Turkije wil Rojava vernietigen

Het reactionaire bewind van dictator Erdogan wil veel verder gaan in het onderdrukken van de Koerden. Niet alleen wordt dit volk in zuid-oost Turkije fel onderdrukt, nu wil Ankara ook de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië aanvallen. Deze natie is ontstaan toen het regime van Bashar Assad zich uit noord Syrië terug trok, om islamistische rebellen te bevechten. De Koerdische YPG greep haar kans en stichtte een natie die zich sinds 2016: Democratische Federatie van Noordelijke Syrië noemt. In het westen is dit gebied bekender onder de naam Rojava, wat verwijst naar Westers Koerdistan. Erdogan wil de meest westelijke kantons van Rojava aanvallen, die zijn verenigd in de Afrin Regio!

Het ultieme doel van de Turkse dictator is het vernietigen van Rojava. Dit zou hij het liefste zien gebeuren. Maar daarvoor moet het Turkse leger massaal ingezet moeten worden. Dat wil Ankara voorkomen en dus zullen ze gebruik maken van pro-Turkse Arabische rebellen uit het Vrije Syrische Leger (FSA), die moeten het werk van Erdogan doen. Sinds enkele jaren hebben zich eenheden van de FSA aan de kant van de Turken geschaard, tegen de Koerden en hun democratisch confederaal systeem. Erdogan heeft als Turkse nationalist een diepe minachting voor de Koerden, die zich sinds 1984 onder PKK vlag verzetten tegen het wrede ethische nationalisme van de Turkse staat!

Rojava in Syrië ziet zich als een multi-etnische natie. Hoewel de Koerden de meerderheid uitmaken spreekt Rojava niet over Koerdistan. Dit komt omdat de PYD de leer van Abdullah Öcalan trouw is. Deze Öcalan is sinds 1978 de leider van de Koerdistan Arbeiders Partij (PKK). Van oorsprong steunde Öcalan een onafhankelijke Koerdistan volgens de principes van het marxisme-leninisme (stalinisme). Pas na zijn arrestatie in 1999 draaide Öcalan af van het stalinistische dogmatisme en bekeerde zich tot het libertarisch socialisme, dat hij democratisch confederalisme noemt. De PKK pleit ook niet meer voor een Koerdische natie los van de Turkije. In plaats daarvan wil Abdullah Öcalan, decentrale autonomie voor de Koerden. Dit staat haaks op het dogmatische nationalisme van de Turken, die niet eens willen erkennen dat de Koerden een eigen volk voorstellen!

Erdogan richt zich op de Afrin Regio, een gebied dat in januari 2014 zich los rukte van de Syrische Arabische Republiek. De regio werd deel van het Democratische Federale Systeem van Rojava, later hernoemt in Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Afrin telt ongeveer 1 miljoen inwoners, de meeste zijn vluchtelingen uit delen van het land waar het sinds 2012 onrustig is. De Afrin Regio staat bekend om zijn rust en tolerantie voor andere volkeren en religies. Dit is wat Rojava uniek maakt in de Syrische Burgeroorlog. Soennitische islamieten en het sjiitische regime van Bashar Assad tonen geen enkel respect voor elkaar en minderheden. Alawieten zijn de politieke/militaire elite van Syrië. Zij kwamen in 1971 aan de macht na de staatsgreep van Hafez Assad, vader van de huidige dictator. Alawieten worden gehaat door de soennitische moslims. Niet alleen omdat ze de leiding hebben over de dictatoriale; Syrische Arabische Ba’ath Partij, maar ook omdat ze sjiitisch denken. Soennitische moslims erkennen de sjiieten niet als gelijkwaardig in Syrië. Rebellen van het Al-Nusra Front staan erom bekend sektarische moorden te plegen. Ook de islamitische Staat was soennitisch en tolereerde geen sjiieten!

Ankara begon met dreigingen tegen Rojava nadat de Amerikanen; soldaten van de YPG wouden trainen als grensbewakers. De Volksbeschermingskrachten (YPG) vechten sinds 2003 voor democratische vrijheden in Syrië. Ze begonnen als militaire tak van de Democratische Unie Partij (PYD), maar tegenwoordig zit de YPG vol met strijders van verschillende nationaliteiten. Arabieren, Koerden, Assyriërs, Turkmenen en ook vrijwilligers uit Europa en Amerika worden opgenomen. Voor vrouwen is er een speciale eenheid die zich de Vrouwenbeschermingskrachten (YPJ) noemt. Deze YPJ toont dat ook vrouwen bereid zijn om te vechten voor hun vrijheid. Vooral jonge vrouwen hebben veel moed getoond in de strijd tegen de terroristen van Islamistische Staat. Vele hebben hun leven gegeven voor een multicultureel land waarin elk volk vrij is om zijn eigen taal en cultuur uit te oefenen, dit is de kern van Öcalan’s leer. Je ziet zijn gezicht daarom ook overal in Rojava. Hij is een icoon voor de Koerden en wordt ook erkend door anderen. Een punt van kritiek is wel dat zijn persoonlijkheidscultus overal is. Dit kan ervoor zorgen dat de PKK leider meer wordt dan slechts een icoon. Revolutionair socialisten weten heel goed wat kan gebeuren als iconen boven alles geplaatst worden!

De media van het Turkse regime schilderen een mogelijke aanval op de Afrin Regio af als ”zelfverdediging”. Pure onzin, Turkije wordt niet bedreigd door Rojava. Het is Turkije zelf die de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië bedreigt met oorlog en vernietiging. Omdat Erdogan zijn handen niet al te vuil wil maken zullen Arabische strijders van het FSA ingezet worden tegen de YPG. Mocht het inderdaad tot een aanval komen dan heeft Rojava een probleem. Want de Afrin Regio zit niet vast aan de andere kantons. Tussen Afrin en de rest van het land zit een gebied dat in handen is van de pro-Turkse FSA. Vanuit dit gebied kunnen strijders de Afrin Regio binnenvallen. Turkije kan met 10.000 speciale commando’s vanuit het noorden en westen de regio beschieten. Rojava bezit geen eigen luchtmacht, wat verouderde T-55 tanks en geen zware wapens. Wel hebben ze een zelfverdedigingsmilitie in het leven geroepen genaamd de Zelfverdedigingskrachten (HXP). Terwijl de YPG en YPJ een vrijwillig leger vormt, kent de HXP een dienstplicht. Dit omdat men in Rojava het als een verplichting ziet om de lokale kantons te beschermen.

Een Turkse/FSA invasie van de Afrin Regio zal grote gevolgen hebben voor de vluchtelingen die daar verblijven. Tot nu toe was dit gebied veilig, maar als Erdogan het bevel geeft wordt het oorlog. De HXP zal dan ingezet worden tegen de FSA en Turkse eenheden. Hoeveel vele dapper zullen vechten zijn deze Zelfverdedigingskrachten niet zwaar bewapend. Net als de YPG bezitten ze nauwelijks moderne wapens. Rojava heeft wat oude T-55’s in bezit gekregen uit depots van het Syrische Arabische Leger. Maar deze tanks zijn stokoud en niet opgewassen tegen de tanks van het Turkse leger. Toch hebben de Koerden al eens eerder getoond dat je ze niet moet onderschatten. Tijdens de belegering van Kobani wisten 1.800 YPG/YPJ strijders, het leger van Islamistische Staat te bedwingen. Toen konden de Koerden meer dan een half jaar stand te houden, tegen het islamitisch fundamentalisme. Net als Stalingrad in Rusland was Kobani een omkeer. Islamistische Staat zou na 2015 teruggedrongen worden en eind 2017 werd de terreurgroep verslagen. Nu bezit het zogenaamde ”kalifaat” nog maar wat kleine dorpjes aan de grens tussen Irak en Syrië!

Europa en Amerika moeten zich fel uitspreken tegen een Turkse invasie. Maar de Amerikanen zijn veel te goed bevriend met Ankara. Ook Europa heeft Turkije gesteund door de PKK een ”terroristische” organisatie te noemen. Het was de criminele CIA die Abdullah Öcalan wist op te sporen. Zonder CIA hulp hadden de Turken hem nooit te pakken gekregen in 1999. Het zijn NAVO wapens die in de jaren 80 gebruikt werden om 3.000 Koerdische dorpen te vernietigen. Het is Amerikaans oorlogstuig dat Erdogan inzet om zijn dictatuur in stand te houden. Rojava is een unieke maatschappij, die radicaal anders is dan de meeste samenlevingen in het midden oosten. Vrouwen worden er gelijkwaardig behandeld en de economie staat niet onder controle van groot-kapitalisten. Hoewel revolutionair socialisten wel wat vraagtekens zetten, steunen we toch kritisch de ontwikkelingen in de Democratische Federatie van Noordelijk Syrië. Wij roepen de wereld daarom ook op om de agressie van Ankara te veroordelen en Rojava te steunen tegen een mogelijke invasie van hun Afrin Regio!

 

De Hêzên Xweparastinê‎ (Zelfverdedigingskrachten) in de Afrin Regio

Advertenties

Venezuela is niet socialistisch

Het is ongelooflijk hoezeer de kapitalistische media haar best doet om het regime van Nicolas Maduro in Venezuela te omschrijven als ”socialistisch”. Dit terwijl de Bolivariaanse Republiek Venezuela een kapitalistische economie heeft en een rijke elite die nooit onteigend is. Sinds het aanbreken van een economische crisis vanaf 2014 gaat het bergafwaarts. De oppositie (gesteund door het westerse imperialisme) probeert de regering van Maduro omver te werpen met gewelddadige protesten. De internationale media schilderen Nicolas Maduro af als een ”linkse dictator” wiens ”socialistische” politiek voor ellende en armoede gezorgd heeft. Dit kun je terug lezen in verschillende artikelen op het internet!  

Socialisme brengt armoede, socialistisch Venezuela failliet, grootste mislukking van het socialisme. Zo rendeert de media van het kapitalisme de situatie in Venezuela. In 2018 is het vijf jaar geleden dat Hugo Chavez overleed aan kanker. Hij was het icoon waarop de Bolivariaanse Revolutie leunde. Chavez sprak vaak over het socialisme, maar realiseerde dit nooit. Ondanks dat hij en zijn verenigde socialistische partij vanaf 2005 een volle meerderheid achter zich hadden, is er van een socialistisch Venezuela nooit spraken geweest. Toch beweren de aanhangers van het kapitalisme dat het socialisme is ingevoerd. Waarom? Heel makkelijk, omdat ze dan de huidige economische crisis kunnen toeschrijven aan de zogenaamde ”mislukking” van het socialisme als economisch systeem!

We hebben dit al eens eerder gezien. Tussen 1989 en 1991 hoorde we precies hetzelfde verhaaltje. In deze jaren viel namelijk het stalinistische systeem in Oost Europa. Dat begon in Polen, waaide over naar Hongarije en in november 89 ging de Berlijnse Muur open. De stalinisten in Rusland probeerde in augustus 1991 een staatsgreep tegen de Sovjet regering te organiseren. Na 48 uur werd duidelijk dat het leger de coup niet steunde. Als laatste ironische draai verklaarde de Sovjet regering dat de Communistische Partij van de Sovjet-Unie verboden was. Vier maanden later hield de USSR op met bestaan en werd de rode vlag neergehaald van het Kremlin. Al in het jaar 1989 speelde antisocialistische krachten goed in op de zogenaamde ”mislukking” van het socialisme in landen zoals Polen, Hongarije en Oost Duitsland. De slechte economische situatie zou allemaal te verwijten zijn aan het socialisme, brulde rechtse politici. Dat beeld werd versterkt door de inefficiënte manier waarop de stalinistische economie was opgebouwd. Arbeiders hadden geen enkele insprak in het proces van productie en planning. Door de communistische partij aangestelde managers bepaalde alles, niet de mensen die het werk moesten doen!

Een voorbeeld van stalinistische inefficiëntie is de Trabant P601 in Oost Duitsland. In het westen wordt aangenomen dat de Trabant fabriek nooit een opvolger model heeft ontwikkelt. De stagnatie van het P601 model zou dus te verwijten zijn aan het marxistische socialisme, aldus de neoliberale leugen. De waarheid is anders. De Trabant fabriek had al eind jaren 60 opvolgers bedacht (versies P602, P603 en P610) maar die werd steeds afgewezen door de stalinisten aan de top. Het conservatieve Centraal Comité van de Socialistische Eenheidspartij van Duitsland (SED) hield elk nieuw ontwerp tegen. Zo kwam het dat de Oost Duitsers tot 1990 in een auto moesten rijden die uit 1961 stamde. Aan de fabriek lag het niet dat ze drie miljoen Trabant P601’s moesten maken. Nee, de bureaucratische kaste der stalinisten weigerde steeds een nieuw model goed te keuren. Als de Duitse Democratische Republiek een echte arbeidersstaat was geweest met een economie onder arbeiderszelfbestuur, dan was de Trabant P601 al eind jaren 60 vervangen door het model P603 en zo verder!

In de jaren 90 werden alle mankementen van de bureaucratische economieën in het Oost Blok en de Sovjet-Unie, toegewezen aan het socialisme. Kranten en televisiekoppen deden uitvoerig verslag over hoezeer het economische model van Oost Europa gefaald had. Neoliberalisme is het medicijn voor de ziekte van het socialisme, beweerde het IMF en de Wereld Bank. Helaas voor hun hadden de arbeiders van de ex-stalinistische landen al na enkele jaren door wat het betekend om te moeten overleven in een markt economie. Hongarije koos in 1994 massaal voor de Hongaarse Socialistische Partij. In Polen won de Democratische Linkse Alliantie, meer dan 43% van de stemmen in 2001. Als deze sociaal democratische partijen niet het neoliberalisme hadden uitgevoerd, dan waren anno 2018 niet zulke rechtse populisten/nationalisten aan de macht in Hongarije en Polen. De ex-stalinisten toonde echter wat wij revolutionair socialisten al jaren beweren. Stalinisme leidt tot kapitalisme, dat werd duidelijk toen partijen die ooit Marx en Lenin vereerde als goden, de neoliberale lijn van het IMF en de Wereldbank gingen uitvoeren!

In landen waar de sociaal democratie voor een grotere welvaartsverdeling had gezorgd, sloeg het neoliberale propaganda offensief enorm aan. De markt was beter dan de overheid, hierdoor zou alles goedkoper en efficiënter worden. Dat brulde de neoliberalen, wiens leer nu een dogma was binnen alle rechtse politieke partijen. Ook de sociaal democratie capituleerde en werd een aanhanger van dit nieuwe liberalisme. Het is dankzij het ultieme verraad van de voormalige arbeiderspartijen, dat het neoliberalisme kon overwinnen in de jaren 90. Als de ex-stalinisten in het oosten en de sociaal democraten in het westen voet bij stuk hadden gehouden, dan was er misschien anno 2018 niet zoveel ongelijkheid. Punt is echter dat door de ondergang van het stalinisme, het kapitalisme een enorm media offensief inzette tegen het idee van staatsinterventie en staatsbedrijven. De staat was fout, overheid altijd inefficiënt en de mark zou het wel oplossen. Doordat de staat vaak bureaucratisch en ook ineffectief werkte, versterkte dit de neoliberale dogma’s. Maar dit is niet een mankement van het socialisme. Want elke staat/overheid in het westen is altijd kapitalistisch gebleven!

Venezuela is een mooi voorbeeld waarom een kapitalistische staat niet voor socialisme kan zorgen. Wat Hugo Chavez en Nicolas Maduro hebben gedaan is strooien met oliegeld zonder een strategie te ontwikkelen voor wanneer het geld op is. Dat is wat de rechtse politiek altijd aan het socialisme koppelt (verspilling van geld), alsof alleen linkse politici met geld strooien. De huidige economische crisis in Venezuela is echter pas na 2013 ontstaan. Toen de lage olieprijs ervoor zorgde dat het land meer dan 50% minder inkomsten kreeg. Alle uitgaven van de overheid zijn gebaseerd op olie winsten, als die minder worden dan verliest het land miljarden. Na vijf jaar zien we het effect van een economie die zo afhankelijk is van oliegeld. Vroeger (voor Hugo Chavez, pre-1999) had Venezuela ook wel eens te maken met minder olie winsten. Toen der tijd gaf de staat echter geen cent uit aan sociale programma’s om de armste te ondersteunen. Sociale voorzieningen bestonden voor het Chavez tijdperk alleen voor de rijken. Absolute armoede lag rond de 25% in het jaar 1999, dankzij het geld van de overheid was dit percentage gedaald tot 9% in 2011. Nu echter stijgt de armoede weer door een tekort aan alles!

De overheid van Nicolas Maduro probeert de armoede groei te stoppen door meer geld uit te geven, waardoor het overheidstekort nog meer oploopt. De inflatie is enorm en de winkels zijn leeg. Het socialisme is schuld brullen de aanhangers van MUD, de Democratische Eenheidscoalitie. Deze coalitie van kapitalistische partijen won in 2015 al de parlementaire verkiezingen. Maduro heeft het parlement echter buitenspel gezet door een Grondwettelijke Vergadering in het leven te roepen. Deze ”vergadering” kan alle besluiten van het parlement ontkrachten. MUD weigerde om deel te nemen aan de verkiezingen voor de Grondwettelijke Vergadering, waardoor dit orgaan nu vol zit met vertegenwoordigers van de PSUV, de verenigde socialistische partij. Deze PSUV is echter geen arbeiderspartij. Ondanks dat miljoenen lid werden in 2007 bij diens oprichting, is de partij altijd een spreekbuis voor Hugo Chavez gebleven. Ook na diens dood bleef de PSUV kritiekloos alles steunen wat Nicolas Maduro deed. Hierdoor verloor de partij de parlementaire verkiezingen van 2015!

Het socialisme kan geen schuld dragen voor het beleid van een bureaucratische autoritaire overheid, die nooit enige politieke en economische macht afgestaan heeft aan de arbeidersklasse. Zelfs onder Hugo Chavezs is de overheid van Venezuela altijd een elite op zich geweest. Na de mislukte rechtse staatsgreep in 2002 werd de staat het machtsinstrument van Chavez. Hij propte het ambtenaren apparaat vol met ja knikkers en die zijn vaak enorm corrupt. Dat de corruptie in Venezuela sinds Chavez enorm is toegenomen is een feit. De voormalige president vertrouwde op de staatsbureauraten en het leger. Het is een feit dat de arbeidersklasse nooit enige macht gekregen heeft. De Bolivariaanse Revolutie werd dan wel door hun gedragen, maar diens leiders stonden geen macht af. Politiek rechts vond het al erg genoeg dat de overheid geld uitgaf aan de armen. Aan sociale politiek deed de traditionele kapitalistische elite niet voor 1999. Tot kort waren de idealen van het socialisme nog zo populair dat MUD er niet om heen kon. Zelfs de partijen van het kapitalisme gingen linkse termen gebruiken tegen de PSUV en Chavez. Pas vanaf 2014 kunnen de oude leugens omtrent het socialisme weer van stal gehaald worden. Door de groeide armoede, honger en machteloosheid, gelooft een steeds groter deel van het land deze leugens. Dat het socialisme voor alle ellende in Venezuela verantwoordelijk is!

De PSUV en Nicolas Maduro zijn ondertussen volledig paranoia geworden. Ze zien in elk protest een buitenlands complot. Zelfs arbeiders die staken omdat ze nauwelijks betaald krijgen van de staat worden omschreven als ”agenten van het imperialisme”. Natuurlijk is het wel zo dat de heersende klasse de boel saboteert, dat doen ze in feite al sinds 1999. Maar daar is Maduro (deels) medeverantwoordelijk voor. In zijn wanhoop is de ex-buschauffeur zelfs begonnen om deals te sluiten met kapitalistische ondernemingen. Dit is precies waar revolutionair socialisten bang voor zijn geweest. Dat de overheid in haar proppanda nog steeds links is, maar ondertussen steeds rechtser wordt. Maduro is een man die nooit politicus had moeten worden. Keus hierin had hij niet, want hij werd als ja-knikker aangesteld door Chavez als minister president in 2012. De man was zeven jaar daarvoor Minister van Buitenlandse Zaken, maar ook die functie heeft hij puur aan zijn kritiekloze loyaliteit aan de Grote Commandant te danken!

Het kapitalisme speelt het spel slim. Toen Maduro in 2013 net de presidentiële verkiezingen won, besloten de rijken en de kapitalisten om de nieuwe president massief tegen te werken. Met kapitaalvlucht en economische sabotage begonnen ze hun offensief om een einde te maken aan het Chavez tijdperk. Tekorten werden toegeschreven aan de overheid die daarop prijscontroles instelde om te voorkomen dat de bedrijven hun prijzen zomaar verhoogde. Dit stoot echter tegen een fundamenteel kapitalistisch standpunt, winst maken boven alles. Prijscontroles weerhouden de drang van een onderneming om rijk te worden. Als bedrijven geen mogelijkheid ziet om winst te makken dan stoppen ze ermee en ontslaan hun personeel. Meer dan 400.000 bedrijven hebben Venezuela verlaten sinds 1999. Daarom kun je het kapitalisme niet hervormen of sociaal maken. Want de kern van het systeem is hebzucht en winst maken. Daarvoor moet de bezittende klasse altijd in staat blijven om de bezit loze klasse uit te buiten. Toen de olieprijs eind 2014 enorm begon te zakken, verloor Venezuela in enkele maanden miljarden aan dollars. Hun eigen munteenheid is ondertussen niets meer waard!

Wat is de kern van het probleem? Het westen en de kapitalistische elite in Venezuela beweren dat elke interventie in de economie gedoemd is te mislukken. Gelijk hebben ze, als de economie in bezit blijft van een klasse die de boel kan saboteren. De economie moet in bezit zijn van de gemeenschap en onder democratische controle van arbeiders staan. In Venezuela is dit echter niet het geval. Alle zogenaamde corporaties die Chavez in het leven riep werden met overheidsgeld opgezet en gerund door lakeien van de staat. In genationaliseerde bedrijven kregen niet de arbeiders het voor het zeggen, maar managers aangesteld door de overheid. Nicolas Maduro probeert al vijf jaar om het beleid van zijn icoon recht te houden. Hij faalt hierin volledig omdat hij autoritair is geworden en elke criticus met geweld wil onderdrukken. Hij en zijn PSUV willen niet erkennen dat ze gefaald hebben. Tien jaar heeft de verenigde socialistische partij gehad om het socialisme te realiseren. Ondanks al hun propaganda en de bombastische toespraken van Chavez is er nooit spraken geweest van een echte socialistische revolutie. Dat is waarom de boel uit de hand loopt, omdat Maduro en de PSUV niet willen accepteren dat ze hun macht kwijt raken aan een coalitie van het kapitalisme!

De Democratische Eenheidscoalitie (MUD) heeft de steun van het westen en ook het grote geld. Laatst is duidelijk geworden dat Amerikaanse zakenlui miljoenen doneren aan politici van de rechtse coalitie. MUD zal Madruo vroeg of later verslaan. Dit kan alleen voorkomen worden door een socialistisch alternatief neer te zetten. In het Venezuela van 2018 is dit bijna onmogelijk. Kritiek als socialist op Maduro wordt gezien als verraad. Hoewel er best een groep kritische linkse activisten bestaat, wordt politiek links gedomineerd door de PSUV en hun bondgenoten. Omdat links terecht MUD vreest, kiezen velen toch voor de incompetente Maduro. Kranten in Europa en Amerika vuren daarnaast fel op iedereen die Maduro verdedigd. De Nederlandse SP kreeg al het verwijt dat ze een ”socialistische” dictatuur steunen, omdat de partij niet kritiekloos achter MUD staat. Ook de Britse sociaal democraat: Jeremy Corbyn wordt aangevallen omdat hij zich vaak genoeg tegen de westerse inmenging in Venezuela heeft uitgesproken!

Wat is het socialistische alternatief? Nicolas Maduro zou ervoor kunnen kiezen om open kaart te spelen. Maar dan moet hij erkennen dat hij en zijn icoon foute dingen hebben gedaan. Dat ze de corruptie versterkt hebben, dat ze via vriendjespolitiek hun wil doordrukken en dat ze eigenlijk helemaal niet zo socialistisch denken. Zowel Hugo Chavez als Nicolas Maduro zijn geen revolutionair socialisten geweest. Chavez was een kleinburgerlijk officier met bewondering voor stalinistisch Cuba. Ook Maduro komt uit een stalinistische hoek, hij werkte als jonge man in Cuba bij de Communistische Jeugd Liga. Dat Chavez en Maduro zo autoritair zijn gaan denken stamt uit hun visie van een socialisme dat je van bovenaf moet op dwingen, het stalinisme. Ook al heeft Chavez zich wel eens een aanhanger van Trotsky genoemd, een trotskist is hij nooit geweest. Daarvoor snapte hij niet wat de leer van Lenin en Trotsky inhoudt. Maduro heeft nooit een eigen lijn kunnen ontwikkelen. Hij probeerde de laatste vijf jaar wanhopig om PSUV bureaucraten aan de macht te houden!

De zogenaamde Bolivariaanse Revolutie verliest steeds meer steun. Vorig jaar was het al dramatisch, maar nu hoor je al berichten over mensen die letterlijk verhongeren. Het kapitalistische westen wijst naar Maduro en hoewel hij medeverantwoordelijk is, spreekt niemand over de bezittende klasse. De groep groot kapitalisten die ondanks de Chavez jaren nooit onteigend werd (en dus superrijk bleven). Deze klasse voert al vijf jaar met succes oorlog tegen de overheid en wint. Zij kunnen zich staande houden door hun rijkdom en bezit van de productie middelen. Maduro en de staatsbureaucratie lijden ook geen armoede, maar de arbeidersklasse juist wel. Dit is waarom de steun voor MUD bij verkiezingen toeneemt. MUD belooft dat alles weer wordt zoals vroeger. Daarmee bedoelen ze de periode voor 1999, voordat Chavez kwam. Helaas hebben de MUD stemmers dat niet door. Armoede en wanhoop drukken ze richting de politici van het kapitalisme, dat is de wrede realiteit. Elke socialist moet inzien dat het beleid van Chavez en Maudro niet geleid heeft tot socialisme en de heerschappij van de arbeidersklasse. Wat de PSUV ook zegt en doet, ze zijn het instrument van de staatsbureaucratie!

Revolutionair Socialistische Media pleit voor een socialistische revolutie van arbeiders, jongeren, vakbondsactivisten en kritische leden van de PSUV. Want de lijn van Maduro is failliet en dreigt steeds meer af te glijden richting het Chinees/Russische model. De kapitalistische media wil Venezuela als stok gebruiken tegen het idee dat er geen alternatief is op de politiek van besparingen, privatiseringen en markt fundamentalisme. Nederlandse kranten en omroepen doen hieraan mee door de Venezolaanse regering af te schilderen als ”socialistisch”. Want zo krijgen kijkers het idee dat socialisme een systeem is van onderdrukking, dwang en mislukking. Dat is precies het beeld dat de heersende klasse wil neerzetten. Onze taak is het om door de leugens heen te prikken en aan te tonen dat wat Chavez en Maduro hebben opgebouwd, niet dat is waarvoor wij strijden en wat socialisme heet!

 

Nicolas Maduro heeft gefaald.

Nepal: Het verraad van de stalinisten/maoïsten

De Federale Democratische Republiek Nepal had al jaren eerder een socialistische republiek kunnen zijn. Na de val van de monarchie hadden drie communistische partijen genoeg zetels om van het land een arbeidersstaat te maken. Dit gebeurde niet, omdat geen enkele communistische partij bereid was om een socialistisch Nepal te realiseren. De twee grootste ”communistische” partijen zijn de Communistische Partij van Nepal (Verenigd Marxistisch-Leninistisch) en de Communistische Partij van Nepal (Maoïstisch Centrum).  Beidde hebben anno 2018 genoeg zetels voor een socialistische regering. Maar Nepal wordt geen socialistische democratie, omdat het kapitalisme door zowel de stalinisten als maoïsten ondersteunt wordt!

Het Koninkrijk Nepal was tot 2005 een parlementaire monarchie. Koning Gyanendra van de Shah Dynastie had veel politieke macht en zijn familie genoten een elitair leven. Dit was mogelijk omdat de sociaal democraten van de Nepalese Congrespartij en de Communistische Partij van Nepal (Verenigd Marxistisch-Leninistisch) dit toelieten. Aangezien het land veel politieke partijen kent die zich de Communistische Partij van Nepal noemen (anno 2017 zijn dat er vier), zullen we praten over de afkortingen waaronder ze bekend zijn. De gematigde ”CPN-Verenigd Marxistisch-Leninistisch” noemen we CPN-UML (Engelse afkorting voor ”United Marxist-Leninist”) en de maoïstische ”CPN-Maoïstisch Centrum” krijgt de afkorting CPN-MC. Er zijn nog twee kleinere partijen die zich ook de Communistische Partij van Nepal noemen, maar die hebben geen zetels in het parlement!

Hoe komt het dat de communistische beweging zo versplinterd is? Dat heeft vooral met stalinistisch sektarisme te maken en de strijd tegen de dictatoriale monarchie. De oorspronkelijke Communistische Partij van Nepal ging al in 1960 de fout in, toen ze de staatsgreep van koning Mahendra steunde. Waarom en hoe is niet duidelijk, wel weten we dat de leider van de Indische communistische partij zich fel tegen de Nepalese communistische partij keerde en hun dwong om de wapens op te pakken tegen de monarchistische staatsgreep. Mahendra voerde een absolute monarchie in en verbood alle politieke partijen. De sociaal democraten van de Nepalese Congrespartij verwierpen de gewapende strijd en poogde voor geweldloos verzet, de communistische partij was meer verdeeld!

CPN leider Keshar Jung Rayamajhi had de koning gesteund en kreeg felle kritiek toen hij eenmaal moest vluchten naar India. Daar kwam het tot de eerste splitsing van de Communistische Partij van Nepal. De interne strijd ging vooral over hoe men moest omgaan met de absolute monarchie. Rayamajhi poogde voor samenwerking met de koning wat onacceptabel was voor leiders zoals Tulsi Lal Amatya. Toen Nepal een absolute monarchie werd in 1961, splitste zich de CPN op in een partij loyaal aan Rayamajhi en een partij die zich aan de kant van Tulsi Lal schaarde. Aan de kant van de republikeinse stalinisten kwam het al snel tot sektarische meningsverschillen over de koers. De pro-Sovjet vleugel wou een Nationale Democratische Revolutie doorvoeren, terwijl de pro-Beijing vleugel juist het idee van de Volksdemocratie wou nastreven. In feite komt het erop neer dat Mao’s aanhangers zich los rukte uit de CPN van Tulsi Lal. Aan het einde van de jaren 60 had Nepal drie communistische partijen!

Meer dan 24 verschillende partijen hebben zich tussen 1961 en 2017 de Communistische Partij van Nepal genoemd. Vaak waren dat sektarische splitsingen van partijbonzen die het nooit met elkaar eens waren en dan weer CPN partijtjes oprichten. De monarchistische stalinisten onder Keshar Jung Rayamajhi bleven tot 1979 een eenheid. Ze moesten illegaal werken en mochten zich in het openbaar niet communist noemen. Maar omdat ze trouw waren aan de koning en de monarchie, konden ze als onafhankelijke kandidaten deelnemen aan ”verkiezingen”. Dit zorgde voor onrust en de groep rond Rayamajhi kreeg net als de andere CPN clubjes te maken met ruzies en splitsingen. Pas in 1991 lukte het drie gematigde communistische partijen om te verenigen onder de naam: CPN-UML (Verenigd Marxistisch-Leninistisch). Revolutionair is de CPN-UML niet te noemen. De partij aanvaarde de monarchie, het kapitalisme en functioneert niet als een instrument van de arbeidersklasse!

In oppositie tegen de pro-monarchistische CPN-UML ontstond in 1994, de Communistische Partij van Nepal (Maoïstisch). De maoïsten steunde een revolutionaire omverwerping van het monarchistische gezag. Ze kregen steun van arme boeren die de meerderheid van de bevolking uitmaken. Echter de maoïsten werden ook gevreesd, want hun aanvallen op andersdenkenden waren bijzonder wreed. Wie de leer van Pushpa Kamal Dahal verwierp was een ”verrader”. Deze Pushpa nam de revolutionaire naam: Prachanda aan. Hij is het icoon van de maoïstische partij en laat zichzelf naast Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao afbeelden. Net als Xi Jinping in China heeft Prachnada zijn eigen ideologie toegevoegd aan het officiële marxisme-leninisme-stalinisme-maoïsme. De Nepalese maoïsten noemen hun leer het ”Pad van Prachnada”. Dit houdt in dat de CPN-MC vooral werkt binnen de kaders van het kapitalisme. Net als de gematigde stalinisten van de CPN-UML heeft de CPN-MC aangetoond dat ze geen revolutionaire kracht zijn. Voor de bourgeoisie van Nepal komt dit goed uit. Naast de CPN-UML zijn het de sociaal democraten van de Nepalese Congrespartij, die de interesses van de heersende klasse steeds gediend hebben!

Koning Gyanendra werd in 2001 gekroond, nadat een groot deel van de koninklijke families uitgemoord was in een familie drama. De nieuwe koning had weinig met volksvertegenwoordigers en wou het liefst heerser als absolute monarch. Sociaal democraten en gematigde stalinisten stelde alles in het werk om Gyanendra van dienst te zijn. Toch gebruikte de koning zijn macht vaak genoeg om het parlement te ontbinden. In 2005 vond hij dat Nepal een absolute monarchie moest worden. Ondertussen hadden de maoïsten al 60% van het land in bezit gekregen. De Nepalese Congrespartij en de CPN-UML vreesde voor een totale maoïstische overwinning. Dus werd een overeenstemming gesloten met Prachnada tegen de monarchie. Koning Gyanendra zat in de val en gaf toe aan de eisen van de politiek. Hij en zijn familie gingen in ballingschap naar India. Prachnada en zijn maoïsten wonnen de verkiezingen van 2008 met 38% van de stemmen. De sociaal democraten en gematigde stalinisten kwamen als tweede en derde!

Het Koninkrijk Nepal werd hernoemt in de Federale Democratische Republiek Nepal. De nieuwe regering bestond uit de maoïsten, de gematigde stalinisten en een kleinere centrum-linkse partij genaamd het Madhesi Volksrechten Forum. Beidde communistische partijen hadden samen 337 van de 601 zetels in bezit. Toch bleef het kapitalisme aan de macht in Nepal. De stalinisten en maoïsten vonden dat de tijd nog niet rijp was voor het socialisme. Een meerderheid van Nepal had voor de CPN-UML en de CPN-MC gekozen, voor twee partijen die beweren trouw te zijn aan de leer van Marx en Lenin. Verraden werden al die miljoenen die geloofde in een betere toekomst onder het ”communisme” van deze twee bende klassenverraders. De regering bleef dus burgerlijk van aard en deed niets tegen de enorme ongelijkheid. Vijf jaar later verloren de maoïsten bijna één miljoen stemmers. Die werden verrassend gewonnen door de sociaal democraten en de CPN-UML. Dat moet een grote opluchting geweest zijn voor de bezittende klasse. Die hebben Prachnada altijd gevreesd omdat hij anti-kapitalistische taal uitsloeg in het verleden als guerrilla leider. Hoe anders is dat bij politici van de CPN-UML, die zich neoliberaal en marktgericht opstellen!

De Verenigde Naties schatten dat ongeveer 40% van alle Nepalezen in armoede leeft. Elke regering (met of zonder de communistische partijen) heeft hier niets aan willen veranderen. Ondanks het gebruik van de Hamer en Sikkel, de Rode Vlag en de gezichten van Marx & Lenin (en Stalin en Mao bij de maoïsten) is er van socialisme nooit enig spraken geweest. Lenin zou zowel de CPN-UML als de CPN-MC afschilderen als pro-kapitalistisch. Want het zijn in feite pro-kapitalistische politieke partijen. Voor Lenin was het echter ondenkbaar dat communisten het kapitalisme zouden steunen. Hij kon natuurlijk niet weten hoe diep de communistische beweging in Nepal afgezakt is door het stalinistische gedachtegoed. Want dat is de oorzaak voor het feit dat de eerste regering bestaande uit gematigde stalinisten en maoïsten, niet brak met het kapitalisme!

Nu in 2018 heeft de Communistische Partij van Nepal (Verenigd Marxistisch-Leninistisch) en de Communistische Partij van Nepal (Maoïstisch Centrum) samen 174 zetels van de 275 in het nieuwe Nepalese Parlement gewonnen. In dit federale parlement maken de twee CPN’s nu 63% van alle vertegenwoordigers uit. Opnieuw kunnen CPN-UML en CPN-MC een regering vormen. Arbeiders en boeren hoeven echter niet op een socialistische revolutie te rekenen. Want de stalinisten en maoïsten willen de revolutie niet doorvoeren. Ze willen hervormen en passen daarom meer in het plaatje van de sociaal democratie. Voor hun is het socialisme een propagandaleus, een ideaal voor de verre toekomst. Nee, de twee partijen van het ”proletariaat” geloven in het kapitalisme. Zo denken ook de ”communistische” partijen van China, Vietnam en Laos. Die zijn tegenwoordig net zo neoliberaal als de politici van het westen. Armoede, uitbuiting en ongelijkheid blijven ondertussen de norm in Nepal!

Daar neemt Revolutionair Socialistische Media geen genoegen mee. Revolutionair socialisten verwerpen beidde communistische partijen als pro-kapitalistisch en niet-revolutionair. Het is diep tragisch dat de idealen van Karl Marx en Vladimir Lenin zo misbruikt worden, door leiders die niet bereid zijn het socialisme te realiseren. Khadga Prasad Oli (leider CPN-UML) en Pushpa Kamal Dahal (leider CPN-MC) hebben in ieder geval laten zien dat ze geen echte communisten zijn. Ze tonen precies waarom revolutionair socialisten altijd het stalinisme (en maoïsme) verworpen hebben als contraproductief en in dit geval zelfs contrarevolutionair. Daarom moet er een arbeiderspartij worden opgebouwd. Een revolutionaire partij die geen compromissen sluit met de partijen van het Nepalese kapitalisme. Die heeft het niet beter kunnen treffen. Niet alleen de sociaal democraten staan aan hun kant, ook de partij van Pushpa Kamal Dahal (Prachnada) kiest voor een burgerlijk-democratisch bestaan. Sociaal democraten, stalinisten en nu ook de maoïsten staan niet voor een socialistisch Nepal. Geheel politiek links is verrechtst in dat land. Daarvoor heeft de heersende klasse niet eens zoveel hoeven te doen!

 

Pushpa Kamal Dahal (Prachnada), hier met een andere klassenverrader!

SS Van Imhoff, een Nederlandse oorlogsmisdaad

De naam; SS Van Imhoff, moest verbannen worden uit het geheugen van Nederland. Althans dat is wat de VARA en de PvdA in de jaren 60 gedacht moeten hebben, toen ze een documentaire over deze oorlogsmisdaad verboden. Het verhaal van dit vrachtschip dat in januari 1942 verging mocht niet verteld worden aan het Nederlandse publiek. De SS Van Imhoff werd begin 1942 ingezet om Duitse mannen te transporteren naar Brits Indië. Daar zouden ze gevangengezet worden, puur omdat ze Duits waren. Drie schepen met elk rond 400 Duitse gevangenen vertrokken richting Brits Indië, om de dreigende Japanse invasie van Nederlands Indië voor te zijn. Twee schepen wisten hun bestemming te bereiken, het derde schip niet!

Het Stoom Schip Van Imhoff werd in 1914 gebouwd voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. In 28 jaar voer het tussen de kolonie; Nederlands Indië en het Koninkrijk der Nederlanden. De Van Imhoff functioneerde ook als transportschip voor witte ambtenaren, die tussen de Indonesische eilanden werkten. Haar naam had het schip te danken aan Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750), een Oost-Fries die werkte voor de imperialistische VOC. Nederland verheerlijkte veel VOC ambtenaren en noemde ook schepen in hun eren!

Toen Nazi Duitsland het Koninkrijk der Nederlanden binnenviel, bleef Nederlands Indië ongedeerd. Het koloniale bestuur erkende de Duitse bezetting niet en steunde de regering in Londen. Door de inval waren opeens alle mannen van Duitse afkomst verdacht. Meer dan 2300 werden opgepakt, de meeste waren niet eens pro-nazi. Nederland was echter zo anti-Duits geworden dat elke Duitser een potentiële nazi kon zijn. Zo redeneerde ook de Amerikanen die na 7 december 1941, meer dan 200.000 Amerikanen van Japanse afkomst opsloten in concentratiekampen!

De dreiging van een Japanse invasie werd steeds groter na 7 december 1941. Zeker nadat de Nederlandse regering in Londen het idiote idee had gekregen, om Japan de oorlog te verklaren. Dit gaf de Japanners een legitieme rede om Nederlands Indië aan te vallen. Toen deze invasie steeds reëler werd besloot het koloniale bestuur om alle Duitse mannelijke gevangenen te verplaatsen naar Brits India. Daar zouden deze ”moffen” goed bewaakt worden door de Britten. De Duitsers werden ingedeeld naar potentiële gevaarlijkheid. Het eerste schip dat vertrok zat vol met de meest ”staatsgevaarlijke” Duitsers. Dat waren mannen die positief dachten over Duitsland en het nazisme. Schip 2 vervoerde de gemiddelde ”bedreiging” en het laatste schip (de Van Imhoff) transporteerde de minst ”gevaarlijke” figuren. Dat waren mannen wiens families al jaren in Nederlands Indië woonde!

De Van Imhoff vertrok op 18 januari 1942 met aan boord 477 Duitse gevangenen, 62 bewakers en 48 bemanningsleden, onder leiding van Kapitein Hoeksema. Net na vertrek werd het schip aangevallen door een Japans vliegtuig. De Japanners dachten dat de SS Van Imhoff een troepentransportschip voorstelde en soldaten vervoerde. Het gevechtsvliegtuig besloot om aan te vallen. Ondanks dat de bemanning probeerde terug te schieten (met pistolen en geweren) werd de Van Imhoff geraakt en begon met zinken. Kapitein Hoeksema raakte in paniek en gaf het bevel aan zijn 48 bemanningsleden om het schip te verlaten. De 62 bewakers hadden niet eens door dat de bemanning de Van Imhoff verliet, die waren druk bezig om de 477 Duitsers vast te houden in het ruim!

Toen de reddingsboten eenmaal ter water waren gekomen, merkte Hoeksema dat de Nederlandse bewakers nog aan boord waren. Dus werd in de chaos het bevel gegeven om terug te rooien om de 62 mannen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger op te halen. De schade die het Japanse vliegtuig had veroorzaakt was niet erg groot. Toch drong er water binnen. Hoeksema vond echter dat hij zijn schip moest verlaten en gaf het bevel om alle waterpompen te vernietigen. Hij wilde dat de Van Imhoff zou zinken met alle Duitsers nog aan boord. Nadat de bewakers van het KNIL waren opgehaald gooide de Nederlanders de sleutel van de kooien naar de hulpeloze Duitse mannen en gingen ervandoor. Die Duitsers wisten een kooi open te krijgen en aan deck te gaan. Wat zich daarna afspeelde is een drama vergelijkbaar met die op de RMS Titanic!

Kapitein Hoeksema had bijna alle reddingsboten meegenomen. Die waren echter niet vol, hij had zeker nog 100 mensen extra mee kunnen nemen. Ook bleef één reddingsboot achter op de Van Imhoff, die was vastgeroest aan het deck. Dat er weinig werd gedaan aan veiligheidsvoorzieningen moet wel duidelijk zijn geweest. De SS Van Imhoff was in 1942 al 28 jaar in dienst. Toen de Duitse mannen eenmaal aan deck kwamen, besloot een klein groepje om die vastgeroeste reddingsboot los te krijgen. Er heerste chaos omdat alle leidinggevende officieren en bewakers het schip verlaten hadden. 400 mannen liepen wanhopig rond, sommige begonnen alcohol te drinken en andere pleegde zelfmoord. Er werden tafels, deuren en stoelen het water in geworpen, in hoop dat die konden dienen als reddingsvloten. De Nederlanders besloten om de Duitsers op een afstand te houden en hielden de wanhopige mannen op een afstand met geweerschoten. Ze schoten één Duitser in de arm die het had gewaagd om in de buurt van de reddingsboten te komen. Deze man had geluk, hij werd ondanks zijn verwonding toch aan boord getrokken van een reddingsboot. Hoeksema dwong de arme man om een valse verklaring af te reggen. Hij moest getuigen dat de Duitse gevangenen in opstand waren gekomen en dat de Nederlanders daarom de Van Imhoff achter gelaten hadden!

Na enkele uren sloeg het water over de boeg en begon de Van Imhoff aan haar laatste tocht naar de bodem. Haar achtersteven rees de lucht in (net als de Titanic) en verdween enkele minuten later. Hoeveel Duitse mannen in het water lagen is onduidelijk. Maar aangezien vele de kans hadden om uit het vrachtruim te ontsnappen kunnen we spreken van minimaal 200 mannen. Het groepje dat de vastgeroeste reddingsboot had los gekregen stond voor een wanhopige situatie. Er zaten 14 mannen in de boot met 200 drenkelingen om zich heen. Tussen de bovenste rand van de reddingsboot en het water zat maar vijf centimeter, er was veel zeewater binnen gekomen. Riemen hadden de Duitsers niet om mee te rooien, ook was er geen water of voedsel aan boord. Blijkbaar hadden de Nederlanders alle rooien en voorraadmiddelen uit de vastgeroeste reddingsboot gehaald!

Uiteindelijk verscheen een Nederlands schip aan de horizon. Dit schip had het noodsignaal van de Van Imhoff opgepikt. Echter kapitein Hoeksema en zijn reddingsboten hadden de rampplek al uren geleden verlaten. Zij rooide richting Nederlands Indië. Wat het schip aantrof waren enkel en alleen de Duitse mannen in het water in die ene reddingsboot. De kapitein had het bevel van de Nederlandse Marine gekregen om eerst de Nederlanders te redden en dan pas de Duitsers. Ook moest hij inschatten of de Duitsers ”staatsgevaarlijk” waren. Deze inschatting kon hij echter niet doen omdat niemand van de Van Imhoff’s bemanning te redden was. Dus nam deze kapitein het misdadige besluit om de Duitsers aan hun lot over te laten. 200 mannen werden doodgewoon achter gelaten. Later zou de kapitein beweren dat hij de drenkelingen niet mocht redden. BEVEL IS BEVEL was zijn excuus. Doet ons dat niet denken aan mensen die dit excuus  ook gebruikten toen ze miljoenen moedwillig doden in vernietigingskampen: BEFEHL IST BEFHEL!! 

Hoeksema, zijn bemanning en de KNIL bewakers bereikte uiteindelijk Nederlands Indië. Zij zijn nooit schuldig bevonden aan het moedwillig achterlaten van 400 onschuldige mannen. Dat ze ook geschoten hebben op de Duitsers die enkel en alleen zichzelf wouden redden is een misdaad. Er was nog plaats voor zeker 100 gevangenen in de reddingsboten en als Hoeksema aan boord was gebleven en een ordelijke evacuatie had bevolen dan had iedereen het kunnen overleven. Het duurde uren voordat de Van Imhoff zonk. Niemand had moeten stierven door het zinken alleen.  Maar de kapitein, zijn bemanning en de KNIL bewakers zagen de Duitse mannen voor vijanden aan. Het was ”tuig” omdat het Duitse volk hun vaderland had bezet. Ook al waren deze Duitsers geen nazi’s en hadden ze niets te maken met de bezetting, toch werden ze gehaat door de Nederlanders!

De 14 mannen in het laatste reddingsboot wisten het eiland Nias te bereiken, samen met 51 andere overleefden. Ze hadden vijf dagen zonder water en voedsel doorbracht en waren allemaal uitgedroogd. De inzittenden in de reddingsboot hadden het pech dat hun boot omsloeg bij het strand van Nias. Daarbij brak één man zijn rug en stierf. Van de 477 Duitse mannen die aan boord waren gegaan in Indonesië, overleefde slechts 65 de ondergang van de Van Imhoff. Het Koninkrijk der Nederlanden stelde alles in het werk om deze oorlogsmisdaad te verduisteren. Niemand mocht weten wat kapitein Hoeksema had gedaan. Ook het feit dat de Nederlandse Marine de opdracht had gegeven aan het reddingsschip om de Duitse drenkelingen niet te redden, moest verzwegen worden. Uit angst voor represailles van de bezetters in Nederland deed de Koninklijke Paketvaart Maatschappij alsof men enorm zijn best had gedaan om de mannen te redden. De nazi’s geloofde aanvankelijk deze leugen, totdat de overlevenden terug naar Duitsland waren gebracht, nadat de Japanners bezit hadden genomen van Nederland Indië. Natuurlijk was Berlijn woest en dwong de Koninklijke Paketvaart Maatschappij tot het betalen van een dwangsom van vier miljoen Gulden. Dat geld heeft de maatschappij na de oorlog nog teruggeëist van de Nederlandse overheid. Twee miljoen hebben ze terug gekregen!

Het verhaal is echter nog niet voorbij. Want na de oorlog bleef Nederland alles in het werk stellen om het gruwelijke verhaal van de Van Imhoff te verzwijgen. In 1965 wou de ”Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs” een documentaire uitzenden over het schip en de ramp. De Nederlandse regering zag de schadeclaims uit West-Duitsland al in de lucht hangen. Er werd contact opgenomen met de VARA en samen werd een complot gesmeden om de documentaire te verbieden. Nederland mocht niet weten wat er gebeurd was. West-Duitsland had haar burgers al in de jaren vijftig ingelicht over de massamoord op 400 onschuldige Duitse mannen, die niets met het nazi regime te maken hadden. Het Nederlandse kabinet van Jo Cals (christendemocraat) en hun PvdA coalitiepartner waren de hoofdverantwoordelijk in deze doofpot zaak. Het waren PvdA’ers die tegen de VARA zeiden dat de documentaire over de SS Van Imhoff niet uitzonden mocht worden!

Dick Verkijk was de man die de documentaire had gemaakt in 1965. Verkijk had veel moeite gedaan om met de overlevenden te praten. Kapitein Hoeksema weigerde om mee te werken. De man die 400 mensen aan hun lot had overlaten voelde zich niet verantwoordelijk. Verkijk kwam er al snel achter dat er helemaal geen spraken was van een opstand der Duitse gevangenen. Een bemanningslid verklaarde tegenover hem dat de mannen in het ruim uitgeput waren van de hitte en nauwelijks rechtop konden staan. Toen zijn werk eenmaal af was kreeg Dick Verkijk te horen dat het niet uitgezonden zou worden. Hij was woedend en schreef erover in Het Parool. De ”Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs” ontsloeg hem meteen. Pas in december 2017 kon de bejaarde Dick Verkijk eindelijk zijn verhaal vertellen, in een driedelige documentaire die BNN-VARA uitzendt. Eindelijk krijgt Nederland het verhaal te horen van de SS Van Imhoff, een verhaal dat wanhopig geheim gehouden is!

 

De SS Van Imhoff.

Georgië en Saakashvili

De rechtse Mikheil Saakashvili wil naar Nederland komen. Deze ex-president van Georgië was van 2003 tot 2013, de autoritaire leider van het land. Hij kwam aan de macht na de rozenrevolutie, een opstand tegen de corrupte regering van ex-Sovjet minister: Shevardnadze. Saakashvili wilde dat Georgië onder zijn bestuur een anti-Russische houding aannam. De rechtse leider ging nauw samenwerken met de NAVO en keerde zich fel tegen het Rusland van Vladimir Poetin. Hierdoor was Saakashvili een geliefde man voor westerse leiders. Dit laat niet weg dat hij autoritair dacht en verantwoordelijk is voor machtsmisbruik en een oorlog tegen twee opstandige regio’s! 

Georgië was tot 1918 onderdeel van het Russische Imperium. Toen de Tsaar afgezet werd in februari 1917 zag de bourgeoisie van Georgië haar kans. Er was echter één groot probleem. De arbeidersklasse van het land stond niet positief tegen over de traditionele kapitalistische partijen. Echter de Sociaal Democratische Arbeiders Partij van Georgië was wel heel populair.

De mensjewieken domineerde de SDAPG. Ze besloten om de bourgeoisie te steunen in hun onafhankelijkheidsverklaring voor het land. Anders dan de bolsjewieken waren de mensjewieken tegen een socialistische revolutie. Ze waren voorstanders van een parlementaire democratie en een kapitalistische economie. In 1918 riepen de mensjewistische leiders de Democratische Republiek Georgië uit.

Rusland werd in november 1917 een socialistische republiek. De bolsjewieken waren daar aan de macht gekomen. Aangezien de mensjewieken de contrarevolutie steunde werden ze in Rusland verboden. Sovjet leider Lenin besloot om een vredesverdrag met Georgië te tekenen. De mensjewieken gingen akkoord en beloofde dat ze de witte legers niet zouden steunen. Later bleek dat dit niet helemaal klopte. Stiekem stond de regering van Georgië wel positiever tegenover de anticommunisten dan tegenover de bolsjewieken. In Georgië zelf werden de bolsjewieken tegengewerkt en ze mochten niet meedoen met de verkiezingen van 1919. Toch was dat geen rede om het land te bezetten. Sovjet Rusland had andere problemen, echter één man wou dolgraag dat Georgië deel van de nieuwe Sovjet-Unie werd; Joseph Stalin.

Stalin was een Georgiër en hij wou dat zijn geboorteland een Sovjet republiek werd. In 1921 besloot hij om een slim plan te bedenken. Aangezien de bolsjewieken in Georgië het moeilijk hadden bedacht hij een plan om de Centrale Sovjet Regering ervan te overtuigen dat de Georgische arbeidersklasse om hulp vroeg tegen de mensjewistische regering. Stalin’s plan lukte, Lenin raakte overtuigd dat de arbeiders in opstand kwamen en de hulp van het Rode Leger nodig hadden.

De Sovjet invasie van Georgië in 1921, wordt door de huidige rechtse regering verheerlijkt als een ‘’bolsjewistische misdaad’’. Ook de anti-revolutionaire socialistische partijen van Europa waren woedend toen hun mensjewistische vrienden omver geworpen werden. De Europese sociaal democraten keerde zich fel tegen Sovjet Rusland en noemde Lenin een ”Russische imperialistische” tiran. De bourgeoisie van Europa moet heel tevreden geweest zijn met het slimme spel van Joseph Stalin. Nu ook de (anti-revolutionaire) socialistische partijen zich tegen Sovjet Rusland keerde stond het internationale kapitalisme nog sterker!

In februari 1921 viel de Democratische Republiek Georgië, hun leger bleek niet bestand tegen het enorme Rode Leger van Sovjet Rusland. De bolsjewieken stichtte de Georgische Socialistische Sovjet Republiek. Maar waar Trotsky al bang voor was bleek werkelijkheid. De arbeidersklasse was helemaal niet blij met de zogenaamde ‘’bevrijding’’. Veel arbeiders kwamen onder invloed te staan van anticommunistische nationalisten. Deze zorgde voor een massieve opstand in augustus 1924!

10.000 mensen lieten de bolsjewieken vermoorden tussen 1921 en 1924 waaronder veel aanhangers van de contrarevolutie. Toch was Lenin niet blij met de manier waarop Stalin zijn werk deed in Georgië. Hij vond dat er pogingen gedaan moesten worden om de arbeiders over te halen om het socialisme te steunen. Met brut geweld was niets op te lossen. Helaas raakte Lenin eind 1922 ernstig ziek. Stalin gaf het bevel dat Lenin rust nodig had en dat alleen de communistische partij mocht bepalen wie hem zag. De zieke Sovjet leider werd geïsoleerd door zijn eigen partij. Tot zijn dood in januari 1924 leefde Lenin eenzaam!

De Georgische Socialistische Sovjet Republiek kende een korte periode van bloei. Tussen 1921 en 1930 had het land veel culturele vrijheden. Deze vrijheden werden zwaar beperkt toen Stalin volledig de macht overnam. Tijdens het grote terreur in de jaren 30 werden 150.000 mensen afgevoerd naar de concentratiekampen. Velen waren trouwe bolsjewieken die Stalin juist gesteund hadden in de jaren 20. Tijdens de tweede wereld oorlog stuurde Sovjet Georgië, 700.000 soldaten naar het front. 350.000 van hun werden gedood in wat de Grote Patriottistische Oorlog genoemd werd. Lavrentiy Pavlovich Beria was Stalin rechter hand sinds 1938. Hij was de Heinrich Himmler van de Sovjet-Unie. Een wrede man die leider werd van de beruchte NKVD. Net als zijn meester Stalin, was Beria een Georgiër. Hij en Stalin waren partners in crime. Samen waren ze verantwoordelijk voor heel wat leed in zowel Rusland als in Georgië.

Na 1950 begon de centralistische macht van Moskou af te nemen. De locale Sovjet Republieken kregen meer te zeggen. Vooral na de dood van Stalin en de hervormingen van Nikita Sergeyevich Khrushchev. Deze laatste Sovjet leider begon aan een periode van liberalisaties waardoor de locale Georgische Communistische Partij meer macht kreeg. Helaas groeide de corruptie ook enorm. Van alle Sovjet republieken werd gezegd dat de bureaucraten van de Georgische Socialistische Sovjet Republiek het meest corrupt waren. Uiteindelijk kreeg ook Moskou te horen dat de corruptie enorm was in het land. De schaamte daarover was enorm. Want corruptie is in een ‘’arbeidersstaat’’ niet mogelijk, althans dat beweerde de Sovjet regering. Grappig is dat naast de planeconomie er ook een schaduweconomie bestond. Een kapitalistische schaduweconomie, waar de bureaucraten en de bewoners van Georgië mee bezig waren. Achter de rode vlag en de marxistische leer waren de staatsbureauraten stiekem bezig met kapitalistische handelingen!

Een groot protest ontstond in 1978. Het nationalisme onder veel jongeren groeide enorm toen de Georgische Communistische Partij besloot om de Georgische taal niet langer de status als enigste landstaal te geven. Onder het beleid van Leonid Brezhnev probeerde stalinisten om de Russische taal en cultuur op te dwingen aan de Sovjet republieken. In de Georgische SSR leidde dat tot massa protesten. Die groeide zo snel dat Moskou besloot om af te zien van hun groot Russisch chauvinisme. De Georgische taal bleef de staatstaal en er kwam zelfs een Dag van de Georgische Taal. In 1989 kwam het tot grote confrontaties tussen nationalistische jongeren en de stalinistische overheid. Op 9 april van dat jaar werden twintig demonstranten vermoord door het Sovjet leger, dat het vuur opende op een vreedzame demonstratie. Hierdoor groeide de haat tegen de stalinistische overheid nog meer.

Op 28 oktober 1990 werden vrije verkiezingen gehouden. De anticommunistische coalitie van liberalen, conservatieven en anticommunisten wonnen de verkiezingen. In mei 1991 werd president Gamsakhurdia, de eerste leider van de Republiek Georgië. Hij was echter een autoritair iemand die meteen jacht ging maken op politieke tegenstanders. Het volk werd woest en wou geen stalinistische dictatuur inruilen voor een kapitalistische dictator. De anti- Gamsakhurdia oppositie partijen verenigd zich en dwongen de autoritaire president om te vluchten naar de Tsjetsjeense Republiek in de Russische Federatie!

De separatisten in Abchazië wouden hun land losrukken uit Georgië. De nationalisten in Georgië waren daar niet blij mee. Nadat ze Gamsakhurdi hadden verjaagd kwam Eduard Ambrosis dze Shevardnadze aan de macht. Hij was een patriot en een voorstander van een verenigd Georgië. Hij stuurde het leger op de opstandelingen af. De Russische Federatie steunde echter de opstandelingen, wat tot een korte oorlog met leidde. De oorlog tussen Georgië en Rusland duurde 12 maanden en zorgde voor een vijandelijke sfeer. De Georgische nationalisten zeggen dat Rusland het nooit zal accepteren dat hun land zich los lukte van de Sovjet-Unie. Het Kremlin beweert dat het Georgische nationalisme verantwoordelijk was voor de conflicten!

Shevardnadze werd een goede vriend van de VS en het kapitalisme. Maar zijn eigen volk vond hem steeds minder een man van Georgië. Vooral de nationalisten vonden het maar niets dat hij zulke goede vriendjes was met buitenlandse bedrijven. Een jonge nationalistenleider was Mikheil Saakashvili. Hij stichtte de Verenigde Nationale Beweging, een liberale nationalistische partij. Saakashvili speelde op de woede van het volk tegenover de kapitalistische elite, hij speelde het spel zo slim dat hij mensen overtuigde dat hij beter was dan Shevardnadze. Om alles nog nationalistischer te maken ging de Verenigde Nationale Beweging een oude middeleeuwse vlag gebruiken. Deze vlag was volgens Mikheil Saakashvili de echte vlag van Georgië en niet de mensjewistische vlag van 1918!

In 2003 leidde Mikheil Saakashvili de rozen revolutie tegen de regering van Shevardnadze. Die moest vluchten en de Verenigde Nationale Beweging won de verkiezingen. Daarop werd de vlag van Georgië vervangen door de middeleeuwse vlag. Mikheil Saakashvili beloofde alles te doen voor zijn volk. Maar de nationalisten leider bleek vooral gek te zijn op de neoliberale EU en de westerse wereld. Rusland wordt geminacht door Mikheil Saakashvili. Zijn anti-Russische houding maakte hem populair bij nationalistische jongeren. Georgië koos altijd de kant van de Amerikanen en steunde diens imperialistische politiek. Het is logisch dat de Russen niet blij waren met een Georgische leider die zich in dienst van het westen stelde. In 2008 wou Goergie laten zien dat ze NAVO waardig waren. Het werd tijd om de opstandige provincies Abchazië en Zuid Ossetië te bezetten. Rusland steunt sinds 1992 deze twee opstandige provincies!

Dat was ook precies wat er gebeurde. De Russische overheid was woest toen Georgie de opstandige provincies aanviel. Rusland voelde zich genoodzaakt om in te grijpen. De westerse media koos kritiekloos de kant van Georgië en Moskou werd als agressor afgebeeld. Dit terwijl het Georgische soldaten waren die een aanval opende op de separatistische provincies. Tijdens deze negendaagse oorlog stierven 200 burgers. 171 Georgische soldaten sneuvelde samen met 71 Russische soldaten. De poging om Abchazië en Zuid Ossetië te veroveren mislukte. Een grote nederlaag voor Mikheil Saakashvili. Na de oorlog erkende Moskou de onafhankelijkheid van de opstandige separatisten. Alleen Rusland erkent de landen Abchazië en Zuid Ossetië!

Wat heeft het kapitalisme allemaal voor verbeteringen gebracht? Niets! Er is vrijheid, maar die vrijheid is schijn. Armoede en sociale ongelijkheid zie je overal. Natuurlijk in niet in de hoofdstad waar de elitaire aanhangers van de president wonen. Toch stemde een groot deel van het volk op de nationalistische partij van Mikheil Saakashvili. Vrees voor Rusland is de oorzaak. Veel Georgiërs zijn als de dood voor een tweede Russische bezetting. Dat wordt hun elk jaar duidelijk gemaakt als men de invasie van 1921 herdenkt. Communisten krijgen het dan extra zwaar. Het marxisme wordt vervloekt en gehaat door de media van het land. Ondertussen worden de Georgische groot kapitalisten flink rijk door de lage lonen en de lage belastingen!

President Mikheil Saakashvili verloor de verkiezingen van 2013. Nadat zijn anti-Russische regering werd vervangen door een neutrale overheid vertrok hij naar het buitenland, om niet vervolgt te worden voor precies dezelfde corruptie als Eduard Shevardnadze. De ex-president dook in het jaar 2014 op in Oekraïne, waar een rechtse oligarch president was geworden. Petro Poroshenko en Mikheil Saakashvili konden elkaar vinden, zeker omdat de beidde mannen voorstanders zijn van het westerse imperialisme en een flinke minachting hebben voor Rusland. Saakashvili kreeg het Oekraïense staatsburgerschap en werd zelfs gouverneur van Odessa. In november 2016 stapt hij echter op als gouverneur. Saakashvili beweerde dat Poroshenko de corruptie steunde en dat hij daarom niet kon aanblijven. Vermoedelijk is dit correct, want de oligarch steunt juist op de steun van corrupte ambtenaren en rechtse zakenliederen. Dit houdt niet in dat Saakashvili een zuiver iemand is. De ex-president van Georgië kan vooral goed charismatisch over te komen, zo verduisterd hij zijn dictatoriaal verleden!

Na zijn aftreding begon het goed fout te gaan tussen Saakashvili de populist en Poroshenko de oligarch. In juli 2017 werd het Oekraïense staatsburgerschap de ex-president van Georgië ontnomen. Omdat Saakashvili gevlucht was uit zijn geboorteland, had hij geen Georgisch paspoort meer. In december kwam het tot een arrestatie waarbij de Oekraïense aanhangers van Saakashvili hem uit de handen van de politie bevrijdde. Hij wist een tijdje zich schuil te houden, toch kreeg de politie hem te pakken. Op 11 december besloot een rechter dat de ex-president vrij gelaten diende te worden. Nu wil hij toevlucht zoeken in Nederland. Dit is mogelijk omdat zijn vrouw en kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben!

Update 15-02-2018: Mikheil Saakashvili is inderdaad in februari van dit jaar aangekomen in Nederland. Hij is dus uit Oekraïne gevlucht. Het nationalistische icoon van Georgië is nu een man zonder nationaliteit, status en macht!

SP heeft nieuwe leidster

De Socialistische Partij heeft een nieuwe leidster, het is de dochter van icoon Jan Marijnissen. Lilian Marijnissen krijgt al een nieuwe taak van de Volkskrant mee, ze moet haar partij een (kapitalistische) regering inluizen, alleen zo kan de heersende klasse de SP uitschakelen en geheel politiek links onderwerpen aan het gezag van de markt dictatuur. Problematisch is vooral dat personen zoals Jan Marijnissen en Emile Roemer inderdaad bereid waren om in kapitalistische regeringen te stappen. Dit zou rampzalig geworden zijn. In steden zoals Amsterdam zit de SP ook al te heulen met neoliberaal rechts, zie hoe ”menselijk en sociaal” de hoofdstad van Nederland geworden is. Gaat Lilian Marijnissen het anders doen? Ze is jonger, maar dat maakt de SP niet bepaald socialistisch. Haar vader heeft de revolutionaire ideologie van het marxisme juist overboord gezet!

Revolutionair socialisten blijven van mening dat een socialistische partij geen compromissen moet sluiten met rechtse partijen. Wij staan voor een alternatieve maatschappij en die bereik je niet door te heulen met juist die politici die in dienst staan van de kapitalisten. Hoewel de SP zich nog ”Socialistische Partij” noemt, was het Jan Marijnissen die dit woord het liefste wou afschaven. De revolutionaire maoïst uit de jaren 70 is volledig bijgedraaid en nu een sociaal democraat geworden. Volgens hem kan de SP zich beter ”Sociale Partij” noemen!

Emile Roemer straalde precies dat uit wat de SP sinds 2006 geworden was. Een gematigde brave burgerlijke partij, een kloon van de PvdA uit de tijd van Joop den Uyl. Als de kapitalistische media dat al ”radicaal links” gaat noemen, dan bewijst dit eens meer hoezeer de media verrechtst is. Want Emile Roemer was geen revolutionaire leider. Hij toonde zich niet sterk en deed juist pogingen om de SP dichter tot de neoliberale PvdA te brengen. Revolutionair socialisten zagen de stagnatie al hangen. In 2012 en 2017 bleef de SP steken op 14 zetels. Allemaal mogelijk omdat een groot deel van de kiezers de SP niet ziet als alternatief op de gevestigde partijen. Potentieel is er altijd geweest, zeker nu de PvdA gereduceerd is tot een kleine partij!

Roemer is er trots op dat de SP onder zijn leiding heeft kunnen laten zien dat ze kan besturen met kapitalistische krachten. Op lokaal en provinciaal niveau zit de partij in colleges en verliest hierdoor haar imago als linkse partij. Roemer wilde nog verder gaan en de SP in een landelijke regering krijgen. “Onze tijd komt nog” zei de nu ex-leider. Deze uitspraak is niet van een socialistische partij, maar van een sociaal democratische partij. Een partij die wil hervormen, niet afschaven. Het kapitalistische systeem is niet in gevaar als de SP aan de macht komt. Dat is de tragiek, dat Nederland geen sterke socialistische partij heeft die het kapitalisme wil afschaven en een socialistische republiek nastreeft. Hoe anders was dat tot 1991. Toen had je de Communistische Partij van Nederland, de Pacifistisch Socialistische Partij en ook de SP had toen nog een (beperkt) socialistisch programma!

Revolutionair Socialistische Media denkt niet dat Lilian Marijnissen een socialistische koers gaat varen. Het pragmatisme (reformisme) van vader Jan zal ook door dochter Lilian voortgezet worden. Ze moet wel heel naïef zijn om te geloven dat de kapitalistische partijen zullen gaan regeren met de nog linkse SP. Alleen als de partij enorm veel water bij de wijn gaat doen, zullen de partijen van het kapitaal instemmen met een regeringsdeelname. CDA, D66 en PvdA zullen eisen dat de SP zoveel linkse idealen opzij zet dat je de partij niet eens meer herkent in een kabinet. Dat is precies wat gebeurde in landen waar socialisten samen met kapitalistische partijen in zee gingen. De sociaal democratische partijen zijn door deze mentaliteit volledig verrechtst!

Hoe sterk staan socialistische krachten binnen de SP? Vermoedelijk zeer zwak want op congressen hoor je weinig verzet tegen de sociaal democratische koers. Het lijkt wel alsof de partijleden niet eens doorhebben wat het betekent om socialist te zijn. Door de ideologische leegheid is het socialist zijn meer een populistisch iets geworden. ”Doen wat het volk wil” of  ”menselijker en socialer” overkomen zijn de antwoorden die je van SP’ers krijgt, antwoorden die erg populistisch overkomen. Dit populisme is helaas een onderdeel van de ideologie geworden sinds het marxistische socialisme overboord werd gezet. Socialisme als politiek en economisch alternatief wordt niet nagestreefd dus moet de SP een alternatief hebben. Dat combineren ze met elementen van de sociaal democratie (meer overheid, minder markt), populisme (alles voor het volk) en links nationalisme (meer Nederland, minder Europa)!

Met het afscheid van Emile Roemer veranderd in ieder geval het gezicht van de SP. Nu zien we een jonge vrouw van net 32 jaar als boegbeeld. Als Lilian Marijnissen een felle houding aanneemt en zich niet laat ondersneeuwen door de propaganda van het kapitalisme, dan kan de SP weer winnen. Haar vader wist door zijn charisma en strijdvaardigheid de mensen te overtuigen. Echter het leiderschap is slechts een deel van het verhaal. Zolang de SP geen duidelijk socialistisch alternatief neergezet, zullen veel arbeiders het niet vertrouwen. Ook moet de partij zich inzetten voor migranten en minderheden, iets wat tot nu toe niet gebeurd is. Vermoedelijk omdat de SP bang is om de (conservatieve) witte stemmer kwijt te raken. Electoraal opportunisme is echter niet waar een socialistische partij aan hoort te doen!

Daarom pleiten we:

 • Voor een strijdbare SP die opkomt voor een alternatief voor het kapitalisme. Nee tegen coalities onder neoliberale vlag.
 • Voor het standpunt dat de SP lokaal of op andere niveaus waar de partij in een machtspositie zit de burgerlijke wet kan overtreden in naam van de werkende mensen, jongeren en armen in de samenleving. ”It is better to break the law, than to break the poor”
 • Voor een politieke en democratische leiding van de SP om zo de strijd te organiseren tegen dit kabinet. Weg met de regering Rutte

 

Libië: Bijna zeven jaar na Gaddafi

In februari 2018 zal het zeven jaar geleden zijn dat er een opstand los brak in de ”Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya”, het koninkrijk van Muammar Gaddafi. De opstand was een gevolg van de Arabische revolte tegen pro-westerse dictaturen, die met steun van Europa en Amerika over het midden oosten heerste. Arabische arbeiders hadden genoeg van de onderdrukking en kwamen massaal in opstand. Dictators zoals Ben Ali in Tunesië en Mubarak in Egypte kwamen ten val. Ook het Syrische regime van Bashar Assad werd uitgedaagd. In Libië heerste Muammar Gaddafi sinds 1969. Hij was een corrupte dictator die zichzelf en zijn familie verrijkt met olie geld. Het Libische volk was de onderdrukking zat en kwam in opstand. Helaas resulteerde de omver werping van Gaddafi in chaos en een tweede burgeroorlog. Bijna zeven jaar na de ondergang van de Jamahiriya is Libië een zwaar verdeeld land geworden!

Het Koninkrijk Libië werd in 1951 opgericht met koning Idris als absolute monarch. Dit koninkrijk was tot 1959 straatarm en achtergesteld. Pas eind jaren 50 veranderde de situatie toen olie werd ontdekt. Libië groeide uit tot een grote producent van ruwe olie en het kapitalistische westen zorgde ervoor dat het meeste geld bij hun bedrijven terecht kwam. Koning Idris had weinig zin om de olie winsten te gebruiken voor zijn volk. Dit viel niet goed bij de aanhangers van de Egyptische president Nasser. Vooral in het Libische leger waren veel jonge officieren de corrupte monarchie zat. De Vrije Officieren vormde zich na Egyptisch model, aan hun hoofd stond de 27 jarige Muammar Gaddafi!

Op 1 september 1969 pleegde de Vrije Officieren een staatsgreep. Koning Idris werd afgezet en verbannen. De meeste Libiërs steunde de jonge officieren want de monarchie was zeker niet populair. Kolonel Gaddafi stelde zich aan het hoofd van de Revolutionaire Commandoraad (RCC) en werd leider nummer 1. Naar buiten toe beweerde Gaddafi dat hij geen alleenheerser was en dat alle politieke besluiten in overleg gemaakt werden. Dat hij echter geen tegensprak dulden werd al in december 1969 duidelijk. Twee belangrijke leden van de RCC werden opgepakt en beschuldigd van verraad. Gaddafi versterkte zijn positie door zichzelf de post van minister president te geven en die van minister van defensie!

In juli 1970 zuiverde de RCC de gehele Libische regering van Idris aanhangers. Iedereen die door de koning was aangesteld werd afgezet. RCC officieren hadden nu de meerderheid van alle kabinetsposten in bezit. Een jaar later werd een civiele politieke partij in het leven geroepen om te dienen als staatspartij. Deze partij was gebouwd op het Egyptische model van president Nasser en droeg de naam: Libische Arabische Socialistische Unie. Die partij was echter niet marxistisch. Gaddafi was een felle anticommunist en liet aanhangers van het (marxistische) socialisme oppakken. Het kapitalistische westen was echter te dom om het verschil te zien tussen het Arabisch-socialisme en het marxistische socialisme. Zeker omdat kolonel Gaddafi zich fel uitsprak tegen het westerse imperialisme en diens kapitalisme!

Libië werd deel van de Federatie van Arabische Republieken in januari 1972. Deze federatie bestond uit de landen Libië, Egypte en Syrië. Muammar Gaddafi zag zichzelf als opvolger van Nasser en dat viel niet goed bij president Sadat van Egypte. Ook de Syrische president Hafez Assad vond dat de Libische leider niet het laatste woord hoorde te hebben. Ondertussen zorgde de olie winsten ervoor dat de industrialisatie opgang kwam. Er werd veel geïnvesteerd in onderwijs en gezondheidszorg. Libië onderging een enorme transformatie en behoorde tot de beter ontwikkelde Arabische landen in 1990. De Federatie van Arabische Republieken hield maar vijf jaar stand. Want toen de Egyptenaren vrede zochten met Israël was Gaddafi woedend. Hij probeerde Egypte binnen te vallen om Sadat af te zetten. Dit mislukte en de breuk tussen de twee landen was volledig. Gaddafi besloot hierna om zich volledig te richten op zijn eigen ideologie, de opbouw van een nieuwe maatschappij genaamd de Jamahiriya!

Jamahiriya is een staatsvorm waarbij de massa’s aan de macht zijn. Aldus het Groene Boek van kolonel Muammar Gaddafi. Op 2 maart 1977 riep hij de ”Declaratie van Volks Autoriteit” uit. Hiermee werd de Libische Arabische Republiek omgevormd  tot de Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya. Grote volksraden zouden het voor het zeggen krijgen, aldus de propaganda. In werkelijkheid hadden de raden slechts goed te keuren wat door Gaddafi al was bepaald. Daarnaast zorgde de Volkscomités ervoor dat de raden niets kritisch mochten zeggen. De Volkscomités functioneerde als spionnen en hielden de bevolking streng in de gaten. Wie ook maar kritiek had op de ”Grote Broederlijke Leider” kon opgepakt en gemarteld worden!

Door de steun die Libië gaf aan verschillende bewapende groepen, begon het westen te irriteren. Vooral omdat Gaddafi zich fel tegen het imperialisme uitsprak. Hij werd daarom een ”communist” genoemd in de westerse media. De felheid waarmee de Libische leider zich tegen het westen keerde, resulteerde in confrontaties met de Amerikaanse Marine in het middellandse zee. Dit zorgde voor verslechterde relaties tussen Libië en de nieuwe rechtse president van de VS: Ronald Reagan. Op 5 april 1986 ontplofte een bom in een West-Berlijn disco. Daarbij werden Amerikaanse soldaten gedood. Ronald Reagan gaf Libië de schuld en zweerde wraak. Tien dagen later voerde straaljagers van de Amerikaanse Marine een aanval uit op het rijk van de kolonel. Gaddafi wist net op tijd uit zijn woning te vluchten, hij was gewaarschuwd door Bettino Craxi van de Italiaanse Socialistische Partij. Dankzij deze waarschuwing kon de Gaddafi clan zich net op tijd in veiligheid brengen. De Amerikanen waren wel in staat om materiële schade te veroorzaken!

De propaganda van de Jamahiriya verkocht de aanval van de Amerikanen als een grote ”overwinning”. Het land werd direct hernoemt in de; Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya, men plaatst het woord; ”Grote” in de officiële staatsnaam. Ondertussen was Gaddafi verwikkeld in de burgeroorlog in Chad aan de kant van Goukouni Oueddei, die afgezet was met hulp van Frankrijk en Amerika in 1982. Met hulp van Libië probeerde deze Oueddei om weer aan de macht te komen. De zogenaamde ”Toyota Oorlog” (vernoemd naar de Toyota wagens die gebruikt werden door de soldaten van Chad) duurde tien maanden en resulteerde in een enorme nederlaag voor de ”Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya”. Gaddafi verloor meer dan 6.000 soldaten, 800 tanks en 28 vliegtuigen. De veel slechter bewapende troepen van de Republiek Chad wisten het leger van de kolonel te verslaan. Dit resulterde in een enorme zuivering binnen de Jamahiriya waarbij Gaddafi iedereen behalve zichzelf de schuld van het fiasco gaf. Wraak wou de kolonel en daarom moesten Amerikanen lijden. Hij besloot om een civiel vliegtuig neer te halen, een Boeing 747 van Pan American Airlines!

Pan Am vlucht 103 werd op 21 december 1988 neergehaald boven Lockerbie, Schotland. 270 mensen werden die dag vermoord, waarvan 10 in het dorpje toen de massieve Boeing 747 op hun huizen viel. Het toestel werd al in de lucht verscheurd nadat een bom afging in het vrachtruim. Schuldig aan deze massamoord was de geheime dienst van de Jamahiriya, die in opdracht van Muammar Gaddafi handelde. Abdelbaset al-Megrahi en Lamin Khalifah Fhimah werden aangewezen als verdachten, maar Libië weigerde ze uit te leveren. In reactie hierop werden VN sancties ingesteld waarbij ook een economische boycot hoorde. De economie van de Jamahiriya werd zwaar geraakt waardoor Gaddafi besloot om zijn pionnen uit te leveren in 1998. Na een lange rechtszaak werd alleen Abdelbaset al-Megrahi schuldig bevonden. Ook was het rijk van de kolonel bereid om schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden, maar daarvoor moest Libië wel van de internationale terreurlijst worden afgehaald en de VN sancties moesten opgeheven werden!

De Amerikaanse invasies van Afghanistan en Irak zal de ”Lieve Broederlijke Leider” tot inkeer hebben gebracht. Want Libië besloot in 2003 af te zien van haar nucleaire wapens. Ook bood Gaddafi de CIA zijn gevangenissen aan, waar de agenten van de misdadige Amerikaanse inlichtingendienst hun verdachten konden ”ondervragen”. Amerika heeft met het Gaddafi regime samengewerkt, dat ia pas na 2011 duidelijk geworden. De man die veroordeeld was voor het neerhalen van vlucht 103 werd in 2009 vrij gelaten. Hij zou volgens zijn artsen nog maar drie maanden leven door kanker. Al-Megrahi stierf echter niet en bleef leven. In Libië werd hij als een held ontvangen door de kolonel, dit tot grote woede van de nabestaanden van vlucht 103. Al-Megrahi overleefde de ondergang van de Jamahiriya en de dood van Gaddafi. Hij overleed op 20 mei 2012!

Amerika was blij dat de kolonel afstand nam van zijn radicale anti-VS retoriek. Gaddafi ging zich richten op de Derde Wereld (Afrika) en begon daar aan invloed op te bouwen. Al in de jaren 80 had Libië zich afgekeerd van de Arabische wereld en steun gegeven aan Afrikaanse groepen zoals het ANC van Nelson Mandela. Ook het revolutionaire regime van Thomas Sankara in Burkina Faso werd gesteund. Muammar Gaddafi was zo onder de indruk van de jonge Sankara, dat hij verklaarde dat Burkina Faso de tweede Jamahiriya van Afrika zou kunnen worden. In 1987 werd Thomas Sankara echter vermoord en diens opvolger begon een pro-westerse koers te varen. Toen het ANC in 1994 de verkiezingen in Zuid Afrika won, werd Gaddafi er als een held ontvangen. Nelson Mandela eerde de ”Lieve Broederlijke Leider” als vriend van het Zuid Afrikaanse volk!

Nadat de Jamahiriya hun nucleair programma had stopgezet begonnen de kapitalistische ”hervormingen”. Libië had veel hoogopgeleiden verloren doordat het regime een anti-intellectuele houding aannam vanaf 1977. Ook werd eigen initiatief niet gewaardeerd, alles moest collectief bepaald worden en daarmee wordt vooral bedoeld dat Gaddafi en zijn clan alles bepaalde. De volksraden waren in theorie de baas net als de sovjets (arbeidersraden) in de Unie van Socialistische Sovjet Republieken. In werkelijkheid waren deze organen van de massa’s ondergeschikt aan een verstikkende bureaucratie. Gaddafi liet expres verschillende bureaucratische lagen van de overheid maken, zodat die elkaar steeds in de weg zaten. Een tactische zet van de kolonel, want zo kon hij alles besluiten blijven nemen als ”Broederlijke Leider van de Revolutie”. Want naast deze titel had Gaddafi geen officiële functie binnen de Jamahiriya. De propaganda beweerde dat hij slechts een icoon was zonder een functie. In werkelijkheid wist iedereen dat Gaddafi de baas was!

In 2007 werd de eerste beurs geopend in Tripoli. Nu mochten Libiërs aandelen kopen en verkopen. Zoiets was door de ”anti-kapitalistische” Muammar Gaddafi in 1977 nog verworpen als ”duivels”. Nu echter stond de ”Lieve Broederlijke Leider” lachend met westerse leiders op de foto. Hij poseerde met Tony Blair, Jean Chirac en natuurlijk zijn vriend uit Italië: Silvio Berlusconi. 95% van de economische export bleef gebaseerd op de olie productie. Net als veel Arabische landen is olie de enigste bron van inkomsten. Door de groeide vraag naar olie wist Libië enorm veel geld binnen te halen. De familie van de kolonel profiteerde enorm. Gaddafi liet zichzelf altijd afbeelden als een eenvoudige man van de woestijn, die graag in zijn tent woonde. De werkelijkheid was anders. Want Gaddafi bezat verschillende paleizen waar hij als een keizer werd behandeld. Dat hij vreselijk elitair leefde was al te zien aan het vliegtuig waarmee de ”Liever Broederlijke Leider” vloog. In september 2006 kreeg de kolonel een Airbus 340 om mee te vliegen. Over het toestel was drie jaar gedoe geweest tussen Libië en een Saudische prins die het aan Gaddafi wou verkopen. De A340 was enorm luxurious ingericht en dat terwijl de Libische leider altijd beweerde gematigd te leven!

Op 18 december 2010 begonnen massa protesten in Tunesië tegen de dictatuur van Ben Ali, de dictator van het land. De protesten waren het gevolg van jarenlange onderdrukking en neoliberaal wanbeleid. Ongelijkheid in Tunesië is enorm groot, omdat de regeringen allemaal beleid voerden dat het bedrijfsleven te goeden kwam en niet de arbeidersklasse. Veel jonge Tunesiërs zijn arm en moeten het doen met slecht betaalde banen. De woede sloeg over naar Egypte, waar men het regime van Mubarak meer dan zat was. Het dreigde uit de hand te lopen en de heersende klasse besloot om hun dictators opzij te zetten. Zowel Ben Ali als Mubarak moesten verdwijnen om de macht van de rijken veilig te stellen. Revolutionair socialisten hebben altijd gezegd dat het afzetten van de dictators niet voldoende is. Zolang de heersende klasse en hun corrupte lakeien de lakens uitdelen veranderd er niets voor de arbeidersklasse. Bijna zeven jaar na het uitbreken van de Arabische opstanden is er in feite niets positiefs veranderd. Mubarak is vervangen door een soortgelijke dictator en in Tunesië blijft de bourgeoisie aan de macht!

Gaddafi had na 2003 zijn land min of meer verwaarlozend. Terwijl hij en zijn familie genoten van een rijk en elitair leven, groeide het wantrouwen. Jonge Libiërs waren getuigen van de ongelijkheid die ontstond na de invoering van een markt economie. Libië bleef dan wel welvarender dan Egypte en Tunesië, toch heerste er ontevredenheid. Zeker omdat de verstikkende bureaucratie en de dictatuur veel vooruitgang tegenwerkte. Het idee van de Jamahiriya had alle legitimiteit verloren, zeker omdat Gaddafi zelf al geen moeite meer deed om zichzelf neer te zetten als een revolutionaire leider. De opstand tegen de kolonel barstte los op 17 februari 2011. Het begon met enkele jongeren die een monument van het Groene Boek omver wierpen. Dit was een duidelijk bewijs dat de Arabische opstand ook Libië had bereikt. Benghazi was de eerste Libische stad die in opstand kwam tegen het regime van de kolonel!

Net als Ben Ali en Mubarak gaf Gaddafi het bevel om op de jongeren te schieten. Dit resulteerde in enorme woede en afkeer. Politieagenten merkte dat de massa’s zich tegen hun keerde en omdat Libië geen oproerpolitie had, moesten de agenten hals over kop vluchten toen geheel Benghazi zich aan de kant van de jongeren schaarde. Op 19 februari was het duidelijk, de tweede stad van het land had zich losgerukt uit de klauwen van de ”Lieve Broederlijke Leider”. Het symbool van de opstandelingen was de oude monarchistische vlag van Libië, de vlag van koning Idris. Revolutionair socialisten vonden dat een foutieve keus. Helaas zien we dit vaker gebeuren, ook de tsaristische driekleur werd in Rusland als ”democratische” vlag geïntroduceerd door de plutocratische; Boris Yeltsin in 1991!

Gaddaft dacht er niet aan om te onderhandelen. Hij gaf het bevel aan zijn leger om de stad Benghazi terug te veroveren. Het Libische leger was echter zeer slecht, het was de laatste jaren flink verwaarlozend en veel materiaal stamde nog uit de jaren 70. De rebellen lieten zich leiden door ex-Gaddafi bureaucraten, die zich verenigd in de Nationale Overgangsraad. Revolutionair Socialistische Media keurde deze raad af omdat het vol zat met mensen die tot 2011 nog erg pro-Gaddafi waren. Daarnaast waren ze niet democratisch gekozen. Ondertussen werd Benghazi aangevallen door vliegtuigen en helikopters van de Libische luchtmacht. De luchtaanvallen zorgde voor internationale afkeuring aangezien ze veel burgerslachtoffers veroorzaakte. Op 17 maart stelde de Verenigde Naties een no-fly zone in boven Libië. De Amerikanen wouden echter verder gaan. Zij wouden dat westerse landen de rebellen gingen steunen. President Barack Obama snapte dat de VS een mogelijkheid had om een pro-westers regime in Libië te installeren. De zogenaamde overgangsraad was namelijk erg pro-Amerikaans en bereid om te dansen volgens de leer van Washington DC!

Twee dagen na het invoeren van de no-fly zone besloot een internationale coalitie rond de VS om de rebellen te gaan steunen tegen Gaddafi. Revolutionair socialisten waren hier op tegen, omdat de revolutie die begonnen was op 17 februari hiermee verraden werd. De rebellen stelde zich in dienst van het westerse imperialisme en daar speelde Gaddafi goed op in. Hoewel veel opstandelingen nog beweerde dat ze geen buitenlandse hulp nodig hadden draaide de meeste snel bij toen het leger van de kolonel dreigde Benghazi te bezetten. De Libische burgeroorlog die toen losbrak was geen conflict tussen goed en kwaad zoals de kapitalistische media dat graag afbeelden. Niet alle aanhangers van Gaddafi waren brute moordenaars en niet alle rebellen waren zuivere democraten. Veel jongeren die het regime van de kolonel bevochten lieten zich misleiden door valse berichten over zwarte huurlingen. Dit resulteerde in etnische zuiveringen waarbij hele dorpen van zwarte Libiërs vernietigd werden!

Het Libische Jamahiriya leger viel in feite uit elkaar. Er waren maar twee divisies die echt goed bewapend waren. Die stonden onder het gezag van de Gaddafi familie persoonlijk. Wat ook bepalend was, was de stammenmentaliteit. Muammar Gaddafi’s eigen stam (de Gaddafa) bleef hem tot het einde steunen. Daarnaast waren er nog bondgenoten van de Gaddafa die sinds 1969 een bevoorrechte positie hadden binnen het rijk van de kolonel. In de westerse media werden deze loyalisten al snel de ”groene soldaten” genoemd omdat ze groene sjaals droegen en de groene vlag van de Jamahiriya hanteerde. De rebellen hadden echter één groot voordeel en dat was de NAVO. Die voerde tot oktober 2011 honderden aanvallen uit op Libisch grondgebied. Dit is de rede waarom het de opstandelingen lukte om het ”groene leger” van kolonel Gaddafi zo snel te verslaan. Zonder de NAVO zou de eerste Libische burgeroorlog misschien wel heel anders gelopen zijn!

In de zomer van 2011 rukte het Libische Bevrijdingsleger massaal op. Dit leger was een samenraapsel van ex-soldaten, jongeren, ouderen, extremisten, democraten en andere tegenstanders. De overgangsraad wist grote delen van Libië te controleren aan het einde van augustus. Tripoli werd op 20 augustus bereikt, niemand wist of de kolonel en zijn familie nog in de hoofdstad waren. Uiteindelijk werd duidelijk dat een groot deel van de Gaddafi familie waren gevlucht naar Tunesië. Saif Al-Islam (tweede zoon van de ”Lieve Broederlijke Leider”) sprak op 27 augustus nog met zijn aanhangers bij het beschadigde huis van zijn vader. Dat huis was in 1987 aangevallen door Amerikaanse vliegtuigen en diende als monument. Saif Al-Islam gaf zijn aanhang valse hoop want de hoofdstad viel de volgende dag in de handen van het Nationale Bevrijdingsleger. In de ochtend van 28 augustus bestormde rebellen het centrum van Gaddafi’s rijk. Aanhangers van de Jamahiriya waren gevlucht en hadden alles achtergelaten. Groene vlaggen, tenten en propagandaposters hingen nog overal!

Tripoli was bevrijd, maar de Jamahiriya was nog niet verslagen. Gaddafi en zijn zonen vertrokken naar Sirte, de geboorteplaats van de ”Liever Broederlijke Leider” en stamplaats van de Gaddafa. Op 15 september begon de laatste slag van de eerste Libische burgeroorlog. 16.000 militanten van het Nationale Bevrijdingsleger namen het op tegen de laatste 3.000 bewapende aanhangers van de Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya. Die vochten tot de laatste man en wisten heel goed dat de rebellen geen genade zouden tonen. De propaganda had hun dat duidelijk gemaakt en helemaal ongelijk had die niet. Want veel Gaddafi aanhangers zijn na hun gevangenname brutaal mishandeld en geëxecuteerd. Natuurlijk moeten we niet vergeten dat de ”groene soldaten” zelf verantwoordelijk waren voor 41 jaar onderdrukking, moord, verkrachting en dictatuur!

Drie aanvallen op Sirte wisten de verdedigers tegen te houden. 2.000 rebellen raakte hierbij gewond. Pas na de vierde aanval was de volledige stad in handen van de Nationale Overgangsraad. Op 20 oktober 2011 werd Muammar Gaddafi gespot door de opstandelingen. Hij probeerde in een konvooi te vluchten. De NAVO viel de auto’s aan waardoor de ”Liever Broederlijke Leider” dekking moest zoeken. Er volgde een fel vuurgevecht waarbij Gaddafi zich in een pijpleiding van beton verstopte. Daar werd hij opgepakt door een groep rebellen die hem als een trofee ronddroegen. De Libische ex-dictator was verward en leek totaal niet door te hebben wat er gebeurde. Wat er hierna gebeurde is niet helemaal duidelijk. Filmopnames van een smartphone laten zien dat Gaddafi nog in leven was toen hij gevonden werd. Getuigen zeggen dat een opstandeling hem uiteindelijk in het hoofd schoot. Het lichaam van de gedode dictator werd tentoon gesteld en veel rebellen poseerde ernaast!

Na de dood van hun leider capituleerde de laatste ”groene soldaten”. Het datum: 20 oktober 2011 kan gezien worden als het einde van de Grote Socialistische Volks Libisch Arabische Jamahiriya. De Nationale Overgangsregering hernoemde het land om in ”Staat van Libië” en werd erkend door de VN als legitieme overheid. Iedereen dacht dat na Gaddafi, vrede en vooruitgang zou komen. Het tegenovergestelde vond plaatst. Want zonder een centraal figuur kwamen oude gevoelens van wantrouwen weer naar boven. Libië lijkt een verenigd land, maar is dat in feite niet. Koning Idris en Muammar Gaddafi hielden het land bijéén door geweld te gebruiken. Nu er geen centrale machtsfiguur meer was met een georganiseerd leger, konden de stammen elkaar weer bevechten. Er zijn in Libië enorm veel kleine milities die zich alleen verenigd hadden onder de naam van het Nationale Bevrijdingsleger om de ”Lieve Broederlijke Leider” te verslaan. Nu Gaddafi dood was keerde veel milities zich tegen elkaar. Islamistische groepen gingen pogen voor een zuivere islamistische staat en de al snel laaide conflicten weer op!

In augustus 2012 werd een generaal nationaal congres gekozen. Dit parlement moest het nieuwe Libië vorm geven. Dit Libië is natuurlijk kapitalistisch van aard, dat is wat de NAVO graag wou zien. Echter tot grote privatiseringen kwam het niet, omdat de sektarische verschillen enorm waren. Libië is een land dat geen parlementaire traditie kent, geen systeem van vertegenwoordiging. De meeste parlementariërs waren partijloos en vaak gekozen op basis van hun stam. Een grondwettelijke verklaring had de Nationale Overgangsraad al eind 2011 geschreven. Hierin stond dat het land een democratie moest worden met een islamistisch staatsbestuur. Het Generale Nationale Congres kon echter nooit eens worden en bleef bekvechten. Dit resulteerde in sektarische conflicten toen milities genoeg hadden van de gekozen politici. Op 16 mei 2014 brak een grootschalig conflict uit tussen aanhangers van de het Generale Nationale Congres (gedomineerd door islamieten) en het Huis van Vertegenwoordigers (nationalisten)!

Sindsdien kent Libië twee regeringen. Het kapitalistische westen steunt de nationalistische regering in Tobruk, terwijl veel islamistische milities achter de regering in Tripoli staan. Sinds 2014 wordt er fel gevochten om Benghazi, de stad waar het allemaal begon op 17 februari 2011. Islamistische milities (gesteund door het Generale Nationale Congres vanuit Tripoli) vechten tegen het Libische Nationale Leger. Dit nieuwe leger wordt geleid door veldmaarschalk: Khalifa Haftar. Deze Haftar behoorde ooit tot het leger van de Jamahiriya. Echter na de desastreuze oorlog tegen Chad werd hij afgezet en sloeg op de vlucht naar de VS. Daar poogde hij voor de omverwerping van Gaddafi. Het is geen toeval dat deze pro-Amerikaanse Khalifa Haftar nu opeens veldmaarschalk is van de pro-westerse regering in Tobruk!

Een Regering van Nationaal Akkoord had in 2016 de twee regeringen moeten verenigen. Maar daar is bitter weinig van terecht gekomen. Khalifa Haftar wil de nieuwe Gaddafi van Libië worden en de islamieten in Tripoli denken er niet aan om dat toe te laten. Haftar is daarnaast pro-westers en tegen het islamisme. Arbeiders hebben niets te winnen en moeten zowel de regering in Tripoli als die in Tobruk verwerpen. De Islamistische Staat wist in mei 2015 de stad Sirte in bezit te krijgen. Veel Libiërs die daar woonde hadden zwaar geleden tijdens de laatste burgeroorlog. Sirte was een ruïnestad geworden en de wederopbouw bleef uit. De militanten van IS konden de voormalige geboorteplaats van Gaddafi makkelijk veroveren. Sirte werd een radicaal-islamistisch bolwerk. Het is bitter ironisch dat de stad van de voormalige dictator het centrum werd van de Libische IS provincie. Pas op 6 december 2016 wist een verenigd front met steun van westerse vliegtuigen de terroristen te verjagen. Opnieuw was de stad een ruïne geworden!

Het Libië van eind 2017 is nog steeds in chaos. Het lijkt er echter op dat de troepen van Haftar aan de winnende hand zijn. Dat komt het westerse imperialisme goed uit. Haftar is hun man en daarnaast een tegenstander van de radicale islam. Een democraat is deze veldmaarschalk echter niet en we hoeven niet op een democratisch Libië te rekenen onder zijn leiding. Maar dat wil het kapitalisme ook helemaal niet. Westerse olie bedrijven waren blij dat Gaddafi in 2003 begon met kapitalistische politiek. De opening van de aandelenbeurs in Tripoli was een ”goede” stap richting een markt geleide economie, aldus het neoliberale IMF. Nee, het bedrijfsleven was niet ontevreden met de ontwikkelingen in de voormalige Jamahiriya. Zeker omdat zakendoen steeds makkelijker werd in de ”staat van de massa’s”. Dat de ongelijkheid toenam door neoliberale politiek kon de Gaddafi familie en hun zakenpartners niets schelen. Als we de paleizen zien waarin de familie van de gedode ex-dictator leefde, dan snappen we heel goed waarom de afkeer van de ”Lieve Broederlijke Leider” zo groot was!

De islamistische regering van het Generale Nationale Congres verliest anno december meer gebied en is alleen nog rond de hoofdstad Tripoli sterk. Het is duidelijk dat vroeg of later de soldaten van het Libische Nationale Leger een einde maken aan het gezag van het Generale Nationale Congres. Dan is het hele land verenigd onder de nieuwe ”Broederlijke Leider” Khalifa Haftar. Dat is precies wat het westen wenst, een stabiel Libië onder een figuur die pro-Amerikaans is. Donald Trump zal het zeker goed kunnen vinden met deze tweede Gaddafi. Voor arbeiders en jongeren zal Haftar net zo dictatoriaal zijn als de vorige ”Grote Leider”. Daarom moet er een arbeiderspartij worden opgericht, die de werkende klasse kan leiden tegen het hypocriete westen en hun marionet. Meer privatiseringen en neoliberalisme is wat de internationale donoren van de regering in Tobruk zullen eisen, zodra de veldmaarschalk de islamieten verslagen heeft. Het is aan de arbeidersklasse om dit te voorkomen en zich te verenigen!

 

De nieuwe Gaddafi van Libië: Khalifa Haftar

Internet neutraliteit

Het is een onderwerp waar maar weinig over verteld wordt: Internet neutraliteit. Toch is het zeer belangrijk, omdat rechtse krachten de toegang tot het net willen overlaten aan kapitalistische internet providers. In Mexico en in Portugal is het al normaal dat toegang tot het internet beperkt is aan het aantal geld dat je betaald. In Nederland betaal je misschien voor download en internet snelheid, maar je krijgt wel toegang tot het volledige net. In Mexico echter worden bepalen delen van het net afgesloten, als je niet de volle pot betaald. Rechtse conservatieven in de VS die de Federale Communicatie Commissie beheersen, willen nu dat grote Amerikaanse internet aanbieders kunnen bepalen hoeveel toegang ze geven aan gebruikers. Dit is gevaarlijk, als grote bedrijven gaan bepalen wat je wel en niet mag zien op het internet!

We moeten niet vreemd opkijken dat politiek rechts de toegang tot het internet wil overlaten aan de markt. Het liefste willen rechtse politici dat de markt de volledige controle krijgt over alle accepten van de samenleving. Sinds het aantreden van Donald Trump (een extreem rechtse kapitalist) zijn al veel overheidsregels die het milieu, consumenten en vrouwen beschermen verzwakt of afgeschaft. Bijvoorbeeld het milieu, want daar heeft Trump en zijn rijke vriendjes niets mee. Regels die het dumpen van giftige afvalstoffen regulieren zijn zo verzwakt, dat het straks weer mogelijk is voor grote bedrijven om volledig legaal afval te dumpen in rivieren. Dit is allemaal mogelijk omdat de plutocratische; Republikeinse Partij, de controle heeft over de Amerikaanse overheid!

De Federale Communicatie Commissie (FCC) regelt de wetgeving omtrent het gebruik van dataverkeer zoals het internet in de VS. Barack Obama zorgde ervoor dat er regels waren zodat grote bedrijven iedereen evenveel toegang tot het internet geeft. Echter sinds 2017 heeft de FCC een nieuwe baas, de rechtse Ajit Varadaraj Pai. Deze advocaat staat bekend om zijn neoliberale houding en het feit dat hij een gruwelijke hekel heeft aan regels die mensen beschermen tegen de hebzucht van het kapitaal. Pai kreeg van Trump de opdracht om de regulering van het internet terug te draaien. Volgens zuivere rechtse logica allemaal om de ”vrijheid” (propaganda woord bij rechts) te vergeten. Met vrijheid bedoelen de Republikeinen altijd de vrijheid van de kapitalisten. Daarom mogen grote internet aanbieders straks zelf gaan bepalen hoeveel toegang ze geven aan een gebruiker. Het is geen wonder dat Ajit Pai door een enorme meerderheid (70%+) van alle gebruikers online geminacht wordt!

Hijzelf probeert zijn lijn te rechtvaardigen met klassieke rechtse leugens, dat iedereen er beter van wordt als de overheid zich nergens mee bemoeit. Ondanks het felle verzet van veel Amerikanen gaat Ajit Pai gewoon verder met het dereguleren. Nederlanders kunnen van geluk spreken dat in 2012 een wet werd aangenomen, die het niet toestaat dat providers bepalen hoeveel toegang je tot het internet krijgt. Het is heel goed mogelijk dat Amerikanen straks extra geld moeten betalen voor populaire websites zoals You-Tube, Netflix, Twitter en zo verder. Dat de toegang tot het internet in de VS beheerst wordt door enkele grote bedrijven toont al hoe groot de monopolie op dit gebied is. Comcast is de grootste televisie en internet aanbieder in de VS. Het bedrijf geeft elk jaar meer dan 20 miljoen dollar uit, om te lobbyen voor deregulering van de media. We kunnen wel raden naar welke politieke partij de meeste donaties gaan!

Het internet is cruciaal voor de democratie anno 2017. Want veel jongeren halen hun informatie van het net. Televisie verliest steeds meer kijkers en het is daarom zo enorm belangrijk dat internet providers niet mogen bepalen wat je wel en niet mag zien. Dat Ajit Pai nu probeert om de macht van het kapitalisme te versterken op het net is logisch. Het bedrijfsleven snapt dat het internet een enorme bedreiging kan vormen voor hun eeuwige hebzucht, drang naar geld en zelfverrijking. Op het internet kunnen tegenstanders van het kapitalisme hun boodschap veel makkelijker verspreiden dan op de televisie. Traditionele media is vaak in bezit van kapitalisten en die kunnen bepalen wat ze wel en niet uitzender. Op het internet is de macht van het kapitalisme beperkter en dat is waarom politiek rechts met Pai de aanval inzet op internet neutraliteit.

Want Internet neutraliteit is een noodzakelijkheid voor een democratische samenleving. Maar daar geeft Donald Trump en zijn lakei: Ajit Pai niets om. We weten allemaal dat de Republikeinse Partij een enorme minachting heeft voor arbeiders, zwarte Amerikanen en natuurlijk linkse mensen. Dat politiek rechts met zo’n aanval op de democratie kom moet niemand verbazen. Rechtse politici houden niet van democratie, dat hebben ze altijd getoond. Rechts was tegen vrouwenrechten, arbeidersrechten, homoseksualiteit en alles dat progressief en democratisch van aard is. De laatste 30 jaar heeft politiek rechts het voor elkaar gekregen om het neoliberalisme in te voeren, dankzij de steun die ze kregen van de sociaal democratie. De implosie van het stalinisme en de verrechtsing van de voormalige arbeiderspartijen maakte het mogelijk dat rechts-economisch denken de heersende dogma werd en dat helaas nog steeds is!

Achter het afschaven van net neutraliteit zit de wens van het grote geld om de toegang tot informatie te beperken voor miljoenen arbeiders. Omdat het televisie gebruik afneemt en het internet gebruik toeneemt, zien groot kapitalisten een bedreiging. Want zij willen dat mensen hun systeem steunen en dat kan alleen als de heersende klasse controle heeft over de media. Kapitalistisch denken is altijd de norm geweest, dankzij indoctrinatie van kerken, scholen en politici. Echter onder jongeren van nu is de afkeer van het kapitalisme gegroeid. Jonge Amerikanen kijken positiever tegenover het socialisme dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Dat komt omdat de traditionele media niet langer de enigste bron van informatie is!

Als het Pai straks lukt om internet neutraliteit af te schaffen dan blijven alleen Nederland en Chili over die toegang tot het internet garanderen voor hun landgenoten. Amerika onder Barack Obama had een grote stap gezet om toegang tot het internet te garanderen.. Nu echter dreigt Ajit Pai dit ongedaan te maken. Want de Republikeinen dienen niet het algemeen belang. Amerikanen moeten in actie komen om de FCC leider tegen te houden. Hij vormt een gevaar voor iedereen die gelooft in een openbaar toegankelijk internet!

In de Nederlandse wet uit 2012 staan de volgende punten waar internet providers zich allemaal aan moeten houden!

Bron: Wikipedia

 • Providers mogen op geen enkele wijze iemand de mogelijkheid tot het internetgebruik ontnemen of belemmeren, tenzij een maatregel in het belang is van de privacy van een gebruiker of van het weren van internetvirussen en dergelijke (art. 15A sub a).
 • Providers moeten services voor ouderlijk toezicht aanbieden (art. 15A sub d).
 • Providers dienen hun klanten te voorzien van een in een voor de klant begrijpelijke taal geschreven exemplaar van hun contract, met daarin alle informatie over hun internetverbinding (art. 15A sub b).
 • Providers moeten de volgende zaken garanderen: de privacy van de gebruiker, bescherming tegen virussen en netwerkbeveiliging (art. 15C).
 • Providers dienen toegang te verlenen tot alle beschikbare data op het internet (art. 15A sub c), met andere woorden, discriminatie is verboden.

 

Mugabe afgezet door ZANU-PF

Wat een ironie en wat een draai van de Zimbabwaanse staatspartij: ZANU-PF. Tussen 1963 en 2017 waren ze de kontlikkers van dictator Robert Mugabe. Ze deden alles wat deze tiran zei, 10.000 politieke tegenstanders hebben ze in de jaren 80 vermoord en het land is zo goed als kapot. Economisch failliet gemaakt door de partijbonzen van ZANU-PF met aan het hoofd de elitaire bejaarde Mugabe en zijn 40 jaar jongere vrouw. Grace Mugabe blijkt nu de schakel geweest te zijn, die een einde maakte aan het regime van haar man. Want het leger zat niet op deze vrouw te wachten, als opvolger van Robert Mugabe. De man die Grace liet afzetten op 8 november heeft via het leger de macht gegrepen. Emmerson Mnangagwa is de man waar het nu allemaal omdraait. Hij is aangesteld als interim-president!

De oude dictator heeft tot maandag om vrijwillig het presidentschap over te dragen. Doet hij dit niet dan zal het leger en de staatspartij hem afzetten. Voor de 93 jarige is er geen andere optie. Hij heeft alles verloren, de staat, het leger en de partij. Toch heeft Mugabe nog niet opgegeven. De oude dictator wil aanblijven als president van het land. Zondag avond had men verwacht dat hij zou aftreden, Robert Mugabe deed dit echter niet. Oppositie krachten roepen op om maandag te gaan demonstreren, ook ZANU-PF wil een afzettingsprocedure beginnen. Het lijkt dat Mugabe niet doorheeft dat zijn tijdperk voorbij is!

Zimbabwe is door zijn beleid economisch totaal kapot gemaakt. We zien dit aan het keiharde feit dat het percentage dat in armoede leeft enorm groeide, van 25% in 1990 naar 63% in 2003. Het toppunt was de ineenstorting van de Zimbabwaanse dollar in april 2009. Sindsdien heeft het land geen eigen munteenheid. Toch bleef Robert Mugabe en zijn familie in luxe leven. Grace Mugabe liet zich op kosten van de overheid naar Frankrijk en Engeland vliegen, waar ze enorm veel geld uitgaf aan luxe artikelen. Hun 20 jarige jongste zoon houdt ervan om dure champagne te verspillen en elitair gedrag te vertonen op social media!

ZANU-PF heeft meer dan 20 belangrijke leiders geroyeerd uit de partij. Ook Grace is eruit gegooid, formeel omdat ze haat verspreid heeft. Ze verliest niet alleen haar partijlidmaatschap, ze is ook afgezet als leidster van de vrouwen afdeling. Wij zouden nog verder gaan. Want Grace and haar man hebben miljoenen geroofd. Dat geld moet direct bevroren worden onder beheer van democratische organen van de werkende klasse komen. Geen vertrouwen in de staatsbureaucratie of het leger. Het is bijzonder ironisch dat de nieuwe leiding van ZANU-PF in haar officiele verklaring van 19 november, het leger dankt voor de staatsgreep van 15 november. Het is wel duidelijk dat de nieuwe partijbonzen de aanhangers van Emmerson Mnangagwa zijn!

Revolutionair Socialistische Media publiceert hier de eisen van de Arbeiders en Socialistische Partij in Zuid Afrika. Ze zijn vertaald uit het Engels door de Linkse Socialistische Partij (België)

 • Weg met Mugabe! Weg met de generals! Nee naan dictatuur – of deze nu burgerlijk of militair is. Volledige democratische rechten. Voor een rechtszaak tegen Mugabe en zijn medestanders geleid door vertegenwoordigers van werkenden en armen.

 • De werkende klasse en de armen moeten de toekomst van de Zimbabwaanse samenleving in eigen handen nemen. Geen enkele coalitie met leidinggevende elementen van het oude regime of kapitalistische krachten. Er is nood aan een regering van werkenden en kleine boeren. Om dit voor te bereiden, is er nood aan massale democratische actiecomités van werkenden, jongeren, werklozen, kleine handelaars en kleine boeren in elke regio van het land om een overgangsinstantie te verkiezen waarmee de basis wordt gelegd voor de verkiezing van een toekomstige regering van werkenden en kleine boeren.

 • Zo’n regering moet een programma hebben dat een einde maakte aan lage lonen, armoede en werkloosheid. Beslissingen over het verhandelen van goederen, het beheren van diensten en andere belangrijke beslissingen over het beheer van de samenleving moeten in handen komen van massale democratische comités van Zimbabwaanse werkenden, kleine boeren en armen. Deze comités moeten de bezittingen van Mugabe, de generaals, Zanu-PF en andere verantwoordelijken van het regime in beslag nemen en er de democratische controle over in handen nemen.

 • Verdedig de bevolking! De actiecomités moeten democratisch gecontroleerde zelfverdedigingscomités opzetten die activisten en protestacties beschermen tegen intimidatie en geweld door het regime. Voor de opbouw van actiecomités onder gewone agenten, soldaten en personeel van de luchtmacht. Verkiezing van vertegenwoordigers van onderuit en weigering van opvolging van bevelen van officiers die met het regime verbonden zijn. Voor banden tussen deze comités en de actiecomités van de bevolking om tot eengemaakte strijd te komen.

 • Geen vertrouwen in de door imperialisten gedomineerde Verenigde Naties, Afrikaanse Unie of Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika. Voor het opbouwen van banden met de werkende klasse doorheen zuidelijk Afrika. Buiten Zimbabwe moeten ook actiecomités opgezet worden in alle Zimbabwaanse gemeenschappen in de diaspora die ook nauwe banden moeten aangaan met lokale organisaties van de werkende klasse, jongeren en de gemeenschap. Eengemaakte strijd tegen xenofobie. Verdedig de rechten van migranten. Organiseer migranten in de vakbonden.

 • Werkenden en jongeren moeten het voortouw nemen in de opbouw van een massale revolutionaire partij die opkomt voor een socialistisch Zimbabwe.

   

De officiële verklaring van ZANU-PF waarin Robert Mugabe wordt afgezet als partijleider. Grace wordt geroyeerd.

Mugabe: Het einde?

Is dit het einde voor de 93 jarige Robert Mugabe? Want het Zimbabwaanse leger heeft op 15-11-2017 de macht gegrepen. Officieel om het land te ”zuiveren” van corrupte politici, maar achter de schermen speelt meer. De bejaarde dictator schijnt dement te zijn en wou zijn 40 jaar jongere vrouw; Grace, aanstellen als opvolger. Hiervoor moest vice president Emmerson Mnangagwa (75 jaar) het veld ruimen. Deze Mnangagwa is echter populair bij het leger en dat zit niet bepaald te wachten op de elitaire Grace Mugabe, als nieuwe dictator van Zimbabwe. Militairen hebben de macht overgenomen, de grote vraag is of dit echt het einde zal betekenen voor Robert Mugabe. De man die begon als held in 1980 en eindige als een wrede dictator. Om 7:42 uur kwam een Twitter bericht van de staatspartij; ZANU-PF, hierin wordt vermeld dat de familie Mugabe vast zit en dat ”kameraad” Mnangagwa voor een nieuwe toekomst zal zorgen!  

Het verhaal van Robert Mugabe gaat terug naar de jaren 60. In het jaar 1963 werd hij aangesteld als generaal secretaris van de Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie (ZANU). Deze ZANU was een afsplitsing van van de Zimbabwaanse Afrikaanse Volks Unie (ZAPU). Zowel ZAPU als ZANU zouden het revolutionaire marxisme alleen omarmen om steun te krijgen van anti-kolonialistische landen zoals Rusland en China. Mugabe zag meer heil in het maoïsme en stelde de strijd van arme boeren centraal binnen de ideologische leer van ZANU. De tegenstander van de twee nationale bevrijdingspartijen was het witte minderheidsregime van Ian Smith, de rechtse leider van Rhodesië!

Toen in de jaren 60 het Verenigd Koninkrijk haar kolonies begon af te staan aan zwarte bevrijdingspartijen, sloeg de paniek toen bij de witte elite in Rhodesië. Ian Smith en zijn kapitalisten moesten er niet aan denken dat ZANU en ZAPU aan de macht zouden komen. Dus werd alles in het werk gesteld om de witte minderheid aan de macht te houden, tegen de wil van de Britten in. Op 11 november 1965 riep Smith zonder toestemming van Londen de onafhankelijkheid van zijn land uit. Koningin Elisabeth bleef erkend als monarch van Rhodesië en het land wou toetreden tot het Gemenebest van Naties. De regering in Londen erkende de onafhankelijkheid echter niet, ook de internationale gemeenschap bleef Rhodesië zien als een deel van Groot Brittannië!

Vijf jaar kibbelde de regeringen van Rhodesië en Groot Brittannië met elkaar. Uiteindelijk koos Ian Smith voor een radicale oplossing en maakte van zijn land een republiek in 1970. De Republiek Rhodesië had eigenlijk maar één ideologische bondgenoot en dat was het Apartheid regime in Zuid Afrika. Tot 1974 kreeg het land ook steun van het rechtse Portugal dat toen nog een conservatieve dictatuur was. Het zionistische bewind in Israël steunde Ian Smith, omdat ZANU en ZAPU de kant van de Palestijnen kozen. Resolutie 232 van Veiligheidsraad der Verenigde Naties, verbood het verkoop van wapens aan het witte minderheidsregime. Toch wist Ian Smith via omwegen zijn leger goed te bewapenen. Dit kon omdat veel westerse wapenhandelaren vaak tegen VN regels in gewoon wapens leverde aan Rhodesië!

ZANU en ZAPU tolereerde elkaar, maar achter ideologische verschillen zat ook een stammenmentaliteit. Ondanks de revolutionaire propaganda bleef men elkaar wantrouwen als je niet tot dezelfde stam behoorde. Ondertussen stichtte beidde groepen hun eigen leger, Mugabe’s ZANU had het Zimbabwaanse Nationale Bevrijdingsleger en ZAPU het Zimbabwaanse Volks Revolutionaire Leger. Ze werden getraind vanaf 1975 in de Volksrepulbiek Mozambique, die steun ontving van Moskou en Havana. Vier jaar later moest Ian Smith erkennen dat zijn strijd hulpeloos was. Rhodesië liet vrije verkiezingen toe, maar bleef ZANU en ZAPU verbieden. Bisschop Abel Muzorewa werd de eerste zwarte leider van Rhodesië. Hij bleef echter maar enkele maanden aan de macht, wel werd onder zijn leiding de twee nationale bevrijdingspartijen gelegaliseerd. Robert Mugabe eiste nieuwe verkiezingen die gehouden werden in februari 1980!

Die nieuwe verkiezingen liepen niet rustig. De (witte) overheidsambtenaren van Rhodesië deden moeite om ZANU en ZAPU tegen te werken. Posters die te ”gewelddadig” waren werden in beslag genomen en verschillende activisten opgepakt door de nog steeds racistische politie. Mugabe’s minachting voor de witte minderheid was nu volledig. Naar buiten toe toonde hij zich gematigd en zelfs bereid om witte mensen te accepteren, maar van binnen heeft Mugabe altijd een diepe minachting gehad voor mensen met een witte huiskleur. Ook met rivaal ZAPU ging het fout. Mugabe wou het liefst een eenpartijstaat oprichten volgens stalinistisch model. Natuurlijk kon dat niet, maar hij deed enorm veel moeite om zijn tegenstanders te intimideren. Al in 1980 (en door de stammenmentaliteit) ontstonden gevechten tussen het Zimbabwaanse Nationale Bevrijdingsleger en het Zimbabwaanse Volks Revolutionaire Leger!

Winner van de verkiezingen was de Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie van Mugabe. Ze winnen 63% van de stemmen, de Zimbabwaanse Afrikaanse Volks Unie kreeg 24%. Ian Smith en zijn Rhodesisch Front (RF) kregen 20 zetels toegewezen. Robert Mugabe werd premier en Canaan Banana kreeg de ceremoniële titel: President van de Republiek Zimbabwe. Tot 1987 was het land een parlementaire republiek, de macht van de president was beperkt. Premier Mugabe voerde de regering en het beleid. De politiek van ZANU was echter niet socialistisch van aard, wel begon Mugabe met het opzetten van sociale programma’s om de ongelijkheid aan te pakken. De witte minderheid was daar natuurlijk niet blij mee, dat geld nu gebruikt werd om arme zwarte mensen te helpen. Probleem was dat de politici van ZANU geen besef hadden van financiën. Ze gaven meer geld uit dan er binnen kwam. Nu doen kapitalistische landen dat ook wel (meer uitgeven dan ze hebben), maar Zimbabwe gaf echt veel geld uit. De resultanten waren dat er een einde kwam aan de enorme ongelijkheid tussen wit en zwart. Onderwijs en gezondheidszorg werden enorm verbeterd en toegankelijk voor iedereen!

Maar omdat de economie van het land op het kapitalisme gebaseerd bleef, kreeg Mugabe te maken met typisch kapitalistisch gedrag. Ondernemers gingen geen arbeiders mee aannemen omdat ze die nauwelijks meer konden ontslaan. De regels omtrent het aannemen van arbeidskrachten waren zo streng, dat bedrijven ook niet wouden investeren. Logisch ook omdat de kapitalistische geest alleen denkt aan zelfverrijking en overheidsregels enorm minacht. Mugabe dacht dat hij een markt economie kon hanteren door strenge regels aan het bedrijfsleven op te leggen. Dit sociaal democratische model bleek een mislukking te zijn. Toen in Europa het neoliberalisme op kwam, besloot men in Zimbabwe om het kapitalisme meer macht te geven. Van een socialistisch land is nooit spraken geweest. Alle marxistische (maoïstische) retroriek van ZANU was al in 1980 verdwenen.

De economische politiek van Robert Mugabe was gedoemd te mislukken. Omdat zijn regering onzorgvuldig met geld omging, te strenge regels opstelde aan het bedrijfsleven en niet doorhad dat de kapitalisten hierdoor geen economisch motief (winst maken) hadden om te ondernemen. Wat was het alternatief geweest? De politieke en economische macht had afgestaan moeten worden aan democratische organen van de arbeidersklasse. Geen staatsmacht of kapitalistenmacht. Echter zover kon Mugabe niet denken. Als autoritair persoon kan hij alleen denken volgens een centralistisch systeem, met zichzelf aan de top. Dat ZANU het kapitalisme intact liet had ook een andere oorzaak. Veel zwarten wouden ook bezitter worden. ZANU zorgde ervoor dat veel economische macht ging naar hun eigen mensen, die echter geen zakeninzicht hadden. Dit resulteerde in mismanagement en het verspillen van overheidsgeld. Wie als witte persoon kritiek had op het beleid van Mugabe kon ontslagen worden. Kritiek hebben op de nationale bevrijdingspartij was taboe en is dat eigenlijk nog steeds!

ZAPU werd na het ontstaan van de Republiek Zimbabwe door Robert Mugabe letterlijk vernietigd. Toen voormalige soldaten van het Zimbabwaanse Volks Revolutionaire Leger onrust begonnen te stoken, zag Mugabe dit als perfecte gelegenheid om alle politici van ZAPU te vervolgen. Het was al vanaf het begin duidelijk dat ZANU geen oppositie naast zich duldde. In vier jaar tijd werden bijna alle belangrijke oppositie leiders uitgeschakeld. Er worden gezegd dat meer dan 10.000 critici van Mugabe’s bewind tussen 1983 en 1987 uitgemoord werden. De restanten van ZAPU besloten om te fuseren met ZANU, hieruit ontstond de Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie – Patriottisch Front. Hoewel de ex-ZAPU leden verteld werd dat ze op gelijke voet zouden staan met ZANU, was dit een leugen. ZANU-PF is eigenlijk gewoon een voortzetting van de Zimbabwaanse Afrikaanse Nationale Unie. Na de (dwang)fusie besloot de premier om van het land een presidentiële republiek te maken. Het ambt van de president werd nu belangrijker en Robert Mugabe liet zichzelf kiezen tot President van Zimbabwe!

Vanaf 1990 begon ZANU-PF met het steunen van markt gerichte politiek. Subsidies werden ingetrokken en staatsbedrijven geprivatiseerd. Natuurlijk waren arbeiders in de steden daar niet blij mee. Die begonnen te staken en te demonstreren tegen ZANU-PF. Politiegeweld kwam aan de orde en de dictator liet merken dat hij geen kritiek duldde. Om de steun van zijn oude strijdmakkers te behouden introduceerde Mugabe in 1997 enorme bonussen voor alle oud soldaten van het Zimbabwaanse Nationale Bevrijdingsleger. Dit was een zware last voor de al noodlijdende economie. Maar het toppunt kwam toen Mugabe ging participeren in de tweede Congo oorlog. Dit kon Zimbabwe economisch totaal niet aan. De genadeklap kwam toen er een enorme droogte ontstond in 1999. Het resultaat was dat het land instortte. Armoede drievoudige van 25% in 1990, naar 63% in 2003. Natuurlijk niet voor de elite van de staatspartij en met name Robert Mugabe. Die genoten van luxe en welvaart ten kosten van de arbeidersklasse.

Sinds 1996 had de oude president een nieuwe vrouw, die 40 jaar jonger is. Grace Mugabe trouwde de 70 jarige leider niet uit liefde. Het is duidelijk dat ze uit was op macht en status in een land waar vrouwen het niet ver schoppen. Grace was net 31 jaar toen ze met de bejaarde Robert Mugabe trouwde. Ze kregen drie kinderen, twee zonen en één dochter. De jongste zoon is niet vies om de wereld via social media te laten zien hoe rijk hij is. Dure champagne drinken en rond lopen met ringen ter waarde van tien duizenden euro’s. Chatunga Bellarmine Mugabe van net 20 jaar oud, heeft er blijkbaar geen moeite mee dat 2/3 van het land in armoede leeft, dankzij zijn hoog bejaarde vader. Nyepudzayi Bona Mugabe is de enigste dochter van Grace en Robert. In tegenstelling tot haar broer Chatunga Bellarmine is Nyepudzayi Bona niet zichtbaar op social media. Toch wordt gezegd dat ze sinds 2014 samen met haar moeder bezig was om bepaalde politieke taken van hun oude vader over te nemen. Dat Grace zich met het landsbestuur ging bemoeien blijkt wel uit het feit dat ze sinds drie jaar deelneemt aan het Politbureau van ZANU-PF. Deze vrouw heeft een sterke wil en iedereen moet gehoorzamen. Als de Zimbabwaanse First Lady wilde shoppen in Londen of Parijs, dan werden vliegtuigen van Air Zimbabwe ingezet. Die moesten dan verplicht vliegen voor de president’s vrouw. Grace Mugabe leeft enorm boven haar stand en dat heeft hoogst waarschijnlijk een rol gespeeld bij de staatsgreep van 15 november 2017!

Want Robert Mugabe is stokoud, hij is 93 jaar. Dat zijn geest nog relatief helder is spreekt in zijn voordeel. Maar het is al bekend dat de hoog bejaarde dictator soms wegzakt en niet langer dan een paar minuten kan praten. Daarom is Grace Mugabe de laatste drie jaar zo snel gestegen in de hiërarchie van ZANU-PF. Ze werd ondersteunt door zowel de jeugd liga als de vrouwenafdeling van de partij. Haar ambities moeten meer dan duidelijk geweest zijn, Grace Mugabe wilde de macht over het land. Op 8 november ontsloeg Robert Mugabe zijn vice president. Een 75 jarige politicus die populair was bij het leger. Emmerson Mnangagwa’s ontslag was de laatste zet die het leger tolereerde van de president. Op 15 november 2017 werden tanks naar de hoofdstad gestuurd en namen soldaten bezit van de staatsomroep. Officieel werd niet gesproken over een staatsgreep, maar het is wel duidelijk dat de militairen de macht hebben!

Is dit het einde voor Mugabe? Het leger eiste dat hij vrijwillig afstand doet van de macht. Echter na meer dan 37 jaar absolute heerser te zijn geweest, is de oude dictator niet van plan om op te geven. Robert Mugabe is altijd in staat geweest om de controle te behouden. Het leger heeft de mogelijkheid om de bejaarde tiran gewoon af te zetten en zelfs te veroordelen. Want daar hebben de militairen ook mee gedreigd. Dat zou een interessante rechtszaak worden, want er is zoveel bewijs tegen de familie Mugabe. Hun elitaire levensstijl, het uitbuiten van arbeiders, het onderdrukken van critici, Robert Mugabe heeft het allemaal gedaan. Net zoals Muammar Gaddafi in Libië was hij een absolute vorst die geen tegenspraak duldde. Er wordt gezegd dat het totale vermogen van de familie Mugabe ongeveer 1 miljard dollars waard is. Ze maakte vooral winst door de staatsbedrijven, die eigenlijk voor de bevolking zouden moeten werken. Echter in het (voormalige?) Koninkrijk van Mugabe was alles ondergesteld aan deze familie. Doet ons dat niet denken aan de Kim dynastie in Noord Korea? Het is daarom niet vreemd dat het Mugabe regime en dat van de Kims bevriend waren. Zo hielpen de Noord Koreanen bij het trainen van commando’s van het Zimbabwaanse Nationale Leger.

Revolutionair socialisten hebben geen vertrouwen in het leger, nog ZANU-PF en al helemaal niet in de elitaire Mugabe familie.

Robert Mugabe met zijn 40 jaar jongere vrouw: Grace Mugabe