Wat is RSM?

Revolutionair Socialistische Media is een website met berichten vanuit een revolutionair socialistische visie. Er wordt berichtgeving gedaan met een kritische houding ten opzichten van het kapitalisme en diens politieke ideologieën, met name het (neo)liberalisme, conservatisme en de nu verrechtste sociaal democratie. Daarnaast verzet RSM zich fel tegen nationalisme, racisme, fascisme en alle dictatoriale ideologieën, waaronder het stalinisme en maoïsme!

Het doel van Revolutionair Socialistische Media is de oprichting van een socialistische samenleving in Nederland. Zo’n samenleving zal gebaseerd zijn op het openbaar bezit van de productie middelen en de grootste bedrijven (waaronder nutsbedrijven vallen). Revolutionair socialisten pleiten voor een democratische planeconomie, waarbij niet de anarchie van het kapitalisme de productie van goederen bepaald. In een socialistische economie is het van belang dat er democratische participatie heerst van arbeiders en consumenten. Tegenwoordig is dat via het internet makkelijk te doen. Ook zullen arbeiders via raden de politiek bepalen. Deze arbeidersraden staan aan de basis van een nieuwe democratie, de socialistische raden-democratie. De parlementaire monarchie zal hierdoor komen te vervallen. Het koningshuis verliest haar status en zal als gewone arbeidersfamilie moeten leven!

Ons einddoel is de oprichting van een Europese Socialistische Federatie die uiteindelijk zal uitgroeien tot een wereldwijde socialistische gemeenschap. Nadat dit bereikt is zal de eindfase in werking treden; de staatsloze, klasseloze maatschappij: het communisme. Met communisme bedoelen we niet de stalinistische dictaturen die in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie bestonden. Revolutionair socialisten zijn anti-stalinisten en hebben het regime van Joseph Stalin vanaf het begin (1924) verworpen. Ook de Sovjet regeringen van Khrushchev, Brezhnev en Gorbachev verwerpen wij als stalinistisch en antisocialistisch. De ondergang van de USSR in december 1991 was daarom ook niet te danken aan de zogenaamde ”mislukking” van het socialisme!

Ondanks het verraad van sociaal democraten en stalinisten, heeft het socialisme nog altijd de beste oplossingen voor de enorme ongelijkheid. In 2018 bezitten slechts 42 personen meer dan 50% van alle welvaart op deze planeet. Dit wordt mede veroorzaakt door het neoliberalisme (economisch systeem van de laatste 30 jaar), maar voornamelijk door het kapitalisme dat de rijkdom oneerlijk verdeeld. Het is aan de werkende klasse om een einde te maken aan deze ongelijkheid en zelf de macht te grijpen. Zoals Karl Marx schreef aan het einde van zijn Communistisch Manifest!

”De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen”

PROLETARIËRS ALLER LANDEN, VERENIGT U!

hammer-and-sickle-in-star-3d-2400px

Advertenties