Stephanus Blok versterkt het neofacisme

Minister Stephanus Abraham Blok van de ”liberale” VVD heeft gezegd dat hij niet gelooft in een maatschappij waarin verschillende culturen in vrede met elkaar kunnen samenleven. Volgens hem is dat nergens mogelijk en zit het in ons DNA om ”buitenlanders” als ongewenst te zien. Deze uitspraken versterken wat extreemrechts al jaren brult, dat culturen niet samen kunnen leven in één gemeenschap. Racistische politici zoals Geert Wilders en Thierry Baudet brullen dit al langer, maar nu praat zelfs de Minister van Buitenlandse Zaken hun taal. Niet dat dit heel onverwacht is. De neoliberale VVD ondersteunt het racistische klimaat en wil niets doen om discriminatie en racisme tegen te gaan. Logisch ook omdat hun kapitalistische meesters het racisme gebruiken, om de arbeidersklasse tegen elkaar op te zetten!

“Ik heb mijn woorden niet goed gekozen en dat betreur ik” aldus de minister nadat hij tot de realisatie kwam dat veel Nederlanders verbijsterd waren over zijn uitspraken dat multiculturalisme niet werkt. De racisten in Nederland moeten natuurlijk zeer blij zijn geweest met de VVD minister. PVV en FvD willen namelijk niets liever dat etnische minderheden (met name moslims) hun culturele vrijheden verliezen. Door te beweren dat samenleven met mensen uit een niet-westerse cultuur niet mogelijk is, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het neofascisme een grote dienst gedaan. De rechtse propaganda zal zijn uitspraken nog vaak herhalen. Een deel is al heilig ervan overtuigd dat anderen culturen niet thuis horen in Nederland. Alsof alleen de Joods-Christelijke cultuur het recht zou mogen hebben om hier te bestaan. Volgens minister Blok was Suriname een voorbeeld van een mislukte staat, juist door hun etnische diversiteit. Vuur op de olie van extreemrechts. Het beste zou zijn als deze VVD’er meteen zou aftreden. Hij toont precies hoe racistisch politiek rechts geworden is!

Wat de VVD politicus lijkt  te zeggen is dat racisme nu eenmaal in ons zit. In werkelijkheid is het de heersnede klasse die ons verdeeld. Wij tegen Hun, dat begon al tijdens de periode van het grote imperialisme in de 19de eeuw. Wij (witte Europeanen) hadden het recht om over hun (zwarte Afrikanen en gele Aziaten) te heersen. Wij waren verheven boven deze volkeren, omdat wij het beste ”mensenras” zouden zijn. Aldus de racistische mentaliteit die het westen altijd gekend heeft. Doordat politici de laatste 30 jaar enorm veel ongelijkheid veroorzaakt hebben onder witte westerlingen kunnen neofascisten weer strooien met hun haat. Niet-westerlingen zouden verantwoordelijk zijn voor het feit dat witte arbeiders hun banen en zekerheid verliezen. Moslims zouden een geheime agenda hebben om het westen te ”islamiseren”. Daarnaast beweert extreemrechts dat politiek links het grootste gevaar op aarde is, dit terwijl het juist politiek rechts is dat in alle landen aan de macht is. Daar waar rechtse partijen niet direct de lakens uit delen, zorgt het kapitalisme ervoor dat sociaal democratische partijen (officieel omschreven als politiek links) doen wat zij willen. Daarom voelen veel arbeiders dat de politiek hun verraden heeft!

Zijn er spanningen tussen verschillende culturen. Ja, maar die zijn veroorzaakt door rechtse haatzaaiers en neoliberale leiders. Niet-westerse arbeiders ervaren al jaren een groei van racisme, discriminatie en buitensluiting. Dit begon enorm toe te nemen na 11 september 2001 en zeker na de opkomst van Islamistische Staat in 2014. Politiek rechts speelt heel goed op de onzekerheid en angst van witte mensen tegenover die ”vreemde” buitenlanders. Het islamistisch fundamentalisme is gegroeid omdat veel moslims zich vervreemd hebben van de westerse maatschappijen. Deze vervreemding is het gevolg van racisme en dagelijks blootstelling aan verwijten zoals; ”jij bent een terrorist”, ”jouw geloof is het kwaad”, ”moslims horen hier niet!”. Daarnaast is het armoede percentage onder moslim gezinnen veel honger dan onder niet-moslim gezinnen!

De televisie en het internet verspreiden maar al te graag het beeld van de Arabieren als ”kwaadaardig” volk. Wat de kapitalistische media vergeet te vermelden is dat het imperialistische westen verantwoordelijk is voor de woede van veel Arabieren. Irak en Syrië zijn ontstaan als kolonies van Groot Brittannië en Frankrijk, Amerika stond aan de wieg van de totalitaire monarchie in Iran en vernietigde Irak in maart 2003. De diepe minachting voor het westen in de Arabische wereld is volledig te begrijpen, als je eens nagaat hoeveel ellende Europa en Amerika in het midden oosten veroorzaakt hebben sinds 1918!

Dit houdt niet in dat het religieuze extremisme van moslims goed te praten is. De radicale islam is een probleem, maar door te beweren dat we de islam moeten verbieden samen met de Koran en hoofddoeken, versterk je juist de afkeer van moslims. Wilders en Baudet willen het liefste alle moslims uit Europa jagen. Hun racisme is meer dan duidelijk, Wilders is zelfs al veroordeeld wens het aanzetten tot discriminatie. Dat is namelijk precies wat in Nederland helaas een feit is. Witten zullen hier niets van merken. Witte Nederlanders ervaren geen racisme, omdat racisten nooit tegen een witte man of vrouw zal zeggen dat hij/zij moet oprotten. Maar zwarte Nederlanders weten wel beter!

Al in de jaren 70 werden Molukse jongeren voor minder aangezien. Dit zorgde ervoor dat de generatie Molukkers na 1945 zich vervreemde van de Nederlandse maatschappij en uiteindelijk overging tot treinkapingen uit diepe frustratie. Nederland heeft er niet van geleerd en de uitspraken van minister Blok bewijzen dit. Een deel van Nederland zal het met hem eens zijn en vindt inderdaad dat je niet in vrede met andere culturen kunt samenleving. Deze mensen zijn volledig in de ban van de extreemrechtse mentaliteit. Als politiek links geen strijdvaardig alternatief kan worden op de neoliberale ellende dan zal het racisme blijven groeien. Het sociaal-chauvinisme van de ”Sociaaldemocratische” Partij (SP) in zaken migratie is erg kwalijk. Want als zelfs de meest linkse partij in de Tweede Kamer vindt dat migranten ”onze banen” inpikken, zegt dat genoeg over hoe sterkt de minachting voor niet-westerlingen is!

Het zijn de kapitalisten die migranten uitbuiten en inheemse arbeiders massaal ontslaan. Extreemrechts steunt de uitbuiting van niet-westerse arbeiders door de schuld bij de migrant te leggen en niet bij de kapitalist die hem/haar uitbuit!

Untitled

Advertenties

Amerikanen kiezen sociaal democraten

Het begint langzaam te komen. Sociaal democratische politici die in de VS gekozen worden. Met sociaal democraten moeten een duidelijk onderscheid maken tussen dat neoliberale tuig in Europa (PvdA, SPD en PSOE) en politiek links in Amerika. In de Verenigde Staten zijn vooral veel jongeren in de ban van het ”democratische socialisme”, wat wij de klassieke sociaal democratie zullen noemen. Hoewel types zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez zich socialisten noemen, plaatst Revolutionair Socialistische Media hun in het sociaal democratische kamp, dit omdat ze niet de afschaffing van het kapitalisme nastreven. Met de nominatie van Ocasio-Cortez in New York’s 14th Congressional District, is het mogelijk dat naast Sanders nu een jonge vrouw van 28 in de Senaat van de VS komt.

Alexandria Ocasio-Cortez is lid van de Democratische Socialisten van Amerika en wist gekozen te worden als kandidaat voor de Democratische Partij in het 14th Congressional District van New York. De favoriet van de neoliberalen verloor van een 28 jarige jonge vrouw, die tien keer minder geld had ontvangen dan hij. Kapitalisten en neoliberalen hadden vurig gehoopt dat Joe Crowley zou winnen, hij was rijker en bekender dan Ocasio-Cortez. Echter de jonge vrouw had een ideologie en die wist het te winnen van het grote geld. Ocasio-Cortez is een klassieke sociaal democraat en wil de macht van het kapitalisme beperken, daar houden neoliberale types zoals Nancy Pelosi niet van. De leidster van de minderheid in het Huis van Afvaardigen doet de overwinning van Alexandria Ocasio-Cortez af als eenmalig. De rechtse Pelosi behoort tot het kamp van Hillary Clinton en is niet blij met het feit dat de linkse vleugel van de Democratische Partij aan invloed wint!

Toch zijn revolutionair socialisten er niet van overtuigd dat de Democraten ooit een sociaal democratische partij zullen worden. De Democratische Partij wordt gesteund door linkse Amerikanen omdat die geen keus hebben (denken ze). Al jaren is het zo dat rechts op de Republikeinse Partij stemt en links op de Democratische Partij. Alsof je in Nederland alleen maar de keus hebt tussen de D66/VVD op links (????) en SGP/PVV op rechts. In Amerika ben je echter al meteen links als je liberaal ingesteld bent op persoonlijke vrijheden zoals abortus, scheiding van kerk en staat, homorechten en vrijheid van meningsuiting. Conservatieven (Republikeinen) zijn juist tegen al deze liberale waarden. Daarom ben je al snel links door slechts liberaal ingesteld te zijn. Economisch echter moet iedereen voor het kapitalisme zijn, want anders ben je meteen heel verdacht. Sociaal democraten worden al meteen communisten genoemd als ze slechts de scherpen kanten van het kapitalisme willen verwijderen. Wie aan de almacht van het bedrijfsleven wil komen moet wel een communist zijn, aldus de heersende klasse die de politiek, media en Amerikaanse samenleving bestuurt!

Het is natuurlijk positief dat er meer steun komt voor linkse opvattingen. Belangrijk blijft dat Amerikaanse arbeiders een eigen politieke partij nodig zullen hebben om die linkse idealen tot uitvoer te brengen. De neoliberale Democratische Partij is niet geschikt daarvoor. De top van de Democraten heeft een enorme minachting voor linkse personen en heeft via achterkamertjespolitiek ervoor gezorgd dat de neoliberaal Clinton in 2016 de nominatie kreeg. Hoewel enkele linkse sociaal democraten gekozen zijn tot kandidaten hebben andere weer verloren van rechtse liberalen. In het algemeen blijft de Democratische Partij een soort D66/VVD partij. Revolutionair socialisten denken niet dat personen zoals Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez in staat zullen zijn om de Democraten om te vormen tot sociaal democraten. Diens senatoren en volksvertegenwoordigers zien zich als liberale aanhangers van het kapitalisme. Politiek links in Amerika moet breken met het idee dat je veranderingen alleen kunt afdwingen via de Democratische Partij. Hoewel het tweepartijenstelsel ondemocratisch van aard is moet dat niet betekenen dat linkse Amerikanen steeds voor de minst kwade optie moeten kiezen. Zo gaat het namelijk al jaren!

Bij de laatste presidentiële verkiezingen in november 2016 won Hillary Clinton meer stemmen dan Donald Trump. Ze kreeg 48,2% tegen 46,1% van de Republikeinse kandidaat. Volgens Europese normen zou Clinton nu president van de VS geweest zijn. Echter in Amerika draait het niet om het aantal stemmen, maar om het aantal kiesmannen. Trump kreeg meer dan 300 achter zich, terwijl Clinton niet verder kwam dan 230. Dit stelsel van kiesmannen is niet correct. Revolutionair socialisten wijzen het daarom ook af. Als een sociaal democraat zoals Bernie Sanders in 2020 het opneemt tegen Donald Trump dan wint hij. Want Hillary Clinton verloor omdat Trump de populist speelde, zij was het gezicht van de politieke elite. Een vrouw die al veel macht in Washington DC had. Daarnaast was haar imago al aangetast door Clinton’s steun aan imperialistische oorlogen en neoliberale politiek. Veel Obama stemmers weigerde om op haar te stemmen. Een groot deel van de witte arbeidersklasse vertrouwde liever de (leugenachtige) populist Trump, die beweerde het voor de arbeider op te nemen. We weten allemaal dat dit niet waar was. Trump is een kapitalist en zijn politiek heeft vooral de rijken weer rijker gemaakt!

De Amerikaanse sociaal democratie verschilt enorm van de wereldwijde sociaal democratie. Dit komt omdat de sociaal democraten in de VS nog echt links zijn en het willen opnemen voor de werkende man/vrouw (en niet de 1%). Terwijl in Europa en elders, sociaal democratische partijen zich schuldig maken aan rechts beleid, knokken Amerikaanse sociaal democraten tegen de almacht van het Amerikaanse kapitalisme. In de kapitalistische media van de VS worden ze daarom ”extreem-links” genoemd. Zelfs in Europa ben je al een ”extremist” als je de almacht van het kapitalisme slechts wilt beperken. Terwijl de sociaal democratie van oorsprong juist een gereguleerde markt economie nastreefde. Het punt is dat de meeste sociaal democraten dit ideaal hebben opgegeven en nu neoliberale politiek aanhangen. Van de PvdA in Nederland tot aan de Duitse SPD, Franse PS en Spaanse PSOE, allemaal hebben ze rechtse politiek ondersteunt. Na massieve verkiezingsnederlagen komt opeens dat oude links taalgebruik weer boven water, opeens willen de heren en dames van de sociaal democratie zich weer links opstellen. Probleem is dat de werkende klasse dit niet meer gelooft en heil zoekt bij rechtse populisten die met rassenhaat en nationalisme de massa’s willen vergiften!

In de VS is veel potentiaal om een arbeiderspartij op te zetten. De Democratische Socialisten van Amerika (DSA) hadden in 2015 nog maar 6.000 aanhangers, nu zijn dat er 45.000. Bedenk dat een linkse organisatie die altijd werd aangezien als klein en zwak opeens 39.000 leden erbij kreeg in slechts drie jaar. De DSA heeft meer mensen dan de Nederlandse SP, wiens ledenaantal gezakt is naar 36.400. Daarom is er potentiaal als de DSA zich zou losrukken van de Democratische Partij en met andere socialistische organisaties zou pleiten voor een partij van de arbeidersklasse. Hoewel het ”democratische socialisme” aan populariteit wint zit de DSA nog vast in haar reformistische beperkingen, vooral het idee dat je alleen een links beleid via de neoliberale Democraten kunt bereiken. Tijdens de presidentiële verkiezingen in 2016 capituleerde Bernie Sanders de DSA leiding voor de neoliberaal Clinton. Weer riep politiek links op om de Democratische kandidaat te steunen tegen de Republikeinse Partij. Dit terwijl er een links alternatief was, Bernie Sanders en de Democratische Socialisten van Amerika hadden Jill Stein moeten steunen. Zij was de kandidaat van de Groene Partij en had een goed links programma tegen de neoliberale Clinton en extreem-rechtse Donald Trump!

Dat een paar linkse Democraten zoals Alexandria Ocasio-Cortez gekozen worden is mooi. Maar het merendeel van de Democratische Partij blijft rechts en neoliberaal denken. Nancy Pelosi zal alles in het werk stellen om de linkse vleugel te isoleren en zwak te houden. Als Bernie Sanders in 2020 wil strijden voor het presidentschap moet hij dat buiten de Democratische Partij doen. De Amerikanen weten wie hij is en ook Republikeinse stemmers kan Sanders bereiken. Dit is gebleken toen hij naar staten trok die bekend staan als ”Red” (conservatief). Sanders snapt waarom veel witte arbeiders op Trump gestemd hebben. Het probleem is dat de achterban van de Republikeinse Partij geen flauw benul heeft van politiek links. Ze zijn gehersenspoeld met de leugen dat socialisme staat voor ”BIG GOVERNMENT” en dat de overheid hun leven zou willen controleren. Conservatieve arbeiders stemmen rechts omdat hun altijd verteld is dat de Democraten slecht zijn en de Republikeinen goed. Bernie Sanders weet precies hoe je linkse politiek kunt verkopen, door gewoon eerlijk te zeggen dat wat de Democraten en Republikeinen doen alleen goed is voor de 1%. Sanders is geen socialist, hij wil geen socialistisch Amerika. Zijn ideale samenleving is de klassieke sociaal democratie, gezien de enorme ongelijkheid zou zo’n maatschappij al een enorme stap in de juiste richting zijn!

 

zl6n3dffgs701

Bernie Sanders is een icoon voor de Democratische Socialisten van Amerika. Helaas blijft hij pleiten voor de neoliberale Democraten!

1621-1863 (1873)

Vreemde titel van een artikel zul je denken. Wat hebben de cijfers 1621-1863 (1873) te betekenen? De meeste witte Nederlanders zullen zich dat inderdaad afvragen. Het toont vooral hoe beperkt het vak geschiedenis wordt gegeven op scholen. Eigenlijk zouden deze cijfers net zo belangrijk moeten zijn als de cijfers 1940-1945. Maar ze zijn het niet, want 1940-1945 is belangrijker voor de Nederlandse geschiedenis dan 1621-1863 (1873). Waarom? Omdat Nederland zich niet wil verdiepen in de grootste misdaad die plaats vond in de periode 1621-1863 (1873). Miljoenen zwarte slaven weten wel beter. Met de oprichting van de West-Indische Compagnie begint de handel in mensen met een zwarte huidskleur. Als één van de laatste Europese landen schaft het Koninkrijk der Nederlanden het bezit van slaven af. Dit is pas in 1873 voltooid!

Officieel werd de slavernij verboden op 1 juli 1863. Maar de overheid laat het in stappen uitvoeren. Dus wordt niet elke slaaf direct vrij gelaten. De heersende klasse is namelijk woest dat zwarte slaven opeens vrije mensen zijn. Volgens hun racistische leer zijn het ”domme negers” en vooral ”hun bezit”. De diepe minachting van witte mensen tegenover zwarten is zelfs na 155 jaar nog niet uitgeroeid. Europeanen hebben zichzelf wijs gemaakt dat ze het verheven volk waren/zijn. De witte cultuur is verheven brulde koningen, keizers, de adel (na 1800 de kapitalisten) en kerken. Als we de witte Europanen hadden gevraagd welke huiskleur verheven was rond 1863, dan zouden de meesten zeggen dat de witte huiskleur dat is. Dit racistische beeld is eigenlijk nooit helemaal verdwenen uit de westerse cultuur!

In Nederland begint de handel in slaven in het jaar 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC). Het is vooral deze WIC die participeert in de trans-Atlantische slavenhandel. Op het Afrikaanse continent is slavenhandel al duizenden jaren een norm. In Afrika kopen de Nederlanders hun slaven van zwarte krijgsheren. Die zijn best bereid om mannen, vrouwen en kinderen van hun verslagen vijanden voor een goed bedrag te verkopen aan de witte mensen. De slaven moeten gaan werken op de plantages van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de nieuwe wereld (Amerika). In 1667 krijgt Nederland de kolonie Suriname van de Engelsen, in ruil voor Nieuw Amsterdam (New York). Om hun nieuwe kolonie massief uit te buiten zijn arbeidskrachten nodig, slaven dus. Eigenlijk was de kolonie Suriname geen onderdeel van de republiek, maar het privé bezit van een sociëteit genaamd: Sociëteit van Suriname. Deze kapitalistische onderneming bestond uit die aandeelhouders: de West-Indische Compagnie, de familie van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam!

Je kunt wel nagaan dat de WIC, de familie van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam erg rijk werden met het uitbuiten van zwarte arbeidskrachten. Het is niets voor niets dat Amsterdam de hoofdstad was van de republiek en een stad van de ”Gouden Eeuw”. Dit is de term waaronder de slavernijperiode bekend staat in de Nederlandse schoolboeken. Een periode van bloei voor de Republiek der Verenigde Nederlanden door ”slechts” handel. Het is alsof je de periode 1940-1945 simpel samenvat als een wereldoorlog waarbij Nederland werd bezet en weer werd bevrijd vijf jaar later. Correct natuurlijk, maar zeer beperkt. De ”Gouden Eeuw” was alleen goed voor de top van de republiek. Het was een tijdperk van racisme, slavernij en uitbuiting van de gewone man. Aan het einde van de 18de eeuw groeide de macht van de bourgeoisie, de klasse die door bezit rijk was. Tot dan toe was het de adel die status, macht en privileges bezit. Echter door nieuwe uitvinden en groeide ondernemingen, wist de klasse der kapitalisten uit te groeien tot de groep die onze wereldeconomie beheerst. Al in het jaar 1900 had de adel haar status grotendeels verloren aan de kapitalisten!

Over de wreedheid van de witte plantage kapitalisten kunnen we duidelijk zijn. De witte man zag zichzelf verheven boven de zwarte slaaf. Net als de wrede SS van Hitler konden de witten zich extreem wreed gedragen. Mannelijke slaven die niet hard genoeg werkte werden met een zweep gestraft. Verkrachting van een zwarte vrouw was normaal en werd zelfs geaccepteerd door witte mensen. Al dat leed moesten de zwarte slaven over zich heen laten komen. Dit betekend niet dat op alle plantage het leven een hel was. Maar de witte eigenaren hadden totale controle over het leven van de slaven, ze waren ”hun bezit” en mochten daarmee doen wat ze wouden. Soms lukte het enkelen om te vluchten. Deze slaven werden uiteindelijk ”bosnegers” genoemd omdat ze afstammelingen zijn van zwarte slaven die wisten te ontsnappen van hun plantage. Sommige besloten een guerrilla oorlog te voeren tegen de plantage-eigenaren. Bij overvallen werden dan slaven bevrijd, soms werden daarbij ook witten gedood. In 1760 sloot de Sociëteit van Suriname een vredesverdrag met enkele guerrilla groepen. Hierdoor konden zelfstandige zwarte gemeenschappen ontstaan in de jungle, ver weg van de racistische witte beschaving!

35 jaar later besloot de Bataafse Republiek om de Sociëteit van Suriname te nationaliseren. Vanaf 1795 was Suriname in bezit van de republiek. 15 jaar later stichtte de Fransen de eerste monarchie, genaamd het Koninkrijk Holland. Na de val van Napoléon Bonaparte werd Nederland een parlementaire monarchie, onder Willem de eerste. Hij wou van Nederland een machtige natie maken, zeker op koloniaal gebied. In 1816 werd daarom uit de restanten van de VOC en verschillende Indonesische koninkrijken, de kolonie Nederlands Indië gesticht. Dat gebeurde natuurlijk niet zonder slag of stoot. De witte Nederlanders moesten al in de ”Gouden Eeuw” brut geweld gebruiken om de Indonesische eilanden te veroveren. Vooral de eerste baas van de VOC was een wrede massamoordenaar. Jan Pieterszoon Coen liet tijdens de verovering van de Banda eilanden in 1621, meer dan 14.000 inheemse bewoners executeren. 1.000 mochten in leven blijven om de belangen van de VOC te dienen. Nederlands-Indië was tot 1799 privé bezit van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nadat het bedrijf failliet ging nam de staat het bestuur over!

In 1807 wordt de slavenhandel afgeschaft in het Britse Imperium. Nederland denkt er niet aan om te stoppen met het vervoeren van zwarte slaven naar kolonies. De koloniale economie in Suriname is afhankelijk van slavenarbeid en dus blijven de transporten met nieuwe slaven gewoon aankomen. Op politiek gebied zijn het vooral de conservatieven en liberalen die de belangen van de witte kapitalisten verdedigen. De conservatieven willen alles bij het oude laten en de liberalen hameren enorm op het privé bezit van de katoen kapitalisten. Protestantse kerken bieden een religieus motief om de slavenhandel voort te zetten. Volgens hun racistische kijk zijn zwarte mensen namelijk gestraft door de christelijke god. Hij zou hun huid zwart gemaakt hebben omdat ze volgelingen van Kain zouden zijn. Zwarte mensen zouden vervloekt zijn, dus hebben witte christenen het recht om ze als slaven te (mis)gebruiken, aldus veel protestantse kerken in de ”Gouden Eeuw”.  Als de Engelsen uiteindelijk ook de slavernij afschaven in 1833 neemt de druk toe. Met de verschijning van het Amerikaanse boek: ”Uncle Tom’s Cabin” groeit de afkeer van de slavernij. Tot 1848 kreeg het publiek geen inzicht in koloniale zaken, dat is iets dat alleen de koning mocht inzien. Toen de liberalen uiteindelijk aan de macht kwamen begon de staat openheid van zaken te geven!

Ondanks dat de liberalen zich langzaam tegen de slavernij gaan uitspreken doen ze dit voorzichtig. De oude liberalen hadden altijd gepleit voor het privé bezit van slaven. Maar de nieuwe generatie is kritischer, echter ook voorzichtig. Ze willen niet radicaal overkomen en hun kapitalistische donors kwijt raken. Koning Willem 1 verbood de handel in slaven in 1814 en vier jaar later komt er een wet die slavenhandel binnen het Nederlandse rijk verbiedt. Echter het hebben van slaven is niet verboden. Het zou nog tot 1863 duren voordat de overheid besluit om in stappen de slavernij af te schaven. Ondertussen is het beeld dat witte Europeanen van een zwarte man hebben, enorm misvormd door bijna 200 jaar van racisme. De typische ”neger” hij heeft dikke rode lippen, zwart krullend haar en wordt met gouden oorbellen afgebeeld. In de VS is ”Black Face” een populaire komedie die vanaf 1828 in theaters wordt opgevoerd. Witte toneelspelers verven hun gezicht zwart en doen alsof ze ”domme negers” zijn. Het witte publiek geniet enorm van de zwarte pieten. Het is zo populair dat het stereotyperende beeld van een zwarte man onderdeel wordt van het sinterklaasfeest in 1850!

De groep die fel pleit tegen de afschaffing van de slavernij bestaat voornamelijk uit racisten en kapitalisten. De kapitalisten verzetten zich omdat ze hun bezit niet kwijt willen en de racisten vinden dat zwarte mensen niet in staat zich om zich ”beschaafd” te gedragen. ”Negers” zijn namelijk net apen, kraaien deze racisten. Zij vinden dat de witte man het recht moet blijven hebben om over de zwarten te heersen. Op 1 juli 1863 besluit de overheid om de slavernij in stappen af te schaffen. In Suriname leidt dat tot woede onder de bezittende klasse. Witte eigenaren vloeken er hard op los en zwarte slaven krijgen te horen dat ze nog lang niet vrij zijn. Inderdaad, want het zal meer dan tien jaar duren voordat echt alle slaven kunnen weglopen. Vele doen dat echter niet, want ze kunnen ergens naartoe. Het loon dat ze ontvangen is zo laag dat slavenarbeid in feite doorgaat, nu onder de naam loonslavernij. Daarnaast zijn de meeste ex-slaven onder ontwikkeld en hebben slechts geleerd om te gehoorzamen. Het zal nog 100 jaar duren voordat ze in Amerika gaan strijden tegen de ongelijkheid en het racisme van de witte mensen!

In Nederland is dit allemaal ver weg. Witte Nederlanders hebben nooit slaven gezien en alle wreedheden blijven onbekend. In tegenstelling tot de misdaden van de nazi’s tussen 1940-1945, weten maar heel weinig Nederlanders hoe het eraan toeging op de plantages. Er is meer belangstelling voor de bezetting in de tweede wereld oorlog dan voor de slavernij in Nederland. Logisch ook, omdat het koninkrijk geen slachtoffer was maar dader. Zowel de Republiek der Verenigde Nederlanden als het Koninkrijk der Nederlanden zijn schuldig. Een officieel excuus wil nog geen enkele overheid geven, want dat betekent namelijk schuld erkennen. Met de groei van populistisch rechts is het nationalisme weer terug. Politiek rechts doet er alles aan om de ”Gouden Eeuw” vooral positief te houden en de slavernij te reduceren tot een detail. Voor de afstammelingen van de slaven is het echter geen simpel detail van de geschiedenis. Zij weten hoe het is om als minder aangezien te worden. Zelfs in 2018 blijft racisme een probleem in Nederland. Zolang de witte meerderheid dit niet erkend zal het spook van de slavernij blijven rond spoken!

 

01-13196-2501110755-DSCF0870 (1)

Vrijheid in 1863 was nog geen gelijkheid.

OV stakingen noodzakelijk

De kapitalistische media is tegen elke staking. Werkonderbreking is namelijk een grote zonde binnen het neoliberale systeem. Stakingen zorgen voor overlast (voor de kapitalistenklasse) en dus zal onze ”vrije media” het nooit opnemen voor de arbeidersklasse die staakt. Met name in het Openbaar Vervoer wordt nu al enige tijd gestaakt voor een betere CAO. Buschauffeurs willen meer rust en een beter salaris. Hun beroep is best stressvol. Ze moeten veel rijden en krijgen weinig tijd om te rusten. Daarnaast is agressie tegen buschauffeurs enorm toegenomen, wat het werk weer riskanter maakt. Revolutionair socialisten staan 100% achter de arbeiders van OV bedrijven die knokken voor betere arbeidsvoorwaarden. Stakingen hebben ertoe geleid dat de kapitalistenklasse verplicht werd om rekening te houden met hun personeel. Echter in deze tijden van neoliberaal wanbeleid, grijpen de directeurs van OV bedrijven de kans om in naam van ”noodzakelijke reorganisaties” de druk op te voeren. In feite komt het erop neer dat ze de CAO’s willen versoberen, zodat de eigenaren van bedrijven zoals Arriva, Syntus, Breng en co meer winsten overhouden!

”Beter een dag geen vervoer dan het OV naar de mallemoer” dat was een leus tijdens een eerdere staking in 2011. Ook toen was de ”vrije media” niet bepaald positief. Rechtse kranten beweerde dat de reiziger in de kou werd gezet. Wat de kapitalistische media dan weer verzwijgt is dat het OV door marktwerking vooral duurder en zwaarder is geworden. Om de vijf jaar bekijkt onze overheid welk Openbaar Vervoer bedrijf op welke route mag rijden. De OV bedrijven geven hun prijzen door en de provincies maken dan een keus. Natuurlijk krijgt de goedkoopste vaak de meeste routes, want een neoliberale staat wil het liefste zo min mogelijk geld uitgeven aan dingen waar mensen iets aan hebben. Voor arbeiders die rijden voor OV bedrijven is het geen prettige periode als men weer gaat concurreren om de routes. Elk jaar wordt het Openbaar Vervoer weer duurder. Dit terwijl neoliberalen steeds brullen dat door marktwerking alles goedkoper wordt door ”keus”. In Groot Brittannië hebben ze daar al bijna 40 jaar ervaring mee. Want daar is de Britse Spoorwegen geprivatiseerd en vervangen door 24 treinondernemingen die de prijs van een treinkaartje juist duurder gemaakt hebben!

Miljoenen Nederlanders zijn afhankelijk van het OV. Niet iedereen bezit namelijk een auto. Ondanks kritiek doet de NS het relatief goed, toch pleiten wij voor de volledige hernationalisatie van de Nationale Spoorwegen. Echter om onze socialistische nationalisaties te onderscheiden van kapitalistische nationalisaties maken we een duidelijk verschil. Wij willen niet dat de NS (of enig ander nutsbedrijf) onder controle komt van een staat in dienst van het kapitalisme. Socialisten hebben in het verleden vaak gepleit voor staatsmacht om zo de kapitalistenklasse te beperken. De staat is echter altijd een instrument van de kapitalisten geweest, Nederland is geen socialistisch land. Daarom is pleiten voor de nationalisaties alleen mogelijk als dat gebeurd onder het socialisme. De staat is grootaandeelhouder van NS, maar het bedrijf werkt kapitalistisch. Dat is wat revolutionair socialisten niet willen. De NS moet een bedrijf worden dat werkt in dienst van de werkende klasse op socialistische principes!

Doordat Mark Rutte liever geld uitgeeft aan dure rechtse producten (JSF, NAVO en EU) lijdt het Openbaar Vervoer. De neoliberalen bij de overheid zeggen al jaren dat het OV ”efficiënter” moet worden. Dat is een ander woord voor het doen met minder geld. Geld is er genoeg, alleen het komt niet bij het OV. De kapitalistische staat haalt het ook niet waar het ligt. Miljarden liggen veilig opgeborgen en worden niet gebruikt. De heersende klasse bezit meer geld dan 50% van de totale planeet. Als we het bezit van slechts 42 superrijken zouden onteigenen, kan er meteen een einde gemaakt worden aan absolute armoede, honger en veel ellende. 42 personen bezitten namelijk meer geld dan miljarden mensen. Ook in Nederland is genoeg geld voor het OV, de zorg en tal van andere sociale diensten. Het Koninkrijk der Nederlanden loopt elk jaar miljarden mis, omdat grote bedrijven heel makkelijk de belastingen weten te ontwijken. Als een arbeider dat waagt is de staat er direct bij om zo’n figuur te straffen. Een groot bedrijf echter komt altijd ermee weg!

Wat veel Nederlanders ook niet weten is dat buitenlandse kapitalisten al controle hebben over het Nederlandse OV. Maar laten we eerlijk zijn, ook de overheid van Rutte doet hieraan mee. Want in Duitsland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk rijdt een OV bedrijf dat door de Nationale Spoorwegen is opgezet. Dat begon in 2001 onder de naam NedRailWays en vanaf 2008 heet het bedrijf; Abellio, vernoemd naar een Duits OV bedrijf dat door de NS was gekocht. Abellio Transport Holding BV is de officiële naam van de onderneming en is op haar beurt weer onderdeel is van de Nationale Spoorwegen. De Duitse spoorwegen (Deutsche Bahn) is ook in Nederland actief onder de naam: Arriva. Van oorsprong Brits werd Arriva in 2010 gekocht door DB voor 2,7 miljard euro. De Arriva groep beheerd bussen, treinen en vervoer over het water. Franse kapitalisten waren tot 2016 actief op de OV markt in Nederland. Van oorsprong was dit Franse bedrijf actief in waterverwerking, maar men koos ervoor om ook een transport onderneming op te zetten. In Nederland nam Veolia enkele busbedrijven over zoals de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten. In 2016 besloot de eigenaar van Veolia (Transdev) dat het transportbedrijf op zou gaan in Connexxion (ook gekocht door Franse kapitalisten)!

Samengevat: De markt voor het Openbaar Vervoer wordt beheerst door grote bedrijven uit het buitenland. Nederlanders hebben daar geen controle nog invloed daarop. Natuurlijk kijkt de overheid elk jaar welk bedrijf het goedkoopste uit de bus komt, maar daar blijft het bij. Revolutionair socialisten pleiten voor één nationale busmaatschappij, onder controle van arbeiders en reizigers. Natuurlijk zal de neoliberale EU dat nooit toestaan. Want volgens het Verdrag van Maastricht mogen buitenlandse kapitalisten participeren in alle markten van de EU. Wij zijn echter geen nationalisten die roepen ”eigen OV kapitalisten eerst”. Nee, wij willen niet dat ons OV beheerst wordt door zowel kapitalisten uit eigen land nog die uit het buitenland. Onder het socialisme zal het Openbaar Verover in dienst staan van de gemeenschap. Daarvoor zijn al die verschillende bedrijven niet nodig. Het is al erg genoeg dat de NS bepaalde treinroutes afgestoten heeft aan de OV bedrijven. De aanhangers van de EU en het kapitalisme vinden het allemaal wel goed gaan. Echter de mensen die bij de NS werken en bij OV bedrijven weten wel beter. Door marktwerking is de druk om goedkoop te presteren toegenomen, het trein/bus kaartje wordt ondertussen steeds  duurder voor reizigers!

 

_mg_7332

Wilders steunt een neo-nazi

Onze ”Blonde Leider” (niet Donald Trump) was recentelijk in het Verenigd Koninkrijk. Waarom was de alleenheerser van de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” daar? Omdat Geert Wilders steun wou geven aan Tommy Robinson, voormalig leider van de extreemrechtse: Engelse Verdedigingsliga (EDL). Deze gewelddadige club van racisten is er heilig van overtuigd dat Britse moslims eropuit zijn om Groot Brittannië te veroveren. Helemaal in de style van het nazisme organiseert de EDL anti-moslim demonstraties en roept op tot het verbieden van de islam. Wilders is daar natuurlijk enorm positief over. Want ook hij wil moslims hun democratische rechten ontnemen en hun gebedshuizen laten sluiten!

Stephen Christopher Yaxley-Lennon (bekender onder de naam Tommy Robinson) verliet de Engelse Verdedigingsliga (EDL) in 2013. Hij beweert geen gewelddadige neonazi meer te zijn. Daarom ontvangt hij nu steun van Wilders die zich opeens kan vinden in de ”bekeerde” Robinson, antifascisten weten wel beter. Ondanks dat Tommy Robinson geen voorzitter meer is van de EDL, steunt hij nog wel extreemrechtse opvattingen. Robinson was al eens eerder opgepakt geweest en vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Die voorwaarden had hij geschonden door stiekem filmopnames te maken van beklaagde mannen die ervan verdacht worden jonge meisjes te dwingen tot prostitutie. Als de verdachten witte Britten waren geweest dan had Tommy Robinson zijn vrijheid niet gewaagd om dit tuig te ontmaskeren. Maar de mannen in kwestie zijn van Pakistaanse afkomst en dus trok de ex-EDL leider zijn camera om de beklaagden te filmen. Zijn doel was om mannen met een islamitische achtergrond zwart te maken. Dit doet extreemrechts altijd wanneer een moslim zich schuldig maakt aan een misdaad. Het is bij hun altijd opvallend stil wanneer joodse Israëliërs vijftig moslims afslachten of wanneer de christenen van VS, verantwoordelijk zijn voor 200.000 doden in Irak sinds 2003!

Geert Wilders noemt de arrestatie van de ex-voorzitter een ”moslim complot”. Net als extreemrechts in de jaren 30, beweren hedendaagse racisten dat criminele moslims door de Britse overheid gesteund worden. Onder het motto van ”Make Britain Great Again” (een verwijzing naar Trump’s ”Make America Great Again”) kwamen 20.000 aanhangers van Tommy Robinson bijeen, om te protesteren tegen zijn celstraf. De hypocrisie druipt van deze ”bezorgde” witte Britten af. Ze geven geen moer om de slachtoffers van de zedenzaak. Het gaat de EDL puur om het verspreiden van moslimhaat. Dat is te zien op hun posters waarin de verdachten als ”moslimtuig” worden omschreven. In de jaren 30 deed Hitler precies hetzelfde, alleen hij noemde de Duitse joden het ”tuig van Europa”!

Rechtse mediagroepen omschrijven Robinson als een ”man van het vrije woord”. Dat is de omgekeerde wereld. Niet alleen is hij medeoprichter van een gewelddadige knokploeg geweest, Robinson was ook onder zijn eigen naam (Stephen Christopher Yaxley-Lennon) lid van de fascistische: Britse Nationale Partij in 2004. Hij merkte echter dat hij meer steun kon krijgen voor zijn anti-moslim opvattingen door afstand te nemen van het officiële neonazisme. Om in de smaak van populistisch rechts te vallen is Tommy Robinson een vurige aanhanger van het zionisme en de terreurstaat Israël geworden. Officieel is de ex-leider van de EDL nu een ”brave democraat” en ”tegen het fascisme en nazisme”. In werkelijkheid steunt Stephen Christopher Yaxley-Lennon nog steeds fascistische opvattingen, door van Engeland een natie te willen maken voor enkele en alleen witte christelijke Britten. Moslims hebben geen plek in de racistische natie die types zoals Wilders en Robinson voor ogen hebben!

Niet alleen Wilders is komen opdagen bij de demonstratie van de EDL. Ook Filip Dewinter was er. Deze fascistische Vlaamse nationalist is geen onbekende. In het Belgische parlement gaf hij de Hitler groet en kwam als jonge man op herdenkingsbijeenkomsten voor de Vlaamse Waffen SS. Daarnaast is hij een vriend van de Griekse; Gouden Dageraad, een extreemrechtse partij die openlijk pleit voor een zuiver Griekenland zonder moslims en vluchtelingen. Dat de Dewinter een bondgenoot is van de Gouden Dageraad verbaast revolutionair socialisten niets. Hij en Wilders behoren samen met Therry Baudet tot het neofascisme. Hoewel Nikolaos Michaloliakos van de Gouden Dageraad iets klassieker te werk gaat dan Dewinter, Wilders en Baudet. Want de Griekse fascisten doen aan openbare geweldpleging en hebben al een linkse rapper moedwillig vermoord!

Dat extreemrechts in staat is om 20.000 mensen te mobiliseren toont dat verzet nodig is. Want een onderzoek heeft al laten zien dat moslimhaat in het Verenigd Koninkrijk enorm is gegroeid. 50% van alle witte Britten heeft een minachtende houding tegenover mensen van het islamistische geloof. Ze beweren dat dit komt door het groeide islamisme. Probleem is dat het fundamentalisme aanhangers wint juist door het racisme van de Britse gemeenschap. Moslims krijgen net als in Nederland dagelijks te maken met afkeuringen en afwijzingen op grond van hun huidskleur en religie. Jongeren voelen zich hierdoor niet deel van de samenleving en worden makkelijk beïnvloed door de radicale islam. In Groot Brittannië komt daar nog eens bij dat van alle arbeiders die in armoede leven, 50% bestaat uit moslims. Bij de brand in de arbeidersflat Grenfell op 14 juni 2017 kwamen juist veel Britse moslims om het leven. Grenfell was in 2016 gerenoveerd met brandgevaarlijke gevelbekleding. De nieuwe bekleding was aangebracht zodat het gebouw er modern uitzag en niet leek op een flat voor laagloon arbeiders!

Ondertussen heeft die andere blonde leider zijn land terug getrokken uit de VN mensenrechtenraad. Dit komt niet als een verassing. De hypocriete Amerikanen onder de leiding van de seksistische Donald Trump staan niet bepaald bekend om hun steun voor de mensenrechten. Helaas is een te groot deel van de westerse wereld in de ban van de propaganda die Washington DC al sinds 1945 verspreidt, dat Amerikanen juist voor de mensenrechten zouden staan. Hun gedrag tijdens de Koude Oorlog en daarna toont echter iets heel anders. Want waarom heeft Trump de VN mensenrechtenraad verlaten? Vanwege landen zoals China en Rusland? Nee, omdat de raad heeft ingestemd met een onderzoek naar de massamoord op vijftig Palestijnen, die door het Israëlische leger vermoord werden. Amerika steunt Israël in alles en alleen al daarom geeft Washington DC niets om de mensenrechten. Tommy Robinson en Geert Wilders zijn beidde vurige aanhangers van de terreurstaat Israël, omdat ze een diepe minachting hebben tegenover de islamitische Palestijnen. Wat de twee racisten ook steunen is het wrede deporatie beleid van de VS, waarbij kinderen van hun ouders gescheiden worden en als criminelen in de cel belanden. Het is nu wel duidelijk dat de Amerikanen niets geven om de mensenrechten en Wilders & Robinson al helemaal niet!

 

Wilders

Wilders steunt openlijk de oprichter van de extreemrechtse EDL. Links naast hem zie je Filip Dewinter, leider van het racistische Vlaams Belang!

De Amerikaanse droom is een leugen

Het is de grootste leugen van de VS. Dat je financieel rijk kunt worden door slechts hard te werken. Sinds de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika is dit plaatje rond gepropagandeerd door de bezittende klasse. Niet zeuren, maar hard werken en je wordt vanzelf rijk. De Amerikaanse droom is echter een leugen, altijd al geweest. Amerika is rijk, maar die rijkdom is extreem ongelijk verdeeld. Het is de kapitalistenklasse gelukt om de arbeidersklasse te vergiften met de leugen dat ze rijk kunnen worden door in het systeem te geloven. Tegenwoordig prediken met name neoconservatieve politici nog de illusie van de Amerikaanse droom. De Republikeinse Partij beweert nog glashard dat iedereen een Donald Trump kan worden. Diezelfde Trump is echter alleen rijk door zijn vader Fred, die het fortuin van de Trump familie heeft opgebouwd!

Veel Amerikanen weten de waarheid al veel langer. Maar nu hebben ook de Verenigde Naties in een onderzoek duidelijk gemaakt dat de VS een groot probleem heeft en dat heet: armoede. Volgens de onderzoekers van de VN kun je de Verenigde Staten van Amerika anno 2018 het: ”Land van de Enorme Tegenstellingen” noemen. Van de 325 miljoen Amerikanen leven zeker 40.000.000 in relatieve armoede, dat houdt in dat ze niet genoeg geld overhouden om van rond te komen elke maand. 5.000.000 Amerikanen leven in absolute armoede (geen toegang tot basis levensbehoeftes). Deze groep is afhankelijk van overheidssteun, steun die door Republikeinse politici de laatste jaren dramatisch verminderd is. Dankzij Donald Trump zitten markt fundamentalisten op belangrijkste posten. Die willen keihard snijden in de sociale wetgeving. Mensen die al van een laag inkomen moeten leven zullen nog minder van de overheid krijgen. Want volgens de Republikeinse visie ben je zelf verantwoordelijk voor het feit dat je laagloon verdient. Laten we even duidelijk maken dat de politici van de Republikeinse Partij die willen snijden in sociale programma’s zoals de Food Stamps, leven op een elitair salaris dat al boven de 100.000 dollars per jaar uitsteekt!

Dat de rechtse neoconservatieven (die neoliberale politiek nastreven) zoveel kapot maken is mogelijk omdat veel Amerikaanse arbeiders opgegroeid zijn met het idee dat de overheid slecht is. Zo min mogelijk overheidsregels zou het beste voor iedereen zijn. Dat is de conservatieve visie waar helaas veel Amerikaanse arbeiders in geloven. Het is een visie die door de Republikeinse Partij, het kapitalisme en diens media wordt verspreid. Daarnaast hebben ze ook geen socialistisch weerwoord, want echte socialisten hebben niet toegang tot de massamedia. CNN, MSNBC en zeker het rechtse Fox News, gaan natuurlijk geen propaganda verspreiden tegen het almachtige kapitalistische systeem. Echter de generatie die na 1990 is geboren neemt niet alles meer klakkeloos over. De opkomst van het internet heeft de jeugd toegang gegeven tot alternatieve mediabronnen. De kapitalistische media (die in bezit is van de kranten, radio en televisie stations) is daar natuurlijk niet blij mee. Zeker omdat de rechtse dogma’s van de laatste 30 jaar flink onderuit gehaald worden door de nieuwe media op het internet!

Op You-Tube zijn drie links-progressieve kanalen die zich duidelijk afzetten tegen het neoconservatisme en ook neoliberalisme. De eerste is The Young Turks, een You-Tube kanaal dat al miljoenen jonge Amerikanen weet te bereiken. Secular Talk is deel van TYT en wordt gerund door Kyle Kulinski, een jonge sociaal democraat en een felle criticus van zowel de neoconservatieve Republikeinen als de neoliberale Democraten. Als laatste is er nog The Humanist Report dat door Mike Figueredo is opgezet. Zowel TYT, Secular Talk en The Humanist Report zijn sociaal democratisch van aard en willen niet echt breken met het kapitalisme. Ze willen slechts het neoconservatisme en neoliberalisme vervangen door de klassieke sociaal democratie. Zowel Kyle Kulinski als Mike Figueredo zien heil in het Scandinavische model, waarbij de staat veel progressieve regels oplegt aan het kapitaal. Probleem is dat dit model al jaren uitgehold wordt. Neoliberale politiek heeft ook in Scandinavië ervoor gezorgd dat de kloof tussen rijk en arm is gaan groeien. Ongelijkheid neemt toe namatte de overheid meer macht afstond aan de markt. De sociaal democratie is hier medeverantwoordelijk voor, want het waren juist Scandinavische sociaal democraten die samen met neoliberalen voor privatiseringen gingen zorgen na 1990. De markt was God, concurrentie was Koning!

Niet alleen Amerikanen geloofden heilig in het fabeltje van de Amerikaanse droom. Ook veel migranten waren ervan overtuigd dat je in de VS snel rijk kon worden. Tussen 1836 en 1914 maakt meer dan 30 miljoen Europeanen de overtocht naar de ”nieuwe wereld”. Dat waren vooral arme mensen die niets bezaten en hun geluk probeerde. Vele kwamen er achter dat de VS toch niet helemaal zo tolerant bleek. Immigranten hadden dan wel de religieuze vrijheid, maar met name katholieken werden vreselijk gediscrimineerd. De extreemrechtse Ku Klux Klan in de zuidelijke staten was openlijk anti-katholiek, op haar hoogtepunt in 1924 waren meer dan 4.000.000 protestantse Amerikanen lid. Ook veel politici stonden de KKK sympathiek tegenover. Katholieke immigranten werden gezien als vuil en de KKK riep de protestantse Amerikanen op om de VS zuiver te houden van niet-protestantse groepen!

Het idee van snel rijk worden bleek voor de meerderheid een illusie. Wie echter een kapitalistische mentaliteit bezat, kon het in de VS verder schoppen dan in de ”oude wereld”. In Europa werd je vaak nog tegengehouden door de monarchistische bureaucratieën, die de adel en leden van de heersende dynastieën in alles voortrok. In Amerika had je meer de vrijheid om je als ”ondernemer” te ontplooien. Politieke vrijheid had je als witte man ook, vrouwen en zwarten weer niet. Zwarte mannen hadden officieel natuurlijk wel stemrecht, maar witte racistische ambtenaren zorgde er voor dat het stemmen onmogelijk werd gemaakt via rassendiscriminatie. Pas in 1965 werd het officieel verboden om te discrimineren tijdens het stemmen, wat in de zuidelijke staten eigenlijk heel normaal was!

Dat de Verenigde Naties erkennen dat Amerika een armoedeprobleem heeft komt niet goed aan bij de neoconservatieven. Vooral omdat de VN duidelijk maakt dat de rechtse politiek van de Republikeinen daarvoor verantwoordelijk is. Het rechtse Fox News staat weer klaar om de ”Grand Old Party” te verdedigen en trekt alles in twijfel wat het onderzoek aantoont. Net als de Russen ontkent politiek rechts in de VS dat ze verantwoordelijk zijn voor het feit dat 40 miljoen Amerikanen in armoede leven. Dat past ook niet bij het plaatje van de VS als het ”rijkste en beste land” van de wereld. Tussen 1968 en 1979 was het armoedecijfer het laagst, 25 miljoen waren toen arm. Maar na het invoeren van het neoliberalisme als standaard economisch model, begon het aantal armen explosief te groeien. Vooral na het jaar 2000 steeg het aantal met meer dan 10 miljoen. Hoofdschuldigen zijn de Republikeinen, die onder George W. Bush een klimaat creëerde dat resulteerde in een economische crisis vanaf 2008. Ook Barack Obama heeft hier niets aan veranderd. Ondanks zijn ”Change” retoriek is het aantal armen ook onder de Democraten toegenomen!

Revolutionair socialisten erkennen dat de GOP (Grand Old Party) verantwoordelijk is voor de grootste ellende. Maar de neoliberalen van de Democratische Partij spelen het spel mee. Ook Democratische presidenten stellen zich in dienst van het bedrijfsleven en voeren diens beleid uit. Amerika is alleen nog een democratie op papier. De Republikeinse Partij en Democratische Partij geven om de vier jaar ongeveer 1 miljard dollars uit aan verkiezingspropaganda. Televisiezenders en kranten houden zich alleen maar bezig met wat de kandidaten van deze twee rechtse partijen beweren. Andere politieke partijen krijgen geen media aandacht, hun opvattingen zijn niet relevant voor het kapitaal. Daarom moeten Amerikaanse arbeiders in opstand komen. Helaas heeft politiek links in de VS al jaren de foutieve opvattingen dat ze via de Democratische Partij moeten werken. Alsof de SP in Nederland via de VVD wil proberen de PVV te bevechten!

De linkse sociaal democraat: Bernie Sanders heeft de mogelijkheid om een nieuwe arbeiderspartij op te bouwen. Alleen al het feit dat 29.000 Amerikanen lid zijn geworden van de Democratische Socialisten van Amerika (DSA) in slechts twee jaar, toont dat men snakt naar een alternatief. Probleem blijft dat zowel de DSA als Sanders willen blijven opereren via de neoliberale structuren van de Democratische Partij. Revolutionair socialisten hebben Bernie Sanders al gewaarschuwd dat de Democraten hem niet willen. Wij kregen gelijk toen duidelijk werd dat het Democratische Nationale Comité (partijleiding) ervoor had gezorgd dat Hillary Clinton de nominatie kreeg in 2016!

Op 12 juni 2018 heeft Trump toch nog een ontmoeting gehad met de Noord Koreaanse monarch: Kim Jong Un. Hoewel de bejaarde nep-miljardair eerder beweerde niet met de Noord Koreaan te willen praten is het toch tot een ontmoeting gekomen. Kim Jong Un wil het liefste dat Amerikaanse kapitalisten gaan investeren in Noord Korea. Hij ziet hoeveel rijkdom dat opleverde aan de heersende bureaucratieën van China en Vietnam. Nu is dikke Kim al rijk genoeg, maar hij moet alles via een omweg kopen. Als de sancties worden afgeschaft dan kunnen Amerikaanse goederen direct naar Pyongyang. Dat de Kim dynastie weinig waarde hecht aan het socialisme is al sinds 1948 een feit. Kim Il Sung eiste al in zijn eerste jaar dat hij afgebeeld diende te worden als ”Grote Leider”. Het stalinisme in het noorden van Korea is echter getransformeerd in een vreselijke mix van extreem nationalisme met een monarchistisch stelsel, waarbij de mannelijke erfgenamen van Kim Il Sung alle macht toegediend krijgen. Toen de stalinistische bureaucraten in China en Vietnam afstapte van het economische stalinisme, probeerde ze hun eigen versie van de Amerikaanse droom op te bouwen. De Chinese propaganda verspreid het idee dat rijk worden juist heel goed samengaat met het socialisme. Miljonairs en miljardairs mogen zelfs lid van de communistische partij worden. Ze hoeven alleen maar trouwheid te zweren aan Xi Jinping en zich patriottisch opstellen!

 

Zwarte mensen hadden tot 1965 geen kans om te stemmen, in veel zuidelijke staten van Amerika.

Neofascisme

Het nieuwe fascisme anno 2018 is niet direct hetzelfde fascisme van Mussolini, Hitler en Franco. De neofascisten van vandaag lopen rond in nette kleding en beweren ”keurige brave democraten” te zijn. Wat ze echter allemaal delen is hun diepe minachting voor democratische gelijkheidsprincipes. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid op religie. Want het neofascisme richt haar giftige politiek niet meer direct op de joden. Nee, de bloedvijand van extreem rechts is anno 2018: de moslims. Deze minderheid wordt neergezet als ”vijandig” en ”niet-Europees”. Neofascisten spelen goed in op de woede en frustratie van Europese arbeiders. Deze zijn terecht boos, aangezien alle regeringen van Europa neoliberale politiek bedrijven. Met populistisch taalgebruik en charismatische leiders willen de neofascisten zich versterken. Dat lukt alleen doordat politiek links geen socialistisch alternatief biedt en de werkende klasse min of meer overlaat aan de klauwen van extreem rechts!

Neofascisme ontstond na 1945. Anders dan het klassieke fascisme hoeft het neofascisme niet direct te voldoen aan alle elementen die we zagen bij Mussolini en Hitler. Antisemitisme bijvoorbeeld is geen lijndraad meer bij alle neofascisten, moslimhaat daarentegen juist wel. Bijna alle extreemrechtse partijen en regeringen zetten zich in om de democratische rechten van etnische minderheden te beperken, met name van mensen van islamitische afkomst. Net als het klassieke fascisme is het neofascisme fel tegen politiek links en minacht alles dat naar socialisme ruikt. Extreemrechts schildert neoliberale regimes graag af als ”socialistisch” om de arbeidersklasse te misleiden. Bijvoorbeeld de kapitalistische Europese Unie wordt door partijen zoals de ”Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek” vaak een ”socialistisch” nest genoemd!

In Nederland hebben we twee extreemrechtse partijen in het parlement. De grotere PVV (Partij voor de Vrijheid) en het kleinere FvD (Forum voor Democratie). Geert Wilders is lang het gezicht geweest van parlementair extreemrechts. Alles binnen zijn beweging draait om racisme en diepe minachting voor alles dat met de islam in Nederland te maken heeft. Wilders moslimhaat is overduidelijk, het liefste zou hij elke moskee sluiten en hoofddoeken verbieden. Typische extreemrechtse politiek, maar wel verpakt in populisme. Want Wilders beweert voor de arbeider op te komen, de witte arbeider die door politiek links (met name de PvdA) zo enorm in de steek is gelaten. Wat de PVV stemmers vaak niet weten is dat Wilders in het parlement tegen hun interesses stemt. Zo was de hele PVV fractie tegen een motie van Henk Nijboer (PvdA) om meer sociale huurwoningen te bouwen. Nederland heeft groot nood aan nieuwe woningen voor mensen met een laag inkomen. Maar politiek rechts (inclusief D66, CDA, PVV en FvD) stemde tegen het voorstel om meer sociale huurwoningen te bouwen. Omdat rechts de meerderheid heeft in de kamer werd de motie verworpen. Dit is niet wat de stemmers van de PVV/FvD weten, dat in het parlement de partijen van Wilders en Baudet juist tegen elke motie stemmen die het leven van de arbeider verbeterd!

Thierry Baudet is anders dan Geert Wilders als het gaat om de opbouw van het Nederlandse neofascisme. Baudet wil een massapartij, met leden en een jongerenorganisatie. Wilders heeft dat altijd geweigerd, zodat hij de totale controle kon behouden over zijn ”beweging”. Maar de FvD leider gaat verder. Hij wist met succes een jongerenclub op te richten die al meteen meer leden heeft dan ROOD, de jongerenafdeling van de SP. Vooral rechtse jongeren voelen zich aangetrokken tot het populisme en nationalisme van Baudet. Hoewel je dan snel zou denken dat het FvD een neofascistische partij is, klopt deze bewering nog niet. Ondanks de snelle groei van Baudet’s partij en jongerenbeweging is er nog geen spraken van volledig neofascisme. Wel zijn er elementen van het neofascisme aanwezig. Zo is Thierry Baudet fel tegen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Mensenrechten horen onderschikt te zijn aan de nationale cultuur. Dat houdt in dat als een Europese land (zoals Hongarije) zich schuldig maakt aan het onderdrukken van etnische minderheden, dan moet dat kunnen. Hij spreekt daarnaast ook lovend over racistische auteurs, rechts-nationalistische politici, homohaters en antisemieten. Net als Wilders is de FvD leider een aanhanger van Donald Trump en diens autoritarisme!

Naar de media toe ontkent de FvD baas dat hij extreemrechtse opvattingen steunt. Hij zich zichzelf als slachtoffer van het ”cultuurmarxisme” ook alweer een term dat extreemrechts overgenomen heeft van het klassieke fascisme/nazisme. ”Cultuurbolsjewisme” was een nazistisch propagandawoord, een zogenaamd complot waarin politiek links en de joden, de superieure Europese cultuur wilden vernietigen en het superieure Germaanse ras wilden onderwerpen aan hun bewind. De nazi’s gebruiken het ”cultuurbolsjewisme” als excuses om de communistische partijen te vervolgen. Waarom RSM het ”Forum voor Dictatuur” nog geen openlijke fascistische partij noemt heeft ermee te maken dat hun leden (nog) niet openlijk geweld bedrijven. Achter de schermen steunen ze wel gewelddadige acties tegen tegen linkse activisten. Met name activisten die tegen Zwarte Piet strijden hebben al te maken gehad met witte Nederlanders die het nationalistische gedachtegoed van Thierry Baudet ondersteunen!

Op het politieke vlak is het ”Forum voor Dictatuur” een ordinaire neoliberale partij. In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam, gelooft het FvD heilig in de ”onzichtbare arm” van de vrije markt. ”De overheid moet zich beperken tot politie en justitie, defensie en de uitvoering van grote infrastructurele projecten die het bedrijven mogelijk maken te opereren op de zogenaamd vrije markt. Zoveel mogelijk andere taken van de overheid, voor zover ze er nog zijn, moeten worden geprivatiseerd en onderhevig worden aan marktwerking”. Zo positioneert zich de partij van de ”gewone man en vrouw” de populistische partij van de ”hardwerkende” Nederlander. Net als de PVV stemt het FvD ook nationaal voor elke neoliberale motie van met name de VVD, CDA, D66 en hun christelijke bondgenoten. Anders dan de klassieke fascisten die in uniformen liepen en militaristisch ingesteld waren, zijn de neofascisten tegenwoordig juist het tegenovergestelde. Ze lopen in nette kleding, praten over directe democratie en lijken hele brave jongens en meisjes. Achter die façade zit echter een keihard geloof in de superioriteit van het witte ras en de oude kolonialistische (west) Europese cultuur. Probleem is dat veel witte arbeiders zich aangetrokken voelen door dit soort etnische nationalisme. Omdat politiek links (met name de sociaal democratie) hun massief in de steek heeft gelaten. Het onvermogen van de SP om een socialistisch alternatief neer te zetten maakt het mogelijk dat extreemrechts een voedingsbodem krijgt binnen de arbeidersklasse!

Neofascisme maskeert zich als populistisch en nationalistisch. Hun aanhangers roepen niet direct op tot het arresteren en executeren van hun tegenstanders. Maar we zien dat in landen waar rechtse nationalisten aan de macht komen het autoritarisme groeit. Hongarije en Polen staan al onder het bestuur van personen die weinig waarde hechten aan mensenrechten. Wilders en Baudet geven steun aan types zoals Trump en Poetin. Dit omdat deze leiders overeenkomen met hun eigen persoonlijkheid. Trump is een bombastische populist en Poetin de nationalistische leider die Rusland weer versterkt heeft internationaal. De neoliberale politieke elite is daar niet blij mee. Want de heersende klasse is niet te spreken over figuren die zich tegen hun kapitalistische machtshonger keren. Trump werd in het begin zelfs gevreesd, omdat hij beweerde voor de Amerikaanse arbeider op te komen. Na een jaar kon de bourgeoisie rustig adem halen. De blonde kapitalist bleef trouw aan zijn eigen klasse en al dat gelul over ”Making America Great Again” was net zo leeg als Obama ”CHANGE” slogan uit 2008. Het is de taak van politiek links om tegen het oprukkende neofascisme te strijden. Dit is echter lastig omdat de sociaal democratie nog een grote aanhang onder het linkse electoraat en ook links van die sociaal democratie is het niet beter. Partijen zoals de SP in Nederland komen niet verder dan kapitalisme met een sociaal sausje. Hierdoor is politiek links enorm verzwakt omdat ze niet anti-kapitalistisch en revolutionair durven denken!

Politiek links moet moed tonen en de PVV/FvD keihard bevechten. Maar doet de SP dat? Nee, de gematigde socialisten wilden niet eens mee doen met een demonstratie tegen racisten in de gemeenteraden. Dit terwijl Wilders en Baudet vaak genoeg aangetoond hebben dat ze de rechten van moslims willen opheffen en hun vrijheid willen ontnemen. Moskeeën sluiten en hoofddoeken verbieden. Als deze twee rechtse nationalisten het voor het zeggen krijgen dan gaat Nederland richting Hongarije, dat inderdaad langzaam afglijdt naar een neofascistische staat. Gelukkig zal dat niet snel gebeuren, maar aspecten van het neofascisme heersen al. Racisme tegen moslims, zwarte activisten en vluchtelingen zijn een feit. Ook de VVD en burgerlijk-rechts doen hieraan mee!

 

Schorem voor Demagogie

Freedom Flotilla vaart weer naar Gaza

FFC-LOGO-cr

Een nieuwe Freedom Flotilla zal proberen om hulpgoederen te leveren aan het noodlijdende Gaza, dat al 13 jaar geïsoleerd wordt door de terreurstaat Israël.  In 2010 liet de Israëlische bezetter merken dat ze geen hulpgoederen dulden. Op 31 mei vielen commando’s de vloot aan waarbij zes activisten gedood werden. Israël beweerde dat ze het recht hadden om zich te ”verdedigen”, dat is wat zionisten altijd beweren wanneer ze massamoorden van Israëlische soldaten proberen goed te praten. Dat de activisten het recht hadden om zich te verzetten is meer dan duidelijk. Hun schepen waren in internationale wateren en werden in feite aangevallen door Israël. Het is goed mogelijk dat de nieuwe Freedom Flotilla opnieuw aangevallen zal worden. Nadat de terreurstaat vijftig Palestijnse demonstranten aan de grens met Gaza dode, is het regime van massamoordenaar Benjamin Netanyahu er niet vies van om piraat te spelen in internationale wateren. Natuurlijk zullen Amerika en Europa de kant van Israël kiezen en alles in het werk stellen om de tocht van de Freedom Flotilla zwart te maken. De pro-Israëlische NOS is daar een ster in!

Vijftig Palestijnen werden afgeslacht aan de grens tussen Israël en Gaza. Terwijl de zionisten en hun aanhangers de 70ste verjaardag van hun terreurstaat vieren, zijn meer dan 50 families in Gaza in diepe rouw. Volgens de Israëlische media zijn alle slachtoffers namelijk ”terroristen” en allemaal militanten van Hamas, de Islamistische groep die Gaza bestuurd. De massamoord op deze vijftig  activisten toont de wreedheid van Israël en waarom het noodzakelijk is om je te verzetten tegen Benjamin Netanyahu. Wie de grote hypocriet speelt is een andere massamoordenaar, Sultan Erdogan van Turkije. Veel Palestijnen zijn blij dat Ankara aan hun kant staat. Maar de misdadige Sultan is geen haar beter dan Netanyahu. Erdogan onderdrukt en vermoord ook een volk, de Koerden. Terwijl hij kraait over de misdadigheid van het Israëlische leger pleegt zijn eigen leger in zuid-oost Turkije net zulke misdaden. Revolutionair Socialistische Media is fel tegen het zionisme van de Staat Israël, echter ook fel tegen het Turkse nationalisme van Erdogan en zijn reactionaire AK Partij!

De Freedom Flotilla wordt georganiseerd door de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH), een Turkse hulpgroep met een conservatief-islamistische houding. Dit zien we terug in het feit dat ze materiële steun geven aan Hamas en de Syrische Moslim Broederschap. Het is wel duidelijk dat de Koerden in zuid-oost Turkije en Noordelijk Syrië geen steun hoeven te verwachten van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie. Dit omdat de IHH de Koerden als ”terroristen” aanziet en geen steun levert aan ”terroristen”. Om precies deze redenen is de IHH in Israël verboden, want Israël ziet de Turkse hulpgroep aan als een terreurorganisatie. Het is best ironisch als je bedenkt dat de IHH weigert de Koerden te helpen, maar wel de Palestijnen. Daarom is het belangrijk om de hypocrisie duidelijk te maken. Dit houdt niet in dat de Freedom Flotilla fout is, aanhangers van Israël willen dat juist doen geloven. Gaza is een open lucht gevangenis, wiens luchtruim en territoriale wateren niet onder diens controle staan!

Het is goed om aandacht te vragen voor het leed van de Palestijnen en het wordt hoogtijd dat het westen ophoudt het met steunen van Israël. Maar dat gaan Amerika en Europa echt niet doen. De Staat Israël is opgericht om westerse belangen te dienen in het midden oosten.  Daarnaast is het een kunstmatige natie die door miljarden aan belastinggeld in leven wordt gelaten. Israël kan haar illegale bezetting niet vol houden zonder de subsidies en dollars uit Amerika. Elk jaar gaan miljarden naar Jerusalem, hierdoor kan het zionistische regime zich neerzetten als ”rijker” dan haar Arabische buren. Zonder de miljarden uit het westen zou het veel lastiger zijn om zowel de bezetting als de welvaart hoog te houden. Bijna alle scholen, wegen en grote delen van de civiele infrastructuur zijn gebouwd door giften uit het buitenland. De Palestijnse gebieden hebben niet eens de kans om zich te ontwikkelen omdat ze bezet en geïsoleerd worden door Israël. In 2002 merkte John Pilger (Australische journalist) op dat Palestina nog steeds leed, ondanks de Oslo Akkoorden van 1993. Hij vertelde terecht dat Israël zich niets aantrok van de akkoorden en doorging met het koloniseren van de Westelijke Jordaanoever (West-Bank)!

Revolutionair socialisten zijn niet kritiekloos tegenover de Palestijnen. Zelfmoord aanslagen zijn contraproductief en versterken het terreur van de Staat Israël alleen maar. Daarnaast verwerpen we Hamas en Fatah als reactionaire organisaties die niets  geven om het welzijn van de arbeiders. Hamas (Islamistische Verzetsbeweging) is een islamitische organisatie en wil het liefste een Palestina zien dat zich 100% baseert op de soennitische islam. Fatah is huidige naam van de Palestijnse Nationale Bevrijdingsorganisatie, de partij van Yasser Arafat. Van oorsprong was Fatah een seculiere verzetsbeweging, maar onder de invloed van Hamas begon Arafat meer richting het islamisme te drijven. Na zijn dood en de tweede Intifada groeide Hamas uit tot de grootste Palestijnse beweging, mede door het feit dat de seculiere nationalisten de strijd tegen de bezetting leken te hebben opgegeven na 1993. Fatah wordt door steeds meer Palestijnen geminacht, zeker omdat president Mahmoud Abbas sinds 2005 geen verkiezingen meer heeft uitgeschreven. De Socialistische Strijdbeweging in zowel Israël als Palestina gelooft dat alleen door klassenstrijd van beidde arbeidersklassen een einde kan worden gemaakt aan de bezetting en onderdrukking. Daarvoor moeten de arbeiders echter afstand nemen van vooroordelen en etnische haatgevoelens, die aan beidde kanten erg dominant zijn!

De schepen van de Freedom Flotilla tonen de wereld dat Gaza lijdt. Het is enorm dapper dat deze activisten proberen de blokkade van de Gaza Strip te doorbreken. Israël zal alles in het werk stellen om de vloot te dwarsbomen. Acht jaar geleden leidde dat tot de executie van negen activisten. We weten heel goed hoe wreed en misdadig de Israëlische commando’s kunnen zijn. Daarom is het juist moedig dat er mensen zijn die hun leven op het spel zetten voor Gaza. Daarom steunen Israëlische/Palestijnse socialisten de acties van de Freedom Flotilla. Ons doel is de oprichting van een seculier socialistisch Israël en een seculier socialistisch Palestina volgens de grenzen van 1967. Natuurlijk zijn er Palestijnse nationalisten die gaan voor de volledige opheffing van Israël. Dat gaat echter niet lukken. Na 70 jaar is er een natie die Israël heet en die gaat niet weg. Wel kan die natie socialistisch worden en afzien van haar zionistisch karakter. Een onafhankelijk Palestina mag geen islamistische staat worden zoals Hamas dat graag wil zien. Dat verwerpen wij net zo hard als het zionisme. De Socialistische Strijdbeweging ( מאבק סוציאליסטי  نضال اشتراكي ) staat voor de seculiere socialistische democratie en zal elke natie op religieuze identiteit afwijzen!

 

Mark Rutte in dienst van het kapitalisme

Mark Rutte is een neoliberaal en dus een voorstander van het kapitalisme. Hij is daarin niet alleen. Ook sociaal democraten, christen democraten en rechtse populisten steunen de dictatuur van de zogenaamde ”vrije markt”. We weten allemaal dat de VVD de partij is van het grote geld. Helaas weten de kapitalistische partijen de meerderheid van de Nederlandse arbeiders voor zich te winnen. Dat komt omdat er geen socialistisch alternatief bestaat en politiek links de werkende klasse vaak genoeg in de steek gelaten heeft. Politiek rechts profiteert daarnaast nog steeds van het feit dat ze de controle hebben over de media. Er bestaan geen kranten of televisiezenders die het socialisme verkondigen. Zelfs de VARA pleit niet voor een socialistische samenleving. Mark Rutte kan hierdoor doorgaan met het voeren van politiek in dienst van de rijken en het kapitalisme. Zo heeft zijn rechtse regering net de dividendbelasting afgeschaft, een cadeautje van 1,4 miljard voor buitenlandse grootaandeelhouders van de grote Nederlandse multinationals!

Naast de afschaffing van de dividendbelasting wil Mark Rutte ook de vennootschapsbelasting verlagen voor bedrijven. Hierdoor loopt de staat nog meer inkomsten kwijt en zal men opnieuw ”moeten” bezuinigen. De rechtse media zullen kraaien dat dit ”noodzakelijk” is. In werkelijkheid zijn alle bezuinigingen sinds Wim Kok enkel en alleen doorgevoerd omdat de staat minder haalt bij de rijken en meer bij de werkende klasse. 3,3 miljard euro gaat de overheid verliezen door de verlaging van de vennootschapsbelasting. Met die 1,4 miljard die men verliest door de dividendbelasting af te schaven krijgt het kapitaal een cadeautje van 4,7 miljard euro van Mark Rutte. Men heeft Rutte geadviseerd om deze lijn niet te volgen. Maar de neoliberaal is een vurige aanhanger van het bedrijfsleven en werkt 100% in dienst van het kapitaal. Grote bedrijven hoeven zich in Nederland toch al niets aan te trekken van de bestaande belastingregels. Via zogenaamde ”rulings” kunnen ze vaak veel minder belasting betalen dan wettelijk bepaald is. Fiscaal gezien staan de grote bedrijven boven de Nederlandse wet, dankzij politieke partijen zoals de VVD, CDA, D66, PvdA (vorige kabinet) en ChristenUnie!

Terwijl Mark Rutte cadeautjes uitdeelt aan het kapitalisme, haalt hij het geld hiervoor op bij de werkende klasse. Door met name te bezuinigen op de zorg, het onderwijs en de AWBZ. Rechts bult dat alles te duur wordt en dat bezuinigingen ”noodzakelijk” zijn. Revolutionair socialisten zeggen dat dit een grove leugen is. Helaas is de werkende klasse in Nederland geïndoctrineerd met deze onwaarheid. Veel arbeiders geloven dat aanvallen op hun levensstandaard ”noodzakelijk” zijn om het land ”economisch gezond” te houden. Daarnaast speelt politiek links de neoliberalen in de hand, door geen krachtige oppositie te voeren. De Partij van de Arbeid is medeverantwoordelijk voor de aanvallen van Mark Rutte, GroenLinks en de ”Sociaaldemocratische” Partij participeren in lokale overheden met rechts om het beleid van Rutte uit te voeren. Hierdoor hebben de arbeiders geen enkele politieke partij die zich 100% tegen dit oneerlijke systeem keert. Daarom is politiek rechts zo sterk, omdat politiek links zich niet verzet en te vaak juist meedoet met de neoliberale aanvallen!

Massaal verzet is noodzakelijk. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) moet het voortouw nemen en het verzet opbouwen. Helaas is de vakbond erg reformistisch ingesteld en gelooft nog in het poldermodel, waarbij alles via overleggen mogelijk is. Dit model heeft nooit gewerkt en is door de sociaal democratie ingevoerd om de vakbonden te verzwakken. Arbeiders hebben hierdoor het vertrouwen in de bonden verloren, dat zien we aan het feit dat velen niet eens lid zijn van een vakbond. Vooral jongeren onder de 30 jaar zien weinig heil in de vakbond. Dit is ook een resultaat van het feit dat het best wat geld kost om lid te zijn van de FNV, je betaald per maand al snel € 16,48 als je modaal verdient. Het extreme individualisme van de laatste 30 jaar heeft ook een negatief gevolg voor de vakbeweging gehad. Het neoliberalisme heeft via haar media het idee verspreid dat het individu alles zelfstandig kan regelen. Collectieve acties werden als ”ouderwets” afgebeeld. Daarnaast speelde het verraad van de sociaal democratie en de ondergang van het stalinisme ook een rol bij de neergang van de strijdbaarheid. Dat veel sociaal democraten nog leidinggevende functies binnen de FNV dragen is ook een probleem. Want de PvdA is geen linkse partij, laat staan een partij voor de arbeidersklasse!

Het bedrijfsleven heeft veel winsten gemaakt in de afgelopen 30 jaar. De superrijken hebben hun financiële rijkdom met 400% zien toenemen. In 2018 bezitten slechts 42 personen meer dan 50% van alle welvaart op deze planeet. Deze extreme ongelijkheid is niet alleen een resultaat van het neoliberalisme, het is een kern onderdeel van het kapitalisme. Want het privé bezit van bedrijven en productie middelen leidt ertoe dat de eigenaars (kapitalisten) kunnen bepalen wat ze doen met de winsten. Revolutionair socialisten pleiten voor een economie waarbij er geen kapitalisten bestaan. Wij willen dat de arbeidersklasse aan de macht is via hun eigen raden. Dit systeem noemen we de raden-democratie. Helaas is de meerderheid van de Nederlandse arbeider ervan overtuigd dat de bezittende klasse recht heeft op de winsten, die arbeiders (zijzelf dus) produceren. Deze mentaliteit is ons op gedwongen door de staat, school en media. Anti-kapitalistische opvattingen worden als ”naïef” en ”gek” weg gezet. Ook de VARA en de Volkskrant steunen het kapitalistische absolutisme. Volgens Maarten van Rossum (een sociaal democraat) moeten we ons neerleggen bij de bestaande machthebbers. Van Rossum beweert dat mensen altijd een elite nodig hebben en dat elke poging om deze elite om ver te werpen, zal leiden tot ”onderdrukking”. Dit is precies wat kapitalistische geschiedenisschrijvers (zoals van Rossum) beweren!

Ondertussen stijgen de kosten in de zorg. Terwijl de overheid miljarden misloopt, halen de zorgverzekeraars meer geld binnen bij de werkende klasse. Een basiszorgverzekering kost nu al snel 123 euro per maand. Vooral arbeiders met een laag inkomen ervaren de stijging als een last. Daarnaast is het eigen risico van 385 euro ook een rede van zorg. In 2006 privatiseerde het rechtse kabinet van Jan Peter Balkenende (bak ellende) de zorg. De christen democraat beweerde dat de stijgende zorgkosten hierdoor zouden stoppen. 12 jaar later zien we precies het tegenovergestelde. De kosten voor zorg en ondersteuning zijn niet gestopt. Dit komt voornamelijk door de marktwerking en een enorme bureaucratie, waarbij directeurs van zorgbedrijven hogere salarissen voor zichzelf rekenen. Ook worden er miljoenen per jaar verspild aan nutteloze reclames, marketing trucs en het verhogen van financiële buffers. De lasten komen voor een groot deel bij de arbeidersklasse te liggen, met groeiende premies en een hoog eigen risico. Mark Rutte vindt dit allemaal prima. Hij krijgt als minister-president een leuk salaris van € 157.286,91 per jaar!

De SP begon vorig jaar met campagne gericht op de invoering van een Nationaal Zorgfonds. Een focus op samenwerking in plaats van concurrentie, op kwaliteit en toegankelijkheid. Helaas is het relatief stil geworden rond het Nationaal Zorgfonds na de verkiezingen van 2017. Dat het kabinet van Mark Rutte het plan van de SP afwijst is logisch. Ook de PvdA steunt geen Nationaal Zorgfonds. De sociaal democraten stonden altijd bekend als tegenstanders van marktwerking in de zorg, maar pleegde verraad toen ze met Balkenende en Rutte ging regeren. Hierna stemde de PvdA voor het afschaffen van de vrije artsenkeuze en steunde ze zelfs het voorstel om winstuitkering in ziekenhuizen en zorginstellingen toe te laten. Dit toont aan dat de sociaal democraten niet te vertrouwen zijn. De SP zou er goed aan doen om de campagne voor een Nationaal Zorgfonds nieuw leven in te blazen. Helaas lijken de gematigde socialisten zich erbij te hebben neergelegd, dat er geen steun is in de Tweede Kamer voor hun plan. Dit toont hoe zwak en beperkt de SP geworden is. Ze denken te veel binnen de beperkingen van de parlementaire democratie!

Nederland heeft een arbeiderspartij nodig om Mark Rutte te verslaan. De SP kan die partij niet worden. De PvdA heeft de arbeidersklasse verraden en GroenLinks is niet anti-kapitalistisch ingesteld. Politiek links zoals het nu in de Tweede Kamer bestaat biedt geen alternatief op de neoliberale ellende van de regeringspartijen. Maar zo’n arbeiderspartij kan alleen opgebouwd worden als de werkende klasse zich bewust is van haar kracht. Ze moet besef hebben dat het kapitalisme niet werkt en dat het socialisme noodzakelijk is. Probleem is dat het socialisme door sociaal democraten en stalinisten zo misbruikt is dat veel arbeiders niet weten wat het nu inhoudt. Is het socialisme wat de sociaal democratische partijen opbouwde na 1945? Of dat systeem wat de stalinistische CPN en maoïstische SP steunde in landen zoals Rusland en China? Revolutionair socialisten verwerpen de omschrijving van het socialisme door sociaal democraten en stalinisten/maoïsten. Voor ons is het socialisme een systeem waarbij de arbeidersklasse de politieke en economische macht bezit. Onder de sociaal democratie en het stalinisme hebben zij deze macht nooit gehad nog gekregen!

 

rutjerutjrtuje

De Sinterklaas voor de rijken en het bedrijfsleven!

Donald Trump is niet betrouwbaar

Donald Trump is niet alleen als zakenman onbetrouwbaar, hij is ook als president niet te vertrouwen. Terwijl Barack Obama het voor elkaar kreeg om een einde te maken aan het nucleaire wapenprogramma van Iran, zorgt The Donald ervoor dat de islamistische theocratie haar atoomprogramma zal hervatten. De deal tussen Amerika en Iran moest een einde maken aan de oneerlijke sancties die de VS had opgelegd sinds 1979. Iran is net als Cuba afgesloten van de wereld markt. Door de economische sancties op te heffen kon de handel hersteld worden. Trump en de radicaal rechtse Republikeinen waren altijd fel tegen de deal die Obama sloot met Teheran. Zij willen Iran onder de duim houden omdat dit land (net als Cuba) zich afkeerde van het westerse imperialisme. Europa zal het nu lastig krijgen, omdat veel bedrijven al contracten afgesloten hebben met Iran!

Met het herinvoeren van de sancties wordt het handelsembargo van de VS herstelt. Bedrijven zoals Iran Air zullen daar veel last van ondervinden. De nationale luchtvaartmaatschappij zal vermoedelijk geen Boeing toestellen ontvangen en het is maar de vraag of de bestelde Airbus toestellen geleverd kunnen worden, gezien het feit dat Amerikaanse technologie gebruikt is in de bouw van deze vliegtuigen. Washington DC kan Airbus op de zwarte lijst zetten mochten ze toch Amerikaanse technologie afleveren, wat zeer slecht zal uitpakken voor dit bedrijf. Voor de vernieuwing van haar burgerluchtvaart zal Iran moeten kijken naar andere landen. Rusland en China zijn bezig met nieuwe passagierstoestellen, maar die zullen niet voor 2020 beschikbaar zijn. Dus zal Iran Air nog langer moeten doorvliegen met hun 30 tot 40 jaar oude toestellen!

Hoe zal het verder gaan met Cuba en Noord Korea? Ook deze landen hebben toenadering gezocht tot de VS. Als Trump (onder invloed van de conservatieve Republikeinen) ook een vijandige houding aanneemt tegenover deze landen, dan zijn we geen stap dichterbij internationale vrede. Noord Korea en Zuid Korea hebben de VS eigenlijk ook niet nodig om hun oorlog te beëindigen. Cuba zit nog steeds onder dat misdadige handelsembargo. Ondanks dat Raul Castro afgestapt is als president en de Communistische Partij van Cuba steeds meer toegeeft aan het internationale kapitalisme, houden de hypocriete Amerikanen het handelsembargo aan.

Revolutionair Socialistische Media noemt de Amerikanen bewust hypocriet, want het gaat niet om nucleaire wapens of mensenrechten. Amerika geeft niets om deze thema’s, het gaat puur om controle. Cuba heeft zich in 1959 losgerukt uit de klauwen van het westerse kapitalisme, dat heeft de VS hun nooit vergeven. De Republikeinse Partij brult dat Cuba ”democratisch” moet worden, vreemd genoeg stelde ze niet die eisen aan stalinistisch China en Vietnam eind jaren 80. Toen de Vietnamezen hun markten opstelde voor Amerikaanse kapitalisten werd het handelsembargo tegen Vietnam in 1994 opgeheven!

Trump wil met het schrappen van de deal vooral de Republikeinse Partij tevreden stellen. Die is namelijk extreem anti-Obama en wil alles vernietigen wat deze neoliberale president heeft gedaan tussen 2008 en 2016. Trump was ooit een Democraat en sprak heel positief over rechtse Democraten zoals Hillary Clinton. Maar nadat Obama president werd draaide de mislukte zakenman naar het kamp van de extreem rechtse conservatieven. Trump ging populistische thema’s gebruiken en wist zo de presidentiële verkiezingen van 2016 te winnen. We weten nu dat hij net zo’n leugenaar blijkt als Barack Obama!

Ook Trump gaat geen verandering brengen, daar zorgt de Republikeinse Partij wel voor. De overeenkomst tussen Amerika en Iran was een kroonjuweel van de Obama periode, daarom moest Trump het opblazen. Hierdoor staan internationale bedrijven voor een probleem. Willen ze zaken doen met Ira dan lopen ze kans om op de zwarte lijst van de Amerikanen te komen. Handel met de Verenigde Staten is dan niet te doen. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van de Amerikaanse markt is de keus snel gemaakt. Hier blijkt weer eens uit hoeveel economische macht de VS bezit. Alleen al daarom is het goed dat Europese landen nog wel vasthouden aan de afspraken en niet direct achter Trump aanlopen!

Een andere winnaar van het opblazen van de deal is Benjamin Netanyahu. De radicaal rechtse premier van Israël had alles in het werk gesteld om Trump te overtuigen de overeenkomst met Iran op te zeggen. De zionisten beweerde dat Teheran stiekem haar atoomwapenprogramma heeft voorgezet, harde bewijzen hebben ze hiervoor niet. De 100.000 documenten die Israël via een PowerPoint presentatie toonde waren daarnaast uit 2002, toen Iran inderdaad nog actief bezig was met haar atoomprogramma!

Netanyahu wil het liefste een oorlog beginnen tegen Iran. Daarbij gebruikt hij dezelfde argumenten die George W. Bush hanteerde om Irak aan te vallen. Saddam Hussein zou namelijk kernwapens in bezit hebben, daarom viel Bush hem in maart 2003 aan. Uiteindelijk bleek dat Irak helemaal geen massavernietigingswapens bezat. Amerika had de wereld voorgelogen om een imperialistische veroveringstocht te voeren. Netanyahu wil opnieuw oorlog om Iran te verzwakken. Want de Iranezen steunen volop Hezbollah in Libanon, een doodsvijand van Israël. Daarnaast is Iran erg betrokken bij de Syrische burgeroorlog door het Ba’ath bewind te steunen!

Iran eist dat Washington DC zich aan de afspraken houdt. Donald Trump heeft echter bewezen dat hij onbetrouwbaar is. Het wordt tijd dat de wereld zich losrukt van de Verenigde Staten van Amerika. Want de Amerikanen willen geen vrede of verzoening. Ze zijn er slechts op uit om de wereld te controleren. De Europese Unie moet in zaken de deal met Iran duidelijk maken dat de houding van de VS onacceptabel is. Trump dient geïsoleerd te worden, niet dat hij daar iets om zal geven. De kapitalistische uitbuiter geeft toch al weinig om zijn eigen imago. Probleem is wel dat internationale organisaties minder snel naar de VS zullen kijken. De invloed van het land van de zogenaamde ”vrijheid” op de internationale politiek neemt hierdoor juist af. Zonder het direct te weten isoleert Trump de VS met zijn onbetrouwbaarheid!

Een tweede regionale macht in het midden oosten die graag een verzakt en geïsoleerd Iran ziet is de totalitaire absolute monarchie van Saoedi-Arabië. Deze reactionaire atoommacht toont de vreselijke hypocrisie van westerse leiders zoals Trump. Saoedi-Arabië bezit nucleaire wapens en is een vreselijke dictatuur van 2000 mannelijke leden van de Koninklijke Saud Familie. Het grote verschil tussen het (soennitische) islamitische Saoedi-Arabië en het (sjiitische) islamitische Iran ligt in hun houding tegenover Israël en Amerika. Saoedi-Arabië steunt de VS en achter de schermen praten ze ook met Israël, hierdoor mogen ze nucleaire wapens bezitten en Amerikaanse technologie. Iran heeft zich in 1979 tegen Amerika gekeerd en zich fel uitgesproken tegen Israël. Saoedi-Arabië  ziet het sjiitische Iran aan als vijand vanwege religieus sektarisme. De absolute monarchie onderdrukt sjiitische moslims in eigen land en weet dat Iran deze minderheid steunt!

Arbeiders in Amerika, Iran en Europa hebben toch al niets te winnen. De enigste klasse die wint is de klasse der kapitalisten. Die was natuurlijk blij toen Obama een einde maakte aan de sancties. Iran wil graag buitenlandse kapitalisten aantrekken en heeft geld. Het is een land met een relatief jonge bevolking, dat al 39 jaar afgesloten is van de wereldmarkt. Over sociale ongelijkheid kunnen we duidelijk zijn. Bijna 50% van alle bewoners (40 miljoen) behoort tot de lage arbeidersklasse, die het moeten doen van een zeer laag inkomen. Van die 40 miljoen armen leven minimaal 10 miljoen in absolute armoede (geen geld voor water, voedsel, huis of gezondheidszorg)!

De staat heeft tussen 2004 en 2010 enorm veel economische macht afgestaan aan de vrije markt. Waar de overheid in 2004 nog 80% van het GDP bezat, is dat na 2010 gereduceerd tot 40%. Elk jaar groeit de macht van de bourgeoisie in Iran, met alle ongelijkheid van dien. Volgens de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) bezitten slechts 300 mensen meer dan 60% van alle welvaart in het land. Ahmadinejad is echter verantwoordelijk hiervoor, want het waren zijn neoliberale regeringen die de privatiseringen en deregulering mogelijk maakte!

De radicaal rechtse Trump heeft zijn eigen electoraat verraden en ook de bevolking van Iran. Amerikaanse arbeiders die hoopte op een president die hun banen zou beschermen kregen een typische Republikeinse president. In zijn eerste jaar heeft Donald Trump alleen maar politiek gevoerd in dienste van de kapitalistenklasse. Dat is logisch omdat hijzelf tot deze klasse behoort. Trump is een bezitter, een aanhanger van de vrije markt dictatuur. Zijn populisme was slechts een verkiezingsstunt en omdat Hillary Clinton als icoon van de elite bekend staat, kozen veel arbeiders toch voor Donald Trump. Had Bernie Sanders de nominatie voor de Democratische Partij gekregen in 2016, dan had Trump geen schijn van kans gemaakt. Sanders had de vloer aangeveegd met de leugens van The Donald.

Nu zit deze onbetrouwbare man nog drie jaar op de presidentiële troon van de VS. Het wordt tijd om de Amerikanen te laten merken dat de wereld het niet met hun eens is. Want ondanks alle propaganda van CNN, Fox News en MSNBC is de VS niet de voorhoede van de democratie. De Amerikanen blijven dictaturen steunen die de kant van Washington DC kiezen. Iran mag geen Boeing vliegtuigen kopen en bezitten, terwijl in het totalitaire Turkmenistan van dictator Gurbanguly Berdimuhamedow, genoeg Amerikaanse techniek rondvliegt (zie Turkmenistan Airlines)!

Nog geen 24 uur nadat Trump de overeenkomst met Iran had opgezegd, vielen Israëlische oorlogsvliegtuigen doelen aan in Syrië. Dit bevestigd dat de zionistische staat betrokken is in de Syrische burgeroorlog. Benjamin Netanyahu weet dat hij Syrië kan aanvallen omdat de Amerikanen hem via de VN veiligheidsraad altijd zullen steunen. Saoedi-Arabië mag met Amerikaanse wapens Jemen kapot maken en Israëli doet hetzelfde met Palestina en Syrië. Deze twee agressieve bondgenoten van het Amerikaanse imperialisme vormen een veel grotere bedreiging voor de wereldvrede dan de Islamitische Republiek Iran, plus ze bezitten nucleaire wapens!

 

28-trump-netanyahu.w710.h473

Twee radicaal rechtse leiders. Trump en Netanyahu!