Marcon of Le Pen, het kapitaal wint hoe dan ook

Vandaag kiezen de Fransen hun president. De keus is tussen neoliberaal rechts en nationalistisch rechts. Geen keuze dus voor de arbeidersklasse. Marine Le Pen speelt op rechts populisme, angst voor moslims en de enorme afkeer van de neoliberale elite. Emmanuel Macron is de lieveling van de kapitalistische politiek. Een liberale centrist die zelfs ”links” genoemd word. In feite behoorde hij tot de rechtse vleugel van de sociaal democratische PS en verliet die partij om zijn eigen weg te gaan. In de peilingen staat Macron ver voor op Le Pen. Maar de rechts-nationalisten zijn niet te onderschatten. Ze spelen op woede, angst en vrees die miljoenen Franse arbeiders ervaren. Wie vandaag ook mag winnen, het kapitalisme wint hoe dan ook. Want zowel Le Pen als Marcon staan pal voor de macht van het bedrijfsleven!

De linkse kandidaat bij deze verkiezingen was Jean-Luc Mélenchon. Hij werd vierde in de eerste ronde. De kapitalistische media noemt hem ”extreem-links” wat eigenlijk totaal niet klopt. Mélenchon is een ex-lid van de PS (Socialistische Partij) en behoorde tot de linkse vleugel. Hij was zelfs minister voor het beroepsonderwijs tussen 2000 en 2002. In 2008 verliet Jean-Luc de PS die hij te rechts vond en stichtte de Linkse Partij. Met die partij probeert hij een links alternatief neer te zetten. Tijdens de presidentiële verkiezingen wist Mélenchon meer stemmen te krijgen dan de kandidaat van de PS. Hij is nu het gezicht van Frans links en moet zich richten op de opbouw van een beweging die de komende rechtse president van Frankrijk zal bevechten!

Het radicaal rechtse: Nationaal Front (FN) speelt op de enorme ontevredenheid onder witte arbeiders. Want er is veel woede omtrent de ongelijkheid en de manier waarop de Franse politiek omgaat met de arbeidersklasse. Daarnaast zijn veel Fransen bang gemaakt door de gevestigde media en zien in Syrische vluchtelingen potentiële terroristen. Dit terwijl alle aanslagen in Frankrijk door Franse moslims zijn gepleegd. Marine Le Pen (dochter van de antisemiet: Jean Marie Le Pen) heeft de afgelopen jaren enorm haar best gedaan om haar partij te maskeren als een ”normale politieke partij”. Echter achter de schermen is het FN fel xenofobisch, anti-islamistisch, anti-socialistisch en pro-kapitalistisch. Net als de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijmarktpolitiek” van Geert Wilders, speelt Marine Le Pen op populistische thema’s. Ze wordt zelfs ”links” genoemd door sommige rechtse verslaggevers die beweren dat het FN een gevaar is voor het kapitalisme!

Dat kapitalisme weet echter heel goed dat de Le Pen familie niet antikapitalistisch is. In de jaren 80 zette Jean Marie Le Pen zich in voor privatiseringen en marktwerking in de economie. Toen was de politiek helemaal in de ban van de nieuwe neoliberale orde. Le Pen wou daarnaast ook stemmen winnen van conservatief-rechtse Fransen en speelde dus op opvattingen die de bourgeoisie deelde. Pas vanaf de 21st eeuw draaide het Nationaal Front zich tegen het neoliberalisme. Logisch want populistisch rechts begon in die tijd zich heel protectionistisch op te stellen. Ook Geert Wilders pleit voor een systeem waarbij de overheid, inheemse kapitalisten beschermt tegen buitenlandse concurrentie. In de jaren na de tweede wereld oorlog was protectionisme heel normaal. Pas eind jaren 70 met de opkomst van het neoliberalisme kwam een einde aan de regulering van de westerse economieën!

Er zijn problemen in Frankrijk. De radicale islam weet door het racistische karakter van de Franse staat steeds meer aanhang te winnen. Discriminatie tegen moslims bestaat en resulteert in het keiharde feit dat Franse moslims zich niet thuis voelen in hun eigen land. Ze vormen een makkelijke doelgroep voor islamistische groepen die jonge moslims niet alleen een identiteit geven, maar ook plek waar ze zichzelf kunnen zijn. In de seculiere Franse samenleving worden deze jongeren steeds geconfronteerd met Fransen die hun afkeuren en hun religie voortdurend gelijkschakelen aan terrorisme, massa-moord en vernietiging. Dat katholieken zich nooit hoeven te verantwoorden voor de misdaden van hun kerk toont de hypocrisie. Van moslims wordt verwacht dat zich steeds afzetten tegen de radicale islam, maar van andere gelovigen wordt dit niet verwacht. Christenen hoeven zich niet te distantiëren van fundamentalisten zoals Andres Breivik, de KKK en Lord’s Resistance Army. De radicale islam is een probleem, maar kan niet verslagen worden door steeds op moslims en hun gezinnen te hameren. Daar zijn islamieten juist dol op, het stigmatiseren en demoniseren zodat de theocratische leer van islamistische organisaties makkelijk aanslaat. Marine Le Pen en haar Nationaal Front willen een soort apartheid staat invoeren waarbij de witte Fransen meer rechten krijgen dan bijvoorbeeld Fransen met een niet-westerse achtergrond. Dit is precies wat de radicale islam hoopt!

Emmanuel Macron wil het land ”moderniseren”. Om te kunnen blijven concurreren met landen zoals China, India en zelfs Oost Europa, wil Macron dat het bedrijfsleven meer macht krijgt. De ex-PS minister is een duidelijke aanhanger van het kapitalistische systeem. Macron is daar heel eerlijk in. Als ex-sociaal democraat loog hij er niet om. ”Ik geloof in de vrije markt en in de Europese Unie” dat is zijn boodschap. Dus van een ”linkse” kandidaat is geen spraken. De linkse Franse kiezer voelt terecht weinig voor deze rechtse neoliberaal. Probleem is wel dat niemand zit te wachten op een nationalist zoals Marine Le Pen. Het kan best zijn dat de aanhangers van Jean-Luc Mélenchon bepalend zijn. Die minachten Emmanuel Macron, maar haten Marine Le Pen.

Als deze groep gaat stemmen op de neoliberaal dan wordt hij president. Maar het is ook al duidelijk dat genoeg linkse Fransen helemaal niet komt opdagen om te stemmen. Gelijk hebben ze want er deze tweede ronde biedt de arbeiders helemaal niets. Het is kiezen tussen een politicus van het establishment of een rechtse nationalist die verdeeldheid wil zaaien. De mogelijkheid bestaat dat Mélenchons aanhang zullen kiezen voor Emmanuel Macron, puur om Marine Le Pen te verslaan. Als hij wint dan gebeurd dat niet omdat Frankrijk dol op hem is. Revolutionair socialisten roepen op om vooral een sterke beweging op te bouwen. Wat nodig is blijft een arbeiderspartij op een socialistisch programma. Er zijn wel radicaal linkse partijen, maar die zijn vaak sektarisch en bevechten liever elkaar dan het kapitalisme. Ook in deze verkiezing waren er twee kandidaten van radicaal links. Hadden deze twee opgeroepen om op Jean-Luc Mélenchon te stemmen dan was hij zeker derde geworden in plaats van vierde!

77% kwam stemmen in de eerste ronde. 23% bleef dus thuis en stemde niet. Dat zijn miljoenen Franse arbeiders die het gevoel hebben dat de politiek niets voor hun betekend. Het is daarom zo belangrijk dat het Mélenchon en zijn beweging lukt om die thuiszitters te bereiken. Daarvoor is echter meer nodig dan het gematigde programma dat hij tot nu toe heeft laten zien. Toegegeven zijn programma is links, maar het roept niet op tot socialisme in Frankrijk. La France Insoumise is de naam van de nieuwe politieke beweging rond Jean-Luc Mélenchon. Hij wist 7 miljoen Franse stemmers te bereiken. Die 7 miljoen kunnen de basis leggen voor een nieuwe partij voor arbeiders. De vraag is echter of Mélenchon wel echt socialisme wil? De ex-trotskist is rechtser geworden en diende zelfs een kapitalistische regering. Gevestigde kranten blijven hem een ”gevaarlijke marxist” noemen en zelfs ”extreem-links” (daar is de Nederlandse media ook goed in). Mélenchon is echter veel meer een soort Bernie Sanders, een linkse sociaal democraat die hamert op linkse idealen. Idealen die de officiële sociaal democraten verraden en in de steek gelaten hebben!

Wat nu als Le Pen wint? Dan krijgt Frankrijk een vrouwelijke president. Een vrouw die er niet vies van is om de misdaden (kolonialisme, collaboratie met de nazi’s, imperialisme) van de Franse Republiek wit te wassen en de islam tot staatsvijand te verklaren. Veel witte arbeiders hebben het foutieve beeld dat het Nationaal Front zich voor de Franse arbeider inzet. Dit is onjuist want het FN steunt met name het bedrijfsleven. Niet het internationale kapitaal, maar het Franse kapitaal. De propaganda van de rechtse nationalisten is anti-elite, maar hun hele partij zit vol met elitaire types. Types die net zo reactionair denken als de conservatieve bourgeoisie. Daarom biedt Marine Le Pen geen alternatief, ze is een rechtse wolf in populistische schaapskleren net zoals Donald Trump en Geert Wilders. We weten allemaal wat Trump heeft gedaan in zijn eerste 100 dagen. Hij vernietigde de gezondheidszorg van Obama, voert oorlog met Syrië, verlaagt de belastingen voor de rijken en doet aan nepotisme (maakt zijn dochter tot presidentiële adviseur). Verzet moet daarom komen. Van jongeren, arbeiders en migranten. Samen moet er gevochten worden tegen de burgerlijke politiek van Emmanuel Macron en het rechts-nationalisme van Marine Le Pen!

 

In de tweede ronde is er keus tussen neoliberaal rechts en nationalistisch rechts!

Advertenties