Historisch Links

Hier beschreven staat een korte geschiedenis van historisch linkse partijen in Nederland!

Herdenkingsplaquette_voor_de_SDB_Groningen_Nederland

De Sociaal Democratische Bond was de eerste socialistische partij in Nederland. Opgericht in 1885 vertegenwoordigde de partij de sociaal democratie, toen der tijd nog een verzamelnaam voor zowel revolutionair socialisten als gematigde socialisten. De SDB won haar eerste Kamerzetel in 1888. Domela Nieuwenhuis werd de eerste socialist in de Tweede Kamer. Liberale en conservatieve politici waren niet blij met Nieuwenhuis, die hun kapitalistische politiek blootstelde en het opnam voor de arbeidersklasse. In 1894 werd de partijnaam veranderd in Socialistenbond. Zes jaar later ging de SDB deel uitmaken van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij!

resized_image2_29b28dc2a0937dbb217825790331eca4

De Sociaal Democratische Arbeiders Partij werd in 1900 gesticht door socialisten die via het parlement hervormingen wouden afdwingen. Domela Nieuwenhuis werd niet lid omdat hij het parlementarisme afwees. De nieuwe SDAP was vanaf het begin gedomineerd door gematigde socialisten. Toch dacht partijleider Troelstra dat hij in 1918 de socialistische revolutie kon realiseren. Maar de Nederlandse arbeidersklasse had helemaal geen klassenbewustzijn en bleef passief. Na de mislukte oproep tot revolutie van Troelstra namen gematigde socialisten het roer voorgoed over. Zij poogde voor compromissen met kapitalistische partijen. De SDAP kwam in de regering en was medeverantwoordelijk voor kapitalistisch en kolonialistisch wanbeleid!

e268c7d772b1cd462797e22767dfbc79c6e79e58

De Sociaal Democratische Partij was de naam van marxisten die in 1909 uit de SDAP waren gezet. Na de Russische Revolutie in november 1917 trad de partij toe tot de Communistische Internationale en veranderde haar naam in Communistische Partij Holland (CPH). De partij werd de Nederlandse tak van wat een wereldwijde communistische partij had moeten worden. Maar de opkomst van Joseph Stalin maakte een einde aan dat ideaal. De CPH werd een spreekbuis voor het stalinisme en steunde de contrarevolutie der stalinisten. In 1935 werd de naam CPH veranderd in Communistische Partij van Nederland, om vooral hun Nederlands karakter uit te drukken!

RSAP

De Revolutionair Socialistische Partij was een anti-stalinistische partij, opgericht door Henk Sneevliet in 1929. De partij werd lid van de trotskistische; Internationale Communistische Liga. Sneevliet en Trotsky kregen echter conflicten over zowel de aard van de Sovjet-Unie als hun opvattingen over de Spaanse POUM. De RSP fuseerde met de Onafhankelijke Socialistische Partij in 1935 tot de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij. De nieuwe RSAP werd door de meningsverschillen met Trotsky niet lid van de Vierde Internationale. Na de Duitse invasie besloot Sneevliet om een verzetsbeweging op te zetten, genaamd het Marx-Lenin-Luxemburg Front. In april 1942 werden ze verraden. Henk Sneevliet en zeven MLLF leiders kregen de kogel van de bezetters, ze stierven als helden van de Nederlandse arbeidersklasse!

CPN 1982

Na de oorlog had de Communistische Partij van Nederland zeker 10% van de arbeiders achter zich. Echter de meeste kiezers verloren de stalinisten door hun kritiekloze steun aan Stalin en zijn opvolgers. Pas na de sociale revolutie van 1968 kon de CPN weer op wat aanhang rekenen. Maar eind jaren 70 werd de roep om hervormingen groter. Zo groot zelfs dat in 1982 de partij het marxisme-leninisme (stalinisme) opzij zette. Hiermee begon het einde van de CPN. Duizenden stalinisten konden zich niet vinden in de nieuwe gematigde koers en verlieten de partij. Leidster Ina Brouwer besloot daarom om deel te worden van GroenLinks. Twee jaar later in 1991 hief de CPN zich voorgoed op!

resolve

De Socialistiese Arbeiderspartij (SAP) was de Nederlandse afdeling van de trotskistische Vierde Internationale. Van oorsprong waren de trotskisten verenigd in de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). Hun pogingen om die partij te vormen tot een proletarische arbeiderspartij mislukt, ze werden geroyeerd in 1972. Hierop stichtte ze de Internationale Kommunisten Bond (IKB). Begin jaren 80 werd besloten om van naam te wisselen en zo kwam de SAP in leven. De Nederlandse trotskisten leden een zeer marginaal bestaan. Dit was deels te danken aan het feit dat Nederland al drie linkse partijen kende. In 2004 besloten ze hun partij om te vormen tot een actiegroep genaamd Socialistische Alternatieve Politiek. Vele werken tegenwoordig binnen de SP!

361016d24ac8daae27713f1e218b7e38d655013b

De Socialistiese Partij was van oorsprong een maoïstische partij die de idealen van Mao Zedong steunde, oprichters waren Daan Monjé en Nico Schrevel. Dankzij de steun van revolutionaire jongeren werd de Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland opgericht in 1970. Echter door meningsverschillen tussen Monjé en Schrevel splitste zich de KEN op. Monjé nam uiteindelijk de naam; Socialistiese Partij aan in 1972. Schrevel bekeerde zich tot het kapitalisme en ging werken bij de ”klassenvijand”. De nieuwe SP bleef het maoïsme tot eind jaren 70 trouw. Pas met de dood van Daan Monjé in 1986 konden gematigde socialisten onder Jan Marijnissen het roer overnemen. Zij wisten de SP om te vormen tot een sociaal democratische partij!

Advertenties