Afrin Stad is gevallen

Afrin Stad in noord Syrië is gevallen. Van 2012 tot 2018 was deze Koerdische enclave een voorbeeld van hoe een vrije maatschappij eruit kon zien. Afrin Stad werd bestuurd door de Koerden die echter geen etnisch nationalisme doorvoerde. Arabieren hadden gelijke rechten en werden niet cultureel onderdrukt. Dictator Erdogan van Turkije kon het niet accepteren dat in Noord Syrië een maatschappij werd opgebouwd volgens de idealen van PKK oprichter Abdullah Öcalan. Op 20 januari vielen Arabische strijdkrachten van het ”Syrische Nationale Leger” vanuit Turkije de Afrin Regio binnen. Ze werden ondersteunt door Turkse tanks, speciale commando’s en lange afstandswapens. Ondanks dapper verzet van de Volksbeschermingskrachten is Afrin Stad op 18 maart gevallen. De vraag is waarom de YPG zich heeft terug getrokken, waarom hebben ze niet standgehouden zoals ze in Kobane deden?

Het is een donkere dag voor de democratie, mensenrechten en secularisme. De stad en kantons van Afrin zijn veroverd door soldaten van het ”Syrische Nationale Leger”. Wie zijn deze Arabieren en waar komen ze vandaag? Vermoedelijk zijn het een mix van anti-Assad nationalisten, ex-IS aanhangers en etnische Turkmenen getraind door Ankara, met de bedoeling om de Afrin Regio te bezetten en zo vrij te houden van de YPG, de Koerdische militie. Afrin is etnisch Koerdisch, Arabieren zijn er een minderheid. Alleen al daarom zullen de nieuwe machtshebbers niet gesteund worden. De Arabieren hebben in het verleden getoond dat ze niets geven om de Koerden. Dictator Hafez Assad (Syrische dictator van 1971 tot 2000) en zijn zoon Bashar Assad (Syrische dictator sinds 2000) dwongen de Arabische cultuur af op de Koerdische gebieden, dit beleid zullen de marionetten van Ankara voortzetten. Voor de bewoners van deze regio zijn de jaren van vrijheid en democratie voorbij. Zes jaar hebben ze geproefd wat het is om echt te leven in een multiculturele democratie, dat ondanks alle beperkingen toch probeerde vooruit te denken!

De vraag is waarom de YPG de stad verlaten heeft? Waarom hebben ze zich terug getrokken en zomaar toegestaan dat het ”Syrische Nationale Leger” met Turkse tanks (van Duitse makerij), bezit konden nemen van Afrin Stad? Hebben ze zich laten overhalen door de Amerikanen, die hun gedwongen hebben om de hele regio af te staan aan het Turkse imperialisme? Als dit het geval is dan pleegde de YPG massief verraad, niet alleen aan de Koerden maar ook aan de Arabieren, die net zo goed deel waren van de twee kantons. Zeker is nu dat de politieke partijen van de Koerden verboden zullen worden. Erdogan heeft een enorme hekel aan elke politieke partij die zich inzet voor democratische rechten voor het Koerdische volk. Het is wel zeker dat de militaire machthebbers van het ”Syrische Nationale Leger” de lijn zullen volgen van Ankara en alles zullen doen om de idealen van de Rojava Revolutie te vernietigen!

Erdogan zal blij zijn met de verovering van Afrin Stad. Maar hij wil meer, de Sultan wil namelijk het liefst de gehele Democratische Federatie van Noordelijk Syrië uitroeien en vervangen door Arabische machthebbers loyaal aan zijn regering. De stad Manbij is nu het volgende doelwit van het ”Syrische Nationale Leger” en hun Turkse meesters. De Amerikanen zijn al geïnformeerd dat ze de YPG moeten dwingen om Manbij te verlaten. Doen ze dat niet dan zullen de Turken ook deze stad met geweld bezetten. Washington DC heeft de YPG keihard laten vallen in Afrin, dit terwijl ze de Koerden in 2014 nog te hulp kwamen tijdens de belegering van de stad Kobane. De lafheid van het Amerikaanse imperialisme is duidelijk. Ze willen NAVO bondgenoot Turkije niet in de weg staan. Daarom is Afrin geofferd, daarom zullen de mensen daar nu onderworpen worden aan een dictatoriaal bestuur, dat loyaal is aan de Grote Sultan uit Ankara!

Nederland is ook schuldig. De regering van Mark Rutte heeft niets gedaan om de Turkse invasie te veroordelen. Lafheid is het juist woord en dat past perfect bij de neoliberale overheid der Nederlanden. Ondanks dat de verhouden met Turkije niet al te best zijn, heeft Rutte gezwegen net als de rest van de NAVO landen. Dit toont waarom de Koerden niet moeten vertrouwen op de NAVO. Dat is de fout die de YPG gemaakt heeft na 2014, toen ze dachten dat de Amerikanen hun zouden steunen. Het bleek een illusie, want Washinton steunde hun alleen omdat de YPG als enigste effectief was tegen Islamistische Staat. Nu deze terroristen verslagen zijn laten de Amerikanen de Koerden weer barsten. Revolutionair socialisten hebben vier dagen geleden opgeroepen tot massief verzet en internationale solidariteit. Helaas blijkt dat de YPG geen massief verzet heeft gepleegd. Hebben ze Afrin Stad opgegeven om de bevolking te sparen? Misschien, maar hierdoor zijn deze mensen nu veroordeeld om te leven onder een bewind dat niet democratisch van aard zal zijn!

Zal het westen ook zwijgen als Manbij valt? Ja, want geen enkel land heeft de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië (Rojava) erkent. Turkije kan doodgewoon haar marionetten onder de vlag van de Syrische regering in ballingschap (die erkent is door het westen) op de kantons van Rojava afsturen. Als het de Turken lukt om alle kantons te veroveren verdwijnt het enigste licht in de duisternis van de wrede Syrische burgeroorlog. De ideologie van Abdullah Öcalan gaf de Koerden in Afrin hoop en ze toonde tegelijk dat Arabieren ook deel zijn van hun revolutie. Dit internationalisme dat zo kenmerkend is voor Rojava dreigt nu vernietigd te worden, door Erdogan en zijn marionetten van de Syrische regering in ballingschap. Onder de strijders van het ”Syrische Nationale Leger” zullen ook veel ex-IS aanhangers zitten. Fundamentalisten die hun toevlucht zochten in Turkije en daar opnieuw bewapend werden door Erdogan. Het is geen geheim dat de Turken stiekem gehoopt hadden op een overwinning van IS tijdens de belegering van Kobane in 2014!

De bewoners van Afrin Stad staat een lange bezetting voor te boeg. Turkije zal haar pijlen nu richten op Manbij, een stad die ook bevrijd werd van IS en sindsdien een onderdeel vormt van de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Ook deze vrije stad wil de Sultan uit Ankara veroveren. Nu de YPG zich niet strijdvaardig heeft opgesteld is de toekomst van geheel Rojava erg onzeker. Als de legerleiding van de Volksbeschermingskrachten niet in staat is om het volk te beschermen, dan kan de militie zich maar beter opheffen. De naam YPG stond voor strijd en verzet, in Afrin is gebleken dat hun verzet zwak was. Ook al hadden de soldaten van het ”Syrische Nationale Leger” de steun van Turkse tanks, de YPG had tot de laatste snik moeten vechten. Het is tragisch dat na twee maanden van strijd het kanton van Afrin nu in de handen gevallen is van een leger dat niet de volkeren van Syrië dient, maar een wrede Sultan die lijdt aan Ottomaanse grootheidswaanzin!

Revolutionair socialisten roepen iedereen op om zich tegen de Turkse agressie te keren. Ga daarom niet op vakantie naar het land van Sultan Erdogan. Weiger om je vakantiegeld uit te geven in een land dat niet alleen de Koerden massief onderdrukt, maar ook een wrede invasie begonnen is in noord Syrië!

Weg met de Turkse imperialisten uit noord Syrië

Turkse soldaten en hun marionetten staan hier bij het regeringsgebouw van Afrin Stad.

Advertenties

Links Verbond Rotterdam was geen socialistisch alternatief

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben zich terug getrokken uit het Linkse Verbond dat ze gesloten hadden met de Socialistische Partij en het islam-democratische NIDA. De oorzaak was een tweet uit 2014 waarbij NIDA de terreur Staat Israël vergelijkt met de terreur organisatie: Islamistische Staat. Dat kon absoluut niet van kapitalistisch links, dat juist de illusie wil hoog houden dat Israël een ”democratie” voorstelt en niets te maken heeft met terrorisme. De rechtse media in Nederland brult al vuur & vlam en beweert dat NIDA een antisemitische partij voorstelt. Politiek links is opnieuw gezwicht, wat opnieuw toont hoe zwak en laf ze werkelijk zijn. Niet dat het Linkse Verbond in Rotterdam een socialistisch alternatief voorstelde. Samenwerken met de neoliberale PvdA, het kapitalistische GroenLinks en ook het conservatieve NIDA is voor revolutionair socialisten onaanvaardbaar!

NIDA is een lokale partij uit Rotterdam. Opgericht door mensen die vanuit de islamistische hoek politiek willen bedrijven. Ze zijn te vergelijken met de christen-democratie, alleen halen ze hun idealen uit de islam. De kapitalistische (en met name rechtse) media noemt NIDA ”islamitisch”, maar dat is al een foutieve omschrijving. NIDA wil geen islamistisch Nederland oprichten net zoals het CDA geen christelijke theocratie nastreeft. Net als de christelijke partijen wil NIDA dat er meer ruimte is voor het geloof en diens (vaak conservatief reactionaire) opvattingen. Alleen al daarom zou de SP niet met zo’n partij willen samenwerken. Wat deze islam-democraten anders maakt dan de christen-democraten is dat ze meer linkser ingesteld zijn op economische stukken. Het CDA is een rechtse partij, dat het kapitalisme altijd van dienst is geweest. NIDA is ontstaan uit GroenLinks, die altijd een grote aanhang heeft onder moslims!

Het Linkse Verbond dat de SP, PvdA, GroenLinks en NIDA in Rotterdam aangingen was bedoeld om politiek rechts tegen te gaan. Dat is mooi en aardig, maar hoe wilde dit verbond strijden tegen het neoliberalisme? Als de PvdA juist medeverantwoordelijk is voor neoliberaal wanbeleid, onder het vorige college in Rotterdam? Ook GroenLinks heeft in veel gemeentes getoond dat ze achter harde aanvallen op de arbeidersklasse staan. Hun logica is die van het kapitalisme, alleen al daarom roept Revolutionair Socialistische Media steeds op om niet met partijen in zee te gaan die dit asociale systeem ondersteunen!

NIDA krijgt in Rotterdam concurrentie van DENK. Ook deze partij heeft zijn oorsprong in kapitalistisch links (de PvdA in dit geval). Zowel NIDA (ex-GroenLinks) als DENK (ex-PvdA) proberen vooral te spelen op onderwerpen die centraal staan bij moslims. De strijd tegen racisme en discriminatie is bij hun belangrijk. Op sociaal gebied echter zijn de islam-democraten niet zo links ingesteld. Vooral hun steun voor Turks nationalisme is problematisch. We weten dat DENK de lijn van Ankara trouw is als het gaat om de Koerden. Ook NIDA heeft Turks-nationalistische demonstraties gesteund. Daarom zullen arbeiders van Koerdische afkomst niet snel gaan stemmen op DENK of NIDA!

De SP moet een socialistisch alternatief presenteren en niet met kapitalistisch links en islam-democraten in zee gaan. GroenLinks en PvdA hebben niet de behoefde om het neoliberalisme af te schaffen, in tegendeel ze zijn bereid om ”regeringsverantwoordelijkheid” te nemen voor rechts wanbeleid. Jesse Claver heeft GroenLinks weer aantrekkelijker gemaakt onder jongeren, maar ideologisch is de partij nog steeds vaag. Van anti-kapitalisme kun je niet spreken. GroenLinks wil de boel groener en socialer maken, binnen de grenzen van de neoliberale EU en de markt economie. Hun opvattingen zijn enorm contraproductief omdat de markt dictatuur en met name de Europese Unie geen beleid van Nederland zullen tolereren, die tegen de wensen van het bedrijfsleven ingaan. Een links kabinet kan alleen succesvol zijn als het breekt met het kapitalisme, doen ze dit niet dan zal het systeem hun breken. Dit hebben we gezien in Griekenland, waar Alexis Tsipras niet de moed had om te breken met het neoliberalisme!

Dat het Linkse Verbond na al een maand uit elkaar is gevallen toont de slapheid van partijen zoals GroenLinks en de PvdA. Die zijn zo bang om uitgemaakt te worden voor antisemiet door racistische propagandisten (Geen Stijl), dat ze alles doen om Israël niet boos te maken. De vergelijking die NIDA maakte in 2014 over de twee terreur groepen is helemaal niet zo foutief. Israël heeft sinds het jaar 2000 meer dan 9,560 Palestijnen vermoord. Zelf verloren de zionisten slechts 1,248 waarbij 2/3 deel uitmaakte van het Israëlische bezettingsleger. Meer dan 2.000 Palestijnen werden moedwillig vermoord in 2014, toen de Israëlische luchtmacht een grote aanval op de Gaza strook uitvoerde. In reactie op deze aanval had NIDA de  vergelijking getrokken tussen Islamistische Staat en Israël, wat helemaal niet zo vreemd is. Voor kapitalistisch links is het natuurlijk ondenkbaar dat het ”democratische” Israël gelijk geschakeld wordt met een terreur bende, die in naam van een geloof andersdenkenden afmaakt. De steun die de terreur Staat Israël geniet van partijen zoals de PvdA en GroenLinks is al walgelijk genoeg. Met dat soort moet de SP al helemaal niet eens willen samenwerken!

Politiek links moet een socialistisch alternatief neerzetten, maar doet dat niet. Daarom wordt radicaal rechts versterkt. Leefbaar Rotterdam en ook het neofascistische Forum voor Democratie weten met populisme de arbeidersstem voor zich te winnen. Dat rechts zo dominant is komt door de slapheid van links. Politiek links is verantwoordelijk hiervoor omdat ze geen strijdbaar anti-kapitalistisch geluid durven neer te zetten. Het reformisme heeft compleet gefaald en we zien dit aan de implosie van de PvdA. Nog steeds kunnen we de sociaal democratie niet vertrouwen, want in Duitsland heeft de SPD weer toezeggingen gedaan om het Duitse kapitalisme van dienst te zijn. Elders in Europa blijven de partijen van de zogenaamde ”Socialistische” Internationale zich pro-neoliberaal opstellen. Dit is waarom kapitalistisch (centrum)links verliest, zo ook in Italië waar de Democratische Partij massief verloren heeft aan regionale nationalisten en populisten. Politiek links in de Italiaanse Republiek is zo vervreemd van de arbeidersklasse dat de kiezers het verschil niet ziet. Revolutionair socialisten hebben hier al jaren voor gewaarschuwd!

Revolutionair Socialistische Media roept op om te stemmen op de SP. Want er is nood aan verzet, tegen radicaal rechts en neoliberaal rechts. De PvdA en GroenLinks zijn niet onze bondgenoten in de strijd tegen racisme, fascisme en kapitalisme. NIDA/DENK moeten het vooral hebben van de islamistische stemmer en die is niet bepaald progressief ingesteld, zeker de stemmers van (nationalistische) Turkse afkomst hebben een grote minachting voor de Koerden en Armeniërs.

Stem op 21 maart daarom SP, hoe beperkt de ”Sociaaldemocratische” Partij ook mag zijn!

#SamenVoorElkaar

Een dier is meer dan een lap vlees
Een mens is meer dan een consument
Een land is meer dan een bv
Wat je doet is wat je bent

De school is toch geen markt
En de zorg toch geen product
Wie rijkdom niet kan delen
Is als mens totaal mislukt

Het rijke westen is geen eiland
En Europa is geen fort

Wie bang is voor wat vreemd is
Doet vooral zichzelf tekort

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Stem SP

 

 

 

Tekst: Karel Glastra van Loon, in samenwerking met: Bob Fosko en Jan Paul van der Meij

DENK is niet links

De politieke beweging: DENK van de ex-PvdA Kamerleden; Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk is geen linkse partij en geen bondgenoot in de strijd tegen het neoliberalisme en kapitalisme. De lijn van DENK is precies die van Ankara (Erdogan), ze zijn min of meer de stem van de Turkse conservatieven/nationalisten in Nederland. In hun propaganda beweren Kuzu en Öztürk op te komen voor etnische minderheden, maar daar worden alleen moslims mee bedoelt die de Turken steunen. Waar DENK terecht de kant van de Palestijnen kiest, zo weigeren ze de Koerden te steunen in hun strijd tegen het Turkse imperialisme. Ook zijn de heren Kuzu en Öztürk fel tegen de erkenning van de Armeense Genocide, want in hun ogen heeft er geen massamoord op Armeniërs plaats gevonden!

Op de Nederlandse Wikipedia wordt DENK omschreven als een linkse multiculturele partij. Dat is ook hoe ze zichzelf zien en omschrijven. Echter de Engelse Wikipedia is meer correct, zij omschrijven DENK als een centrum-linkse partij die ook flink naar rechts neigt, in met name hun steun voor Turkse opvattingen. Alleen al de naam van Kuzu en Öztürks beweging is afkomstig uit het Turks, DENK betekend namelijk ”GELIJKHEID” in de Turkse taal. Ook de kleur Turquoise is afkomstig uit Turkije en wordt gebruikt door DENK. De partij is dus opgericht door twee ex-PvdA’ers van Turkse afkomst, die kiezen voor een Turkse naam, hanteren een kleur uit Turkije en steunen Turkse opvattingen met betrekking tot de Koerden en Armeniërs. Kuzu en Öztürk volgen het voorbeeld van Erdogan in het demoniseren van de Syrische Koerden en ze weigeren glashard om de Armeense Genocide te erkennen. Geen wonder, want hun electoraat is grotendeels etnisch Turks en die willen geen politiek horen die tegen hun Turks nationalisme ingaat!

Kuzu en Öztürk zijn helaas wel de enigste politici die het kolonialisme en imperialisme van Nederland fel afkeuren. Ze zijn echter ongeloofwaardig hierin geworden omdat ze de Turkse invasie van Afrin in Syrië goedpraten. Hun anti-kolonialisme smelt als boter voor de zon en politiek rechts weet dat uit te buiten. Met name de radicaal rechtse PVV en FvD gebruiken de hypocriete houding van Kuzu en Öztürk tegen politiek links en anti-kolonialisten. Dat DENK de critici van Turkije fel bevecht merkte ook Can Dündar. Deze Turkse journalist toonde aan dat Ankara wapens leverde aan jihadistische groeperingen in Syrië. Hij overleefde ook nog eens ternauwernood een moordaanslag bij de ingang van een rechtbank. Tunahan Kuzu was bijzonder fel tegen het idee dat Can Dündar een bezoek wou brengen aan Nederland. Volgens Kuzu is Dündar een misdadiger, omdat hij staatsgeheimen heeft gelekt. Het DENK Kamerlid beweerde dat hij voor de Turkse gemeenschap sprak, maar Kuzu sprak hooguit namens conservatieve, nationalistische en fascistische Turken!

Want Kuzu is ook wel eens te gast geweest bij evenementen georganiseerd door de Turkse Federatie in Nederland (Hollanda Türk Federasyon). Officieel beweert de HTF dat ze een culturele organisatie zijn voor Turken in Nederland. Achter de schermen wordt echter veel gedaan aan Turks nationalisme. Het teken van de extreem rechtse Grijzen Wolven wordt trots getoond en rechts-nationalistische sprekers van de Nationalistische Bewegingspartij laten van zich horen. Hüseyin Nihal Atsız is één van die extreem rechtse Turken verheerlijkt door de HTF. Atsız leefde van 1905 tot 1975 en was een antisemitische Turkse nationalist. Zijn grootste voorbeeld; Adolf Hitler, hij nam zelfs de kleding en kapsel van de Führer over. Joden vormden in de ogen van Atsız een minderwaardig volk, dat voor de westerse kapitalisten spioneerde in Turkije!

De HTF doet veel pogingen om haar Turks nationalisme te maskeren. Ze brengen bezoeken aan burgemeesters en stellen zich dan heel vriendelijk op. Bijna alle burgemeesters trappen erin en denken dat de Turkse Federatie in Nederland slechts een culturele organisatie voorstelt. Ze hebben geen besef dat achter de schermen er veel gedaan wordt om Turkse Nederlanders vooral pro-Ankara te houden. Kritiek op president Erdogan is fout, Turkije bekritiseren is meteen ”landverraad”. Overheidsbestuurders zouden moeten weten dat de HTF een rechts-nationalistische organisatie voorstelt en juist niet wil dat Turkse Nederlanders, ideeën opdoen die tegen de dogma’s uit Turkije ingaan. De HTF spreekt echter niet voor alle Nederlanders van Turkse afkomst. Zo heeft de Turkse Arbeiders Vereniging in Nederland (Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği) zich fel uitgesproken tegen de pogingen van Ankara om controle uit te oefenen op de Turkse gemeenschap in Nederland!

DENK doet alsof ze tegen de rechtse hardheid vechten. Maar in werkelijkheid tonen Kuzu en Öztürk precies dezelfde hardheid. Critici van Turkije willen deze heren niet horen. Iedereen die Turkije bekritiseerd doet meteen aan zwartmakerij. Dit is precies hoe etnische nationalisten denken en daarom lijkt DENK veel op de PVV. Want ook Wilders speelt met nationalisme, maar dan etnisch nationalisme voor witte Nederlanders. Wilders wil geen kritiek horen op De Ruyter, Jan Pieterszoon Coen of de VOC, net zoals Kuzu en Öztürk iedereen afkeuren die Turkse dogma’s afwijst. De houding van DENK tegenover de Syrisch-Koerdische YPG zegt genoeg. Terwijl de Palestijnen en Rohingya volledige steun genieten van Kuzu en Öztürk worden de Syrische Koerden ”terroristen” genoemd in de Tweede Kamer, omdat ze zich verzetten tegen een invasie door het Turkse Leger. Daarom is DENK geen linkse partij en geen bondgenoot in de strijd tegen racisme en extreem rechts in Nederland!

 

Kuzu steunt volledig de lijn van Ankara. De Syrische Koerden zijn namelijk ”terroristen”.

Forum voor Dictatuur

Het is nu wel duidelijk dat alle democratische parolen van Thierry Baudet een façade voorstellen. Zijn Forum voor Democratie blijkt in realiteit een ”Forum voor Dictatuur” te zijn. Net als de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” (PVV) is het FvD een intolerante dictatoriale partij die geen kritiek op Leider Baudet toestaat. Verschillende personen zijn door het partijbestuur geroyeerd, nadat ze kritiek hadden op de ondemocratische gang van zaken. Het blijkt dat Thierry Baudet de Grote Leider is en dat iedereen zich aan hem moet onderwerpen. FvD maskeert haar fascistische opvattingen door in nette kleding rond te lopen en met populistische thema’s te strooien. Maar achter deze façade staat een beweging die er niet vies van is om anderen te intimideren en buiten te sluiten!

Baudet wil er niet meer over praten, de man die altijd graag de media te woord stond wil nu dat men stopt met het bekritiseren van zijn partij. De ras populist vindt het blijkbaar niet leuk dat zijn radicaal rechtse beweging ontmaskert is als een dictatoriale organisatie, met Thierry Baudet als grote leider. Hij is echter geen fascist in de klassieke zin van het woord. FvD is een neo-fascistische partij die zich baseert op moslimhaat, minachting voor politiek links en profiteert van de zwakheid der arbeidersklasse. Extreem nationalisme hoort hier ook bij, zo is Baudet enorm trots op de VOC en het kolonialistische verleden van Europa. Hiernaast steunt hij openlijk radicaal rechtse partijen zoals het Vlaams Belang en de Oostenrijkse FPÖ. Ook staat de FvD baas graag op de foto met racisten uit de VS zoals leden van The League of the South, een groepering die de separatistische Confederatie van Amerika (1861-1865) verheerlijkt!

Het doel van Baudet is om de alternatieve rechtse beweging uit de VS in Nederland op te bouwen. De Alt-Right is ontstaan uit een groep extreem rechtse Amerikanen rond Donald Trump. Zij pogen voor een blank Amerika dat zich ontdoet van haar multiculturele samenleving. Alt-Right aanhangers staan erom bekend dat ze in nette kleding lopen, maar racistische opvattingen hanteren. Ze zijn extreem nationalistisch, ontkennen dat er spraken is van racisme en beweren dat witte mensen juist gediscrimineerd worden. Anders dan neo-nazi’s is de Alt-Right niet direct tegen de joden. Ze weten dat ze geen punten scoren met antisemitisme, dus wordt de Jodenhaat naar de achtergrond gedrukt. Moslimhaat daarentegen scoort wel goed en dus is de minachting voor de islam een belangrijk thema binnen alternatief rechts. Baudet gebruikt dezelfde logica als de nazi’s, door te beweren dat moslims een geheime agenda hebben en de wereld proberen over te nemen. Hitler beweerde hetzelfde over de joden!

Met populistische woorden van ”wij tegen de linkse elite” of ”wij zijn het volk” wil het ”Forum voor Dictatuur” de mensen overtuigen dat zij voor het volk strijden. Dat volk is altijd ongedeeld, onveranderlijk en is onlosmakelijk verbonden met één cultuur, één natie en één etnische groep (de witte Nederlanders in dit geval). FvD blijft de illusie verspreiden dat Nederland een ”open en tolerant” land voorstelt, maar dat (islamitische) mensen daar vaak misbruik van maken. Niet alleen is dat een leugen, het is ook bedoelt om alle niet-westerse Nederlanders zwart te maken. Baudet wil zich in dienst van het witte volk stellen. Daar horen echter moslims, zwarte activisten, politiek links, anti-nationalisten, wetenschappers, kunstenaars en FvD critici niet bij. Die moeten dan ook de mond gesnoerd worden. De recente royeringen van liberalen bij Baudet’s partij toont dat er geen plek is voor andersdenkenden. Dat was de fout die heel wat liberaal denkende mensen gemaakt hebben, toen ze zich bij het FvD aansloten!

Meer dan 20.000 mensen zijn lid van het Forum voor Democratie. In slechts twee jaar is deze voormalige denktank enorm gegroeid. Door de zwakheid van politiek links en het onvermogen van de Socialistische Partij om een alternatief neer te zetten op de kapitalistische politiek, trekt het FvD veel arbeiders. We zagen dit eerder in de jaren 30, toen Hitler en zijn bende (de NSDAP) wisten te profiteren van het sektarisme tussen de Communistische Partij van Duitsland (KPD) en de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD). De Nazi Partij kreeg veel stemmen doordat de KPD en SPD geen verenigd front hadden opgebouwd tegen het oprukkende fascisme. Wilders verliest aanhang aan het ”Forum voor Dictatuur”. Anders dan de Blonde Leider wil Baudet een massabeweging opbouwen, met afdelingen in het gehele land. De PVV heeft maar één lid, Baudet heeft een leger van 20.000 en daarnaast een jongerenafdeling die groter is dan die van de SP!

Aan de buitenkant is het Forum voor Democratie nog een parlementaire partij. Een nette burgerlijke beweging die beweert voor een directe democratie op te komen. Maar dat is een façade, hun neofascistische ideologie toont het tegenoverstelde. Het is de taak van revolutionair socialisten om door te populistische praatjes van Thierry Baudet heen te breken. Hij en zijn partij moeten ontmaskert worden, maar helaas toont parlementair links (PvdA, GroenLinks en SP) dat ze hiervoor niet geschikt zijn. De weigering van deze partijen om het FvD te bestrijden laat zien hoe slap en laf politiek links daadwerkelijk is geworden. Baudet is geen respectabele man, hij is een neofascist die de arbeidersklasse vergiftigd met etnisch nationalisme. Hoewel het FvD beweert (net als de PVV) voor het ”volk” op te komen, stemt het vaak tegen voorstellen van de SP die juist goed uitpakken voor de werkende klasse. Het toont dat Baudent geen politicus is in dienst van de arbeiders. Leven op een modaal inkomen hoort hier ook niet bij!

Zo stemde Baudet tegen SP voorstellen over:

  1. Meer zeggenschap over de beloning van de top (Stemdatum: 17-01-2018)

  2. Meer zeggenschap bij fusies en overnames (Stemdatum: 17-01-2018)

  3. Geen kinderen uitzetten naar Afghanistan (Stemdatum: 21-12-2017)

  4. Bindende afspraken over duurzaamheid en sociaal beleid in handelsverdragen (Stemdatum: 26-09-2017)

  5. 60-plussers met vrijwilligerswerk vrijstellen van sollicitatieplicht (Stemdatum: 17-01-2018)

  6. Het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar (Stemdatum: 20-09-2017)

  7. Mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp (Stemdatum: 28-06-2017)

  8. Schrappen van de geplande korting op de Wajong-uitkering (Stemdatum: 26-09-2017)

  9. Afschaffen van het eigen risico in de zorg (Stemdatum: 20-09-2017)

 

Halbe Zijlstra is een LEUGENAAR

De neoliberale minister van  buitenlandse zaken heeft gelogen. Wat beweerde deze VVD’er? Dat Vladimir Poetin erop uit is om een Groot Russische Rijk op te bouwen. Poetin zou gezegd hebben dat binnen de grenzen van zijn Groot Rusland ook Belarus (Wit-Rusland), Oekraïne en de Baltische republieken vallen. Halbe Zijlstra beweerde dat hij dit gehoord had toen hij op bezoek was bij de Russische dictator, 11 jaar geleden in 2006. Nu is Poetin inderdaad een chauvinist, die er niet vies van is om tsarisme en stalinisme te mixen met nationalisme. Maar dat het zijn doel is om voormalige Sovjet landen weer in te lijven bij Rusland kwam alleen van anti-Russische propagandisten, zoals Halbe Zijlstra. Want de VVD volgt de lijn van Washington DC en staat trouw aan de kant van het Amerikaanse imperialisme. Op het VVD congres in 2016 heeft Zijlstra zijn leugen herhaalt, om de afkeer van Rusland te versterken onder de neoliberale partij!

De leugenaar zelf vond zijn daad nu opeens ”dom” en ”onverstandig”. Maar het ging om de ”boodschap” dat Rusland het grote kwaad in de wereld voorstelt. Hoewel het Russische imperialisme inderdaad hier en daar haar tanden laat zien, is dat niets vergeleken met het imperialisme van de Amerikanen. Halbe Zijlstra steunt als VVD’er het neoliberalisme en daarmee de lijn van de westerse wereld. Hij loog bewust om Poetin zwart te maken, zo beweerde hij zelf gehoord te hebben wat de plannen van de Russische dictator waren. Toch moeten we niet vergeten dat in 2006 de verhoudingen tussen Rusland en het westen veel beter waren dan nu. Vladimir Poetin kon het goed vinden met zijn conservatieve collega: George W. Bush. De huidige koude oorlogstaal van ”Wij tegen Rusland” was elf jaar geleden nog veel zwakker!

Dat Rusland de laatste jaren zo fel anti-westers is geworden komt door de oprukkende NAVO. In 1990 (één jaar voor de ondergang van de Sovjet-Unie) beloofde de Amerikanen dat ze de NAVO niet zouden uitbreiden richting Moskou. Toen de USSR ophield met bestaan deden de Amerikanen alsof ze die belofte nooit hadden gedaan. Ex-Sovjet republieken werden lid van de NAVO en opeens stonden westerse soldaten aan de grenzen van de Russische Federatie. Toen Oekraïne zich aan de kant van het westen schaarde na 2013, zag Moskou al westerse troepen gestationeerd staat in de voormalige Sovjet republiek. Tussen Vladimir Poetin en de NAVO staat nu alleen nog de Republiek Belarus (Wit-Rusland). De dictatuur van Alexander Lukashenko heeft zich altijd neutraal opgesteld, soms pro-Amerika en soms pro-Rusland. Lukashenko is een chauvinistische dictator en niet minder wreed dan Poetin als het gaat om het onderdrukken van andersdenkenden. Hij is echter onafhankelijk en laat zich niet door een buitenlandse macht controleren. Hoe anders is dat met de oligarchie van Poroshenko in Oekraïne, die wil niets liever dat zijn land deel wordt van de neoliberale westerse economie!

Elf jaar heeft Halbe Zijlstra beweert dat hij persoonlijk hoorde dat Poetin eropuit was om het Russische Rijk opnieuw op te bouwen. Anti-Russische propagandisten hebben daar graag gebruik van gemaakt om een heksenjacht te openen tegen Moskou. Een bekende tegenstander van Poetin is Hillary Clinton. Zij heeft vaak genoeg gezegd dat het westen een harde lijn moet volgen. Confrontaties met Rusland vond Clinton geen probleem, ze dreigde zelfs Russische vliegtuigen neer te schieten boven Syrië. De oorlogszuchtige Amerikanen hebben dankbaar gebruik gemaakt van Zijlstra’s leugentje, want hij had het zelf gehoord; Dat Poetin zijn imperialistische plannen had open baard. Niets is waar, het Kremlin speelt dan wel op nationalisme en chauvinisme, maar is er geen enkel bewijs dat Vladimir Poetin de Baltische republieken wil aanvallen en annexeren. De leugen van Zijlstra toont hoe onbetrouwbaar VVD politici zijn. Hij dient daarom ook meteen af te treden als minister van buitenlandse zaken. Vermoedelijk zal dat niet gebeuren want Mark Rutte staat 100% achter zijn leugenachtige VVD’er!

Voor de propaganda van het Kremlin is deze affaire prachtig. De staatszenders zullen alles in het werk zetten om Halbe Zijlstra af te beelden als een typische westerse minister, die liegt en bedriegt om Rusland zwart te maken. We weten dat de media gecontroleerd wordt door het Kremlin en dat nationalisme en chauvinisme de norm zijn anno 2018. Hoeveel leugens de Russen ook verspreiden, ze hebben op dit punt gelijk. Halbe Zijlstra heeft gelogen om de Russische leider zo neer te zetten alsof hij grote veroveringsplannen bezat. Dit angstscenario wordt in de ex-Sovjet republieken enorm vaak herhaalt. Vooral in Estland, Letland en Litouwen worden mensen vaak onderworpen aan angstverhalen over een mogelijke invasie door de Russen. Niet alleen is dit ongeloofwaardig, het past ook niet binnen de lijn van het Kremlin. Poetin weet heel goed dat hij geen oorlog kan winnen van de NAVO. Toch doet de westerse media al jaren aan demoniseren. Rusland op haar buurt demoniseert dan weer het westen waardoor zowel westerlingen als oosterlingen, volledig gehersenspoeld worden met leugens en onwaarheden!

Revolutionair socialisten hebben niets met de Russische dictator. Wij zien Rusland als een nationalistische dictatuur, gebouwd op het onderdrukken en hersenspoelen van miljoenen arbeiders. Het Kremlin speelt op chauvinisme om Poetin’s regime te legitimeren. Feiten zijn echter dat de Russische arbeider zeer weinig geld verdient. De lonen zijn sinds 2013 aan het zakken, modaal verdient een arbeider net 476 euro per maand. In Moskou kan een modale arbeider al niet eens meer wonen. De prijzen voor huizen en levensonderhoudt zijn zo hoog dat je al minimaal 1000 euro moet verdienen voor een goedkope huurwoning. 20 miljoen Russen leven in armoede en dat is wat de nationalistische propaganda probeert te verdoezelen. Nee, de Russische Federatie is geen onschuldig land, maar ze zijn wel doelwit van een doelgerichte hetze de laatste jaren!

Een leugenaar zoals Zijlstra heeft de anti-Russische propaganda machine goed gedaan. Want personen zoals Hillary Clinton willen juist dat alles wat Russisch is negatief in het nieuws komt. Het demoniseren is een onderdeel van hun politiek. Naast Rusland doet het westen precies hetzelfde met China. Als die een basis bouwen op een eiland in de stille oceaan is het meteen ”Chinese agressie” terwijl China omsingelt wordt door Amerikaanse basissen in Zuid Korea, Japan en de Filipijnen. Het westen speelt dan graag de democratische kaart en doet alsof alleen Amerika en Europa voor de mensenrechten knokken. We weten allemaal dat dit een leugen is. Het westen gebruikt de woorden ”democratie” en ”mensenrechten” slechts om andere landen op hun vingers te tikken, ondertussen is het hetzelfde westen dat wapens en grondstoffen levert aan wrede dictaturen. Het zijn Duitse Leopard tanks die Turkije inzet om de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië aan te vallen. De Saoedische luchtmacht gebruikt Amerikaanse bommen om Jemen te vernietigen en Amerika steunt 70 dictaturen op deze Aarde. Nee, het westen zwijgt als haar dictatoriale bondgenoten zich schuldig maken aan het schenden van de mensenrechten. Zo kennen we de hypocrieten waar Halbe Zijlstra en de VVD toe behoren!

UPDATE 14-02-2018: De leugenaar heeft de eer aan zichzelf gehouden en is opgestapt. Zo komt een einde aan de carrière van Halbe Zijlstra, een dienaar van het kapitalisme en een leugenaar!

De LEUGENAAR van de VVD

SP heeft minder dan 39.000 leden

Elf jaar geleden beweerde Jan Marijnissen nog trots dat de SP meer dan 50.000 leden had. De partij was enorm gegroeid en won 25 zetels bij de verkiezingen in november 2006. Hierna is de SP nooit meer gegroeid, ze zijn gestagneerd en verliezen niet alleen zetels, maar ook leden. Dit heeft te maken met het onvermogen van de partijtop om voor een socialistisch Nederland te strijden. Hierdoor vervreemd de partij zich van de arbeidersklasse, die in de SP geen alternatief ziet. Daarnaast is de partij enorm verrechtst in de zin dat ze racistische partijen (PVV & FvD) niet buitensluiten en ook met neoliberaal rechts willen regeren. In Amsterdam zit de partij al met VVD en D66 in een gemeenteraad. Nu is ook bekend geworden dat in 2017, 39.000 mensen lid van de ”Socialistische” Partij zijn. 11.000 hebben de partij verlaten sinds 2007!

Het is niet goed dat zoveel mensen de ”Socialistische” Partij verlaten hebben, begrijpbaar is het wel. Want in de laatste elf jaar sinds de grote winst bij de verkiezingen van 2006, heeft de SP alleen maar geprobeerd om toenadering te zoeken tot de bestaande kapitalistische machtsstructuren. Alsof je Nederland; ”menselijker en socialer” kunt maken door te heulen met partijen die het kapitalisme en neoliberalisme aanhangen. Met het opstappen van Jan Marijnissen verloor de SP haar charismatische leider. Het was Jan die als boegbeeld van de partij veel sympathie won. Zonder dit icoon bleek de SP niet in staat om haar aanhang vast te houden. Agnes Kant was geen leider figuur en Emile Roemer deed alleen maar pogingen om van de protestpartij een ”brave regeringspartij” te maken. Hierdoor konden de socialisten zich niet neerzetten als alternatief op de burgerlijke politiek. De ex-maoïstische garde moet ervan overtuigd zijn geweest dat door compromissen met het kapitaal, je de boel socialer zou kunnen maken. Deze sociaal democratische houding toont precies aan waarom de SP niets wint. Want zit Nederland te wachten op een tweede PvdA? Nee, absoluut niet!

De SP staat heel zwak op het gebied van anti-racisme en anti-fascisme. In tegenstelling tot de CPN van vroeger, heeft de SP nooit meegedaan aan massa demonstraties tegen het oprukkende racisme in Nederland. Uit opportunisme om de witte arbeider niet te verliezen, houdt de SP zich verdacht stil als het om de strijd tegen racisme gaat. Waar was de partij toen zwarte activisten werd aangevallen door wit-Nederland in hun strijd tegen Zwarte Piet? Waar is het protest van de SP tegen de verheerlijking van de VOC en kolonialisten zoals Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen op scholen? De partijtop weet dat hun electoraat vatbaar is voor het nationalisme dat de laatste jaren is gegroeid. Dit nationalisme gaat samen met een diepe minachting voor iedereen die zich tegen ”Nederlandse iconen” (Zwarte Piet, Coen, de Ruyter) verzet. Revolutionair socialisten zeggen dat door de weigering van de SP om stelling te nemen tegen racistische partijen zoals de PVV/FvD, het racisme en nationalisme juist gegroeid zijn. Wilders en Baudet spelen op woede, frustratie en wanhoop onder de witte arbeidersklasse. Want die lijdt al jaren onder de bezuinigingslogica van neoliberale partijen!

Tussen 1986 en het jaar 2000 transformeerde Jan Marijnissen de SP om van een stalinistische partij tot een populistische protestpartij. Na de opkomst van Emile Roemer was alles gericht op een ”regeringsdeelname”. Compromissen zoeken met de neoliberale elite was essentieel, maar tegelijk ook de oorzaak voor de stagnatie en het verlies aan zetels en leden. Want waarom zou je de SP nog vertrouwen? Als de partij niet wil strijden voor een socialistisch alternatief op de ellende die politiek rechts veroorzaakt! Nederland weet heel goed wat er met de Partij van de Arbeid gebeurd is. Onder Wim Kok draaide de sociaal democraten volledig naar rechts. Roemer heeft net als Kok voor compromissen gekozen en de SP ervaart nu de consequenties. Onder niet-westerse arbeiders winnen de gematigde socialisten ook niet veel stemmers. Die stemde vaak GroenLinks of PvdA. Dit terwijl deze twee partijen er niet om bekend staan iets te willen doen tegen de ongelijkheid die het kapitalisme veroorzaakt. Vooral de PvdA is een rechtse partij geworden en medeverantwoordelijk voor het racistische beleid van de Nederlandse overheid tegenover vluchtelingen!

Op 18 maart is er een landelijke demonstratie tegen het oprukkende racisme. De PvdA, GroenLinks en SP weigeren om hieraan mee te doen, omdat ze de radicaal rechtse PVV en FvD niet willen omschrijven als racistisch. Parlementair links (kapitalistisch links) toont wederom hoe laf en zwak ze werkelijk zijn. Dat de laffe sociaal democraten en zwakke groenen weigeren is logisch, PvdA en GroenLinks zijn deel van het systeem. De SP in Amsterdam had juist toegezegd dat ze erbij zouden zijn, maar nu heeft de landelijke top dus gezegd dat ze niet mee willen doen. Weer komt dat walgelijke opportunisme om te hoek kijken, want de SP is zo bang om stemmen te verliezen aan racistisch rechts. Revolutionair socialisten weten dat er veel meer potentiaal is voor de ”Socialistische” Partij om zich socialistisch, antifascistisch en anti-kapitalistisch op te stellen. Daarmee zou de partij de rechtse populisten kunnen ontmaskeren als lakeien van het kapitalisme, wat Wilders en Baudet ook zijn!

”Forum voor Democratie” (FvD) groeit ondertussen stevig door. De Jongerenorganisatie Forum voor Democratie heeft zelfs meer leden dan ROOD, jong in de SP. Sinds 2016 hebben meer dan 20.000 Nederlanders zich bij Thierry Baudet’s partij aangesloten. Dit is verontrustend want qua ledenaantal is de ”Socialistische” Partij terug op het niveau van 2004. Voor politiek links is de stagnatie van de gematigde socialisten een verlies, want hoe beperkt ze ook zijn; ze zijn de enigste kracht die zich nog wil verzetten tegen het neoliberale denken. De restanten van de Partij van de Arbeid doen wel alsof ze opeens weer links zijn, maar achter al dat progressieve gelul zit nog steeds de partij die tussen 2012 en 2017 met Mark Rutte regeerde. GroenLinks is geen anti-kapitalistische partij, meer een soort D66 met wat ecologische opvattingen erbij. Het enigste pluspunt is dat de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” stemmen en aanhang verliest aan FvD!

De beperkingen van de PVV zijn na 10 jaar meer dan duidelijk. Wilders blijft als enigst lid bepalen wat er gebeurd en wie voor de PVV mag werken. FvD wil een massabeweging worden om het rechtse nationalisme te versterken. Ze maskeren hun intolerantie door op camera intellectueel over te komen en in nette kleding rond te lopen. Anne Fleur Dekker weet echter heel goed hoe de achterban van Baudet denkt. Zij kreeg een stroom van doodsbedreigingen, racistische en seksistische verwensingen en leugens over haar heen. Dekker’s huisadres en werkgever werden online gezet, haar familieleden en vrienden geterroriseerd. Ze werd zelfs gedwongen om (tijdelijk) ergens anders onderdak te vinden. Zo ver gaat de club die zich ”Forum voor Democratie” noemt. Diens aanhangers lopen dan wel in nette pakken rond, maar hun mentaliteit is fascistisch!

 

Poolse regering verbiedt de benoeming ”Poolse” concentratiekampen

De rechts-nationalistische regering van Polen heeft een verbod ingesteld op het begrip; ”Poolse concentratiekampen”. In de Republiek Polen is het niet meer toegestaan om de vernietigingskampen die de Duitsers bouwde te omschrijven als ”Pools”. Want de rechtse regering wil vooral dat hun land als slachtoffer wordt afgebeeld en niet als dader. Dit terwijl veel Poolse ambtenaren zich schuldig maakte aan collaboratie met de Duitsers. Dit past natuurlijk niet in het nationalistische plaatje van de huidige regering, dat Poolse ambtenaren ook maar iets te maken hadden met de Holocaust. Toch is het zo dat een groot deel van het ambtenarenapparaat van bezet Polen, bemand was door Poolse burgers en niet door Duitsers. 

Met het verbod mag de politie in de Republiek Polen iedereen arresteren, die beweert dat de concentratiekampen ”Pools” waren. Het is de zoveelste nationalistische truc om Polen als ”slachtoffer” neer te zetten. Natuurlijk hebben de Polen veel schade geleden in de 20ste eeuw. Aan de andere kant hebben Poolse nationalisten bijgedragen aan het antisemitisme. Het streng katholieke Polen had het niet op de Joden, die verantwoordelijk gehouden werden voor de moord op Jezus Christus. Een antisemitische nationalistische partij genaamd; Nationale Democratie, stond erom bekend fel tegen de Joden te zijn. Vlak voor de Duitse invasie van september 1939 waren de verhoudingen tussen de Poolse Joden en niet-Joden zeer slecht. De Katholieke Kerk moedigde demonstraties tegen het Jodendom aan en riep op tot boycots van Joodse winkels. Eenmaal onder Duits bestuur was het niet moeilijk voor de antisemitische ambtenaren om de Duitsers administratief te steunen bij het opsporen, oppakken en afvoeren van Joden naar de concentratiekampen!

Rechtse nationalisten zien Polen vooral als slachtofferland. Bezet door Nazi Duitsland in 1939 en stalinistisch Rusland in 1945. Volgens de nationalistische logica is er geen verschil tussen de Duitse bezetting en de Russische. Op dit vlak spelen de nationalisten met de geschiedenis. Want ook al was de Poolse Volksrepulbiek een vazalstaat van de Sovjet-Unie, het was formeel een onafhankelijke natie. De nazi’s hadden de Republiek Polen in 1939 van de kaart geveegd, in haar plaats kwam het Generaal-gouvernement dat 100% Duits van aard was. Hoe wreed en ondemocratische de Poolse stalinisten ook waren, Polen bleef bestaan op de landkaart na 1945. Toch brullen de nationalisten dat er geen verschil is tussen het nazisme en ”communisme”. Dit is wat we vaak zien in Oost-Europa, waar neoliberale regimes proberen hun stalinistische verleden op gelijke hoogte met het nazisme te plaatsen. Daarmee wordt vooral het Duitse nazisme bedoeld, de eigen inbreng van landen zoals Polen, Hongarije en Oekraïne aan de Holocaust wordt onderdrukt. Want de nazi’s kregen steun bij het deporteren van miljoenen Joden. Vooral de Hongaarse ambtenaren werkte goed mee met het oppakken en afvoeren van 600.000 Joden!

Het ontkennen van misdaden door je eigen land is helaas ook in Nederland een feit. Politici spreken lovend over de ”Gouden Eeuw”. Met name Thierry Baudet (FvD) is dol op de periode toen Nederland een imperialistische grootmacht was. De voormalige premier Jan Peter Balkenende riep zelfs op om de ”VOC mentaliteit” te omarmen. Het toont hoe weinig besef Nederlandse politici hebben van deze gruwelijke periode van kolonialisme en imperialisme. De Verenigde Oost-Indische Companje was een wrede kapitalistische organisatie, een bende rovers die dachten dat ze het alleenrecht hadden om ”handel” te drijven. De officiële versie is dat de VOC aan ”eerlijke” handel deed en zo rijk werd, de waarheid is dat de Nederlanders vooral dwang gebruikte in hun ”handel”. Als inheemse bewoners van Indonesië niet volgens de VOC regels wouden handelen, dan werd grof geweld gebruikt. Nederlands imperialisme is verantwoordelijk voor veel onheil en onderdrukking, maar daar dacht Jan Peter Balkenende niet aan toen hij in de Tweede Kamer opriep om de ”VOC mentaliteit” te omarmen!

De huidige rechtse regering van Polen wil een nationalistisch land opbouwen. Dat nationalisme moet afleiden van de werkelijkheid, namelijk dat de overheid geen moer geeft om de arbeidersklasse. 29 jaar na de ondergang van het stalinisme, leven Poolse arbeiders nog steeds op lagere salarissen dan arbeiders uit het westen. Neoliberale economen brulde in 1990 dat Oost Europa net zo rijk als het westen kon worden, als men maar het neoliberalisme omarmde. Dankzij de steun van liberalen, conservatieven en sociaal democraten heeft dit vreselijke economische systeem weten te overleven. Arbeiders worden om de vier jaar misleidt om steeds een andere neoliberale partij te stemmen. Doet een liberale overheid het niet goed, dan stem je toch op conservatieven. Verpesten die het weer? Stem op sociaal democraten! Stem (centrum)rechts, centrum of (centrum)links, aldus de media van het kapitalisme. Uiteindelijk wint de bezittende klasse altijd, omdat alle burgerlijke partijen het systeem dienen. Nationalisten spelen hier op in, door met populisme te beweren dat zij tegen dit systeem vechten. Aangezien politiek links in veel Oost Europese landen medeverantwoordelijk is voor het neoliberale wanbeleid, is de propaganda van radicaal rechts aangeslagen. In landen zoals Polen en Hongarije weet nationalistisch rechts te winnen, omdat politiek links geen socialistisch alternatief heeft op de neoliberale ellende!

”Wij tegen hun” een typische kreet van populisten en nationalisten. Wij, het volk, Zij de ”linkse elite” van Europa en de wereld. De propaganda van radicaal rechts speelt op de enorme woede en wantrouwen, want veel arbeiders ervaren de ongelijkheid van het kapitalisme. Het is de schuld van politiek links dat de werkende klasse geen socialistisch alternatief wordt geboden. Linkse partijen zijn vaak niet bereid om met het systeem te breken. Met name de sociaal democratie, die zich volledig aan de kant van de kapitalisten heeft gekeerd. Maar ook gematigde socialisten durven niet verder te kijken dan de dictatuur van de markt economie. Bijvoorbeeld de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela, die nooit van het land een socialistische democratie maakte of de communistische partijen in Nepal, die steunen de bourgeoisie en een kapitalistische republiek. In Nederland wil de zogenaamde ”Socialistische” Partij onder Lilian Marijnissen niet een duidelijke socialistische koers varen. De partij speelt op populisme, datzelfde ”Wij tegen Hun” spelletje, van klassenstrijd is geen spraken bij de SP!

Polen heeft geen linkse beweging, geen massa partij van arbeiders. Dat komt vooral door de antisocialistische hetze en leugens over het socialisme. De anti-linkse media beweert glashard dat socialisme leidt tot stalinisme. Wie ook maar anti-kapitalistisch durft te denken is meteen een PZPR (Poolse stalinisten) aanhanger, een ”vieze communist”. Door sociaal democratisch verraad is er ook wantrouwen tegen linkse idealen. Vooral omdat ex-PZPR politici onder sociaal democratische vlag nog jaren invloed uitoefende op de Poolse politiek. De sociaal democraten steunde vooral markerwerking en privatiseringen, een beleid gericht op de EU. Want voordat Polen bij de Europese Unie mocht komen moest diens economie open staan voor buitenlandse kapitalisten. Liberalen en sociaal democraten waren de grootste voorstanders van een verenigde Europese markt economie, conservatieven waren sceptischer. Zij wisten uiteindelijk de stem van de arbeider te winnen. Door met populistische propaganda te beweren dat zij niet in dienst van Europa stonden!

Pools nationalisme is een wapen van de heersende klasse. Het wordt gebruikt om andersdenkenden de mond te snoeren. Extreem rechtse nationalisten voelen zich versterkt nu de Poolse overheid steeds ondemocratischer wordt. Nationalisten houden niet van andere meningen, met name linkse meningen worden enorm geminacht. Van oorsprong is politiek links altijd anti-nationalistisch geweest, zowel sociaal democraten als liberalen zijn meer internationaal ingesteld dan nationaal. Dit is echter ook een valkuil want het zogenaamde internationalisme van de burgerlijke politiek is vooral gericht op de versterking van het Europese kapitalisme. Poolse conservatieven en nationalisten zijn tegen een verenigd kapitalistisch Europa, zij willen een sterk nationaal Polen!

Revolutionair socialisten verzetten zich tegen zowel de pro-Europese kant van de Poolse politiek als de nationalistische kant. Het is echter lastig om voor socialistische idealen te vechten in een land waar het socialisme nog gezien wordt als iets dictatoriaal. De Poolse Verenigde Arbeiders Partij (PZPR) heeft de democratische idealen van het socialisme erg veel schade toegebracht. Diens aanhangers zijn na de ondergang van de Poolse Volksrepubliek bekeerd tot het neoliberalisme. In kapitalistisch Polen hebben de ex-stalinisten van de Democratische Linkse Alliantie getoond dat ze trouw zijn aan de dictatuur van de markten en de EU. Arbeiders hebben nooit een regering gehad in zich voor hun inzet. Dit is waarom de ex-stalinisten na 2005 enorm veel steun verloren en nu niet meer vertegenwoordigd zijn in het parlement. Er is potentiaal voor een nieuwe arbeiderspartij. Een partij niet besmet met het stalinisme en het sociaal democratisch verraad. Voor zo’n partij strijd de Poolse afdeling van het Comité voor een Arbeiders Internationale!

 

Pools nationalisme is versterkt door de rechtse regering.

42 superrijken hebben meer geld dan 50% van de planeet

Weet u het nog? Het eerste artikel van Revolutionair Socialistische Media op deze wordpress website was ”62 superrijken hebben meer geld dan 50% van de planeet”. Dat was januari 2016. Nu twee jaar later is dit aantal weer gedaald. Nu bezitten slechts 42 personen meer dan 50% van alle welvaart op deze planeet. Het neoliberale kapitalisme zorgt ervoor dat de financiële rijkdom zeer ongelijk verdeeld wordt. Dit is een direct resultaat van de rechtse economische politiek der laatste 30 jaar. Verantwoordelijk voor deze ongelijkheid zijn alle regeringen van deze wereld, die in dienst staan van de superrijken. Daarom pleiten revolutionair socialisten voor de omverwerping van het kapitalisme. Want het is gewoonweg fout dat 42 personen meer geld bezitten dan 3,5 miljard mensen!

 

Stop de Turkse invasie van Afrin

Het misdadige regime van Erdogan heeft de Afrin Regio binnengevallen. Met tanks en speciale commando’s denken de Turken dat ze een einde kunnen maken aan de Volksbeschermingseenheden (YPG) die de kantons van Rojava beschermen. De stoottroepen van Erdogan zijn Arabieren van het Vrije Syrische Leger (erkent door Turkije als Syrische Nationale Leger), die worden ingezet om de Koerdische stad Afrin te veroveren en te bezetten. Revolutionair Socialistische Media is niet verbaasd dat het kapitalistische westen totaal niets geeft om het welzijn van de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Nee, men is veel te bang om Ankara tegen zich te krijgen. Nederland is enkel en alleen ”bezorgd” om de houding van de Turken, maar veroordeeld de invasie van Rojava niet. Ook de Amerikanen en andere NAVO landen houden zich stil. Hoe anders was dat in 2014 toen Russische troepen de Krim binnenvielen. Toen stond het westen te blaffen als een gebette hond!

De Turkse politiek staat in zijn geheel achter Erdogan. Rechtse nationalisten van de Nationalistische Bewegingspartij roepen al jaren om een invasie van Noord Syrië. Deze extreem-rechtse partij staat erom bekend dat ze linkse Turken en Koerden minachten en elkaar slaan. De conservatieve AK Partij van Erdogan probeert haar neoliberaal wanbeleid te maskeren, door het Turkse proletariaat op te hitsen met nationalistische propaganda. Hoewel de Republikeinse Volkspartij in de oppositie zit tegen Erdogan, steunen de sociaal democratische nationalisten het optreden van de dictator tegen de YPG die in de Turkse media altijd aan de PKK wordt gekoppeld. Oppositie tegen de invasie komt alleen van de Volksdemocratische Partij (HDP), die eigenlijk zo goed als lam is gelegd door arrestaties van haar leiders en politieke vertegenwoordigers. Naast de HDP is alleen Turks revolutionair links tegen de aanval. Dat zal voor veel dappere linkse Turken consequenties hebben. Erdogan heeft al gedreigd iedereen op te pakken die zich tegen zijn ”WAR ON TERROR” uitspreekt!

NAVO bondgenoten van Turkije houden zich rustig. Nederland bijvoorbeeld zegt alleen ”bezorgd” te zijn om de aanval op Rojava. Daarnaast kan de regering van Mark Rutte het niet laten om aan te geven dat Turkije het ”recht” zou hebben om zichzelf te verdedigen. Daarmee gaat de Nederlandse regering volledig mee met de leugen dat Turkije aangevallen wordt. De feiten zijn anders. Het is Turkije die de Koerden massief onderdrukt, die al in 2016 aanvallen uitvoerde op Rojava om de opmars van de YPG tegen te houden. Met hun invasie van de Afrin Regio wil de Turkse dictator laten zien dat hij de YPG niet duld. Het is in feite een ontmaskering want de Koerden hebben al beweerd dat Ankara stiekem steun geeft aan islamistische fundamentalisten. Die zouden in Turkije beschermd worden. Nu is het zo dat soennitische rebellen van het Vrije Syrische Leger gebruikt worden om Afrin te veroveren. Ankara heeft deze soennitische rebellen erkent als het ”Syrische Nationale Leger”. Dit doen ze omdat elementen van het oorspronkelijke Vrije Syrische Leger nog meevechten met de Syrische Democratische Strijdkrachten onder leiding van de YPG!

Amerika en Rusland hebben de Koerden volledig overgelaten aan het Turkse imperialisme. Dit komt niet onverwachts, de Koerden hadden nooit vertrouwen moeten hebben in zowel Washington DC als Moskou. De imperialistische grootmachten geven niets om het Koerdische volk. Dictator Poetin steunt volop het dictatoriale bewind van Bashar Assad en de Amerikanen willen vriendjes blijven met Erdogan. Dat de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië kon ontstaan lag niet aan het imperialisme. Rojava is ontstaan uit revolutie en verzet. Noordelijk Syrië is een achtergesteld gebied, moedwillig arm gehouden door Damascus. De Arabische nationalisten van de Ba’ath Partij wouden de Koerdische gebieden niet ontwikkelen. Net als in Turkije keken de Syrische Arabieren enorm neer op het Koerdische volk. De Koerden waren tot 2012 daarom ook een onderdrukt volk in Syrië. Onder leiding van de Democratische Unie Partij (PYD) hebben de Koerden zich echter vrij gevochten en daarbij ook andere etnische groepen bevrijd van Arabische overheersing. In plaats van de Arabieren hiervoor te straffen, heeft Rojava zich tolerant opgesteld. De Arabische taal en cultuur zijn onderdeel van de democratische federatie en worden niet onderdrukt!

De ooit vredige kantons van Afrin veranderen nu in een slagveld. Het ”Syrische Nationale Leger” zal met steun van Turkse tanks en commando’s proberen om de gehele regio onder de voet te lopen. YPG, YPJ (vrouwen) en HXP (lokale zelfverdedigingskrachten) zullen moeten vechten tot de dood. Want de Turkse bezetter heeft al in eigen land getoond hoe ze met andersdenkenden omgaan. Revolutionair socialisten roepen daarom op om de Turkse overheid tegen te werken. Turkije moet direct uit de NAVO worden gezet en de Verenigde Naties dienen sancties op te stellen. Helaas doen kapitalistische landen dat blijkbaar alleen als het gaat om landen die zich tegen het westelijk imperialisme keren zoals Noord Korea of Iran. Turkije daarentegen is een ”gerespecteerd” lid van de NAVO, de grootste militaire alliantie op de planeet. Ook Rusland heeft er baat bij als Rojava vernietigd wordt. Dan kan Bashar Assad van de Syrische Arabische Republiek zijn verloren gebieden weer terug veroveren!

Toen de Russen de Krim binnen vielen was dit wekenlang nieuws. Het was ”HOT NEWS” en bijna alle nieuwszenders besteden er veel aandacht aan. De Turkse invasie van Noord Syrië is geen wereldnieuws. Niet interessant voor de kapitalistische media, die liever praat over idioot Trump of het feit dat een 16 jarige meisje een inbreker wist tegen te houden. Nou, de Koerden proberen een hele grote boef tegen te houden in Afrin. RTL Nieuws noemt alleen de Nederlandse ”bezorgdheid” om de invasie, maar verder is niets te lezen. De pro-Russische zender Russia Today (RT) geeft de Amerikanen de schuld en beweert dat Washington DC de Turken heeft opgefokt, door de ”terroristische YPG” te bewapenen. Logisch dat RT dit beweerd, want hun meester Poetin had liever gezien dat men dictator Assad bewapende had tegen Islamistische Staat. Nu IS verslagen is in Syrië wil Bashar Assad zijn verloren gebieden terug en natuurlijk gaat Poetin dan niet de Koerden helpen!

Eenheid kan leiden tot de overwinning. Maar het zit de Koerden niet mee. Rojava is omsingelt door vijandige groepen en regimes. De Syrische Arabische Republiek loert op de gebieden die ze in 2012 verloren en de islamistische rebellen minachten de YPG vanwege diens feminisme en secularisme. Het was al foutief van Rojava om te denken dat de VS of Europa hun zouden erkennen. Al eerder wees Revolutionair Socialistische Media erop dat het westen meer waarde hecht aan hun militaire alliantie met Turkije. Democratie en mensenrechten zijn slechts propagandateksten voor Amerikaanse en Europese leiders, ze zullen altijd ongesteld blijven aan de eisen van het imperialisme. Hoeveel westerse leiders hebben het echt voor de Koerden opgenomen? Door welke landen is de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië erkent??

Wat kunnen Nederlanders doen? Het beste is om bijvoorbeeld niet op vakantie naar Turkije te gaan. Ook al stemde veel Turken die in de kustregio’s wonen niet op Erdogan, we moeten niet vergeten dat een grote meerderheid van het Turkse volk de onderdrukking van de Koerden steunt. Dit is het resultaat van etnisch nationalisme dat al sinds 1923 wordt verspreid door Turkse regeringen. Turkse kinderen worden geïndoctrineerd met het beeld van het ”Grote Turkije” dat boven alles staat. Etnisch nationalisme is geïnstitutionaliseerd en een onderdeel van de staat. Het is niet toegestaan om je tegen de Turkse Republiek te keren, je mag niet eens voor een onafhankelijk Koerdistan pleiten. Punt is dat je niet vrij bent om je mening te zeggen in het Turkije van Erdogan. Met nationalistisch vergif proberen hij en zijn extreem rechtse bondgenoten te verdoezelen dat er veel ongelijkheid en armoede heerst. De invasie van Rojava is een poging om de Turken af te leiden van dit feit!

Revolutionair Socialistische Media roept alle arbeiders in Turkije en Rojava op om zich tegen Erdogan te keren. In Turkije wordt dit lastig omdat het land een dictatuur is en andersdenkenden de mond snoert. Hoewel er nog oppositie bestaat tegen Erdogan wordt die steeds minder zichtbaar. De overheid laat elke criticus oppakken onder het mom van dat ze ”terrorisme steunen”. Een echte oppositierol speelt de Republikeinse Volkspartij toch niet. Want de sociaal democratische nationalisten mogen alleen nog bestaan omdat ze de partij van Mustafa Kemal Atatürk zijn, de grondlegger van de Turkse Republiek. De rechtse nationalisten juichen Erdogan toe, ook andere conservatieven vinden zijn neoliberaal oorlogbeleid prachtig. Alleen de linkse Volksdemocratische Partij heeft zich steeds verzet tegen zijn regering en is hierdoor al politiek afgemaakt. Turkije is geen democratie en zou alleen al daarom uit de NAVO gezet moeten worden. Natuurlijk  gebeurd dit niet want het kapitalistische westen geeft niets om mensenrechten. Dat bewijst de geschiedenis van de NAVO en het westerse imperialisme in geheel!

 

Serkeftina Yekîtiya Parastina Gel

Halkın Koruma Birimlerine Zafer

النصر لوحدات حماية الشعب

Overwinning aan de Volksbeschermingseenheden

 

Turkije wil Rojava vernietigen

Het reactionaire bewind van dictator Erdogan wil veel verder gaan in het onderdrukken van de Koerden. Niet alleen wordt dit volk in zuid-oost Turkije fel onderdrukt, nu wil Ankara ook de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië aanvallen. Deze natie is ontstaan toen het regime van Bashar Assad zich uit noord Syrië terug trok, om islamistische rebellen te bevechten. De Koerdische YPG greep haar kans en stichtte een natie die zich sinds 2016: Democratische Federatie van Noordelijke Syrië noemt. In het westen is dit gebied bekender onder de naam Rojava, wat verwijst naar Westers Koerdistan. Erdogan wil de meest westelijke kantons van Rojava aanvallen, die zijn verenigd in de Afrin Regio!

Het ultieme doel van de Turkse dictator is het vernietigen van Rojava. Dit zou hij het liefste zien gebeuren. Maar daarvoor moet het Turkse leger massaal ingezet moeten worden. Dat wil Ankara voorkomen en dus zullen ze gebruik maken van pro-Turkse Arabische rebellen uit het Vrije Syrische Leger (FSA), die moeten het werk van Erdogan doen. Sinds enkele jaren hebben zich eenheden van de FSA aan de kant van de Turken geschaard, tegen de Koerden en hun democratisch confederaal systeem. Erdogan heeft als Turkse nationalist een diepe minachting voor de Koerden, die zich sinds 1984 onder PKK vlag verzetten tegen het wrede ethische nationalisme van de Turkse staat!

Rojava in Syrië ziet zich als een multi-etnische natie. Hoewel de Koerden de meerderheid uitmaken spreekt Rojava niet over Koerdistan. Dit komt omdat de PYD de leer van Abdullah Öcalan trouw is. Deze Öcalan is sinds 1978 de leider van de Koerdistan Arbeiders Partij (PKK). Van oorsprong steunde Öcalan een onafhankelijke Koerdistan volgens de principes van het marxisme-leninisme (stalinisme). Pas na zijn arrestatie in 1999 draaide Öcalan af van het stalinistische dogmatisme en bekeerde zich tot het libertarisch socialisme, dat hij democratisch confederalisme noemt. De PKK pleit ook niet meer voor een Koerdische natie los van de Turkije. In plaats daarvan wil Abdullah Öcalan, decentrale autonomie voor de Koerden. Dit staat haaks op het dogmatische nationalisme van de Turken, die niet eens willen erkennen dat de Koerden een eigen volk voorstellen!

Erdogan richt zich op de Afrin Regio, een gebied dat in januari 2014 zich los rukte van de Syrische Arabische Republiek. De regio werd deel van het Democratische Federale Systeem van Rojava, later hernoemt in Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Afrin telt ongeveer 1 miljoen inwoners, de meeste zijn vluchtelingen uit delen van het land waar het sinds 2012 onrustig is. De Afrin Regio staat bekend om zijn rust en tolerantie voor andere volkeren en religies. Dit is wat Rojava uniek maakt in de Syrische Burgeroorlog. Soennitische islamieten en het sjiitische regime van Bashar Assad tonen geen enkel respect voor elkaar en minderheden. Alawieten zijn de politieke/militaire elite van Syrië. Zij kwamen in 1971 aan de macht na de staatsgreep van Hafez Assad, vader van de huidige dictator. Alawieten worden gehaat door de soennitische moslims. Niet alleen omdat ze de leiding hebben over de dictatoriale; Syrische Arabische Ba’ath Partij, maar ook omdat ze sjiitisch denken. Soennitische moslims erkennen de sjiieten niet als gelijkwaardig in Syrië. Rebellen van het Al-Nusra Front staan erom bekend sektarische moorden te plegen. Ook de islamitische Staat was soennitisch en tolereerde geen sjiieten!

Ankara begon met dreigingen tegen Rojava nadat de Amerikanen; soldaten van de YPG wouden trainen als grensbewakers. De Volksbeschermingskrachten (YPG) vechten sinds 2003 voor democratische vrijheden in Syrië. Ze begonnen als militaire tak van de Democratische Unie Partij (PYD), maar tegenwoordig zit de YPG vol met strijders van verschillende nationaliteiten. Arabieren, Koerden, Assyriërs, Turkmenen en ook vrijwilligers uit Europa en Amerika worden opgenomen. Voor vrouwen is er een speciale eenheid die zich de Vrouwenbeschermingskrachten (YPJ) noemt. Deze YPJ toont dat ook vrouwen bereid zijn om te vechten voor hun vrijheid. Vooral jonge vrouwen hebben veel moed getoond in de strijd tegen de terroristen van Islamistische Staat. Vele hebben hun leven gegeven voor een multicultureel land waarin elk volk vrij is om zijn eigen taal en cultuur uit te oefenen, dit is de kern van Öcalan’s leer. Je ziet zijn gezicht daarom ook overal in Rojava. Hij is een icoon voor de Koerden en wordt ook erkend door anderen. Een punt van kritiek is wel dat zijn persoonlijkheidscultus overal is. Dit kan ervoor zorgen dat de PKK leider meer wordt dan slechts een icoon. Revolutionair socialisten weten heel goed wat kan gebeuren als iconen boven alles geplaatst worden!

De media van het Turkse regime schilderen een mogelijke aanval op de Afrin Regio af als ”zelfverdediging”. Pure onzin, Turkije wordt niet bedreigd door Rojava. Het is Turkije zelf die de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië bedreigt met oorlog en vernietiging. Omdat Erdogan zijn handen niet al te vuil wil maken zullen Arabische strijders van het FSA ingezet worden tegen de YPG. Mocht het inderdaad tot een aanval komen dan heeft Rojava een probleem. Want de Afrin Regio zit niet vast aan de andere kantons. Tussen Afrin en de rest van het land zit een gebied dat in handen is van de pro-Turkse FSA. Vanuit dit gebied kunnen strijders de Afrin Regio binnenvallen. Turkije kan met 10.000 speciale commando’s vanuit het noorden en westen de regio beschieten. Rojava bezit geen eigen luchtmacht, wat verouderde T-55 tanks en geen zware wapens. Wel hebben ze een zelfverdedigingsmilitie in het leven geroepen genaamd de Zelfverdedigingskrachten (HXP). Terwijl de YPG en YPJ een vrijwillig leger vormt, kent de HXP een dienstplicht. Dit omdat men in Rojava het als een verplichting ziet om de lokale kantons te beschermen.

Een Turkse/FSA invasie van de Afrin Regio zal grote gevolgen hebben voor de vluchtelingen die daar verblijven. Tot nu toe was dit gebied veilig, maar als Erdogan het bevel geeft wordt het oorlog. De HXP zal dan ingezet worden tegen de FSA en Turkse eenheden. Hoeveel vele dapper zullen vechten zijn deze Zelfverdedigingskrachten niet zwaar bewapend. Net als de YPG bezitten ze nauwelijks moderne wapens. Rojava heeft wat oude T-55’s in bezit gekregen uit depots van het Syrische Arabische Leger. Maar deze tanks zijn stokoud en niet opgewassen tegen de tanks van het Turkse leger. Toch hebben de Koerden al eens eerder getoond dat je ze niet moet onderschatten. Tijdens de belegering van Kobani wisten 1.800 YPG/YPJ strijders, het leger van Islamistische Staat te bedwingen. Toen konden de Koerden meer dan een half jaar stand te houden, tegen het islamitisch fundamentalisme. Net als Stalingrad in Rusland was Kobani een omkeer. Islamistische Staat zou na 2015 teruggedrongen worden en eind 2017 werd de terreurgroep verslagen. Nu bezit het zogenaamde ”kalifaat” nog maar wat kleine dorpjes aan de grens tussen Irak en Syrië!

Europa en Amerika moeten zich fel uitspreken tegen een Turkse invasie. Maar de Amerikanen zijn veel te goed bevriend met Ankara. Ook Europa heeft Turkije gesteund door de PKK een ”terroristische” organisatie te noemen. Het was de criminele CIA die Abdullah Öcalan wist op te sporen. Zonder CIA hulp hadden de Turken hem nooit te pakken gekregen in 1999. Het zijn NAVO wapens die in de jaren 80 gebruikt werden om 3.000 Koerdische dorpen te vernietigen. Het is Amerikaans oorlogstuig dat Erdogan inzet om zijn dictatuur in stand te houden. Rojava is een unieke maatschappij, die radicaal anders is dan de meeste samenlevingen in het midden oosten. Vrouwen worden er gelijkwaardig behandeld en de economie staat niet onder controle van groot-kapitalisten. Hoewel revolutionair socialisten wel wat vraagtekens zetten, steunen we toch kritisch de ontwikkelingen in de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Wij roepen de wereld daarom ook op om de agressie van Ankara te veroordelen en Rojava te steunen tegen een mogelijke invasie van hun Afrin Regio!

 

De Hêzên Xweparastinê‎ (Zelfverdedigingskrachten) in de Afrin Regio