PvdA verraad

Dit steunde de Partij van de Arbeid!

pvda

1989: Privatisering van de PTT!

1990: Verlaging hoogste belastingschijf van 72% naar 60%!

1991: Ontmanteling WAO!

1993: Begin privatisering sociale zekerheid!

1994: Volledige privatisering arbodiensten!

1994: Begin liberalisering huurmarkt!

1994: Opsplitsing Nationale Spoorwegen

1996: Privatisering Ziektewet!

1996: Invoering prestatiebeurs!

1996: Privatisering Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds!

1997: Einde zelfbestuur voor universiteiten!

1998: Invoering wet flexibiliteit en zekerheid!

1998: Liberalisering energiemarkt grootverbruikers!

2001: Verlaging hoogste belastingschijf van 60% naar 52%!

2003: Invoering Wet werk en bijstand!

2007: Verlaging vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%!

2009: Invoering collegegelddifferentiatie voor de tweede studie!

2009: Beperking AOW-toeslag voor partners!

2011: Pensioenakkoord: AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar!

2012: Verhoging laagste belastingschijf van 33,1% naar 37%!

2012: Besluit tot het invoeren van een ”sociaal” leenstelsel voor studenten, met steun van D66 en GroenLinks!

2012: Verhoging eigen risico in de zorg naar 350 euro!

2013: Steun aan 6 miljard extra bezuinigingen!

2013; Aanschaf van 37 JSF toestellen, kosten 4,5 miljard!

2014: Sluiting van 60.000 sociale werkplaatsen!

2015: Verhoging eigen risico in de zorg naar 385 euro, met steun van GroenLinks!

2016: Akkoord met het neoliberale handelsverdrag CETA!

In naam van compromissen met rechts, voert de PvdA al sinds haar oprichting een kapitalistische koers!

WIE HEEFT ONS VERRADEN?

”SOCIAAL” DEMOCRATEN!

anp-aboutaleb-samsom-asscher

Advertenties