Dijsselbloem is een misdadiger

Jeroen Dijsselbloem vindt zichzelf heel zielig. Zijn uitspraken over Zuid Europa zouden niet zo bedoeld zijn en de massieve kritiek vindt hij onterecht. Begin maart maakte Dijsselbloem in een interview met de Frankfurter Algemeine duidelijk dat Griekenland en andere zuidelijke landen, neoliberaal beleid moeten accepteren omdat ze geld van de EU gekregen hebben. De PvdA politicus behoort tot de meest rechtse vleugel van de sociaal democratie en is als president van de Euro-Groep, verantwoordelijk voor het feit dat de armoede in met name Griekenland zo enorm gegroeid is. Dijsselbloem zou net zo goed een VVD politicus kunnen zijn en revolutionair socialisten kunnen hem alleen maar minachten!

Toen SYRIZA in Griekenland aan de macht kwam, was Jeroen Dijsselbloem niet bepaald blij. Het ”radicaal linkse” SYRIZA beweerde fel tegen bezuinigingen te zijn. Alexis Tsipras probeerde daarom ook met Dijsselbloem te onderhandelen. Als gematigde socialist had Tsipras best met de sociaal democraat Dijsselbloem kunnen optreden. Maar de PvdA’er wou van de SYRIZA leider maar één beleid zien: neoliberalisme. De privatisering van de laatste Griekse staatsbedrijven en het verkopen van zeehavens en luchthavens. SYRIZA deed wanhopige pogingen om compromissen te zoeken, maar de Euro-Groep was hard. Voor de miljarden aan steun, moest Griekenland de lijn van het IMF en het internationale kapitalisme volgen!

Alexis Tsipras zakte uiteindelijk in elkaar en capituleerde. De neoliberaal Dijsselbloem kreeg zijn zin. Griekenland privatiseerde haar laatste staatsbedrijven en verkocht luchthavens en zeehavens aan Europese kapitalisten. Dankzij de rechtse mentaliteit van Jeroen Dijsselbloem en de slapheid van Tsipras heeft het neoliberalisme een grote overwinning geboekt in Zuid Europa. De armoede onder arbeidersgezinnen is helemaal de schuld van zowel die rechtse PvdA’er als de klassenverraders van SYRIZA. In 2017 leeft al 22,7% van de Griekse bevolking van minder dan 500 euro per maand. Dat zijn vaak ouderen en baanlozen wiens uitkeringen enorm gekort zijn. De arbeider die nog wel werk heeft doet het niet veel beter. Velen moeten rond komen met slechts 1000 euro per maand, in een land waar de prijzen voor basis levensvoorzieningen net zo duur zijn als in Nederland!

Nu eisen veel Zuid Europese politici dat Dijsselbloem opstapt als president van de Euro-Groep. Die vindt dat echter dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Het is natuurlijk hypocriet dat Zuid Europeanen pas nu tegen deze neoliberaal in actie komen. Ze hadden al in 2015 moeten eisen dat Dijsselbloem vertrekt. De PvdA had kunnen leren van PASOK, de Pan-Helleense Socialistische Beweging die in 2015 keihard afgestraft werd. Net als de PvdA in 2017, werd PASOK gestraft voor neoliberaal beleid. De partij die ooit de verkiezingen van 2009 won, bezit tegenwoordig slechts 17 van de 300 zetels. Jeroen Dijsselbloem heeft echter geëist van Tsipras dat hij het neoliberale beleid van de PASOK regering voortzette. SYRIZA liet net als PASOK, de arbeidersklasse in de steek en voert tegenwoordig neoliberaal bewind. De sociaal democratie brult dat ze staan voor ”eerlijkheid en soliditeit”’, de Grieken hebben ondertussen geleerd wat dat betekend voor arbeiders. Ze voelen zich verraden door politiek links, zeker omdat PASOK en SYRIZA de lijn van Dijsselbloem volgen!

Wat arbeiders in geheel Europa nodig hebben zijn partijen die zich tegen het neoliberalisme en kapitalisme van de EU keren. Maar omdat die er niet zijn, winnen extreem rechtse nationalisten aan steun. Die willen met name verdeeldheid en haat zaaien om de arbeidersbeweging te verzwakken. Types zoals Jeroen Dijsselbloem en Alexis Tsipras beweren links te zijn, maar voeren wel het beleid van het IMF uit. Daarom kun je niet vertrouwen op sociaal democratische partijen. Ook gematigde socialisten hebben laten zien dat ze niet verder durven denken dan de bestaande machtsstructuren. SYRIZA mag dan wel tegen het neoliberalisme zijn geweest, maar door hun onvermogen om een socialistisch alternatief te presenteren, zakte ze in elkaar onder de dreigingen van Dijsselbloem. Die dreigde Griekenland de geldkraan dicht te draaien als men niet deed wat hij beval. Neoliberaal beleid is de prijs die Tsipras moet betalen voor de miljarden aan euro’s. Geld dat niet bij de Griekse arbeiders komt!

Emile Roemer is een bondgenoot van SYRIZA en angstvallig stil sinds zijn Griekse kameraden, neoliberaal beleid gingen voeren. Begin 2015 vierde men nog feest bij de SP over de overwinning van Tsipras partij. Het was een bewijs dat de Grieken duidelijk NEE zeiden tegen het neoliberale Europa. Roemers partij is echter nu stil en praat niet meer over SYRIZA. Ook DIE LINKE in Duitsland is gaan zwijgen toen de ”Coalitie van Radicaal Links” opeens rechtse economische besluiten nam. Sommige gematigde socialisten zeggen dat Alexis Tsipras geen keus heeft en gedwongen wordt om neoliberaal te zijn. Revolutionair socialisten wijzen deze onzin af. SYRIZA had de mogelijkheid om een socialistische democratie op te bouwen. Maar de Griekse gematigde socialisten hebben net als de SP geen revolutionaire houding. Ze zijn te braaf, te burgerlijk en denken niet buiten de kaders van het parlementaire stelsel en de markt dictatuur!

Politiek rechts heeft eigenlijk niet veel gedaan in deze zaak. Het zijn sociaal democraten en gematigde socialisten die hun beleid uitvoeren. Zo sterk is het rechtse gedachtegoed geworden, dat zelfs sociaal democratische personen in staat zijn om neoliberaal beleid af te dwingen. Jeroen Dijsselbloem behoort tot leiders zoals Wim Kok en Tony Blair. Dat zijn rechtse sociaal democraten, met name Blair die de oorlogen van de VS steunde en in feite een rechtse Britse minister president voorstelde, ook al kwam hij van de Arbeidspartij (Labour). Wim Kok kennen we allemaal als de grootste hypocriet in Nederland. Een vakbondsleider in de jaren 70 en 80’s, totdat meneer in 1986 leider van de PvdA werd. Kok maakt een einde aan de idealistische PvdA van Joop den Uyl. In de jaren 90 werd voorgoed afstand genomen van het socialisme!

Doordat de sociaal democratie zo rechts is gaan denken hebben ze veel steun onder de arbeidersklasse verloren. Dat veel arbeiders nog op sociaal democraten blijven stemmen had meer te maken met het keiharde feit dat er geen socialistisch alternatief bestond op partijen zoals de PvdA en PASOK. Partijen zoals de SP zijn pas de laatste 17 jaar een concurrentie op politiek links. SYRIZA begon als coalitie in 2004 en is pas sinds 2012 een politieke partij. Deze gematigde socialisten werden groter doordat een deel van de arbeidersklasse zich van de sociaal democratie afkeerde. Echter door hun onvermogen om verder te kijken dan de klassieke sociaal democrate, stagneren deze partijen. Ook DIE LINKE in Duitsland stagneert en verliest aanhang. Dit komt omdat de partijleiding in verschillende Duitse deelstaten oproept tot coalities met kapitalistische partijen. In Nederland heeft de SP net weer een verkiezing verloren en staat nu op 14 zetels. Sinds 2006 heeft de partij in totaal 12 zetels verloren. Want de SP wordt door te veel arbeiders niet als alternatief gezien!

Nu de PvdA geen grote partij meer is wordt het ook tijd om afscheid van Jeroen Dijssebloem te nemen. In het nieuwe kabinet zal geen plaatst zijn voor deze PvdA’er. De VVD heeft genoeg eigen mensen en ook het CDA wil best rechtse ministers leveren. De sociaal democratie heeft haar taak volbracht, nu kunnen de officiële neoliberalen voor wanbeleid en ongelijkheid zorgen. Misschien wordt GroenLinks wel de nieuwe PvdA in het kabinet Mark Rutte 3. Dan wordt Jesse Claver het zogenaamde ”linkse gezicht” van het kabinet. GroenLinks is al jaren bezig om goed over te komen bij de grote jongens zoals VVD, CDA en D66. Want ook de groenen willen graag het kapitalisme van dienst zijn. De naïeve Jesse Claver moet wel heel dom zijn als hij echt gaat denken, dat alles groener en socialer wordt onder een kabinet Mark Rutte nummer 3. VVD, CDA en D66 zijn niet de partijen van ecologie, solidariteit en duurzaamheid. Bij deze partijen staat het bedrijfsleven voorop!

Revolutionair Socialistische Media roept op tot strijdt. Tegen Mark Rutte, tegen zijn derde kabinet. Politiek links is weer verzwakt en kan alleen weer groeien als er een strijdbare partij van de arbeiders komt. De SP wordt die partij niet zolang Emile Roemer leider is. Hij is een aardige man, maar daar hebben wij arbeiders niet aan. Wat de SP nodig heeft is een revolutionaire ideologie, een partijbestuur dat socialistisch durft te denken en fel tegen de kapitalistische mentaliteit ingaat. Geen compromissen met partijen die het neoliberalisme steunen. Geen water bij de wijn doen. Dat is wat politiek rechts al jaren eist van links. Binnenkort komt een nieuw rechts kabinet dat de aanval zal openen op alle werkende Nederlanders. Mark Rutte staat weer aan het roer en met steun van CDA, D66 en misschien GroenLinks, laat hij de arbeidersklasse bloeden om het kapitalisme van dienst te zijn!

 

Solidariteit met Anne Fleur Dekker

Revolutionair socialisten staan volledig aan de kant van het ex-GroenLinks lid: Anne Fleur Dekker. Deze jonge activiste werd recentelijk het mikpunt van extreem rechtse bedreigingen door aanhangers van de PVV en het FvD. Dekker gaf een jaar geleden een tweet uit waarin ze een cynische reactie gaf op een rechtse dame, die wou namelijk 500 mensen mobiliseren om stenen naar een Moskee te gooien. In reactie daarop stelde Anne Fleur Dekker de vraag of ze misschien 500 mensen konden verzamelen om stenen naar Wilders te werpen. 12 maanden later komt deze tweet haar op doodsbedreigingen te staan. Zeker omdat Anne de aanval had geopend op het rechts-nationalistische: ”Forum voor Democratie” van Thierry Baudet. Haar kritiek op de persoon Baudet gaat nu zover dat via het internet, extreem rechtse personen oproepen tot geweld tegen de 22 jarige activiste!

Geert Wilders wist natuurlijk niets van de tweet uit 2016. Niemand had hem geïnformeerd, logisch ook want de PVV is Wilders. De blonde dictator heeft geen organisatie, geen leden, geen partijstructuur. Zijn ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” is in feite slechts hij en zijn 20 mensen in de Tweede Kamer met wat medewerkers eromheen. Maar Thierry Baudet’s FvD heeft een leger van 5000 leden en daarbuiten nog genoeg sympathisanten, die zich organiseren. Daarnaast wil Baudet een reactionaire conservatieve beweging opbouwen, die opkomst voor ”traditionele Europese belangen”. Met etnisch nationalisme, afkeer van multiculturalisme en een diepe minachting voor vrouwen, zet Baudet zich zogenaamd af tegen het ”culturele marxisme”!

Dat het stemvee van de PVV grote minachting heeft voor de mening van andersdenkenden is bekend. De aanhangers van Wilders dulden geen kritiek en wie dat wel heeft, is meteen een ”landverrader” of ”linkse rat”. Dat gedrag is typisch voor mensen die zich helemaal hebben laten vergiftigen met de haat die rechtse nationalisten verspreiden. Ondertussen doet Wilders helemaal niets voor de arbeidersklasse en stemt doodleuk voor veel neoliberale voorstellen van de VVD. Zoals Anne Fleur al op haar blog schreef: Wilders doet zich voor als politicus die opkomt voor de ‘gewone Nederlander’, volgens Rutte is de partij zelfs ‘hartstikke links.’ Wie voorbij de retoriek naar Wilders’ stemgedrag kijkt ziet echter dat zijn partij op ‘sociale’ punten altijd het tegenovergestelde doet van wat hij zegt.”

Anne Fleur Dekker was tot vandaag lid van GroenLinks. Waarom een activist zo lang lid is gebleven van zo’n gematigde club groene liberalen is de vraag. Hoe dan ook ze merkte al snel dat er weinig solidariteit kwam uit de zogenaamde ”activistische” partij. Haar cynische tweet van 12 maanden geleden werd zelfs veroordeeld. Want blijkbaar mag alleen radicaal rechts cynisch zijn. Als een jonge activist een cynische reactie geeft dan valt het hele establishment over haar heen en dat is precies wat er gebeurde. Zelfs de neoliberale VVD beweert dat Anne zelf verantwoordelijk zou zijn voor haar doodsbedreigingen door PVV en FvD aanhangers. Van GroenLinks kreeg ze geen steun, logisch ook want Jesse Claver wil goed overkomen bij de neoliberale partijen. Hij kan het niet hebben dat zijn partij opeens vierkant achter een activist gaat staan, want dat zou GroenLinks opeens ”activistisch verdacht” maken in de ogen van zijn toekomstige rechtse coalitiepartners!

Die rechtse media heeft het vuur aangestoken. GeenStijl en De Dagelijkse Standaard gingen zelfs zo ver om te beweren dat Anne Fleur Dekker een moordaanslag op Wilders wou plegen. Haar tweet van 12 maanden geleden als cynische reactie op een PVV aanhangster die juist geweld tegen moslims wou doorvoeren, wordt nu als ”bewijs” gebruikt. Want een cynische reactie uit 2016 laat helemaal zien hoe ”gevaarlijk” Anne Fleur Dekker is. Doet ons denken aan de haat en doodbedreigingen die een andere vrouw ontving, toen ze zich ging afzetten tegen de racistische politiek. Welke vrouw wordt nog steeds bedreigt omdat ze zich verzet? Sylvana Simons. Het stemvee van Wilders en Baudet hebben er blijkbaar moeite mee dat vrouwen zich activistisch opstellen, tegen het racisme en etnisch nationalisme!

Na een avondje bij Pauw aan tafel, maakte Anne Fleur de volgende balans op;

  1. Vrijheid van meningsuiting geldt alleen voor rechts. Dat Geert Wilders bedreigd wordt is heel erg zielig, maar als ik (of elk ander links persoon) bedreigd word is dat vooral mijn eigen schuld.

  2. ‘Bezorgde burgers’ bestaan alleen op rechts. Op links zijn uitgesprokenen vooral gevaarlijk. Zo liet Pauw de ‘AZC-aanvallers’ uit Enschede wel hun uitgebreide motieven toelichten.

  3. De dood van Pim Fortuyn maken elke eerdere actievormen tegen hem verdacht.

  4. Een taart gooien staat gelijk aan moord.

  5. Als het om bedreigingen gaat (en je gedrag op sociale media), weten witte mannen vooral hoe dat komt en hoe je je wel hoort te gedragen

  6. De macht om het publieke debat te beïnvloeden (en eventuele hetzes te creeën) ligt blijkbaar vooral bij 22-jarige twitteraars, niet bij politici met gevaarlijke ideeën.

  7. Dat vooral vrouwen en minderheden te maken krijgen met buitensporige kritiek op hun publieke uitlatingen is ‘allemaal leuk en aardig’ maar je moet je gewoon gedragen.

  8. Een dubbele moraal is gewoon oké.

Zie haar volledige reactie hier op www.joop.nl/opinies/geleerd-avondje-pauw

Revolutionair Socialistische Media staat volledig aan de kant van Anne Fleur Dekker. Maar waar is politiek links? Waar is de massieve solidariteit van partijen zoals GroenLinks en de SP? Waarom is het WEER STIL aan hun kant? Antwoord: Politiek links durft niet, gevestigd links is bang. Bang voor de afkeurende vinger van de bourgeoisie. Die afkeuring liet Jeroen Pauw erg goed merken en zeker zijn VVD gast.. Daarnaast wil GroenLinks graag overkomen als een brave burgerlijke partij, die ”regeringsverantwoordelijkheid” wil dragen voor neoliberaal beleid. De enigste persoon die het opnam voor Anne tijdens dat interview met Pauw was de leidster van de Partij voor de Dieren. Marianne Thieme was de enigste die niet vijandig tegenover Anne Fleur Dekker stond!

De 22 jarige activiste heeft GroenLinks nu verlaten. Ze citeert terecht dat de partij te liberaal geworden is. Bij de SP zal Anne Fleur Dekker zeker niet komen, want die partij is te nationaal ingesteld. Daarnaast vind ex-leider Jan Marijnissen, dat felicitaties aan gekozen SP vertegenwoordigers alleen in het Nederlands mogen. Je mag dus iemand van buitenlandse afkomst niet feliciteren in hun moedertaal volgens het voormalige SP icoon, WHAT THE FUCK?? Dit nationalistische gelul is helaas typisch voor Marijnissen, die altijd al erg nationaal dacht. De SP mag dan wel geen nationalistische partij zijn, maar door haar (links) populisme en stalinistisch verleden zitten hier en daar nog wel trekjes die je als nationalistisch kunt omschrijven. Hierdoor hebben veel activisten moeite met de SP, omdat internationalisme een groot goed is binnen links activisme!

 

De vertegenwoordigers van het burgerlijke denken hebben geen begrip voor Anne Fleur.

Kom in verzet, tegen het nieuwe neoliberale kabinet

VVD, CDA, D66 en GroenLinks, gaat dat het worden? Wordt Jesse Claver de nieuwe Diederik Samsom? Gaat GroenLinks nu ”regeringsverantwoordelijkheid” dragen en het toekomstige neoliberale kabinet een soort ”progressieve” legitimiteit geven? Of Claver nu wel of niet aan boord stapt, een rechts kabinet gaat er komen. Want dat is de keus die Nederland gemaakt heeft. Ook al strafte men de VVD en PvdA voor hun asociaal beleid, gingen de meeste stemmen weer naar kapitalistische partijen. Vertrouwen op de politiek kunnen we niet. Revolutionair Socialistische Media roept daarom op om in verzet te komen. Leer het socialisme kennen en strijdt voor een arbeiderspartij op een socialistisch programma!

De verkiezingen van 15 maart 2017 eindigde in een enorme nederlaag voor de PvdA. Slechts negen sociaal democraten nemen plaats in de Tweede Kamer. De SP en GroenLinks zijn nu beidde groter dan de Partij van de Arbeid, die gereduceerd is tot een kleine partij. Toch hopen de ”Jonge Socialisten” (jongerenclub PvdA) dat de sociaal democratie weer terug komt. Idealistisch zoals de JS is, zien ze nog steeds heil in de Partij van de Arbeid. Nu is de sociaal democratie als ideaal inderdaad niet gestorven. Want de SP en GroenLinks hangen deze centrum-linkse ideologie ook aan. Maar of de PvdA ooit weer een grote partij wordt is de vraag. Veel arbeiders hebben eindelijk gerealiseerd dat de oude sociaal democraten hun voortdurend in de steek lieten, zodra de PvdA in een rechtse regering stapte!

Het rechtse populisme vierde haar overwinning door de groei van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” en het ”Forum voor Democratie” van Thierry Baudet. De twee populistische partijen verschillen wel van elkaar. Wilders is de racist en alleenheerser, terwijl Thierry Baudet de ”brave” nationalist speelt en pleit voor een directe democratie. Maar Baudet is net zo giftig als Wilders. Beidden symboliseren het rechtse nationalisme in Nederland, dat gekenmerkt wordt door diepe minachting voor moslims en migranten van niet-westerse afkomst. Recht tegenover het rechtse populisme staat DENK. Deze partij is juist 100% voor moslim migranten. DENK heeft op veel punten helemaal gelijk als ze het racisme aankaarten in Nederland. Ook hebben ze gelijk dat niet-westerse Nederlanders te vaak met de nek worden aangekeken door de witte meerderheid!

Een groot probleem in dit land is het wegkijk gedrag. Te veel witte arbeiders weigeren in te zien dat er een groot racisme probleem is. Dit komt omdat de meerderheid nooit ervaring heeft met discriminatie en buitensluiting omdat je toevallig een Arabisch uiterlijk hebt. Maar minderheden in Nederland ervaren dit juist. Zelfs Spanjaarden en Italianen worden aangezien voor Marokkanen en ervaren minachting en haat van witten. Het racisme is vooral sterk bij die groep die geen vrienden hebben met een donkere huidskleur. Hierdoor weten deze Nederlanders niet hoe het is om gediscrimineerd te worden, puur omdat je er niet wit uitziet. De mythe dat dit land een ”tolerant” en ”liberaal” koninkrijk zou zijn is echter een sterk dogma geworden. Het vereist een open geest om in te zien dat tolerantie juist veel minder vanzelfsprekend is!

Voor het verzet tegen het nieuwe rechtse kabinet zijn alle arbeiders noodzakelijk. Niet alleen zwarte arbeiders of alleen witte arbeiders. Allemaal zijn nodig in de strijdt om Mark Rutte te bevechten. Want deze neoliberaal zal weer minister president worden en een beleid gaan voeren in diensten van het bedrijfsleven. Grote bedrijven eisen altijd een kabinet dat ”zakelijk” ingesteld is. Anno 2017 betekend dit vooral neoliberaal. Dat is ook de taak van de overheid, om de bezittende klasse van dienst te zijn. Daarom willen revolutionair socialisten, de overheid vernietigen en vervangen door een overheid in dienst van het proletariaat. Een socialistische staat zal geen instituut worden met speciale privileges voor diens ambtenaren!

José Alberto “Pepe” Mujica Cordano was vijf jaar president van Uruguay. Hij liet zien hoe een president van het arbeidersvolk diende te leven. Mujica nam slechts 20% van zijn salaris op en doneerde de rest. Een presidentiële limousine weigerde hij en dus reed de president van Uruguay tussen 2010 en 2015, in een oude Volkswagen Kever. Leven in het grote presidentiële paleis was ook ”not done”. José Mujica koos ervoor om op zijn kleine boerderij te blijven. Hoewel zijn regering niet socialistisch van aard was, toonde hij aan dat een president niet hoeft te leven zoals een vorst. Revolutionair socialisten zijn het helemaal met hem eens. Een vertegenwoordiger van de arbeidersklasse dient te leven op een modaal inkomen. In het westen is dit natuurlijk niet zo. Bij ons leven presidenten en ministers op salarissen bijna vijf keer modaal!

Demonstraties zijn een goed middel om te laten zien dat we het niet pikken. De FNV zou arbeiders moeten mobiliseren tegen elke neoliberale wandaad. Probleem is dat de vakbonden erg leven met een compromis mentaliteit. Al jaren kunnen kapitalisten van alles doordrukken omdat de bonden niet durven te vechten. Hun angst zit met name in de rechtse media, die de vakbonden aanvalt en afmaakt. Stakingen worden al vaak genoeg als ”last” afgebeeld, de kapitalistische media kiest dan altijd de kant van de bezittende klasse. Vakbonden moeten niet bang zijn voor negatieve media aandacht. Maar doordat de werkende klasse geen eigen media bezit, worden acties van verzet vaak omschreven als ”nutteloos” door kranten van het kapitalisme (zoals Telegraaf, NRC en Volkskrant). Sensatie journalisten drijven maar al te vaak spot met het verzet van arbeiders, studenten en migranten. Met name het rechtse PowNews is daar goed in!

Sommige nieuwssites spreken als  van een ”groen” kabinet met GroenLinks erin. Ook D66 wordt als ”progressief” omschreven. Nu is het zo dat Jesse Claver pleit voor groene innovatie, maar onder het kapitalisme is dit volledig onmogelijk. Omdat ecologie niet samengaat met de hebzucht van het kapitaal. Zelfs al wordt Nederland ”groener” dan is het lastiger om te concurreren met landen die niets geven om het milieu (China & USA). Kijk maar naar de VS waar Donald Trump alles in het werk stelt om milleregels voor bedrijven te beperken. Daarnaast heeft hij toestemming gegeven voor de bouw van de Keystone Pipeline System, een oliepijpleiding dwars door Indiaans gebied. Een groen kapitalisme kan alleen werken als alle kapitalisten van de wereld zich aan milieuregels houden. Maar milieuvriendelijk ondernemen is duur en verzwakt je concurrentiepositie, zeker als je producten duurder worden!

Nee, Nederland wordt niet groener nog socialer onder een kabinet met GroenLinks erin. VVD, CDA en ook D66 zijn neoliberale partijen en die zullen altijd de kapitalisten voor de arbeiders plaatsen. D66 is deels progressief op wat sociale vrijheden zoals abortus, maar op economisch gebied zijn de democraten gewoon rechts. Het CDA is al behoorlijk rechts en heeft zelfs wat nationalistische standpunten. Revolutionair socialisten zullen GroenLinks verantwoordelijk houden voor elke aanval op de arbeidersklasse, zodra ze in een kabinet met VVD, D66 en CDA stappen. In 2012 deden we dat al met de PvdA toen Diederik Samsom zijn linkse verkiezingsbeloftes negeerde en lachend met Mark Rutte op de foto ging. We weten allemaal wat het eindresultaat voor de Partij van de Arbeid was, na vijf jaar ”regeringsverantwoordelijkheid”. Jesse Claver voelt zich nu nog de overwinnaar, maar zodra hij meegaat doen met de grote jongens zal hij voelen dat rechtse politiek niet lekker smaakt bij zijn achterban!

 

Ze lopen allemaal al in de kleding van het bedrijfsleven.

SP stagneert, PvdA afgemaakt

De SP van Emile Roemer is opnieuw gestagneerd. Weer lukte het de gematigde socialisten niet om meer zetels te winnen. Revolutionair socialisten hadden dit al verwacht, maar gelukkig viel het verlies mee. De partij verloor één zetel en kwam uit op 14. Toch is RSM niet blij met de reactie van Roemer. Die denkt weer dat alles goed gekomen is. Weer verloor de SP stemmen en weer snappen ze niet waarom. Dit toont aan de bij de ”Sociaaldemocratische” Partij geen klassenbewustzijn heerst. Alles binnen de SP is gericht op het burgerlijke model, over een socialistisch alternatief wordt niet gepraat. De neoliberale VVD wist een groot deel van haar electoraat voor zich te houden. Maar de Partij van de Arbeid is volledig vernietigd. Nog maar negen zetels behoudt de voormalige arbeiderspartij in de Tweede Kamer!

Met 33 zetels is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, jammer genoeg weer de grootste partij van Nederland. Tweede partij is de radicaal rechtse ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” geworden. Toch had Wilders op een hoger zetelaantal gehoopt, zijn PVV won vijf zetels meer en komt uit op 20. De echte grote winnaars zijn met name GroenLinks, CDA en D66. Onder leiding van Jesse Claver kreeg GroenLinks meer dan 10 extra zetels. D66 van Alexander Pechtold komt uit op 19 zetels, het CDA krijgt ook 19 zetels!

Wie gelukkig niet in de Tweede Kamer komt is Jan Roos en zijn rechts nationalistische: Voor Nederland. VNL is een partij die nog rechtser wil zijn dan de PVV. Roos komt uit het GeenStijl kamp, een racistische website waar nationalisten en ander extreem-rechts tuig hun haat vrij uiten. GeenStijl stond aan de wieg van GeenPeil, die trouwens ook meedeed met de verkiezingen als politieke partij. Zowel VNL als GeenPeil wonnen niet genoeg stemmen voor een zetel. Met 80,04% die kwam stemmen, kun je zeggen dat er een hoge opkomst was!

Dat het GeenStijl tuig niet gewonnen heeft is goed, maar de ”beschaafde” nationalisten van het ”Forum voor Democratie” waren wel in staat om met twee zetels de kamer te bereiken. Thierry Baudet ziet zich als een nieuwe Pim Portuyn en is niet vies om de ”superioriteit” van de witte Europeanen duidelijk te maken. Met 5.000 leden is het ”Forum voor Democratie” een nieuwe nationaal conservatieve partij in Nederland. Wilders heeft misschien wat stemmers aan Baudet verloren. Die weet heel goed zijn racisme en etnisch nationalisme te verduisteren onder een net pak en braaf taalgebruik. Fortuyn was daar ook goed in!

Politiek rechts is versterkt uit de verkiezing gekomen. Dat had Revolutionair Socialistische Media al voorspelt. Na jaren het neoliberalisme gesteund te hebben is de PvdA echter afgestraft. Nog maar 9 zetels houdt de voormalige arbeiderspartij over. De klap moet enorm hard geweest zijn. Maar ze verdienen het, de PvdA heeft sinds Wim Kok een beleid gesteund dat de rijken en het kapitalisme ten goeden kwam. Arbeiders moesten steeds toekijken hoe de ”sociaal democraten” zich lieten spannen voor neoliberaal wanbeleid. De linkse kiezer heeft de PvdA nu voorgoed verlaten. Het is alleen zo jammer dat die overgelopen zijn naar GroenLinks, D66 of DENK en niet naar de SP. Want vooral DENK komt in de Tweede Kamer met drie zetels!

Nederland heeft nood aan een arbeiderspartij. Zo’n partij op een socialistisch programma zou de steun van de arbeidersklasse kunnen winnen. Helaas is het klassenbewustzijn zo laag dat vele zich laten leiden door burgerlijke opvattingen. Die opvattingen zijn erg dominant geworden de laatste 28 jaar. Over alternatieve economische systemen wordt niet gepraat, alleen het kapitalisme zou voor ”welvaart” kunnen zorgen. Dat is de heersende dogma van de kapitalistenklasse. Toch snappen veel arbeiders dat dit systeem hun niet ten goeden komt. Het probleem is dat politiek links geen duidelijk antwoord heeft op de berg aan leugens en onwaarheden die politiek rechts verspreidt. De SP is te braaf en durft niet te praten over socialisme. Vermoedelijk zitten ze nog steeds vast in de illusie dat het socialisme iets met Rusland en China te maken heeft. Logisch ook, want de SP leiding was ooit heilig ervan overtuigd dat met name Beijing het ”juiste socialisme” nastreefde!

Socialisme is geen dogma en ook nooit ergens gerealiseerd. Rusland deed een poging in 1917, Spanje in 1936 en ook in Duitsland, Hongarije en Finland waren pogingen van de arbeidersklasse om de macht te grijpen. De revolutie lukte alleen in Rusland, maar door isolatie en de burgeroorlog kon het stalinistische kankergezwel ontstaan. Stalin wist de gehele revolutionaire arbeidersbeweging te verslaven aan zijn wil. Wie kritiek op hem had werd eerst geroyeerd en later vermoord. Hierdoor konden de gematigde socialisten (later de verrechtste sociaal democratie) de revolutionair socialistische ideologie neerzetten als ”totalitair” en ”ondemocratisch”!

De kabinet’s formatie zal lastig worden. Maar VVD, D66 en CDA kunnen met ChristenUnie een makkelijk neoliberaal kabinet opstellen. Deze vier kapitalistische partijen hebben al eens eerder samengewerkt om het Nederlandse kapitaal van dienst te zijn. De relatie tussen D66 en ChristenUnie is lastiger, omdat de seculiere Democraten en de religieuze christenen elkaar niet echt vinden op het gebied van secularisme, homoseksualiteit, abortus en hulp bij zelfdoding. Hoe dan ook, de nieuwe regering zal vermoedelijk bestaan uit vier kapitalistische partijen en Mark Rutte zal weer in het torentje zitten!

Politiek links heeft weer verloren en dat is dramatisch. Het onvermogen om een strijdbaar socialistisch alternatief neer te zetten, bewijst de handicap van links. Revolutionair socialisten blijven pleiten voor een arbeiderspartij. Zo’n partij moet echter groeien uit de arbeidersklasse en die is in Nederland, behoorlijk passief. Dat komt ook omdat de vakbonden totaal niet strijdvaardig zijn en vaak de PvdA lijn volgen. Als de FNV zou breken met de sociaal democraten en een nieuwe arbeiderspartij opricht, dan is er een mogelijkheid om de rechtse partijen uit te dagen!

Helaas is het rechtse denken zo verankert dat zelfs arbeiders zich laten leiden door partijen zoals de VVD. Die weet heel slim de mensen tegen elkaar op te zetten. Vooral de kloof tussen werkende arbeiders en baanloze arbeiders wordt steeds groter. Rechts beweert voor de ”hardwerkende” Nederlander op te komen en trekt deze groep arbeiders naar zich toe. Omdat politiek links geen duidelijke visie heeft om werkende arbeiders te beschermen, laten die zich (mis)leiden door neoliberale onwaarheden en vooroordelen!

De strijd gaat door. Revolutionair socialisten zullen blijven pleiten voor een echte partij van de arbeiders. De SP lijkt steeds minder die partij te kunnen worden. Het onvermogen van Roemer om de stagnatie van de SP te begrijpen, toont weer eens aan hoe beperkt deze ”Sociaaldemocratische” Partij denkt. Een nieuw kabinet zal neoliberaal zijn en de aanvallen op de arbeiders opvoeren. Daar moet verzet tegen opgebouwd worden. Want we moeten het niet pikken, dat we een regering hebben die alleen de rijken, de kapitalisten en het internationale kapitaal van dienst is!!

 

Asscher dacht te winnen. Hij werd afgemaakt, want de linkse kiezer is het verraad van de PvdA zat

Stem kritisch SP of Artikel1

Revolutionair Socialistische Media geeft een stem advies. Stem links en met links worden eigenlijk maar twee partijen bedoeld. Nee, niet de ”Partij van de Asocialen” of het liberale Groen”Links”. Op 15 maart is de beste keus voor de werkende klasse de SP van Emile Roemer of Artikel1 van Sylvana Simons. De keus voor Artikel1 lijkt vreemd, want Sylvana Simons is tot nu toe een onbekend iemand geweest op het politieke landschap. Haar strijdt tegen racisme en discriminatie toont precies aan wat we missen in de tweede kamer. Er zijn genoeg politici die beweren tegen racisme en discriminatie te zijn. Maar geen enkele politieke partij heeft een stevig antiracistisch beleid, zelfs de SP niet. Daarom is een stem op Artikel1 belangrijk, omdat veel Nederlanders racisme ervaren. De SP verdient ook een stem. Hoe beperkt de partij ook is, de SP is de enigste linkse partij in het parlement die verzet aankaart tegen het neoliberalisme! 

Natuurlijk zijn er genoeg kritiek punten op Artikel1 van Sylvana Simons. Haar partij is jong en biedt daarnaast ook geen socialistisch alternatief. Een socialist is Simons niet, ze blijft denken binnen de beperkingen van de burgerlijke democratie. Wat ze wel bezit is moed om stigma’s te doorbreken. Haar verzet tegen Zwarte Piet leidde tot een vloedgolf aan racistische reacties en geen enkele politieke partij nam het voor haar op. Hierdoor koos Simons ervoor om zich aan te sluiten bij DENK, de partij van ex-PvdA Kamerleden: Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Binnen DENK kwam ze erachter dat er weinig kijk was op gelijke behandeling van homoseksuelen en vrouwen. Omdat DENK het moet hebben van conservatieve Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, leggen Kuzu en Öztürk geen nadruk op de strijdt voor vrouwen en LGBT rechten!

Sylvana Simons vond ook dat DENK genoot van sensatie en (negatieve) media aandacht. Toen ze bedreigd werd bleken Kuzu en Öztürk niet voor haar klaar te staan, aldus Simons. Uiteindelijk koos ze ervoor om DENK te verlaten en zelf een politieke partij te beginnen. De naam van de partij heet Artikel1, een verwijzing naar het eerste artikel van de Nederlandse grondwet waarin staat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” 

Geert Wilders wil artikel 1 afschaven zodat hij kan stigmatiseren en discrimineren. Dat de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” dit al sinds 2006 doet is duidelijk. Wilders minacht Nederlanders met een islamistische geloofsovertuiging. Net als Adolf Hitler wil hij deze religieuze minderheid vervolgen, door hun de vrijheid op religie te ontnemen. In zijn programma is Wilders behoorlijk vaag, maar uit zijn propaganda kunnen we concluderen dat hij de islamistische minderheid (maximaal 6% van de bevolking) wil vernietigen. Onder het motto van ”de islam is het kwaad” wil de blonde dictator van de PVV, een oorlog voeren tegen moslims. Revolutionair socialisten zullen dit niet toestaan en staan in solidariteit met alle moslims, die vervolgt worden omtrent hun religie!

De race om de Kamerzetels gaat een week voor de verkiezingen tussen de neoliberale VVD en de rechts nationalistische PVV. Twee rechtse partijen die geen links beleid zullen voeren. De PvdA onder Lodewijk Asscher denkt dat ze nog 25 zetels kunnen behalen, revolutionair socialisten hopen van niet. De sociaal democraten moeten flink afgestraft worden voor vier jaar neoliberaal wanbeleid onder Mark Rutte. Het is de taak van de linkse kiezer om de PvdA volledig in de steek te laten. Een stem op de SP of Artikel1 doet veel meer goeds dan een stem op de PvdA of dat liberale: GroenLinks. Het is daarom spijtig dat Jesse Claver veel linkse kiezers weet te misleiden. Hij ziet zichzelf als een soort Barack Obama, het icoon van 2008. Maar laten we niet vergeten dat Obama een neoliberaal bleek. Een rechtse president die juist geen ”CHANGE” bracht. De overwinning van de radicaal rechtse Donald Trump, was helemaal het resultaat van Obama’s onvermogen om de corruptie en ongelijkheid in de VS aan te pakken!

Dan de keus op 15 maart, SP of Artikel1. De SP is een linkse partij maar mist een stevig antiracistisch geluid. Artikel1 is veel sterker op het gebied van antiracisme en de strijdt tegen de laatste restanten van het kolonialisme, iets waar de SP niet aan komt. Beidde partijen staan voor een nationaal zorgfonds en zijn tegen de marktwerking in de zorg. Wat de SP en Artikel1 delen is hun overtuiging dat de overheid mensen moet helpen. Een klassiek linkse overtuiging. Revolutionair socialisten zijn het daar niet helemaal mee eens omdat de huidige overheid vooral kapitalistisch ingesteld is. In een samenleving gebaseerd op het kapitalisme, staat de overheid in dienst van het bedrijfsleven. Dat Nederland een belastingparadijs is anno 2017, wordt mede mogelijk gemaakt door het beleid van PvdA en VVD. Echter ook CDA en D66 zullen trouw blijven aan het markt fundamentalisme!

”Normaal doen” is de leus van de VVD in deze verkiezing. Alsof het beleid van deze rechtse partij ”normaal” te noemen is. Helaas is dit meer dan reëel. Al meer dan 30 jaar is neoliberaal denken normaal binnen zowel liberale, conservatieve en sociaal democratische partijen. Het CDA onder Sybrand Buma is een duidelijke rechtse koers ingeslagen. Die koers kan zelfs nationalistisch genoemd worden. Want de christen democraten willen dat Nederlandse kinderen weer het Wilhelmus gaan zingen op school. Misschien iets te veel naar de PVV gekeken? Gelukkig voelen velen niets voor de opvattingen van de CDA leider. Toch is er een groei in etnisch nationalisme. Wie PVV stemt heeft een duidelijk ”wij tegen hun” mentaliteit. Deze mentaliteit zie je ook terug bij DENK, die het vooral voor de niet-witte Nederlander wil opnemen. Dit ”wij tegen hun” denken is gevaarlijk want het verdeeld de arbeidersklasse. Als de SP nou een duidelijk antiracistisch en antikapitalistisch programma had, zou de voedingsbodem voor PVV en DENK veel zwakker zijn!

Na 15 maart zal politiek links in het parlement zwakker staan. Het beste voor de SP zou een tweede stagnatie zijn op 15 zetels. De kans is echter groter dat de partij zetels verliest. Daarom moet het verzet ook van de straat komen. Hoewel GroenLinks vermoedelijk meer zetels wint, kunnen we niet op Jesse Klaver vertrouwen. Hij is een jongen van de bourgeoisie, die maar al te graag bereid is om met neoliberalen in zee te gaan. Klaver staat te trappelen om ”regeringsverantwoordelijkheid” te dragen. Wat inhoudt dat hij veel linkse idealen moet offeren om met de grote kapitalistische jongens te mogen spelen. Een kabinet met GroenLinks erin gaat Nederland echt niet socialer maken. Dus zal Jesse Klaver beleid moeten goedpraten (net als Diederik Samsom) dat tegen de interesses van de arbeiders ingaat. Daarom geeft RSM geen stemadvies op GroenLinks!

De VVD en PVV zullen samen zeker 50 zetels halen, die kans is groot. Samen met het CDA zal politiek rechts versterkt uit de verkiezingen komen. Er komt een kabinet dat weer neoliberaal zal zijn. Want zo is het altijd gegaan in de Nederlandse politiek. Voor de werkende klasse zal deze verkiezing hoe dan ook negatief uitpakken, want de partijen van het neoliberalisme zullen weer de meerderheid uitmaken in Den-Haag. Doordat er geen consequente arbeiderspartij bestaat op een socialistisch programma, dat zich duidelijk uitspreekt tegen racisme en discriminatie, is politiek links zo zwak. Een groot deel van het electoraat zal ervoor kiezen om thuis te blijven. In 2012 stemde al 25% van de kiezers niet. Het is de vraag hoeveel procent nu thuis blijft?

Sylvana Simons in de kamer geeft een duidelijk signaal af. Simons is dan wel geen socialist, maar ze kaart aan dat Nederland een racisme probleem heeft. Veel zwarte Nederlanders ervaren racisme als ze zich openlijk verzetten tegen de verheerlijking van racistische en kolonialistische figuren. Met Simons in de kamer kunnen politici niet om haar heen. Ze zullen moeten luisteren en dat maakt een stem op Artikel1 belangrijk. Maar de SP verdient het niet om zetels te verliezen. Binnen hun beperkte visie doen ze hun best om een ”menselijker en socialer” Nederland op te bouwen. Emile Roemer is een goed man en hij leeft op een modaal salaris van 2300 euro bruto per maand. Elk SP Kamerlid wordt verplicht om te leven op het salaris van een geschoolde arbeider. De afdrachtsregeling laat zie dat de leden van de Socialistische Partij echt voor de mensen in de politiek zitten en niet voor het grote geld!

STEM 15 MAART OP LINKS

(Niet PvdA of GroenLinks!!)

Klik op de partijlogo’s om hun verkiezingsprogramma’s te bekijken!

Nee SP, de PvdA is niet het probleem

De SP klaagt, de slechte peilingen zouden het resultaat zijn van de PvdA. Want de sociaal democraten hebben politiek links zo slecht neergezet, dat de SP eronder lijdt aldus Emile Roemer. Dat de gematigde socialisten zo zwak staan in de peilingen ligt helemaal aan hun eigen ideologische slapheid en het feit dat arbeiders de partij niet als alternatief zien. Toegegeven de PvdA heeft links een slechte naam gegeven. Maar de SP biedt geen socialistisch alternatief en probeert al jaren om de PvdA (en dat liberale GroenLinks) haar kant op te krijgen. Dit terwijl arbeiders juist af willen van die verraderlijke ”Partij van de Asocialen”

Nee, het probleem op politiek links is niet de PvdA. Arbeiders snappen nu wel dat deze neoliberale partij niet meer links van aard is. Alleen de radicaal rechtse PVV en hun gehersenspoelde aanhangers geloven nog heilig in het rechtse sprookje van Martin Bosma, dat de PvdA een socialistische heilstaat wil oprichten. Populistisch rechts op het internet wil de sociaal democratie nog vaak ”socialistisch” noemen en de SP zelfs ”communistisch”, maar hun propaganda lekt aan alle kanten. De laatste vijf jaar heeft de PvdA onder Diedriek Samsom voorgoed bewezen hoe ”sterk en sociaal” ze al 30 jaar zijn. Het is spijtig dat het zolang geduurd heeft voordat de linkse kiezer dat ook begreep!

Nu zoekt de kiezer naar alternatieven. Een deel ziet heil in de jonge Jesse Klaver van GroenLinks. Een optimistische partijleider, die echter een partij leidt waar je als socialist enorm veel vraagtekens bij kunt zetten. Want het liberalisme is ook stevig verankerd in GroenLinks en dan met name hun steun aan de markt dictatuur en het kapitalistische denken. De Engelstalige Wikipedia noemt GroenLinks daarom ook terecht centrumlinks, ja zelfs ”groen-liberaal”. Klaver wil alles groener maken, maar blijft denken binnen de normen van het bestaande kapitalisme. Daarnaast heeft zijn partij in de laatste jaren bewezen trouw te zijn aan de neoliberale EU. Je kunt ze het beste zien als een groene variant van D66, een hippie versie van de Democraten!

Een ander deel van het linkse electoraat laat zich misleiden door de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek”. De PVV van Wilders beweert voor de zorg op te komen en keert zich (officieel) af van de traditionele kapitalistische politici. Als zuivere populist beweert de blonde dictator te spreken voor de arbeidersklasse. Maar laten we niet vergeten uit welk neoliberaal nest hij komt. Achter de schermen stemt zijn ”partij” steeds voor VVD standpunten. Bijvoorbeeld tegen het opstellen van een menselijk armoedebeleid, tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers, voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het verlagen van de huurtoeslag. Als de ex-PvdA stemmer dit allemaal zou weten, dan stemde hij/zij zeker niet op de PVV. Maar het is vooral hun boosheid en woede op de sociaal democraten, die vele graag willen afstraffen!

Dan is er nog een groep PvdA stemmers die nooit echte socialisten waren. Deze groep komt met name uit de hogere inkomstenklasse en voelt zich meer aangetrokken door Alexander Pechtold van Democraten 66. Deze rechtse sociaal democraten lijken meer op de sociaal liberalen van D66, waar de PvdA ideologisch al bij hoort. Officieel is er natuurlijk nog veel verschil tussen de sociaal democraten en sociaal liberalen. Want op papier is de Partij van de Arbeid nog een linkse partij, met linkse standpunten. Probleem is echter dat er van die standpunten weinig tot niets terecht komt, zodra men met VVD,D66 of CDA in een kapitalistische (en dat betekent anno 2017, neoliberale) regering zit. De sociaal democratie is altijd een ster geweest in het ”water bij de wijn doen”. Dat deed de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) al in 1939 toen men deel werd van de Nederlandse regering. Bedenk dat het Koninkrijk der Nederlanden toen der tijd nog een koloniale macht was en Indonesië onderdrukte. De opvolger van de SDAP (de PvdA) heeft tussen 1945 en 1949, zelfs met militair geweld geprobeerd om het kolonialisme te redden!

Waarom wint de SP de linkse kiezer niet? Dat heeft vooral met Emile Roemer en de partijkoers te maken. In 2006 zagen velen nog iets in Jan Marijnissen, hij was een strijdvaardige man die fel kon zijn. Daarnaast had de SP toen nog het karakter van een activistische partij. Na 2006 heeft de partijleiding ervoor gekozen om vooral te gaan spelen op de klassieke sociaal democratie. Hoewel het socialisme al sinds de jaren 90 uit het programma was geschrapt, zou er over een alternatieve maatschappij steeds minder gesproken worden. De SP lijkt zich erbij neer te leggen dat het kapitalistische stelsel niet te verslaan is. Dus wil men een soort ”menselijker en socialer” kapitalisme, een kreet die hoort bij de klassieke sociaal democratie. Daarnaast zocht de SP toenadering tot de PvdA en probeert al meer dan 11 jaar om die partij weer links te trekken. Dat de sociaal democraten weer met de neoliberale VVD gingen regeren in 2012, moet hard aangekomen zijn bij Roemer!

De linkse kiezer heeft daar niets aan. Een socialistische partij die steeds maar flirt met een partij die symbool staat voor klassenverraad. Daarnaast is de SP zeer zwak op het gebied van antiracisme en de strijd tegen het groeide nationalisme (”wij tegen hun” mentaliteit). Erger, de partij heeft bepaalde nationalistische trekken behouden uit de tijd toen ze nog een stalinistische partij waren. Stalinisten gebruiken vaak nationalisme omdat ze het ”socialisme in eigen land” nastreven en het internationalisme slechts als propagandaleus gebruiken. Alle volksrepublieken die vroeger bestonden waren enorm nationalistisch van aard. In Bulgarije moesten etnische Turken zelfs Bulgaarse namen aannemen en Noord Korea is een radicaal nationalistische dictatuur te noemen. De Sovjet-Unie dwong de Russische taal en cultuur af en trok etnische Russen voor!

De SP heeft geen socialistisch alternatief op de Europese Unie en wil slechte onderlinge samenwerking. De internationalistische linkse kiezer heeft daar niets aan. Wat socialisten zouden moeten doen in pleiten voor een Europa onder democratische controle van de werkende klasse. Een socialistisch Europa waarbij niet de macht van het bedrijfsleven centraal staat, maar het belang van de meerderheid: de arbeidersklasse. Maar daarvoor is deze EU niet gebouwd. Deze unie is er voor grote bedrijven, niet voor de werkende man/vrouw. Op het gebied van de zorg doet de SP wel goed werk. Het pleiten voor een nationaal zorgfonds is een goede stap. Helaas wordt al dat goede werk overschaduwt door het onvermogen van Emile Roemer om de werkende klasse voor de SP te winnen. De vriendelijke leerkracht is geen revolutionair en dat is nu precies het probleem!

Gaat de partij leren van haar aankomende nederlaag? Dat is maar de vraag want gematigde socialisten lijken het niet te begrijpen. Ze missen een klassenbewustzijn en durven niet maar het (marxistische) socialisme te kijken, uit angst voor een afkeurende reactie van de kapitalistische media. In Scandinavië stapte gematigde socialisten in regeringen met (rechtse) sociaal democraten en droegen ”regeringsverantwoordelijkheid”. Het resultaat was dat die socialistische partijen enorme verkiezingsnederlagen leden. Omdat ze als junior coalitiepartner in een kapitalistische regering, medeverantwoordelijk waren voor politiek die de arbeidersklasse niet ten goeden kwam . Het linkse electoraat voelde zich verraden en strafte deze partijen af. Politiek rechts heeft dit minder omdat rechtse politiek al jaren min of meer standaard is geworden. Je ziet het ook in de peilingen, de VVD verliest in verhouding niet veel zetels. Terwijl deze partij toch voor zoveel ongelijkheid zorgt. Probleem is dat het neoliberale electoraat daar niets van merkt. VVD stemmers behoren meestal niet tot de modale arbeidersklasse!

Roemer zoekt extern naar de oorzaken voor het feit dat zijn SP niet stijgt in de peilingen. Hij beweert dat politiek links niet aanslaat door sociaal democratisch verraad. Dat de kiezers allemaal ”verrechtst” zijn en dat de SP daar onder lijdt. Het is waar dat politiek links het niet makkelijk heeft door het verraad van de sociaal democraten aan de arbeidersklasse. Maar als Socialistische Partij moet je de sociaal democratie ontmaskeren als neoliberaal en niet proberen om samen op te trekken. Gelooft Emile Roemer echt dat het linkse vuur nog brandt bij de PvdA? Zo ja dan is hij behoorlijk naïef te noemen. Zelfs al gaat de PvdA terug naar haar sociaal democratische wortels, het is niet genoeg. Nederland heeft geen sociaal kapitalistische partij nodig, maar een arbeiderspartij die een socialistische maatschappij nastreeft. Gematigde socialisten en sociaal democraten durven niet meer antikapitalistisch te denken en blijven hierdoor beperkt in hun propaganda!

De kater voor de SP zal komen op 15 maart 2017. Dan zullen we zien hoe de kiezer kijkt naar de SP. De opkomst zal ook een grote rol spelen. In 2012 stemde 74% van de stemmers. Dit houdt in dat dus 26% thuis bleef en niet stemde. Slechts in 1998 was de opkomst iets lager, toen stemde 73% van de stemmers. Mochten er meer mensen thuis blijven dan zal dat vooral de SP raken. Want deze partij moet haar aanhang halen uit de arbeidersklasse. Als 25% van die klasse niet gaat stemmen dan kost dat de SP zetels. Revolutionair socialisten hopen dat men bij de Socialistische Partij eens gaat nadenken als de partij zetels verliest. 2010 was al een zwaar verkiezingsjaar, toen verloor de SP 10 zetels. In 2012 stagneerde de partij en bleef op haar 15 zetels. Als dat aantal naar 11 of 12 gaat, bewijst dit wederom dat het anders moet bij de SP!

 

campagneposter-sp

De angst van de PVV stemmer

Wat maakt de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” zo populair? Het is vooral de angst bij een groot deel van de witte arbeidersklasse. Na jaren van neoliberaal afbraak beleid (gesteund door Wilders toen die nog VVD’er was) is de onzekerheid en angst toegenomen bij veel arbeiders. Jong en oud vreest voor de toekomst. In zo’n atmosfeer spelen rechtse nationalisten op vooroordelen. Met name onwaarheden over vluchtelingen en moslims doen het brein van de PVV stemmer paniek aan. Nederland zou islamitisch worden, vluchtelingen krijgen alles en wij (witten) niets. Waanvoorstellingen waar veel PVV’ers mee zitten. Wilders is een ster in het stigmatiseren en discrimineren van etnische minderheden. Zijn eigen rol in de groeiende ongelijkheid blijft strategisch buitenbeeld!

Geert Wilders’ populariteit is weer gestegen. De komst van vluchtelingen uit Syrië en het neoliberale beleid van VVD en PvdA, hebben veel witte arbeiders weer richting de PVV getrokken. Schuld hieraan is politiek links die geen socialistisch alternatief neerzet. De PvdA draagt sinds 2012 verantwoordelijkheid voor het rechtse bewind van Mark Rutte en GroenLinks kan niet wachten om met neoliberale partijen (CDA en D66) in zee te gaan. Ook de SP stelt zich gematigd op en praat over ”centrumlinkse coalities” met partijen die het neoliberalisme steunen!

SP leider Emile Roemer blijft geloven dat de kiezer zijn partij zal steunen. 15 maart 2017 kan een flinke afstraffing worden. Want de gematigde socialisten van de SP staan op zetel verlies. In 2012 kon Roemer nog beweren dat de stagnatie kwam door het vertrek van Jan Marijnissen, maar na vijf jaar is duidelijk dat er meer aan de hand is. Het is de slappe ideologische houding van de SP en het feit dat hun leider niet revolutionair ingesteld is. Nederland heeft nood aan een socialistische arbeiderspartij. Een partij van actie en revolutionaire daadkracht. Maar heeft de SP dat? Nee, dat hebben de gematigde socialisten niet. Hierdoor trekt Geert Wilders veel stemmen van witte arbeiders, die boos zijn op de ongelijkheid, boos op de politiek en ze laten zich misleiden om vluchtelingen en moslims te zien als het grootste probleem in Nederland!

Want het programma van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” is door en door racistisch, stigmatiserend en discriminerend. De PVV wil het islamitische geloof het liefste uitroeien. Op scholen moeten kinderen leren om de Islam te minachten. Moskeeën horen gesloten te worden en hoofddoeken verboden. Het racisme straalt er letterlijk vanaf, toch willen te veel Nederlanders op die PVV stemmen. Hoe is het zover gekomen? Nogmaals dat is de schuld van links, zowel van de PvdA, GroenLinks als de SP. Zij hebben de arbeidersklasse in de steek gelaten, met name de Partij van de Arbeid. Al tien jaar heeft de SP het potentiaal om de werkende klasse voor zich te winnen. Maar in plaats van een strijdvaardige socialistische partij te zijn, flirt de partij met neoliberalen. Vooral in Amsterdam heeft de SP de rol van de PvdA overgenomen en zit met VVD en D66 in het college van B&W!

De partij van Wilders heeft maar één lid en dat is Geert Wilders. Er zijn geen leden, geen vergaderingen, geen congressen en geen democratische partijopbouw. De gehele PVV staat in dienst van één Führer. Het is deze blonde leider die alle kandidaten samenstelt en selecteert. Kritiek op den leider is niet gewenst en andersdenkenden worden snel opzij gezet. Als raszuivere populist houdt Wilders het simpel. Zijn programma is slechts één A4’tje lang. Hierin staan vooral discriminerende maatregelen die de PVV wil nemen tegen moslims. Als nationalist wil de blonde leider dat Nederland direct uit de EU stapt en zich 100% achter de bezettingspolitiek van Israël schaart. Want de Israëliërs hebben gewoon recht op Palestina en alles wat zich op de westelijke Jordaanoever bevind!

Op scholen moeten kinderen opgevoed worden tot nationalisten. Daarbij denkt Wilders aan het Turkse voorbeeld. Nederlandse vlaggen zullen elke dag gehesen worden en het volkslied verplicht gezongen. Er zullen lessen komen over het gevaar van de Islam. Hoofddoeken voor (moslim) meisjes worden op scholen verboden. Het mixen van kinderen uit verschillende culturen stop direct. Want witte kinderen moeten niet bij zwarte kinderen in de klas, die halen het niveau van de witte kinderen naar beneden. Verplicht moeten ook Nederlandse tradities worden in de klas. Kritiek op Zwarte Piet zal direct verboden zijn. Zeerovers (Michiel de Rover) en kapitalistische tirannen (Jan Pieterszoon Coen) uit de VOC tijd, zullen als vaderlandse helden vereerd worden!

De PVV is dus een vreselijke nationalistische partij. Maar zover denkt het stemvee van deze rechtse partij niet. Die zijn bang en boos over de in hun ogen ongelijke behandeling die witte mensen krijgen. Dat vluchtelingen hier zomaar mogen komen vinden ze asociaal. Nee, de grenzen moeten dicht voor moslims (christenen worden wel toegestaan). Wie oorlog en geweld ontvlucht heeft geen recht op veiligheid. Nee, alleen witte Nederlanders hebben dat. Daarnaast denken te veel PVV stemmers dat vluchtelingen uit Syrië allemaal ”gelukszoekers” zouden zijn. Ze vrezen dat in 10 tot 20 jaar, Nederland een islamitisch land zal zijn. Een angst scenario dat op leugens is gebaseerd. Al in 2007 brulde types zoals Wilders dat Nederland overspoeld zal raken door moslims!

Velen (met name de aanhangers van Wilders) denken totaal foutief dat meer dan 19% van alle Nederlanders, de Islam aanhangt. In Frankrijk geloven niet-moslims dat de Islam zelfs door 31% van alle Fransen wordt aangehangen. Dit is een duidelijk resultaat van de stigmatiserende berichtgeving over moslims. Want in werkelijkheid is slechts 6% van alle Nederlanders een aanhanger van de Islam en slechts 7,5% van alle Fransen. Er is geen spraken van een dreigende islamitische overheersing. Maar dit foutieve beeld spookt wel rond in de hersenen van niet-moslims. Revolutionair socialisten zien geen gevaar in de Islam als politieke ideologie, althans niet in het westen!

Toch vrezen de mannen en vrouwen die Wilders stemmen, dat ze hun manier van leven zullen verliezen door de Islam. De negatieve beeldvorming van moslims op de televisie heeft sinds 9/11 dit beeld verstevigd. Moslims leven al sinds de jaren 60/70 in grote getalen in Nederland. Ze kwamen als gastarbeiders om te werken in fabrieken. De witte Nederlander zag deze arbeiders echter niet. Ze leefde geïsoleerd van de witte maatschappij, spraken de taal niet en bleven vaak beperkt tot hun eigen sociale kringen. Dit veranderde met de komst van hun kinderen die vanaf de jaren 80 en 90, deel gingen uit maken van de maatschappij!

Een groot deel van het PVV electoraat minacht moslims. Dit zegt niet dat elke stemmer op Wilders meteen een racist te noemen is. Maar wat ze wel met elkaar delen zijn vooroordelen, stigmatiserende meningen en minachting voor de Islam als religie. Moslims zijn niet verantwoordelijk voor de baanonzekerheid, stijgende zorgkosten, het eigen risico, de elk jaar stijgende huurprijzen en enorme bonuscultuur in het bedrijfsleven. Toch brult Wilders dat we ”Minder Marokkanen” moeten hebben. Een duidelijke vorm van racisme, zeker omdat de blonde dictator de Marokkanen als volk benoemt. Het is daarom volledig terecht dat hij veroordeeld werd wegens het aanwakkeren van discriminatie en stigmatisatie. Wilders noemde de rechters hierop ”PVV haters” en ”nep”!

De witte man/vrouw die de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” steunt weet vaak niet dat Wilders op economisch gebied, een rechtse politicus is. Op populaire stellingen is hij ”links”, maar op de rest doet hij ouderwets rechts. Zijn programma praat niet over de economie, logisch ook want op dat vlak is de PVV een neoliberale partij. Wilders heeft het niet nauw met arbeidersrechten Veel donoren van Wilders zijn rijk en komen uit de USA. Dat zijn types zoals Donald Trump, die graag een rechts nationalistische partij zien verschijnen in Nederland. In Amerika is het al jaren normaal dat de radicaal rechtse: Republikeinse Partij, het boegbeeld vormt van rechtse politiek. Wilders en zijn PVV identificeren zich met deze plutocratische partij van het grote geld, zeker nu Trump het roer in handen heeft!

Dan is er nog de proteststem. Mensen die op de PVV stemmen om hun boosheid duidelijk te maken. De kapitalistische media zet veel PVV’ers neer als ”domme” mensen die allemaal uit ”asociale” buurten komen. Niets minder is waar. De PVV stemmer is gewoon boos na meer dan 30 jaar neoliberalisme in Nederland. Velen komen uit het linkse kamp van de PvdA. Het is daarom tragisch dat arbeiders zich laten misleiden door rechtse populisten. Hier ligt de schuld van politiek links, omdat met name de sociaal democratie de arbeidersklasse in de steek gelaten heeft. Als de SP nou een duidelijke socialistische koers had zoals de Belgische: Linkse Socialistische Partij/Parti Socialiste de Lutte (LSP/PSL) of de Britse: Socialist Party in England and Wales, dan konden arbeiders zich in de partij vinden. Lenin’s Russische Sociaal Democratische Arbeiders Partij (bolsjewieken) had in maart 1917, slechts 8.000 leden in geheel Rusland. Maar door hun strijdvaardigheid en duidelijk programma, wisten ze uit te groeien tot een arbeiderspartij van 200.000 in november 1917!

 

poster

Zelfs Kim Jong Nam was niet veilig

Kim Jong Nam, de half broer van Kim Jong Un is vermoord. Hij werd gedood in Maleisië door twee vrouwelijke agenten van de Noord Koreaanse staatsveiligheidsdienst, aldus dat berichten verschillende media bronnen. Kim Jong Nam was de oudste zoon van Kim Jong Il en diens eerste vrouw. Die had hem graag gezien als opvolger. Maar Jong Nam raakte uit gratie toen hij met een illegaal paspoort probeerde toegang te krijgen tot Disneyland in Japan. Sindsdien leefde de oudste zoon buiten Noord Korea, in landen zoals China (Macau) en Maleisië. Kim Jong Un schijnt zijn half broer geminacht te hebben, nadat die een kritisch boek schreef over de huidige machthebber in de Democratische Volksrepubliek Korea!

De ”Grote Leider” van Noord Korea heeft laten zien bijzonder wreed te zijn. Grootvader Kim Il Sung en vader Kim Jong Il, waren niet vies om politieke tegenstanders te doden. Echter ze stonden er niet om bekend dat ze ook eigen familieleden lieten afslachten. Kim Jong Un doet het anders. Hij wil zijn bewind met terreur en angst vestigen. Kim Jong Nam schreef in zijn boek, dat dit vermoedelijk komt omdat Jong Un enorm paranoïde is. De jonge dictator werd in 2010 aangesteld om Kim Jong Il op te volgen. Toen die in december 2011 stierf, deelde Jong Un de macht met zijn oom Jang Sung-taek!

Die oom werd echter in 2013 opzij gezet en na een showproces vermoord. Honderden leden van de Jang familie werden vermoedelijk gedood, in wat de grootste zuiveringen waren in Noord Korea sinds de jaren 50. Nu heeft Kim Jong Un ook zijn halfbroer laten doden in Maleisië. Toont dit aan hoe instabiel de DPRK is geworden? Vermoedelijk probeert Jong Un zijn eigen familie in bedwang te houden. Die weten namelijk heel goed hoeveel ellende ze veroorzaken. Anders dan het arbeidersvolk dat onderdrukt wordt, hebben de leden van de Kim familie besef van de realiteit. De angst voor een proletarische opstand is groot, de elitaire dynastie vreest de dag waarop de arbeidersklasse in opstand komt. Het was Kim Jong Il die lijkbleek zat te kijken naar de televisiebeelden van de Roemeense Revolutie, die een einde maakte aan het stalinistische regime van Nicolae Ceaușescu. De Roemeense dictator had zijn totalitair bewind gebaseerd op het Noord Koreaanse model!

Kim Jong Un schijnt paranoïde te zijn geworden en overal vijanden te zien. De executies van Jang Sung-taek en Kim Jong Nam tonen dat de jongste zoon van Kim Jong Il, genoeg wreedheid bezit om zijn eigen familie uit de weg te ruimen. Je kunt het vergelijken met een maffia organisatie, wat Noord Korea in feite altijd is geweest. Een land bestuurd door één familie die op criminele wijzen haar controle wil behouden. Kim Jong Un probeert dan wel op zijn grootvader Kim Il Sung te lijken, maar qua wreedheid en paranoia is hij toch meer Kim Jong Il, die nauwelijks naar advies van anderen wou luisteren. Vermoedelijk is Jong Un net zo arrogant, aangezien zowel hij als zijn vader geen heldhaftig verleden hebben. Kim Il Sung speelde op zijn rol als commandant van guerrilla strijders tegen de Japanners. Dat gaf hem een bepaalde legitimiteit in de ogen van veel Koreanen. Ook veel soldaten vereerde Il Sung voor zijn ”heldendaden” tijdens de bezetting van Korea . De nakomelingen van de ”Grote Kim” kunnen hun regimes alleen legitimeren, door te spelen op het monarchistische stelsel en de steun van het leger!

Kim Jong Il stond tot 1994 altijd de schaduw van zijn vader. Hoewel hij benoemd werd tot generaal en vereerd als ”Grote Generaal” door soldaten, was Jong Il niet een charismatische persoonlijkheid. Hij had moeite met praten en kwam zwak over. Il Sung stelde zijn zoon in 1980 aan als opvolger van de stalinistische monarchie. Vader en zoon waren vanaf dat moment bijna altijd samen te zien in propaganda films. Toen de oude Kim onverwacht overleed, duurde het nog drie jaar voordat zoonlief zich officieel liet uitroepen tot ”Grote Leider” van Noord Korea. Hij voerde ook een militaristische politiek in, waardoor het leger in alles voorrang krijgt. Sindsdien is de Democratische Volksrepubliek Korea eerder een militaire junta van machtige generaals, waarop de Kim familie moet steunen om aan de macht te blijven!

Toch heeft Kim Jong Un in 2016 de Nationale Defensie Commissie afgeschaft. Dit orgaan was sinds 1972 (en vooral na 1994) een zeer machtig instituut. Ten tijden van Kim Jong Il lag ook de meeste politieke macht bij deze commissie. De Arbeiders Partij van Korea moest een secondaire rol spelen, aangezien het Koreaanse Volksleger ook politieke besluiten mocht gaan nemen. Maar in 2016 is de Nationale Defensie Commissie afgeschaft en vervangen door de Staatszaken Commissie. Hierin zitten meer bonzen van de partij dan generaals uit het leger. Slechts drie militairen nemen plaats naast acht partijbureaucraten. Kim Jong Un staat natuurlijk aan het hoofd van de Staatszaken Commissie. Daarnaast liet hij zich benoemen tot voorzitter van de Arbeiders Partij van Korea. Zijn overleden vader blijft de ”eeuwige generaal secretaris” van de partij!

De moord op Kim Jong Nam zal een signaal sturen naar critici binnen de Noord Koreaanse elite. Ze weten wat hun te wachten staat als ze niet loyaal zijn aan Kim Jong Un. Was Jong Nam echt een gevaar voor de jonge dictator? Eerder niet, de oudste zoon leefde al meer dan 16 jaar buiten Noord Korea en kwam slechts af en toe naar Pyongyang. Zijn levensstijl was dat van een playboy die genoot van zijn rijkdom (gestolen van het Noord Koreaanse proletariaat). Het kritische boek dat met zijn toestemming was geschreven, zal wel de oorzaak geweest zijn voor zijn dood. Kim Jong Un kan het arbeidersvolk manipuleren en voorliegen, maar dat lukt minder bij zijn eigen familie. Hij vreest oppositie vanuit die groep Noord Koreanen, die precies weten hoe groot de leugen is die het regime de bevolking voorhoudt!

Kim Jong Nam vreesde al langere tijd voor een aanslag op zijn leven. Hij had zijn halfbroer gesmeekt om te stoppen met pogingen om hem te vermoorden. Maar alleen al het feit dat Jong Nam een zoon is van Kim Jong Il, maakte hem verdacht in de paranoïde ogen van Jong Un. Nu hebben twee moordenaars hun taak volbracht. De verbannen zoon van Noord Korea is dood. Revolutionair socialisten zullen niet om hem rouwen. Kim Jong Nam genoot een elitair leven op kosten van een totalitaire monarchie. Ondanks dat zijn vader hem had afgekeurd als opvolger, mocht de oudste zoon genieten van een leven in luxe. Het is daarom ironisch dat Jong Nam aan zijn einde is gekomen, door precies dat regime waar hij zijn bourgeois levensstijl aan te danken had!

 

De playboy van Noord Korea is dood. Vermoord door zijn eigen halfbroer!

De playboy van Noord Korea is dood. Vermoord door zijn eigen halfbroer!

Aan de Socialistische Partij

640px-sp_nl_logo_2006-svg

Aan de Socialistische Partij,

Het gaat niet goed met de SP. De peilingen liegen niet en ook op straat lopen mensen niet warm. Waarom wint de SP geen aanhang in tijden dat het neoliberale kapitalisme voor zoveel ongelijkheid zorgt? Het probleem van jullie is de ideologische slapheid en afwezigheid op straat. De ooit activistische partij is een brave parlementaire partij geworden met slechts hier en daar een actie. Ideologisch praten jullie niet meer over het bereiken van een socialistische maatschappij. Zelfs Jan Marijnissen wil het woord ”socialisme” niet meer gebruiken. Zo ver is de SP dus verrechtst in een sociaal democratische partij. Op het gebied van antiracisme en strijdt tegen de restanten van het kolonialisme, staat de ”Socialistische” Partij ook enorm slap. Dit is verklaren uit het feit dat jullie niet zichtbaar zijn in de strijdt tegen racisme en discriminatie van niet-witte arbeiders. Hierdoor stemmen veel arbeiders van niet-westerse afkomst maar weinig op de SP!

Emile Roemer is een aardige man, maar is geen revolutionaire leider. Terwijl Nederlandse arbeiders dat nodig hebben. Ze hebben een arbeiderspartij nodig op een socialistisch programma dat pleit voor een revolutionair alternatief op de kapitalistische partijen (van VVD tot PvdA, D66, CDA en ook GroenLinks). Maar een partij van de arbeiders voor het socialisme is de SP niet. Jullie praten liever over centrumlinkse kabinetten met partijen die het kapitalisme steunen (PvdA zelfs het neoliberalisme). Daar hebben wij arbeiders niets aan. Dat de SP al centrumlinks is vindt ik persoonlijk al kwalijk, zeker omdat jullie ooit begonnen zijn als revolutionaire partij. Daan Monjé zou zich in zijn graf omgedraaid hebben. Monjé was dan wel een stalinist zoals Marcus Bakker, maar hij snapte wel dat je met kapitalistische partijen niet kunt samenwerken. Socialisten met (neo)liberalen is verraad aan idealen!

Ik snap wel dat deze mail niet veel zal veranderen. Maar de verkiezingen komen eraan en de SP dreigt opnieuw te stagneren. Het zou al heel mooi zijn als de partij op 15 zetels blijft. Want de kans is ook groot dat het er 12 of minder worden. Want Jesse Klaver van dat liberale GroenLinks doet het (jammer genoeg) veel beter. De rechts-nationalistische PVV trekt (helaas) ook een groot deel van de arbeidersklasse. Wilders beweert voor de arbeider op te komen en wat doet Roemer? Die blijft maar lachen en hopen dat alles goed komt. Wat de SP nodig heeft is een revolutionaire geest, van zowel leden als leiders. Maar dat mis ik bij jullie. Daarom ben ik ook niet lid, want als revolutionair socialist voel ik me niet thuis in een gematigde sociaal democratische partij zoals de ”Socialistische” Partij!

Jullie alternatief op de EU bestaat ook niet. Meer samenwerken en geen superstaat, maar de EU dus wel behouden? De Europese Unie is een product van het neoliberalisme, opgericht in 1992 om het bedrijfsleven één gemeenschappelijke markt te geven in Europa. Socialisten zouden moeten pleiten voor een socialistisch Europa, onder controle van de werkende klasse. Maar doet de SP dat? Jullie kunnen een voorbeeld nemen aan socialisten zoals Joe Higgins en Paul Murphy, die tussen 2009 en 2014 in het Europese parlement zaten. De eurofractie zou ze wel moeten kennen. Deze twee Ierse socialisten vochten voor een socialistisch alternatief en blijven dat doen in Ierland. Dennis de Jong doet dat helaas niet. Hij pleit niet voor het internationale socialisme, wat de ideologische slapheid van de SP in het Europese parlement meer dan duidelijk maakt!

Dit houdt niet in dat de SP alles fout doet. Dat Nationale Zorgfonds is een goed idee en jullie programma is het meest links. Maar de vraag is altijd hoe jullie dat willen realiseren met al die neoliberale partijen? De PvdA is geen bondgenoot gezien haar volledige verrechtsing en GroenLinks staat te trappelen om met rechtse partijen te regeren. Er zijn gewoonweg geen socialistische partners voor de SP. Wat is dan te doen? Ik raad aan om het socialisme te herontdekken. Pleit voor een socialistische raden-republiek, durf revolutionair te zijn en laat dat ook merken. Jullie zijn de Socialistische Partij opgericht in 1972 om een socialistisch Nederland te realiseren, wat ook nog steeds in artikel 3 van de statuten staat. Er is zoveel potentiaal, maar zonder ideologie en strijdvaardigheid zal de partij vervallen zoals de PvdA. Jullie moeten meer op straat en volledig participeren in de strijdt tegen racisme en discriminatie (met name van moslim arbeiders). Een arbeiderspartij moet juist buiten het parlement actief zijn. Bij stakingen, acties, demonstraties en verkiezingen. Dat zou een goede stap zijn!

Ik vrees voor stagnatie en zetelverlies op 15 maart 2017. Als jullie geen leer trekken uit deze (vermoedelijk) tweede stagnatie, dan zal de SP altijd klein blijven!

Met socialistische groeten,

Jorein Versteege

Revolutionair Socialistische Media

De minachting voor de immigrant in Amerika

Eigenlijk komt het niet als een verassing. Maar het nationalistische regime van Donald Trump in Washington DC liegt en verdraait van alles, om moslims maar negatief neer te zetten. Het immigratie verbod voor vluchtelingen uit Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen toont aan hoe racistisch en asociaal de Amerikanen onder Trump bezig zijn. Want de landen die de meeste terroristen leveren staan niet op de lijst. Executive Order 13769 is dus een nationalistische propagandastunt, om de illusie te kweken dat Amerika veiliger wordt. Om het racisme van Trump te maskeren beweert Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway, dat mensen uit die landen allemaal zouden radicaliseren. Ze wijst op een fictief bloedbad dat nooit plaats vond en niet door moslims werd gepleegd. Maar het Witte Huis heeft het niet zo nauw met feiten. Nee, men geeft ”alternatieve feiten” om moslims zwart te maken!

Kellyanne Conway werd eerder bekritiseerd toen ze sprak over ”alternatieve feiten”. Trump’s ”alternatieve feiten” komen namelijk via dubieuze bronnen zoals het Breitbart News Network, een website nog rechtser en radicaler dan Fox News. Trump heeft veel te danken aan Breitbart, de website steunde de kapitalistische uitbuiter tijdens zijn strijdt tegen andere Republikeinen. Trump krijgt ook hulp van Infowars.com, een website die heilig gelooft in complottheorieën. De site wordt beheert door Alex Jones, die bekend staat als bombastisch, rechts populistisch en streng gelovig. Het Breitbart News Network en Infowars.com behoren tot de propaganda kanalen van Donald Trump!

Een probleem is dat 60% van de Amerikanen achter Executive Order 13769 staan. Dit is problematisch want het laat zien hoe diep de minachting voor immigranten is. Dit terwijl de gehele Verenigde Staten van Amerika opgebouwd is door immigranten uit Europa. Daarom is het zo ironisch dat met name witte Amerikanen zo fel stelling trekken tegen mensen die hopen op vrijheid en veiligheid in Amerika. De minachting voor de immigrant is niet nieuw. Al in de 19de eeuw was er diep wantrouwen tegenover Ierse katholieke immigranten. De protestantse meerderheid moest niets hebben van dat ”katholieke tuig” en de rechts-extremistische Ku Klux Klan liet dat duidelijk merken. Duitsers waren na de eerste wereld oorlog ook niet bepaald geliefd en toen de tweede wereld oorlog uitbrak, steunde een groot deel van de witte Amerikanen de arrestatie en deportatie van 100.000 Japanse Amerikanen. Die werden opgepakt en opgesloten in concentratiekampen!

De rechtse media in de VS is een ster in het zwart maken van moslims. Dit begon in feite al jaren eerder toen Hollywood, Arabieren ging neer zetten als terroristen, boeven en moordenaars in hun films. Het stereotype beeld van de Arabier was snel gemaakt. In veel Amerikaanse films van de laatste 50 jaar, zijn Arabieren vaak de schurken. Een geheel volk wordt hierdoor op een enorme negatieve manier neergezet. Zelfs Disney ging erin mee, door in hun animatiefilm Aladdin (1994) te praten over een land waar ze je oor en je hand afhakken. In andere Disney films komen dit soort culturele feiten nooit aanbod, zeker niet de wreedheden van het middeleeuwse Europa. Maar in Aladdin krijgen kinderen dus te horen dat Arabieren oren en handen afhakken. Disney deed gewoon mee met de vooroordelen die in de westerse wereld over het midden oosten bestonden. Ook in actiefilms met Arnold Schwarzenegger, is de Arabier vaak een vijand!

Dat president Trump discrimineert op religie moet nu wel duidelijk worden. Want christelijke vluchtelingen uit de landen Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen krijgen prioriteit en worden niet direct geweerd. In het verleden deed de VS dit ook met Chinezen. Die werden ooit ook geweigerd toen ze probeerde om Amerika binnen te komen. Elke keer zijn het de witte Amerikanen die zich heel vijandig opstellen tegenover immigranten. Dit is altijd weer terug te zien. Het zijn met name conservatieven die minachtend staan tegenover andere culturen. Aan de andere kant zijn het wel steeds conservatieve presidenten die voor wereldwijde vluchtelingen zorgen. Door Amerikaanse interventies in islamistische landen zijn veel mensen gevlucht voor het oorlogsgeweld. Ondertussen beweren diezelfde conservatieve Amerikanen nog steeds dat hun Verenigde Staten van Amerika het land van de grootste vrijheid is voor iedereen. Ze verspreiden deze illusie via hun propaganda zenders Fox News, MSNBC en CNN. Zelfs in het midden oosten geloven ze nog het idee dat je in Amerika geaccepteerd wordt door maar hard genoeg te werken!

Revolutionair socialisten staan in solidariteit met alle moslims die onderdrukt worden. Door zowel de terroristen van de Islamistische Staat, als rechtse Europese regeringen die hun het leven zuur maken. Moslims zijn niet onze vijanden, de vijand is het kapitalisme dat via imperialisme probeert om de arbeidersklasse tegen elkaar op te zetten. Donald Trump speelt op angst, vrees en intolerantie. Hij weet precies hoe bang de witte westerling geworden is. Dankzij de propaganda netwerken van BBC tot CNN en NOS, is het beeld van de moslim zo negatief geworden dat menige arbeiders bereid zijn om democratische principes te doen verdwijnen. Een land dat dit al jaren doet is Myanmar ook wel bekend onder de oude koloniale naam: Birma. In dit land worden moslims opgejaagd en vervolgt door de intolerante boeddhistische meerderheid. Het misdadige leger van Myanmar maakt nog steeds jacht op de islamistische minderheid, ondanks dat Aung San Suu Kyi nu de regering leidt!

Wij zeggen nee tegen intolerantie en haat. Moslims hebben het recht op dezelfde vrijheden als ieder ander. Het immigratie verbod voor vluchtelingen uit Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen is racistisch en moet direct afgeschaft worden. Niet dat Donald Trump dit gaat doen. Want hij heeft een diepe minachting voor vluchtelingen uit islamistische landen. Daarom moet er massaal verzet komen vanuit de Amerikaanse arbeidersklasse. Trump zal namelijk ook de aanval gaan openen op arbeidersklasse. Het begint al met het feit dat hij personen aanstelt die niet geloven in overheidsregels ter bescherming van consumenten. Grote bedrijven kunnen in hun handen wrijven. Want de overheid der VS zal binnenkort volledig te koop zijn. Het is namelijk een feit dat van alle Amerikaanse politici, de Republikeinen het makkelijkste om te kopen zijn!

Op 3 februari 2017 maakte de miljardair bekend, dat de bankenregels die na de economische crisis van 2008 waren ingevoerd, versoepeld zullen worden. Dit houdt in dat Wall Street weer volledig kan gokken, speculeren en vernietigen. De Amerikaanse beurs werd door Obama aan wat regels onderworpen, nadat ze in 2008 voor een crisis hadden gezorgd. Vooral banken moesten gaan voldoen aan bepaalde eisen, zodat een tweede crisis op korte termijn niet meer plaats zou vinden. Natuurlijk waren de kapitalisten daar niet blij mee, maar met president Trump in het Witte Huis hoeven ze zich geen zorgen meer te maken. De radicaal kapitalistische president zal zijn vrienden in het bedirjfsleven van dienst zijn. Arbeiders zullen de prijs gaan betalen bij een volgende crisis!

Socialistisch Alternatief in de VS werkt hard aan een beweging voor de 99%. Hoewel veel liberalen en progressieven denken via de Democratische Partij, Trump te kunnen verslaan is dat niet het geval. Democratische presidenten stonden aan de wieg van het neoliberalisme. Jimmy Carter was de eerste die begon met privatiseringen, een beleid dat Ronald Reagan en de Republikeinen overnamen in de jaren 80. Na de nederlaag van Hillary Clinton is er een linkse beweging ontstaan die probeert de Democratische Partij te veroveren op de neoliberalen. De progressieve groep: Justice Democrats, laat zich inspireren door de populaire sociaal democraat: Bernie Sanders. Revolutionair socialisten geloven echter niet dat de Democratische Partij kan veranderen. In tegenstelling tot de voormalige sociaal democratische arbeiderspartijen in Europa, is de Democratische Partij nooit een partij geweest die zich voor het socialisme wou inzetten. De Democraten zijn altijd aanhangers van het kapitalisme geweest!

Een positieve ontwikkeling is het feit dat het woord ”socialisme” steeds minder negatief wordt in het hart van het kapitalistische gedachtegoed. Jarenlang kon de kapitalistische media beweren dat het socialisme, het ultieme kwaad voorstelde. Maar de generatie die na 1990 is geboren gelooft de leugens van de gevestigde orde niet meer. Dat ze het socialisme niet automatisch als iets negatiefs zien, bezorgt de kapitalistische media koppijn. Met name het rechtse Fox News, haalt voortdurend het stalinisme erbij om socialisten zwart te maken. Cuba, Rusland en China zouden allemaal voorbeelden moeten zijn van ”mislukte socialistische landen” aldus de conservatieve zender. Echter ook MSNBC en CNN zijn niet vies om te beweren dat het socialisme niet kan werken en dat het kapitalisme toch beter is!

Het Breitbart News Network en Infowars.com doen geen moeite om subtiel over te komen. Deze twee radicaal rechtse websites blijven de ouderwetse leugen verkondigen, dat socialisme (en met name communisme) altijd leidt tot ”massamoord en onderdrukking”. Alex Jones gaat zelfs verder door te beweren dat Obama een ”geheime marxist” was. De Democratische Partij zou onder Obama een ”socialistische” ideologie hebben ontwikkeld, beweerde Jones tussen 2008 en 2016. Dat Amerika nog steeds een halve plutocratie is gebleven, bewijst de waanzin van deze complotdenker. Infowars.com staat erom bekend de meest wilde complottheorieën te verzinnen en veel Amerikanen geloven erin. Zo gaf Jones veel spreektijd aan de Brither Movement. Een conservatieve groep die heilig ervan overtuigd was dat president Obama geen Amerikaanse nationaliteit bezit. Jerome Corsi is deel van die Brither Movement, hij is een acteur die verschillende sensatieboeken schreef over Democratische politici, met de bedoeling ze zwart te maken. Corsi is daarnaast een overtuigde aanhanger van het idee dat Obama een buitenlander is en illegaal aan de macht kwam in 2008!

Wat Alex Jones en Breitbart News delen is hun rechts populisme. Ze beweren voor de normale Amerikaan op te komen. Ze verwerpen de traditionele kapitalistische media en komen met wilde verhalen, puur gericht op sensatie. Door de groeide ontevredenheid in de Amerikaanse samenleving zijn meer en meer arbeiders gaan luisteren naar deze rechts populistische websites. Donald Trump maakte daarvan gebruik omdat hij wist dat veel Amerikanen meer naar het internet kijken dan de televisie. Hoewel de oudere generatie haar informatie van de televisie haalt, zijn met name de jongeren meer thuis op het world wide web. Breitbart News Network en Infowars.com weten miljoenen te bereiken met hun websites en you-tube kanaal. Maar dat doet progressief Amerika ook. Er zijn linkse groepen die ook het internet gebruiken. The Young Turks is dankzij you-tube groot geworden, politiek gezien staan ze tussen het sociaal-liberalisme en de sociaal democratie in. Revolutionair socialisten zijn helaas een minderheid in de media wereld. Hoewel Socialistisch Alternatief steeds bekender wordt, met name in de stad Seattle waar Kshama Sawant als enigste socialist in de gemeenteraad zit!

 

geen_stem_voor_racisme_stickera6