerste mei. Eenheid van de arbeidersklasse is daarom nodig. Revolutionair Socialistische Media blijft pogen voor een socialistische alternatief en steunt kritisch partijen zoals de SP, Die Linke en PVDA/PTB. Wij verzetten ons tegen de leugens die sociaal democraten, liberalen en conservatieven verspreiden over het ”gevaar van extreem links”.

In Frans sprekende Wallonië is de heersende klasse onrustig. Hun sociaal democratische marionetten van de PS (Socialistische Partij) verliezen aan steun. De Partij Van De Arbeid/Parti du Travail de Belgique doet het zeer goed onder Waalse arbeiders, met name onder die groep die traditioneel altijd op de PS gestemd heeft. Dat die ”extreem linkse” PVDA/PTB nu bijna 20% achter zich dreigt te krijgen doet de Waalse elite niet goed. In Vlaanderen is het rechts nationalisme nog erg populair. Dit is te danken aan het feit dat veel Vlaamse arbeiders zich niet verbonden voelen met België. Nationalisme is echter een illusie, want ondanks het gekraai over een onafhankelijk Vlaanderen zijn de nationalisten van de Nieuwe-Vlaamse Alliantie, juist aanhangers van het neoliberalisme. De sociaal democraten van de SP.A (Socialistische Partij-Anders) hebben door hun steun aan neoliberale regeringen de stem van de arbeider verloren. Bij de laatste verkiezingen voor het Vlaamse parlement wonnen ze slechts 13%!

Moet de eerste mei een vrije dag worden? NEE, brullen neoliberalen en hun politici. JA zegt de FNV en ook Revolutionair Socialistische Media. Op de eerste mei staan we stil bij het leed dat velen nog onder vinden in landen waar het kapitalisme niet door wetten in haar uitbuitingsdrang beperkt wordt. In China, Vietnam en Laos heerst enorme ongelijkheid door de uitbuiting van arbeiders, onder het wakende oog van partijen die beweren voor het proletariaat te vechten. Klassenverraders zijn het, de communistische partijen van Laos, Vietnam en China. Gehaat en vervloekt dienen ze te worden door alle arbeiders van de wereld. Het kapitalisme is natuurlijk blij dat deze landen nu aan hun kant staan. Het zou mooi zijn als de rode vlag weer overal uit ging en dat we gemeenschappelijk konden strijden voor een socialistisch Nederland. Daarvoor is echter meer nodig. Een politieke partij op een socialistisch programma en dat mist Nederland. We hebben slechts de SP, een klassieke sociaal democratische partij die niet durft te praten over socialisme!

Socialisme komt niet van boven af of door een partij. De partij is slechts het instrument op weg naar het socialisme. Dat is wat veel mensen verkeerd begrepen hebben. De arbeiderspartij is er niet om het socialisme te maken. Dat socialisme maken wij, de klasse die haar arbeid moet opofferen om loon te ontvangen. Dit terwijl miljarden aan winsten die wij produceren verdwijnen in de zakken van kapitalisten zoals Donald Trump. Er is genoeg geld op deze planeet om iedereen welvarend te maken. Echter slechts acht personen hebben meer rijkdom dan 50% van alle mensen. Bedenk eens hoe ongelijk de welvaart verdeeld is. Laten we daar ook bij stil staan op de eerste mei!

 

Advertenties